Valintakoetietoja

Yhteiskunnallisen muutoksen sekä politiikan ja viestinnän kandiohjelmat mukaan yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyöhön 2024!

Valtio- ja yhteiskuntatieteelliset opinnot tarjoavat monenlaisia näkökulmia yhteiskunnan toimintaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutus antaa valmiuksia työskennellä vaihtelevissa tehtävissä. Yhteiskuntatieteistä valmistuneet työskentelevät esimerkiksi hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen parissa. Valmiit valtiotieteilijät työskentelevät usein hallinnon, tutkimuksen ja politiikan saralla.

Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen muutoksen sekä politiikan ja viestinnän hakukohde on mukana yhteiskuntatieteellisen alan yhteisvalinnassa keväällä 2024, eli voit pyrkiä samalla valintakokeella näihin koulutusohjelmiin tai muihin yhteiskuntatieteellisen alan hakukohteisiin.

Yhteistyössä ovat mukana seuraavat hakukohteet:

 • Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto
 • Yhteiskunnallinen muutos, Helsingin yliopisto
 • Julkisoikeus, Joensuu, Itä-Suomen yliopisto
 • Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio, Itä-Suomen yliopisto
 • Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu, Itä-Suomen yliopisto
 • Hallintotieteet, Tampereen yliopisto
 • Politiikan tutkimus, Tampereen yliopisto
 • Poliittinen historia ja valtio-oppi, Turun yliopisto
 • Hallintotieteet, Vaasan yliopisto

 

Helsingin yliopiston vanhat valintakokeet löytyvät täältä.

Hakijamäärät kevät 2023

Hakukohde

Kaikki hakijat

Ensisijaiset hakijat

Aloituspaikat

Helsingin yliopisto

 

 

 

Yhteiskunnallinen muutos

1 065

366

68

Politiikka ja viestintä

1 194

510

70

Itä-Suomen yliopisto

 

 

 

Julkisoikeus, Joensuu

504

90

20

Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio

501

126

53

Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu

357

51

36

Tampereen yliopisto

 

 

 

Politiikan tutkimus

702

162

44

Turun yliopisto

 

 

 

Poliittinen historia ja valtio-oppi

1 029

333

44

 


Tärkeitä päivämääriä

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 13.3. – 27.3.2024

Valintakoepäivä 29.5.2024 klo 14.00 – 17.00

Kokeeseen ei ole ennakkoon julkaistavaa/luettavaa materiaalia.

 

Todistusvalinta

Yhteiskuntatieteiden hakukohteissa todistusvalinnassa, Turun yliopiston poliittisen historian ja valtio-opin hakukohdetta lukuun ottamatta, ovat mukana vain ensikertalaiset hakijat. Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Yhteiskuntatieteellisen alan hakukohteissa (julkisoikeutta lukuun ottamatta) käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta. Julkisoikeuden pisteytystaulukon löydät täältä.

Muissa hakukohteissa todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli yhteiskuntatieteellisen alan opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin viisi ainetta. Todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Hakija voi saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • äidinkieli (arvosanan tulee olla vähintään C)
 • parhaat pisteet tuottava aine seuraavista: filosofia, historia, psykologia tai yhteiskuntaoppi
 • parhaat pisteet tuottava ainereaali
 • parhaat pisteet tuottava kieli
 • pitkä tai lyhyt matematiikka

Vapaasti valittavista ainereaaleista parhaat pisteet saa fysiikasta, historiasta tai uskonnosta/elämänkatsomustiedosta. Myös pitkä kieli ja pitkä matematiikka antavat hyvän saldon todistusvalintaan. Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa, sinun on saatava vähintään

 • 28,3 todistuspistettä (yhteiskunnallinen muutos, politiikka ja viestintä)
 • 78,95 todistuspistettä (poliittinen historia ja valtio-oppi, politiikan tutkimus)
 • 85 todistuspistettä (yhteiskuntatieteet)

Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 157,9.

Todistusvalinnan pisteytys.


L E M C B A
äidinkieli* 33 27,5 22 16,5 11 5,5
filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7
Ainereaalit (enintään yksi)
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20 16,7 13,3 10 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
maantiede 20 16,7 13,3 10 6,7 3,3
psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20 16,7 13,3 10 6,7 3,3
muut reaaliaineet** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Kielet (enintään yksi)
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 36,1 30 24 18 12 6
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

* äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä

** EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintoaineet, joille ei ole suoraa vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, pisteytetään muiden reaaliaineiden mukaan.

