Kurssin sisältö

Valtiotieteiden kursseilta eväät sekä kirjallisuus- että aineisto-osioon!

Eximia järjestää valmennuskurssit Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville yhteen koulutusohjelmaan: yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan. 

Useimpien valtiotieteellisten alojen valintakokeissa vaaditaan valintakoekirjallisuuden perusteellista osaamista; hakijan on useimmissa valintakokeissa kyettävä myös yhdistämään valintakoekirjallisuuden tietoja kokeessa jaettavan aineiston sisältöön. Tämä vaatii käsitteiden hyvää hallintaa sekä kykyä erottaa teorioiden keskeiset piirteet ja niiden keskinäiset erot ja yhtymäkohdat. Kokeessa pärjääminen vaatii kirjallisuuden perinpohjaisen osaamisen lisäksi myös kykyä tuottaa jäsenneltyä ja loogista tekstiä. 

Kurssin avulla varmistat, että oppimisesi etenee aikataulussa ja on tuloksellista. Opetus rakentuu valintakokeen tapaan kahdesta toisiaan täydentävästä osuudesta: kirjallisuudesta ja aineistovalmennuksesta. Kirjallisuuden opetuksessa käydään tehokkaasti läpivalintakoekirjallisuuden keskeiset käsitteet ja sisällöt, sekä opitaan soveltamaan niitä valintakoetyyppisissä tehtävissä. Opetuksessa keskitytään myös erilaisten aineistojen käsittelyyn ja kokeen kannalta tärkeän vastaustekniikan harjoitteluun. Kurssilla pääset testaamaan taitojasi myös oikean valintakokeen kaltaisessa harjoituspääsykokeessa, joka arvioidaan ja pisteytetään oikean valintakokeen tapaan. Kurssin päättää tehokas kertaus, jossa käydään läpi kokeessa esiin nousseet haasteet ja kerrataan vielä tärkeimmät osa-alueet valintakoetta varten. 

Opetus kurssilla

Eximian kursseilla opetuksesta huolehtii osaava opetustiimi. Kurssin opettaja on oman aihealueensa asiantuntemuksen lisäksi perehtynyt myös nimenomaan valintakokeeseen ja siihen, mitä kokeessa menestyminen vaatii.

Kurssimateriaali

Valmennuskurssin hintaan sisältyy Eximian oma teoria- ja tehtävämateriaali eli itseopiskelumateriaali, joka on aina uusimpien valintakoevaatimusten mukainen ja alan asiantuntijoiden laatima. Kirjallinen materiaali tukee kotona tapahtuvaa opiskelua ja asioiden itsenäistä kertaamista.

Valtiotieteiden materiaali sisältää:

  • valmentautumisohjeet
  • teoriatiivistelmän valintakoekirjallisuudesta
  • valintakoetyyppisiä harjoitustehtäviä malliratkaisuineen
  • aineistovalmennusmateriaalin.
Valintakoekirjallisuuden pohjalta laaditut teoriatiivistelmät auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja syventämään tietämystäsi opiskeltavista aiheista. Materiaalissa olevien tehtävien avulla voit sekä harjoittaa vastaustekniikkaasi että testata oppimisesi edistymistä. Aineistovalmennusmateriaalin ja aineistotehtävien tarkoituksena on kehittää taitojasi erilaisten aineistojen kriittisenä lukijana ja tarjota harjoitusta valintakokeen aineistotehtäviin vastaamiseen. Aineistojen valinnassa ja erilaisissa tehtävänannoissa pyritään kehittämään sekä kykyä omaksua että soveltaa tietoa itsenäisesti. Eximian valmentautumisohjeista löydät vinkkejä ajanhallintaan ja tietoa eri oppimismetodeista ja muista onnistumisen kannalta tärkeistä asioista.

Voit ostaa itseopiskelumateriaalin myös erillisenä pakettina täältä.

Kokeet ja kertaus

Valtiotieteiden valmenuskursseihin kuuluu valintakoetta simuloiva harjoituspääsykoe, jossa pääset testaamaan osaamistasi ja harjoittelemaan koetilanteessa toimimista sekä ajankäyttöä. Kokeet laaditaan vastaamaan mahdollisimman pitkälti oikeita valintakokeita niin tehtävänannoiltaan kuin pisteytyksiltäänkin.

Kurssit päättää intensiivinen kertaus, jossa käydään läpi harjoituspääsykoe ja kerrataan vielä keskeisimmät valintakoekirjallisuuden asiat. Kertauskerralla on mahdollisuus kysyä viimeiset mieltä askarruttavat kysymykset ja saada viime hetken vinkkejä koetta varten. Kertauksesta saat myös oikean vireen valintakoetilanteeseen sekä varmuutta oman osaamiseesi.

Voit ostaa harjoituspääsykokeen ja kertauksen myös erillisenä pakettina täältä.

Verkko-oppimisympäristö

Kurssilaisemme saavat jo ennen kurssin alkua käyttöönsä sähköisen verkko-oppimisympäristön, jonka kautta pääset aloittamaan ohjatun valmentautumisen jo ennen kurssin alkua. Moodle on käytettävissäsi koko valmentautumisprosessisi ajan. 

  Verkko-oppimisympäristöstä löydät mm.
  • ohjeita oikeaoppiseen valmentautumiseen
  • opettajan esittelyn ja vinkit kurssilaisille
  • luennoilla käytettävät opetusmateriaalit ja harjoitustehtävät
  • kurssin kokeet mallivastauksineen.