Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista aiemmilta vuosilta:

Kevät 2023: 

"Kurssilla käytiin läpi valintakokeen rakennetta ja sen ennakkomateriaalia sekä opeteltiin vastaamaan aineistotehtäviin, mikä oli hyödyllistä kokeeseen valmistautumisen kannalta."

"[Opettaja] Kertoi asiat yksinkertaistetusti, ja silti erittäin monipuolisesti, keskittyen juuri tärkeimpiin asioihin. Opettaja otti huomioon kaikki ja antoi jatkuvasti ihmisille puheenvuoroja, ja teki äärettömän suuren työn järjestäen kurssista juuri sellaisen mahtavan kokonaisuuden, jollainen siitä tulikin."

"[Parasta oli] Uusien näkökulmien tuonti, esim kirjaan sekä aineistotehtävien opettelu perinpohjin."

"Opettaja kuunteli kaikkien kommentteja ja antoi hyviä vinkkejä!"

"Opin yhteiskunnallisen tutkimuksen käsitteitä ja opiskelu oli monipuolista."

"[Parasta oli] Opettajan suuri tietotaito ja osaaminen liittyen aineistojen ja ennakkomateriaalin purkuun ja tiivistämiseen."

"Opettaja osasi kertoa kaiken monimutkaiseltakin vaikuttavan asian yksinkertaisessa muodossa ja antoi paljon varmuutta omaan tekemiseen."

"Kurssi oli erittäin kattava, selkeä, toimiva ja hyödyllinen. Sain paljon varmuutta ja tahtia omaan opiskeluuni, ja pystyin keskittymään juuri niihin tärkeisiin asioihin materiaalissa. Minulla on kovat odotukset, että pääsisin aloittamaan Yhmussa syksyllä. Pidetään peukkuja. Kiitos tästä kuuluu valmennuskurssin opettajalle, kiitos todella kovasti!"

"Opettaja oli todella mukava ja asiantunteva."


Kevät 2021

 

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?


"Se, että kurssilla käytiin olennaisimmat asiat kirjallisuudesta, niin tietää mihin keskittyä."

"Tunnilla tehdyt tehtävät auttoivat hahmottamaan artikkelien sisältöä erityisen hyvin."

"Tuntitehtävät ja niiden läpikäynti [olivat hyödyllisiä]”

”Kurssilla oli hyvä ilmapiiri, ja kannustettiin hyvin osallistumaan keskusteluun ja kysymyksiin vastaamiseen.”


Viime kauden (2021) opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,3. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.


100% kyselyyn vastanneista kurssilaisista olisi valmis suosittelemaan kurssia.


 

 

 


Kevät 2020

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Opettajan selitys, diat ja keskustelut avasivat kirjallisuuden sisältöjä paremmin.”

”Teoriavihko oli myös tosi kiva juttu, ja varmaan auttaa kokeessa!”

”Opin käsittelemään ennakkomateriaaleja paljon laajemmin kuin mihin olisin yksin opiskellessani kyennyt.”

”Erityisesti kotitehtävät + harjoituskoe hyödyllisiä!”

"Aineistoharjoituksia ja muita harjoitustehtäviä ei olisi ilman kurssia tullut tehtyä yhtä paljon.”

”Kurssi auttoi artikkeleiden käsittelyssä paljon. Hyvät tiivistykset tärkeimmistä asioista. "

”Ennakkomateriaalin kritiikit ja kotitehtävät.”

”Teoriavihon tiivistykset artikkeleista, kurssilla tehdyt tehtävät ja mahdollisuus kysyä omia kysymyksiä vaikeista kohdista sekä harjoituspääsykoe.”

Teoria ja tehtävä-vihko, ennakkomateriaalien kattava läpikäyminen ja purkaminen Zoomissa.”

”Vastaustekniikat, mahdollisuus keskusteluun muiden hakijoiden kanssa, valintakoeteosten läpikäyminen ns. asiantuntijan johdolla.”

”Tiivistelmä aineistosta, jonka opettaja oli tehnyt, helpotti opiskelua suuresti. Luentojen sisältö ja artikkelien kertaus opettajan johdolla olivat myös todella hyödyllisiä.”

”Luennot olivat sisällöltään kattavia ja selkeyttivät valintakoekirjallisuutta. Oppiminen oli valmennuskurssin tuella miellyttävämpi kokemus.”

”Kirjallisuusluennot.”

”Luennot olivat selkeitä ja hyvin toteutettuja näin poikkeavissakin oloissa. Olin erittäin tyytyväinen opetukseen ja opin valintakoekirjallisuuden sisältöä ja aineistoihin vastaamista."

”Kurssista oli ehdottomasti hyötyä, opin lukemaan raskasta materiaalia ja käsittelemään sitä. Myös vastausten muodostaminen helpottui merkittävästi.”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?


”Ilman kurssia en olisi saanut haluamaani opiskelupaikkaa!”

”Opettaja oli uskomattoman hyvä, vaikka olosuhteet etätyöskentelyn ja koronan takia vaikeuttivatkin kurssin suunnittelua!”

”Sain kurssista itsevarmuutta opiskeluun ja kokeeseen. Opettaja oli todella hyvä.”

”Olosuhteisiin nähden kurssi oli toteutettu onnistuneesti.”

”Kokonaisuus rakentui hyvin. Opettajan ja ryhmän tuki motivoivat opiskelemaan ja kertaamaan enemmän kuin olisin ajatellut muuten jaksavani. Harjoitteet myös tehostivat lukemista ja toivat vaihtelua pelkkään ulkoa opettelemiseen. Poikkeuksellisessa tilanteessa auttoi myös paljon, kun oli muitakin ihmisiä samassa veneessä.”

”Kattavat lisämateriaalit moodlessa (suomeksi tulkittuna), hyvä ope, sopivan pituiset opetustunnit ja tarvittavaa infoa kokeen rakenteesta.”

”Olin kokonaisuuteen tyytyväinen ja koen hyötyneeni kurssin käymisestä. Luento-opetus oli hyvin toteutettu.”

”Monipuolinen kokonaisuus aineistoihin ja kirjallisuuteen.”


Viime kauden (2020) opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,79 Aravioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.


100% kyselyyn vastanneista suosittelisi kurssia!