Valintakoevaatimukset ja valintamenettely 2024

Valintakoe kevät 2024

Yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyön valintakoe järjestetään keskiviikkona 29.5.2024 klo 14.00 – 17.00.

Valintakoe perustuu koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Aineisto voi olla myös englanninkielinen. Saat ennen koetta valita koekieleksi suomen tai ruotsin. Sinun tulee vastata kysymyksiin valitsemallasi koekielellä. Ennakkoon luettavaa materiaalia ei ole.

Valintakokeessa arvioidaan yhteiskuntatieteellisessä koulutuksessa tarvittavia opiskeluvalmiuksia ja kykyä tulkita ja analysoida yhteiskuntatieteellisiin aloihin liittyvää aineistoa. Valintakoe koostuu viidestä osioista.

Jotta voisit tulla hyväksytyksi yhteiskuntatieteiden hakukohteisiin valintakokeen perusteella, tulee sinun saada vähintään 20 % koko yhteiskuntatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeessa parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.

Valintakoe on digitaalinen. Tarvitset kokeeseen mukaan henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen.


Valintamenettely keväällä 2024

Kevään 2024 haussa voit päästä opiskelemaan yhteiskuntatieteitä joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön.Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat Turun yliopiston poliittisen historian ja valtio-opin hakukohdetta lukuun ottamatta.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä yhteiskuntatieteellisen alan hakukohteissa on 157,9.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.

Valintaperusteet 2024

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen hallintotieteiden hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2024

(ensikertalaisten kiintiö suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Helsingin yliopisto

 

 

 

Yhteiskunnallinen muutos

35 (35)

33 (14)

68 (49)

Politiikka ja viestintä

36 (36)

34 (34)

70 (50)

Itä-Suomen yliopisto

 

 

 

Julkisoikeus, Joensuu

15 (15)

5 (0)

20 (15)

Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio

28 (28)

25 (10)

53 (38)

Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu

19 (19)

17 (7)

36 (26)

Tampereen yliopisto

 

 

 

Politiikan tutkimus

23 (23)

21 (8)

44 (31)

Turun yliopisto

 

 

 

Poliittinen historia ja valtio-oppi

23 (16)

21 (15)

44 (31)

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

 • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
 • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa sekä ongelmanratkaisutaitoja

Valintakokeen tehtävätyyppejä ovat olleet monivalinnat/väittämät, essee- ja määrittelytehtävät sekä aineistotehtävät.

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

2023

 


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus (kaikista hakijoista)

Todistusvalinnan pisteraja

Helsingin yliopisto

 

 

 

 

Yhteiskunnallinen muutos

1 065

78

7,3 %

129,1

Politiikka ja viestintä

1 194

81

6,8 %

129,1

Itä-Suomen yliopisto

 

 

 

 

Julkisoikeus, Joensuu

504

33

6,5 %

98,5

Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio

501

66

13,2 %

99,8

Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu

357

48

13,4 %

93,7

Tampereen yliopisto

 

 

 

 

Politiikan tutkimus

702

60

8,5 %

120,7

Turun yliopisto

 

 

 

 

Poliittinen historia ja valtio-oppi

1 029

57

5,5 %

ensikertalaiset 129,5 / kaikki 133,1

 

2022

 


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus (kaikista hakijoista)

Todistusvalinnan pisteraja

Helsingin yliopisto

 

 

 

 

Yhteiskunnallinen muutos

1 143

78

6,8 %

ensikertalaiset 133,4 / kaikki 135,5

Politiikka ja viestintä

1 281

81

6,3 %

ensikertalaiset 139,7 / kaikki 139,4

Itä-Suomen yliopisto

 

 

 

 

Julkisoikeus, Joensuu

456

24

5,3 %

103,8

Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio

480

75

15,6 %

96,8

Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu

393

45

11,5 %

98,8

Tampereen yliopisto

 

 

 

 

Politiikan tutkimus

609

51

8,4 %

117,3

Turun yliopisto

 

 

 

 

Poliittinen historia ja valtio-oppi

1 053

54

5,1 %

ensikertalaiset 130,8 / kaikki 130,0