Kevään 2022 kaikkien opettajien palautekeskiarvo oli 4,36/5!

Hanna, psykologian kurssilainen


Milla, hallintotieteiden kurssilainen

Honn, DI-kurssilainen


Enna, oikeustieteen kurssilainenPoimintoja kauden 2020-2021 kurssipalautteista:

Biologia

”Kurssi oli erittäin tehokas, intensiivinen ja meillä oli mielestäni hyvä opettaja. Koen, että nyt minulla on pääsykokeessa paljon suurempi mahdollisuus onnistua.”

Biotieteet

”Opetus oli todella hyvää ja tunneilla oli aina positiivinen ilmapiiri!”

”Vaikka kurssin opetustahti on ollut kova, koen opettajan tuoneen asiat todella selkeästi esiin niin, että aiheista on saanut tärkeimmät ja keskeisimmät asiat hyvin painettua mieleen.”

”Materiaalien avulla on saanut konkreettista kuvaa minkälaiset tehtävät on hallittava kokeessa!”

”Sain uusia tapoja kerrata ja lukemisrutiini pysyi paremmin yllä, kun kurssillekin piti valmistautua.”

”Nelilaskimen käyttö tuli tutuksi ja biologian osaaminen syveni paljon.”

”Todella kattava kurssi. Paljon tehtäviä ja laskuharjoituksia ratkaisuineen, mikä on plussaa.”

”Mielestäni materiaalit olivat monipuoliset ja niihin oli valittu hyviä tehtäviä.”

Diplomi-insinööriosastot

”Esitysmateriaalit olivat tosi selkeät ja teoriaa oli hyvin helppo seurata.”

”Opettaja valitsi monenlaisia harjoitustehtäviä tunneille, jotka tukivat asian oppimista erittäin hyvin.”

”Pidin todella paljon opettajan tyylistä opettaa! Kannustava ja positiivinen asenne oli koko kurssin ajan. Diat olivat selkeät ja ne olivat sopivan tiivistettyjä, joista pystyy itse nopeasti kertailemaan.”

”[Opettaja] onnistui keskittymään valintakokeeseen ja toi esille pieniä yksityiskohtia, joita valintakokeessa tulee muistaa.”

”Erittäin hyvin kertoi kaiken, eikä olettanut mitään osattavaksi, mikä on tärkeää että kaikesta tulee rutiinia ja muistuu pienimmätkin asiat. Parempaa opetustyyliä/opettajaa harvoin olen tavannut!”

”Opettaja eteni hyvin asiasta toiseen, mutta kertasi myös asioita juuri sopivissa määrin.”

”Sain enemmän itsestäni irti, kun valmistautuminen oli jollain tapaa ohjattua. Sen lisäksi kurssi ja sen materiaalit olivat hyvin laadittuja.”

Farmasia

”Tunnilla harjoitustehtävät olivat todella samankaltaisia kuin oikeat valintakoetehtävät, joten niitten tekemisestä oli paljon hyötyä.”

”Aineisto-osiosta oli loistava apu!”

”Opettajat olivat avuliaita ja osasivat selittää erittäin hyvin hankalimmatkin tehtävät!”

”Opettaja ottaa hyvin huomioon opiskelijoiden tason ja opetus on käytännönläheistä ja aktivoivaa.”

”[Opettaja] käytti monipuolisia oppimistapoja ja mukavasti vaihtelua tuntien sisällöissä.”

”Paljon harjoituksia ja selityksen vastaukselle sai aina hyvin kattavasti!”

”[Opettaja] auttoi pienryhmissä hyvin aktiivisesti ja väänsi vaikeat asiat rautalangasta.”

"Harjoituksia oli monipuolisesti ja välillä sai laskeskella itsekseen ja välillä parin kanssa, mikä oli kivaa vaihtelua!”

”Opettaja myös vastasi takaisin todella ripeästi, mikäli kotitehtävissä nousi ongelmia."

”Opettaja opettaa käytännönläheisesti ja varmistaa, että asiat varmasti ymmärretään. kokonaisuus on ollut yhtenäinen ja aktiivisesti opiskelijoita mukaan ottava.”

