Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekuntaan valitaan opiskelijoita suorittamaan valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Hakija voi valita haluamansa hakukohteen tiedekunnan viidestä kandiohjelmasta, ja opiskelujen aikana hän valitsee lisäksi tarkemman opintosuunnan tutkinto-ohjelman sisältä. Valittavat tutkinto-ohjelmat ovat sosiaalitieteiden kandiohjelma, politiikan ja viestinnän kandiohjelma, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, filosofian kandiohjelma sekä taloustieteen kandiohjelma. 

Eximia järjestää valmennuskursseja politiikan ja viestinnän sekä yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmiin pyrkiville. Yhteiskunnallisen muutoksen ja politiikan ja viestinnän kandiohjelmiin haetaan omilla valintakokeillaan, jotka molemmat koostuvat kirjallisuus- ja aineisto-osioista.

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku
17.3.–31.3.2021

Valintakoepäivämäärät

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma: ma 31.5.2021 klo 14
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma: ke 26.5.2021 klo 14

Valintakoekirjallisuus julkaistaan

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma: 30.4.2021
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma: 23.4.2021

Valintakoekirjallisuus

Politiikan ja viestinnän sekä yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmien valintakokeita varten luettavat ennakkomateriaalit julkaistaan perjantaina 23.4.2021 ja 30.4.2021 Valintakokeen ennakkomateriaalit -sivulla Helsingin yliopiston verkkosivuilla.

Kokeen erityispiirteitä

Sekä politiikan ja viestinnän että yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman valintakoetta varten opiskellaan ennakkoon julkaistava aineisto. Kumpikin koe on kaksiosainen: ensimmäisessä osiossa kysymyksiin vastataan ennakkoon julkaistavan valintakoekirjallisuuden perusteella, toisessa osiossa kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan aineistoon, joka voi sisältää suomen- tai ruotsinkielisen aineiston lisäksi myös englanninkielistä materiaalia. Toisessa osassa saatetaan vaatia myös valintakoekirjallisuuden tietojen yhdistämistä kokeessa jaettavan aineiston sisältöön. Tehtävät painottuvat essee- ja käsitteenmäärittelytehtäviin. 

Valtiotieteellisen tiedekunnan valintakokeissa pärjätäkseen hakijan on opiskeltava ennakkoon luettava aineisto perinpohjaisesti siten, että hän pystyy koetilanteessa myös soveltamaan oppimaansa. Hakijan on yleensä kyettävä yhdistämään valintakoekirjallisuuden tietoja kokeessa jaettavan aineiston sisältöön. Tämä vaatii käsitteiden hyvää hallintaa ja kirjallisuuden ja aineistojen sisällön syvällistä ymmärtämistä. Kokeessa pärjääminen vaatii myös kykyä tuottaa jäsenneltyä ja loogista tekstiä. Vastausten johdonmukaisuus ja selkeys sekä sisällöllinen tarkkuus on olennaista kokeessa menestymisen kannalta. 

Hakeminen ja pisteytys

Kevät 2021, politiikan ja viestinnän ja yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmat:

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan valitaan todistusvalinnassa 36 hakijaa (joista vähintään 26 ensikertalaisia) ja valintakokeen perusteella 34 hakijaa (joista vähintään 24 ensikertalaisia). Yhteiskunnalllisen muutoksen kandiohjelmaan valitaan todistuspisteiden perusteella 35 hakijaa (joista vähintään 25 ensikertalaisia) ja koepisteiden perusteella 33 hakijaa (joista vähintään 24 ensikertalaisia). 

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä annetaan seuraavista aineista: 

Äidinkieli
Hakijalle parhaat pisteet tuottava aine seuraavista: filosofia, historia, psykologia tai yhteiskuntaoppi
Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista: yksi ainereaali, yksi kieli ja matematiikka (pitkä tai lyhyt)


L E M C B A
äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Ainereaalit (enintään yksi)
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Kielet (enintään yksi)
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
HUOM! Helsingin yliopistoon valtiotieteelliseen tiedekuntaan hakevan tulee olla kirjoittanut äidinkielestä vähintään arvosana C voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa. 
 

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

2020 Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt (todistus/valintakoe) Hyväksyttyjen osuus kaikista hakijoista Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)
Politiikan ja viestinnän kandiohjelma 1755 542 38/37 4,3 % 138,4/138,7
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 1637 448 37/36 4,5 % 133,0/135,9


2019 Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksyttyjen osuus kaikista hakijoista Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
Politiikan ja viestinnän kandiohjelma 1219 558 5,6 % 12,2 %
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 1056 488 6,2 % 13,3 %


2018 Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksyttyjen osuus kaikista hakijoista Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
Politiikan ja viestinnän kandiohjelma 1305 569 5,1 % 11,8 %
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 1149 477 5,7 % 15,2 %

2017 Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksyttyjen osuus kaikista hakijoista Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
Politiikan ja viestinnän kandiohjelma 1173
533
5,8 %
12,8 %
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 910
427
7,3 %
15,5 %