Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Eximian valmennuskurssilta ravitsemuksen ammattilaiseksi.

Miksi juuri ravitsemustieteet? 


Ravitsemustieteen monipuolisissa opinnoissa perehdytään ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketieteiden, luonnontieteiden sekä käyttäytymistieteiden teemoihin. Monitieteisissä opinnoissa on runsaasti biologiaa, kemiaa sekä erityisesti biokemiaa ja fysiologiaa, joiden avulla selvitetään ravinnon merkitystä elintoiminnoissa. Opinnot ovat hyvin poikkitieteelliset ja antavat valmiuksia työllistyä usealle eri alalle valmistumisen jälkeen. Itä-Suomen yliopistosta valmistuvat terveystieteiden maisterit (pääaineena ravitsemustiede) voivat toimia laillistettuina ravitsemusterapeutteina.

Valintakokeisiin luettava kirjallisuus

Itä-Suomen yliopiston valintakoekirjallisuus 2021:

Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen koulutusohjelman valintakoe on uudistettu keväällä 2020, ja ennakkotietojen perusteella kevään 2021 valintakoe noudattelee samaa kaavaa.

Valintakoeaineisto julkaistaan 30.4.2021 klo 12, eli kuukautta ennen valintakoetta. Aineisto julkaistaan Opintopolussa.

Keväällä 2020 ennakkoaineisto sisälsi kahdeksan eri materiaalia liittyen esimerkiksi sydänterveyteen, lihavuuteen, keinotekoisiin makeutteisiin ja elämäntapamuutosten tukemiseen terveydenhuollosta. Yhtenä valintakoevaatimuksena oli myös Biostatistiikan taskutieto -niminen teos. Ennakkomateriaalia oli yhteensä 217 sivua (+ Biostatistiikan taskutieto 89 s).

Valintakoe oli poikkeuksellisesti pandemian vuoksi kaksivaiheinen, joista ensimmäinen koe (etäkoe) sisälsi monivalinta- ja oikein-väärin-väittämätehtäviä (yhteensä 60 p). Toisessa vaiheessa paikan päällä tehtävässä kokeessa oli lyhyitä avoimia tehtäviä, joihin vastattiin ennakkomateriaalin ja kokeessa annetun lyhyen aineiston perusteella (20 p) sekä oikein-väärin-väittämiä ennakkoaineistosta. (10 p).

Tärkeitä päivämääriä

Tästä löydät kevään 2021 hakujen tärkeät päivämäärät!

Yhteishaku
17.3.–31.3.2021
Ravitsemustieteen valintakoeaineisto julkaistaan
30.4.2021
Valintakoe
1.6.2021
Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään
31.5.2021
Valintakokeiden tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021

Hakeminen 2021

Kaikki, mitä sinun täytyy tietää ravitsemustieteen opintoihin hakemisesta!

Hakeminen Itä-Suomen yliopistoon

Perustutkinnon suorittajat eli kandidaatti- ja maisteriopiskelijat valitaan kevään opiskelijavalinnassa kahdessa kiintiössä: joko todistuksen perusteella tai valintakoemenestyksen perusteella. Todistusvalinnan perusteella valitaan 18 hakijaa (tämä kiintiö koskee vain ensikertalaisia) ja valintakokeen perusteella valitaan 17 hakijaa (joista 4 ensikertalaisia). Sinun ei itse tarvitse tietää, kummassa kiintiössä haet, sillä hakija huomioidaan kaikissa niissä valintajonoissa, joihin hänen aiempi koulutustaustansa sopii.

Valintakokeesta löydät lisätietoa ylempää tältä sivulta.

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada kuudesta aineesta:

 • Äidinkieli
 • Kemia
 • Biologia
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
  • Fysiikka
  • Enintään yksi ainereaali
  • Enintään yksi kieli

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet otetaan kuitenkin huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikan osalta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta.

RAVITSEMUSTIEDE

L

E

M

C

B

A

Kaikilta huomioidaan

Äidinkieli*

IB: A-kieli

EB: L1-kieli

RP/DIA: Äidinkieli suomi tai saksa

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Kemia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Biologia

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

Matematiikka, pitkä oppimäärä

IB: Further Mathematics tai Mathematics HL tai

Mathematics SL

EB: Pitkä matematiikka (5h)

RP/DIA: Matematiikka

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

IB: Mathematical Studies

EB: Lyhyt matematiikka (3h)

RP/DIA: Matematiikka

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta:

Matemaattiset ainereaalit (enintään yksi)

Fysiikka

31,7

26,5

21,2

15,9

10,6

5,3

Ainereaalit (enintään yksi)

Filosofia

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Historia

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

Psykologia

24,6

20,5

16,4

12,3

8,2

4,1

Maantiede

22,0

18,3

14,7

11,0

7,3

3,7

Terveystieto

13,9

11,5

9,2

6,9

4,6

2,3

Uskonto/elämänkatsomustieto

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

Yhteiskuntaoppi

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Muut reaaliaineet**

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Kielet (enintään yksi)

Kieli, pitkä oppimäärä

IB: A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), B-englanti

EB: L2-kieli

RP/DIA: suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli) englanti

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Kieli, keskipitkä oppimäärä

IB: muut B-kielet

EB: L3-kieli, Other National Language

RP/DIA: B1-kieli

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

Kieli, lyhyt oppimäärä

IB: AB-kieli

EB: L4-, L5-kieli

RP/DIA: B2-kieli tai B3-kieli

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

IB-tutkinnon arvosanat

7

6

5

4

3

2

EB-tutkinnon arvosanat

10–9

8,99–8

7,99–7

6,99–6

5,99–5

4,99–4

RP/DIA-tutkinnon arvosanat

15–13

12–10

9–8

7

6–5

4

* äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei ole vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, pisteytetään muiden reaaliaineiden mukaan. Vanhamuotoisesta reaalista ei saa pisteitä.

Sisäänpääsyprosentit
Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Aloituspaikkoja Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
2020Ravitsemustiede, Kuopio
806
Tietoa ei julkaistu
30
-
2019
Ravitsemustiede, Kuopio
424
253
30
12 %
2018
Ravitsemustiede, Kuopio
485
265
30
9%
2017


Ravitsemustiede, Kuopio 556 320 30 9 %
2016

Ravitsemustiede, Kuopio 705 471 30 6 %
2015
Ravitsemustiede, Kuopio
 811 475  40 8 %
2014
Ravitsemustiede, Kuopio
1012 520  40 8 %
2013
Ravitsemustiede, Kuopio
962 462 30 7 %
2012
Ravitsemustiede, Kuopio
377 126 30 24 %