”Aineisto-osuudesta oli paljon hyötyä, sillä en olisi osannut odottaa näin haastavia tehtäviä ja tekstejä. Nyt osaan lukea ja löytää vastaukset paljon tehokkaammin!”

Hallintotieteet

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Kurssi antoi todella hyviä vinkkejä siihen, mitä lukea ja hyvän yleiskatsauksen sille, mitä pääsykokeelta voi odottaa.”

”Kurssin avulla sain kokoon mahdollisimman hyvän kokonaiskäsityksen kaikista aiheista ja opin yhdistämään ne toisiinsa. Myöskin harjoituskoe antoi varmuutta pääsykoetta varten.”

”Tuntitehtävät ja pistarit, itseopiskelumateriaali.”

Itseopiskelumateriaali, se että tunneilla pystyi kysymään, jos ei ymmärtänyt jotain. Englanninkielisten kappaleiden yhdessä läpikäynti.”

”[Opettaja] oli koko ajan mukana prosessissa hyvin valmentajan roolissa (paljon enemmän kuin vain opettaja) ja auttoi aina vastaamalla kaikkiin kysymyksiin kaikille tasapuolisesti ja reilusti.”

”Kurssi auttoi jaksottamaan omaa opiskelua ja niin sanotusti patisti siihen, kun halusi pysyä ajan tasalla kurssin kanssa.”


Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?


”Kurssi oli hyvin järjestetty. Vaikka etäyhteyksien varassa oltiin, niin saatiin käytyä asiat yhtä hienosti, miten lähiopetuksellakin.”

”Hyvää opetusta ja mukava vetäjä!”


Kasvatustieteet ja opettajankoulutus (VAKAVA)

"Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?"

”Sain harjoitusta monenlaisien artikkeleiden lukuun ja tehtävien tekoon, mikä tulee varmasti olemaan hyödyllistä VAKAVA-kokeessa.”

”Opin sen, miten lähestyä tieteellisiä artikkeleita ja opin taulukoiden tulkitsemisesta paljon.”

”Lukutekniikoiden opettelu, vinkit kokeeseen, tehtävien teko ja tarkistus. Hankalat kohdat avattiin ja kerrattiin.”

”Opin tulkitsemaan erilaisia tilastoja paljon paremmin ja opin itselleni tehokkaimmat lukutekniikat. Sain kurssilta myös varmuutta siihen, että voin pärjätä kokeessa.”

”Kurssin opettaja osasi selkeästi selittää kaikki käsitteet, eikä kiirehtinyt opetuksessa. Rytmi tuntui sopivalta. Myös pienryhmätyöskentelyn myötä kurssilla sai vertaistukea muista opiskelijoista.”

”En usko että olisin pystynyt itsestään valmistautumaan pääsykokeisiin läheskään näin hyvin. Kurssi on auttanut suuntaamaan huomiota niihin tärkeimpiin asioihin ja erityisesti ymmärtämään tieteellistä tekstiä ja termistöä. ”

”Kokemuksen saaminen tieteellisistä teksteistä ja käytännölliset vinkit koetilanteeseen.”

”Artikkeleiden rakenteen oppiminen, taulukkojen tulkinta.”

”Eri lukustrategiat, vastausstrategian harjoittelu ja ajankäytön harjoittelu.”

”Uskon että ilman kurssia koe olisi minulle mahdoton, kurssi auttoi löytämään hyvän tavan hajottaa koe sopiviin palasiin.”

”Opettajan asiantuntevuus ja varmuuden lisääntyminen.”

"Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?"

”Olen todella tyytyväinen kurssiin :) En olisi ilman kurssia oikein osannut lukea kokeeseen enkä olisi tiennyt mitä lukea ja mistä. Mutta kurssin avulla tuntuu, että olen hahmottanut VAKAVA-kokeen tärkeimmät asiat.”

”Koen, että jos pääsen kouluun, se on puhtaasti tämän kurssin ansioita. Uskon myös, että mahdollisuudet kouluun pääsyyn ovat realistiset.”

”Kurssi oli monipuolinen ja auttoi hyvin valmistautumaan pääsykokeeseen.”

