Valintakoetietoja

Eximian valmennuskurssilta ravitsemuksen ammattilaiseksi.

Miksi juuri ravitsemustieteet?


Ravitsemustieteen monipuolisissa opinnoissa perehdytään ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketieteiden, luonnontieteiden sekä käyttäytymistieteiden teemoihin. Monitieteisissä opinnoissa on runsaasti biologiaa, kemiaa sekä erityisesti biokemiaa ja fysiologiaa, joiden avulla selvitetään ravinnon merkitystä elintoiminnoissa. Opinnot ovat hyvin poikkitieteelliset ja antavat valmiuksia työllistyä usealle eri alalle valmistumisen jälkeen. Itä-Suomen yliopistosta valmistuvat terveystieteiden maisterit (pääaineena ravitsemustiede) voivat toimia laillistettuina ravitsemusterapeutteina.

Täältä löydät aikaisempien vuosien valintakokeet niiltä osin kuin ne on julkaistu. Löydät sivulta myös oikeat ratkaisut koetehtäviin.

Hakijamäärät kevät 2022

kaikki hakijat 2022

ylin hakukohde yhteisvalinnassa

aloituspaikat

706

408

35

 


Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2023

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 15.3.-30.3.2023

Valintakoepäivä 30.5.2023 klo 10.00-11.30

Tiedot ennakkomateriaalista julkaistaan 28.4.2023 klo 12.00 tällä sivulla


Todistusvalinta 2023

Todistusvalinta 2023

Ravitsemustieteen aloituspaikoista varataan 51 % todistusvalinnalla valittaville hakijoille. Silloin 49% paikoista säilyy siis valintakokeen kautta valittaville hakijoille.

Ravitsemustieteen aloituspaikoista noin 63 % varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään kuuden aineen arvosanat, eli ravitsemustieteen opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo kuusi ainetta. Ravitsemustieteen todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Hakijoilta huomioidaan nämä aineet:

  • Äidinkieli
  • Kemia
  • Biologia
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta (Fysiikka / enintään yksi ainereaali / enintään yksi kieli)

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Hakijan ei itse tarvitse päättää, mitkä aineet lasketaan mukaan, vaan hänelle lasketaan automaattisesti parhaan pistesaldon takaava yhdistelmä.

Kahdesta valittavasta aineesta parhaat pisteet voi saada fysiikasta ja pitkästä kielestä. Myös esimerkiksi keskipitkä kieli ja psykologia antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Enimmäispistemäärä todistusvalinnassa on 199,0 pistettä.

Aine

Arvosana

Kaikilta pisteytettävät aineet

L

E

M

C

B

A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

kemia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

biologia

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

L

E

M

C

B

A

matematiikka, pitkä

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Matemaattiset ainereaalit (enintään yksi)

L

E

M

C

B

A

fysiikka

31,7

26,5

21,2

15,9

10,6

5,3

Ainereaalit (enintään yksi)

L

E

M

C

B

A

filosofia

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

historia

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

maantiede

22,0

18,3

14,7

11,0

7,3

3,7

psykologia

24,6

20,5

16,4

12,3

8,2

4,1

terveystieto

13,9

11,5

9,2

6,9

4,6

2,3

uskonto tai elämänkatsomustieto

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

yhteiskuntaoppi

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen muut reaaliaineet

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Kielet (enintään yksi)

L

E

M

C

B

A

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

 

Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2023

Valintakoe kevät 2023

Ravitsemustieteen valintakoe järjestetään tiistaina 30.5.2023 klo 10.00-11.30.

Valintakoe on digitaalinen.

Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan perjantaina 28.4.2023 klo 12.00 tällä sivulla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa.

Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty.


Valintamenettely keväällä 2023

Ravitsemustieteen valinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Myös ei-ensikertalaiset asettuvat automaattisesti valintakoekiintiöön.

1. Todistusvalinnassa valitaan 51% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella.Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

2. Valintakoekiintiössä valitaan tämän jälkeen 49% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista valintakoepisteiden perusteella.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä ravitsemustieteessä on 199.

Valintakokeessa valintapisteet muodostuvat kokeesta saatavien pisteiden summasta. Tullakseen valituksi hakijan on saatava kustakin valintakokeen osa-alueesta vähintään puolet kunkin osa-alueen keskiarvosta.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.


Valintaperusteet 2023

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen ravitsemustieteeseen, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä Itä-Suomen yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden ravitsemustieteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmassa 2023

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

18 (18)

17 (4)

35 (22)

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen

- ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä

- Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä

→ vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa sekä ongelmanratkaisutaitoja

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

Vuosi

Hakeneet

Joista ensisijaisia

Hyväksytyt

Hyväksytyt / ensisijaiset hakijat

Todistusvalinnan pisteraja

2022

706

408

42

10,3 %

131,5

2021

834

447

44

9,8 %

140,1

2020

806

360

43

11,9 %

128