Valintakoetietoja

Eximian valmennuskurssilta ravitsemuksen ammattilaiseksi.

Miksi juuri ravitsemustieteet?


Ravitsemustieteen monipuolisissa opinnoissa perehdytään ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketieteiden, luonnontieteiden sekä käyttäytymistieteiden teemoihin. Monitieteisissä opinnoissa on runsaasti biologiaa, kemiaa sekä erityisesti biokemiaa ja fysiologiaa, joiden avulla selvitetään ravinnon merkitystä elintoiminnoissa. Opinnot ovat hyvin poikkitieteelliset ja antavat valmiuksia työllistyä usealle eri alalle valmistumisen jälkeen. Itä-Suomen yliopistosta valmistuvat terveystieteiden maisterit (pääaineena ravitsemustiede) voivat toimia laillistettuina ravitsemusterapeutteina.

Täältä löydät aikaisempien vuosien valintakokeet niiltä osin kuin ne on julkaistu. Löydät sivulta myös oikeat ratkaisut koetehtäviin.

Hakijamäärät kevät 2023

kaikki hakijat 2023

ylin hakukohde yhteisvalinnassa

aloituspaikat

615

330

35

 


 

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2024

Hakuaika 13.-27.3.2024

Valintakoepäivä 28.5.2024 klo 10.00-11.30

Tiedot ennakkomateriaalista julkaistaan 26.4.2024 klo 12.00 tällä sivulla.Todistusvalinta 2024

Todistusvalinta 2024

Ravitsemustieteen aloituspaikoista varataan 40 % todistusvalinnalla valittaville hakijoille. Silloin 60 % paikoista jaetaan valintakokeen kautta.

Ravitsemustieteen aloituspaikoista noin 51 % varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään kuuden aineen arvosanat, eli ravitsemustieteen opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo kuusi ainetta. Ravitsemustieteen todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Hakijoilta huomioidaan nämä aineet:

  • Äidinkieli
  • Kemia
  • Biologia
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta (Fysiikka / enintään yksi ainereaali / enintään yksi kieli)

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Hakijan ei itse tarvitse päättää, mitkä aineet lasketaan mukaan, vaan hänelle lasketaan automaattisesti parhaan pistesaldon takaava yhdistelmä.

Kahdesta valittavasta aineesta parhaat pisteet voi saada fysiikasta ja pitkästä kielestä. Myös esimerkiksi keskipitkä kieli ja psykologia antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Enimmäispistemäärä todistusvalinnassa on 199,0 pistettä.

Aine

Arvosana

Kaikilta pisteytettävät aineet

L

E

M

C

B

A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

kemia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

biologia

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

L

E

M

C

B

A

matematiikka, pitkä

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Matemaattiset ainereaalit (enintään yksi)

L

E

M

C

B

A

fysiikka

31,7

26,5

21,2

15,9

10,6

5,3

Ainereaalit (enintään yksi)

L

E

M

C

B

A

filosofia

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

historia

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

maantiede

22,0

18,3

14,7

11,0

7,3

3,7

psykologia

24,6

20,5

16,4

12,3

8,2

4,1

terveystieto

13,9

11,5

9,2

6,9

4,6

2,3

uskonto tai elämänkatsomustieto

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

yhteiskuntaoppi

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen muut reaaliaineet

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Kielet (enintään yksi)

L

E

M

C

B

A

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

 

Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2024

Valintakoe kevät 2024

Ravitsemustieteen valintakoe järjestetään tiistaina 28.5.2024 klo 10.00-11.30.

Valintakoe on digitaalinen. Tarvitset kokeeseen mukaan henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen.

Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan perjantaina 26.4.2024 klo 12.00 tällä sivulla. Ennakkomateriaalin aineisto voi olla englanninkielistä. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa.

Valintakokeessa on kuusi osiota, ja aikaisempina vuosina tehtävätyyppeinä ovat olleet monivalinta- ja väittämätehtävät. Tehtävät ovat perinteisesti edellyttäneet valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Laskimen käyttö valintakokeessa on ollut kielletty.


Valintamenettely keväällä 2024

Ravitsemustieteen valinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Myös ei-ensikertalaiset asettuvat automaattisesti valintakoekiintiöön.

1. Todistusvalinnassa valitaan 40 % aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

2. Valintakoekiintiössä valitaan tämän jälkeen 60 % aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista valintakoepisteiden perusteella.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä ravitsemustieteessä on 199.

Valintakokeessa valintapisteet muodostuvat koeosioista saatavien pisteiden summasta. Tullakseen valituksi hakijan on saatava jokaisesta kuudesta valintakokeen osa-alueesta vähintään puolet sen keskiarvosta.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Koe suoritetaan Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Tarkka paikka ilmoitetaan hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta.Valintaperusteet 2024

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen ravitsemustieteeseen, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä Itä-Suomen yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden ravitsemustieteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmassa 2024

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

14 (14)

21 (4)

35 (18)

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen

- ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä

- Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä

→ vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa sekä ongelmanratkaisutaitoja

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

Vuosi

Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus (kaikista hakijoista)

Todistusvalinnan pisteraja

2023

615 (ensisijaisia 330)

45

7,3 %

127,1

2022

706 (ensisijaisia 408)

42

5,9 %

131,5

2021

834 (ensisijaisia 447)

44

5,3 %

140,1

2020

806 (ensisijaisia 360)

43

5,3 %

128