”Opettaja osasi hyvin avata erilaisten artikkelien merkityksen ja auttaa tarvittaessa.”

”Tuntui, että tarvittaessa sai yksilökohtaista apua. Hankalissa aiheissa käytiin hitaasti vielä kertaalleen läpi.”

”Kurssi sai itseni tekemään töitä ja uskomaan että tähän kokeeseen voi valmistautua, vaikka ei olekaan ennakkoaineistoa.”

”Asioita ollaan käyty monipuolisesti läpi yhdessä. Epäselvät asiat opettaja on avannut hyvin.”

Kauppatieteet

”Kurssilla sai hyvää konkreettista harjoitusta valintakokeesta ja valintakoekeskeiset asiat selitettiin selvästi.”

”Auttoi hahmottamaan miten kauppatieteiden valintakokeeseen kannattaa valmistautua ja mitkä ovat siihen keskeisiä asioita.”

”Materiaali oli todella laaja ja esitteli paljon asioita joita kaikista oppikirjoista ei löydy.”

”Opetusvideot antoivat hyvää pohjaa muulle kurssin materiaalille.”

Kulttuurien tutkimus ja taiteiden tutkimus

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Se että sain selkeitä tiivistelmiä materiaaleista, keskustelua laajemmin aiheista ja tehtäviä sekä niistä palautetta.”

”Apua siihen kuinka kirjoittaa essee sekä analysoinnin harjoittelua. Luettavat tekstit käännettiin suomeksi.”

”Esseiden teko ja niistä palautteen saaminen. Luennot, jossa käytiin läpi jokainen ennakkomateriialiartikkeli.”

”Kävimme läpi mikä on olennaista teksteissä ja ymmärtämään niiden välisiä yhteyksiä sekä tiettyjen termien avaaminen. ”

Kaikista eniten hyötyä oli siitä kun kävimme yksityiskohtaisesti läpi artikkeleita sekä siitä että tietämystämme testattiin kokeiden kautta.

”Ennakkomateriaalin läpikäynti ja käsitteiden selventäminen, myös artikkelien välisten yhteyksien läpikäynti. Esseen/esseevastauksen kirjoittamisen ohjeet ja harjoitukset. Aineistotehtävien ohjeet ja harjoitukset. Välikokeesta ja harjoituspääsykokeesta oli myös todella paljon apua.”

”Asioiden sitkeä kertaaminen, keskustelu ryhmän ja opettajan kanssa, esimerkit ja teemoista ja käsitteistä ja niihin liitetyt aiheet artikkelien ulkopuolelta auttoi jäsentämään, ymmärtämään teemoja.”

”Opin uusia opiskelutapoja ja sain muistella ja hioa kirjoitustaitoja. Opin, miten koekysymyksiin tulee vastata, ja sekä luennot että itseopiskelumateriaalit auttoivat merkittävästi koemateriaalisen sisäistämisessä. Lisäksi sain vertaistukea jännitykseen ja pääsin parin vuoden tauon jälkeen tehokkaasti opiskeluun kiinni.”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?


”Kurssi oli mielenkiintoinen ja hyvin jäsennelty sekä erittäin hyödyllinen. Otan ehdottomasti kurssin uudestaan, jos en tällä kertaa pääse kouluun.”

”Kurssi oli oikein hyödyllinen! Opettaja oli läsnä, kiinnostunut ja kiva kun oli niin perillä asioista, joita opetti. Plus oli kiva kun kyseli ja viritti keskustelua niin paljon!”

”Tarpeeksi hyvin aikaa yhteisissä tapaamisissa. Rento meininki. Hyvää ja selkeää palautetta tehtävistä.”

”Olen erittäin tyytyväinen, että päätin tulla kurssille.”

”Opettaja on ollut todella hyvä ja selittänyt hyvin asioita auki ja vastannut kaikkiin kysymyksiin. On ollut todella mukavaa ja rohkaisevaa saada hyvää palautetta esim. esseetehtävistä. On ollut myös mukava kuulla tarkemmin kulttuurien tutkimuksen opiskelusta ja sen mahdollisuuksista. Kurssin toteutus etänä ei ole haitannut, kaikki on silti toiminut hyvin.”

