Valtio- ja yhteiskuntatieteiden esittely

Valtio- ja yhteiskuntatieteelliset opinnot tarjoavat monenlaisia näkökulmia yhteiskunnan toimintaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutus antaa valmiuksia työskennellä monenlaisissa tehtävissä. Yhteiskuntatieteistä valmistuneet työskentelevät esimerkiksi hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen parissa. Valmiit valtiotieteilijät työskentelevät usein hallinnon, tutkimuksen ja politiikan saralla.

Eximia valmentaa yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyön valintakokeeseen. Valmennuskurssimme valmentaa siis seuraaviin hakukohteisiin:

- Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto
- Yhteiskunnallinen muutos, Helsingin yliopisto
- Julkisoikeus, Itä-Suomen yliopisto
- Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Itä-Suomen yliopisto
- Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Itä-Suomen yliopisto
- Hallintotieteet, Tampereen yliopisto
- Politiikan tutkimus, Tampereen yliopisto
- Poliittinen historia ja valtio-oppi, Turun yliopisto
- Hallintotieteet, Vaasan yliopisto

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma tutkii vaikuttamista, osallistumista ja viestintää niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin kontekstissa. Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmassa tutkitaan, nimensä mukaisesti, eri skaalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä niihin liittyvää vaikuttamista ja kokemuksia.

Julkisoikeuden koulutusohjelmassa annetaan juridiikan erikoisaloille suuntautuvaa yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta. Hakukohteesta valmistuu hallintotieteiden kandidaatteja ja maistereita.

Yhteiskuntatieteiden opinnoissa tarkastellaan esimerkiksi yhteiskunnallista muutosta, hyvin- ja pahoinvointia, työ- ja koulutusmarkkinoita sekä kulttuurin vaikutusta yhteisöihin. Voit valita pääaineeksi joko sosiaalipsykologian, hyvinvoinnin yhteiskunnassa, sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan.

Politiikan tutkimuksen koulutusohjelmasta valmistut politiikan asiantuntijaksi. Saat koulutuksesta kattavat valmiudet politiikan ulottuvuuksien selittämiseen ja ymmärtämiseen.

Poliittisen historian ja valtio-opin koulutusohjelmassa opit ymmärtämään nyky-yhteiskunnan vaikutusmekanismeja ja niiden historiallista taustaa. Koulutuksessa tarkastellaan kansainvälistä politiikkaa ja globaaleja ilmiöitä.

Lue hallintotieteiden opiskelusta täältä.