Valtiotieteiden esittely

Valtiotieteelliset opinnot tarjoavat monenlaisia näkökulmia yhteiskunnan toimintaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Valtiotieteiden maisterin koulutus antaa valmiuksia työskennellä monenlaisissa tehtävissä esimerkiksi hallinnon, tieteen, politiikan ja sosiaalisen toiminnan aloilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Valtiotieteiden maistereilla yleisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi asiantuntija, suunnittelija ja toiminnanjohtaja.

Eximia valmentaa valtiotieteellisen alan valintakokeista yhteen: Järjestämme valmennuskurssin yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan hakeville. Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmassa painopiste on eri puolilla maailmaa tapahtuvissa yhteiskunnallisissa murroksissa ja jatkuvuuksissa. Helsingin yliopiston kandiohjelmissa opiskelija saa ensin perustiedot ohjelman eri tieteenaloista ja valitsee myöhemmin tarkemmin haluamansa opintosuunnan tiettyjen kiintiöiden puitteissa. Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmassa on oma valintakoe, jolla voi hakea vain kohteeseen.