 

Logopedia

”Olen aiemminkin käynyt psykologian valmennuskurssin eri kautta. Tämä oli paljon parempi verrattuna siihen. Voin lämpimästi suositelle kaikille jotka hakee ensi vuonna psykalle."

”Tunneilta sai selkeyttä artikkeleihin ja tukea niiden tulkitsemiseen ja sisäistämiseen.”

 ”Hyviä tehtäväpaketteja, joista oli iso hyöty oppimisprosessin tukena.”

 "Aineisto-osuus osoittautui lopullista koetta ajatellen kaikista tärkeimmäksi ja hyödyllisimmäksi osuudeksi. Tunneilta sai selkeyttä artikkeleihin ja tukea niiden tulkitsemiseen ja sisäistämiseen.”

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Tilastomatematiikan opetus, materiaalit.” 

”Vertaistuki, tilastot.”

"Artikkelien avaaminen.”

 ”Matikan kertaus, sekä laajat opiskelumateriaalit.”

 "Tilastomatematiikan opetus ja opiskelun aikataulutus ja säännöllisyys.”

 ”Tilastomatematiikka”

 ”Säästi iteltä aikaa, motivoi tosi paljon ja auttoi erityisesti noiden artikkeleiden kanssa vauhtiin pääsyä, kun ne oli erittäin haastavia.”

 


 

Lääketiede

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Sain opettajilta paljon vinkkejä ja nippelitietoa.”

”Pysyin paremmin aikataulussa kuin itsekseni. Asiat vaan oli opeteltava siinä aikataulussa kun ne kurssilla käytiin.”

”Asioiden perusteellinen läpikäyminen.”

”Aikataulutus lukemiseen.”

"Lähiopetus kokonaisuudessaan; erityisesti esimerkkitehtävien ja testitehtävien teko tunneilla auttoi kertaamaan aiheita.”

”Harjoituskokeet ja opettajien palaute."

”Opettajat osasivat selittää asiat hyvin ja selkeästi. Luennot olivat mielenkiintoisia ja helposti seurattavissa. Tunneilla myös kerrattiin tehtävien avulla juuri opittuja asioita, mikä oli todella hyödyllistä.”

”Kurssi on loistavasti suunniteltu realistisesti ja päämäärää ajatellen proaktiiviseksi. ”

”Monipuolisesti aktivoiva ja kehittävä opetustapa. Tehtävät monipuolisia ja toteueutaan monipuolisesti. Opetus on mielenkiintoista ja otteessaan pitävää.”

”Kurssille oli mukava tulla joka kerta. Aina jos heräsi kysyttävää, sai hyvän vastauksen.”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?

”Kurssi oli erinomainen. Osa fysiikan teoriasta olisi voitu käydä vähän hitaammin. Kirjojen muodossa ollut teoriapaketti oli loistava.”

”Kurssilla oli hyviä visuaalisia malleja periaatteista ja erinäisistä laeista. Myös havainnollistavia näytteitä oli. Moodlessa oli paljon hyviä tehtäviä.”

”Kurssilla oli koottu asiat kokonaisuuksiksi joita oli helppo ymmärtää.”

”Kurssi oli kokonaisuutena oikein kattava ja monipuolinen ja tunnit oltiin järkevästi jaoteltu (enemmän tunteja haastavampiin aihealueisiin, kaikkea ei käyty läpi kerrallaan). ”

Maantiede

"Tehtävät olivat ok ja esseeaiheet hyviä. Palautetta tuli nopeasti.”

"Kurssista oli paljon hyötyä, ja opin paljon laajemmin kuin pelkistä oppikirjoista.”

Oikeustiede

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Vastaustekniikkaa olisi ollut mahdotonta löytää tai oppia ilman kurssia. Teoria-ja tehtävämateriaali oli erittäin iso plussa!”

”Ekaa kertaa kun oon hakemassa, niin oli apua siitä, että käytiin opettajajohtoisesti asioita läpi. Tuntui, että tajusi asioita paremmin. Oli myös hyvä, kun sai vastauksia epäselviin asioihin.”

”Opiskelun rytmittäminen, sekä joidenkin hankalampien asioiden avaaminen opettajajohtoisesti.”

