Esittely

Hallintotieteitä on mahdollista opiskella Tampereen, Lapin ja Vaasan yliopistoissa. Keväästä 2024 alkaen Tampereen ja Vaasan yliopisto ovat mukana yhteiskuntatieteellisen alan yhteisvalinnassa, joten hakija voi halutessaan hakea samalla kokeella molempien yliopistojen hallintotieteiden koulutusohjelmiin tai muihin yhteiskuntatieteellisen alan hakukohteisiin. 

Eximia valmentaa Tampereen ja Vaasan yliopistojen hallintotieteiden tutkinto-ohjelmiin. Hallintotieteissä suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Tämän jälkeen opiskelija valitsee maisteriopintojen suuntautumisalakseen yhden seuraavista: hallintotiede, julkisoikeus, julkinen talousjohtaminen, kunta- ja aluejohtaminen tai ympäristöpolitiikka ja aluetiede. Maisteriopinnoissa tarkoitus on syventää osaamista valitussa suuntautumisalassa.

Hallintotieteistä valmistuvilla on hyvät työllisyysnäkymät: hallintotieteistä työllistytään erilaisiin julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tehtäviin. Hallintotieteiden maisterin koulutus voi avata ovia myös kansainväliselle uralle (EU, kansainväliset järjestöt). Tämän lisäksi uraa voi luoda kunnallisen tai valtiollisen hallinnon parissa. Myös yritykset palkkaavat hallinnon osaajia asiantuntijoiksi, konsulteiksi ja johtajiksi. Opintoihin kuuluu työharjoittelu sekä mahdollisuus ulkomailla opiskeluun.