Valtiotieteiden esittely

Valtiotieteelliset opinnot tarjoavat monenlaisia näkökulmia yhteiskunnan toimintaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Valtiotieteiden maisterin koulutus antaa valmiuksia työskennellä monenlaisissa tehtävissä esimerkiksi hallinnon, tieteen, politiikan ja sosiaalisen toiminnan aloilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Valtiotieteiden maistereilla yleisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi asiantuntija, suunnittelija ja toiminnanjohtaja.

Eximia valmentaa valtiotieteellisen alan valintakokeista kahteen: Järjestämme valmennuskursseja sekä yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan että politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan hakeville. 

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmassa painopiste on eri puolilla maailmaa tapahtuvissa yhteiskunnallisissa murroksissa ja jatkuvuuksissa. Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmassa painopiste taas on politiikan ja viestinnän välisissä suhteissa tarkastellen muun muassa poliittisen päätöksenteon, vaikuttamisen ja viestinnän ilmiöitä sekä niiden merkitystä nykypäivän yhteiskunnassa. 

Helsingin yliopiston kandiohjelmissa opiskelija saa ensin perustiedot ohjelman eri tieteenaloista ja valitsee myöhemmin tarkemmin haluamansa opintosuunnan tiettyjen kiintiöiden puitteissa.