”Uskoisin, että hyödyin eniten siitä, että luennoilla selitettiin auki käsitteitä joita en itse täysin käsittänyt. Myös tehtävien määrä ja laatu tyydytti.”

”Sain rytmiä arkeen ja vinkkejä siihen mihin keskittyä ja miten opiskella.”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?

”Kaikki mitä odotin ja paljon enemmän. Kaikki tiivistelmät, diat, vinkit, niksit, kokeet ja monet muut metodit ovat auttaneet luku-urakassa. Itse haen ekaa kertaa, joten ymmärryksen saaminen kokonaisuudesta, ei vain kirjojen suhteen, mutta koko oppimisprosessista ja oikeustieteestä yleensäkin ottaen on ollut erityisen tärkeää.”

”Kokonaisuutena hyvä, oppitunteja hyvä määrä.”

Psykologia

”Olen aiemminkin käynyt psykologian valmennuskurssin eri kautta. Tämä oli paljon parempi verrattuna siihen. Voin lämpimästi suositelle kaikille jotka hakee ensi vuonna psykalle."

”Tunneilta sai selkeyttä artikkeleihin ja tukea niiden tulkitsemiseen ja sisäistämiseen.”

”Hyviä tehtäväpaketteja, joista oli iso hyöty oppimisprosessin tukena.”

”Aineisto-osuus osoittautui lopullista koetta ajatellen kaikista tärkeimmäksi ja hyödyllisimmäksi osuudeksi. Tunneilta sai selkeyttä artikkeleihin ja tukea niiden tulkitsemiseen ja sisäistämiseen.”

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Tilastomatematiikan opetus, materiaalit.”

”Vertaistuki, tilastot.”

"Artikkelien avaaminen.”

”Matikan kertaus, sekä laajat opiskelumateriaalit.”

”Tilastomatematiikan opetus ja opiskelun aikataulutus ja säännöllisyys.”

”Tilastomatematiikka”

”Säästi iteltä aikaa, motivoi tosi paljon ja auttoi erityisesti noiden artikkeleiden kanssa vauhtiin pääsyä, kun ne oli erittäin haastavia.

Ravitsemustiede

”Opettaja ei kiirehtinyt asioissa eteenpäin vaan kävi materiaaleja huolellisesti läpi opetuksessa. Hyvä asia oli myös se, että kysymyksien esittämiselle oli aina mahdollisuus!”

”Oli monipuolisia tehtäviä ja oli osattu nostaa tärkeimpiä asioita esiin.”

”Kurssista oli paljon apua kokonaisuuksien hahmottamisessa ja monivalinnoista sai hyvää harjoitusta itse kokeeseen.”

”Opetus oli selkeää ja hyvin suunniteltu.”

”Kurssilla pääsi juttelemaan muiden opiskelijoiden kanssa ja se helpotti ainakin omaa jännittämistä.”

”Jos itelle jäi jotain epäselvyyksiä niin niihin sai kurssilla vastaukset, auttoi myös rytmittämään omaa opiskelua.”

”Sain kerrattua asioita uskomattoman paljon paremmin, mitä olisin ilman kurssia kerrannut.”

”Sain opiskelupaikan enkä usko, että olisin onnistunut ilman kurssia, vaikka suurimman osan työstä teinkin itse.”

”Kattava ja hyvin yhteenvetävä materiaali.”

”Muiden oppilaiden kannustus ja tuki sekä keskustelut ryhmissä avasivat ajatusmaailmaa ja auttoivat oppimisessa.”

”Koen, että sain aineistoista enemmän irti tämän kurssin avulla.”

”Sain selkeän aikataulun jonka mukaan edetä, mikä helpotti sitä että opiskelu eteni tasaiseen tahtiin.”

”Kurssi toteutettiin mielestäni todella hyvin ja koen koko kurssista olevan suuri hyöty ja apu minulle. Keskustelut pienryhmissä ja hakijoiden omat kysymykset luentojen aikana auttoivat oppimaan asioita syvemmin ja soveltaen. Monivalinnat ja valmistavat tehtävät olivat hyvä lisä, joiden avulla sai testata omaa oppimista ja hyödyntää juuri opittua tietoa. Harjoituskokeen avulla sai harjoitella koetilannetta ja ulkoa vastaamista. Myös luentotallenteiden avulla voi kerrata pääasioita omien muistiinpanojen avulla.”

