Kurssien sisältö

Valtio- ja yhteiskuntatieteiden kursseilta eväät aineistokokeeseen!

Eximia järjestää valmennuskursseja yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyön koulutusohjelmiin. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana:

- Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto
- Yhteiskunnallinen muutos, Helsingin yliopisto
- Julkisoikeus, Itä-Suomen yliopisto
- Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Itä-Suomen yliopisto
- Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Itä-Suomen yliopisto
- Hallintotieteet, Tampereen yliopisto
- Politiikan tutkimus, Tampereen yliopisto
- Poliittinen historia ja valtio-oppi, Turun yliopisto
- Hallintotieteet, Vaasan yliopisto

Valintakokeissa vaaditaan kokeessa jaettavan aineiston nopeaa omaksumista sekä sen yhdistämistä yhteiskuntatieteellisten alojen keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin. Tämä vaatii käsitteiden hyvää hallintaa sekä kykyä erottaa keskeiset asiat aineistoista. Kokeessa pärjääminen on aikaisemmin edellyttänyt lisäksi kykyä tuottaa jäsenneltyä ja loogista tekstiä.

Kurssin avulla varmistat, että oppimisesi etenee aikataulussa ja on tuloksellista. Opetuksessa käydään läpi yhteiskuntatieteellisen alan keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä opitaan soveltamaan niitä valintakoetyyppisissä tehtävissä. Opetuksessa keskitytään myös erilaisten aineistojen käsittelyyn ja kokeen kannalta tärkeän vastaustekniikan harjoitteluun. Kurssilla pääset testaamaan taitojasi myös oikean valintakokeen kaltaisessa harjoituspääsykokeessa, joka arvioidaan ja pisteytetään oikean valintakokeen tapaan. Kurssin päättää tehokas kertaus, jossa käydään läpi kokeessa esiin nousseet haasteet ja kerrataan vielä tärkeimmät osa-alueet valintakoetta varten.

 Yhteiskuntatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeeseen valmistavat valmennuskurssit löydät täältä.

Opetus kurssilla

Eximian kursseilla opetuksesta huolehtii osaava opetustiimi. Kurssin opettaja on oman aihealueensa asiantuntemuksen lisäksi perehtynyt myös nimenomaan valintakokeeseen ja siihen, mitä kokeessa menestyminen vaatii.

Kurssimateriaali

Valmennuskurssin hintaan sisältyy Eximian oma teoria- ja tehtävämateriaali eli itseopiskelumateriaali, joka on aina uusimpien valintakoevaatimusten mukainen ja alan asiantuntijoiden laatima. Kirjallinen materiaali tukee kotona tapahtuvaa opiskelua ja asioiden itsenäistä kertaamista.

Yhteiskuntatieteellisen alan yhteisvalinnan materiaali sisältää:

  • valmentautumisohjeet
  • valintakoetyyppisiä harjoitustehtäviä malliratkaisuineen
  • aineistovalmennusmateriaalin.

Itseopiskelumateriaali auttava hahmottamaan kokonaisuuksia ja syventämään tietämystäsi yhteiskuntatieteellisen alan kirjallisuudesta. Aineistovalmennusmateriaalin ja aineistotehtävien tarkoituksena on kehittää taitojasierilaistenaineistojenkriittisenä lukijana ja tarjota harjoitusta valintakokeen aineistotehtäviin vastaamiseen. Aineistojen valinnassa ja erilaisissa tehtävänannoissa pyritään kehittämään sekä kykyä omaksua että soveltaa tietoa itsenäisesti. Eximian valmentautumisohjeista löydät vinkkejä ajanhallintaan ja tietoa eri oppimismetodeista ja muista onnistumisen kannalta tärkeistä asioista.

 

Voit ostaa itseopiskelumateriaalin myös erillisenä pakettina täältä.

Kokeet ja kertaus

Yhteiskuntatieteellisen alan yhteisvalinnan valmennuskursseihin kuuluu valintakoetta simuloiva harjoituspääsykoe, jossa pääset testaamaan osaamistasi ja harjoittelemaan koetilanteessa toimimista sekä ajankäyttöä. Kokeet laaditaan vastaamaan mahdollisimman pitkälti oikeita valintakokeita niin tehtävänannoiltaan kuin pisteytyksiltäänkin.

Kurssit päättää intensiivinen kertaus, jossa käydään läpi harjoituspääsykoe ja kerrataan vielä keskeisimmät asiat. Kertauskerralla on mahdollisuus kysyä viimeiset mieltä askarruttavat kysymykset ja saada viime hetken vinkkejä koetta varten. Kertauksesta saat myös oikean vireen valintakoetilanteeseen sekä varmuutta oman osaamiseesi.

Voit ostaa harjoituspääsykokeen myös erillisenä pakettina täältä.


Verkko-oppimisympäristö

Kurssilaisemme saavat jo ennen kurssin alkua käyttöönsä sähköisen verkko-oppimisympäristön Moodlen, jonka kautta pääset aloittamaan ohjatun valmentautumisen ennen kurssin alkua. Moodle on käytettävissäsi koko valmentautumisprosessisi ajan. 

  Verkko-oppimisympäristöstä löydät mm.
  • ohjeita oikeaoppiseen valmentautumiseen
  • opettajan esittelyn ja vinkit kurssilaisille
  • luennoilla käytettävät opetusmateriaalit ja harjoitustehtävät
  • kurssin kokeet mallivastauksineen.