”Kurssi oli hyvä kokonaisuus, joka tuki oppimista ja antoi vahvistusta omalle osaamiselle. Vaikka lopullinen työ on aina itsellään, niin kurssilla sai silti vielä itsevarmuutta omaan osaamiseen.”

”Kurssi oli kokonaisuutena erittäin opettava. Opin paljon uusia asioita jo opiskelusta ja ajankäytöstä sekä tietysti aineistoista. Jos olisin yksin lukenut ilman kurssia, moni asia olisi jäänyt huomioimatta. Kurssi oli erittäin monipuolinen.”

Valtiotieteet

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?


"Se, että kurssilla käytiin olennaisimmat asiat kirjallisuudesta, niin tietää mihin keskittyä."

"Tunnilla tehdyt tehtävät auttoivat hahmottamaan artikkelien sisältöä erityisen hyvin."

"Tuntitehtävät ja niiden läpikäynti [olivat hyödyllisiä]”

”Kurssilla oli hyvä ilmapiiri, ja kannustettiin hyvin osallistumaan keskusteluun ja kysymyksiin vastaamiseen.”

Kevään 2020 kurssien palautteista poimittua

"Ilman kurssia opiskelupaikka ei olisi auennut. Kurssi oli kokonaisuudessaan erinomainen ja opettaja toteutti opetuksen meidän toiveiden pohjalta."

-Moona, VAKAVA-kurssilainen


"Kurssista oli ehdottomasti hyötyä, opin lukemaan raskasta materiaalia ja käsittelemään sitä. Myös vastausten muodostaminen helpottui merkittävästi."

-Heta, politiikan ja viestinnän kurssilainen


"[Kurssilta] sai lukion oppimäärän yli menevää tietoa joka valmistaa lääketieteelliseen :)"

-Emilia, lääketieteen kurssilainen


"Tilasto-osuuden opettaja osaa hommansa! Myös fysiikka-osuuden opettaja amk-kokeeseen oli tosi hyvä!

Kiitos nopeasta toiminnasta amk-kokeen materiaalien opiskelua varten, vaikka poikkeustilanteen takia opiskeluun jäi liian vähän aikaa."

-Heidi, psykologian kurssilainen


"Hyötyä sain kurssin tarjoamista haasteellisista ja soveltavista tehtävistä. Lisäksi sain apua heti kun pyysin."

-Ilirida, farmasian kurssilainen


"Ilman kurssia en olisi saanut haluamaani opiskelupaikkaa! Opettaja oli uskomattoman hyvä, vaikka olosuhteet etätyöskentelyn ja koronan takia vaikeuttivatkin kurssin suunnittelua!"

-Julius, politiikan ja viestinnän kurssilainen


"Oli hyötyä! Sain hyviä vinkkejä ja opin parantamaan vastaustekniikkaani."

-Elisa, hallintotieteiden kurssilainen


"Pääsykokeen muututtua nopeasti saatiin uudet opettajat ja kurssikerrat, mikä oli mahtavaa."

-Dominika, psykologian kurssilainen


"Kurssista oli paljon hyötyä! Sain paljon informaatiota ja työkaluja VAKAVA-kokeeseen ja soveltuvuuskokeeseen, sekä vertaistukea ja tsemppejä. Pidin kurssista todella paljon, ja voisin suositella sitä valmennuskurssia etsiville. Kiitokset huikealle kurssin opettajalle positiivisuudesta, innostavuudesta ja tsemppauksesta!"

-Viola, VAKAVA-kurssilainen


"Kurssista oli paljon hyötyä, ja opin paljon laajemmin kuin pelkistä oppikirjoista."

-Petra, maantieteen kurssilainen

 


 
  

"Artikkeleita ja tehtäviä oli paljon, joten pääsykokeissa tarvittava rutiini kehittyi. Hyödyllistä oli, kun alan keskeisiä käsitteitä käytiin läpi."

-Milja, VAKAVA-kurssilainen


"Oli todella paljon hyötyä! Matikan kertauksesta kolmen välivuoden jälkeen oli merkittävä hyöty pääsykokeissa."

-Ella, AMK-liiketalouden kurssilainen


"Kurssi oli erinomainen. Osa fysiikan teoriasta olisi voitu käydä vähän hitaammin. Kirjojen muodossa ollut teoriapaketti oli loistava."

-Zuhur, lääketieteen kurssilainen


"Etänä suoritettu amk-opetus oli tasokasta kun alan ammattilaiset opettivat."

-Aliisa, AMK-humanistisen alan kurssilainen


"Kurssin avulla sai valintakoekirjallisuudesta enemmän irti ja ymmärsi mihin kannattaa kiinnittää tekstin lukemisessa huomiota."

 -Sanni, ravitsemustieteen kurssilainen


"Kurssista oli hyötyä ja oli hyvä että sai tehdä paljon tehtäviä eikä ne loppuneet kesken."

-Mimosa, AMK-SoTeLi-alan kurssilainen


"Auttoi minua tehokkaasti kertaamaan jo ruosteessa olevia tietoja."

-Alexander, diplomi-insinööriosastojen kurssilainen


"Kurssi oli erittäin hyvä, jopa parempi kuin viime vuonna. En keksi edes missä voisi parantaa."

-Jere, hallintotieteiden kurssilainen


"Kurssista oli paljon hyötyä! Sain paljon tietoa siitä, millainen valintakoe on ja miten siihen tulee valmistautua. Erityisesti harjoitustehtävät oli mielestäni hyödyllisiä.

Kiitos valmennuskurssista! :)"

-Emma, logopedian kurssilainen


"Kurssista oli paljon hyötyä. Se valmisti hyvin kokeeseen monipuolisilla tunneilla ja tehtävillä."

-Mimosa, hallintotieteiden kurssilainen


 
 


"En keksi mitään parannettavaa. Toki koemuodon vaihtuminen kuukautta ennen koetta teki asiat hankalaksi, mutta se ei teihin liity."

-Adele, logopedian kurssilainen


"En olisi päässyt kouluun ilman tätä kurssia"

-Jenni, AMK-soteli-alan kurssilainen


"Ehdottomasti oli hyötyä! Syvällinen perehtyminen ennakkomateriaaliin opettajan avulla oli todella tärkeää. Poikkeuksellinen kevät, jolloin opetus järjestettiin etänä ei kuulunut kenenkään suunnitelmiin ja vaikutti toki kurssin kulkuun. Mutta etäopetuksesta huolimatta jäi positiivinen olo kurssista!"

-Lidia, taiteiden tutkimuksen kurssilainen


"Kurssista oli paljon apua asioiden sisäistämiseen ja toimi loistavasti vaikka kurssi jouduttiinkin suorittamaan etänä."

-Tuomas, hallintotieteiden kurssilainen


"Hyvä valmennuskurssi!"

-Lauri, diplomi-insinööriosastojen kurssilainen


"Kurssista oli hyötyä, sillä juttuja mentiin hyvin yksityiskohtaisesti läpi ja oli paljon tehtäviä,mitä tehdä. Ihanaa oli myös että aina pysty kysymään jos jokin tehtävä askarrutti"

-Saana, biotieteiden kurssilainen


"Kurssista oli paljon hyötyä, erityisesti esseiden harjoittelusta!"

-Maiju, hallintotieteiden kurssilainen


"Kurssista oli hyötyä erityisesti opettajan ansiosta. Hän osasi koota loogiset tuntipaketit ja antaa hyviä, tarpeeksi haastavia ja oppilaiden tasoisia tehtäviä. Kurssi toimi mielestäni hyvin, vaikka kyseessä olikin poikkeuksellisesti etäopetus."

-Margareeta, taiteiden tutkimuksen kurssilainen


"Kiitos loistavasta kurssista, siitä oli todella paljon apua ja jäi todella onnellinen fiilis siitä että osallistuin kurssille vaikka en opiskelupaikkaa saanutkaan. Kiitos!"

-Liida, psykologian kurssilainen