Siirrymme koronatilanteen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista edellisvuosien kursseilta:

Kevät 2021:


”Opettaja ei kiirehtinyt asioissa eteenpäin vaan kävi materiaaleja huolellisesti läpi opetuksessa. Hyvä asia oli myös se, että kysymyksien esittämiselle oli aina mahdollisuus!”

”Oli monipuolisia tehtäviä ja oli osattu nostaa tärkeimpiä asioita esiin.”

”Kurssista oli paljon apua kokonaisuuksien hahmottamisessa ja monivalinnoista sai hyvää harjoitusta itse kokeeseen.”

”Opetus oli selkeää ja hyvin suunniteltu.”

”Kurssilla pääsi juttelemaan muiden opiskelijoiden kanssa ja se helpotti ainakin omaa jännittämistä.”

”Jos itelle jäi jotain epäselvyyksiä niin niihin sai kurssilla vastaukset, auttoi myös rytmittämään omaa opiskelua.”

”Sain kerrattua asioita uskomattoman paljon paremmin, mitä olisin ilman kurssia kerrannut.” 

”Sain opiskelupaikan enkä usko, että olisin onnistunut ilman kurssia, vaikka suurimman osan työstä teinkin itse.”

”Kattava ja hyvin yhteenvetävä materiaali.”

”Muiden oppilaiden kannustus ja tuki sekä keskustelut ryhmissä avasivat ajatusmaailmaa ja auttoivat oppimisessa.”

”Koen, että sain aineistoista enemmän irti tämän kurssin avulla.”

”Sain selkeän aikataulun jonka mukaan edetä, mikä helpotti sitä että opiskelu eteni tasaiseen tahtiin.”

”Kurssi toteutettiin mielestäni todella hyvin ja koen koko kurssista olevan suuri hyöty ja apu minulle. Keskustelut pienryhmissä ja hakijoiden omat kysymykset luentojen aikana auttoivat oppimaan asioita syvemmin ja soveltaen. Monivalinnat ja valmistavat tehtävät olivat hyvä lisä, joiden avulla sai testata omaa oppimista ja hyödyntää juuri opittua tietoa. Harjoituskokeen avulla sai harjoitella koetilannetta ja ulkoa vastaamista. Myös luentotallenteiden avulla voi kerrata pääasioita omien muistiinpanojen avulla.”

”Kurssi oli hyvä kokonaisuus, joka tuki oppimista ja antoi vahvistusta omalle osaamiselle. Vaikka lopullinen työ on aina itsellään, niin kurssilla sai silti vielä itsevarmuutta omaan osaamiseen.”

”Kurssi oli kokonaisuutena erittäin opettava. Opin paljon uusia asioita jo opiskelusta ja ajankäytöstä sekä tietysti aineistoista. Jos olisin yksin lukenut ilman kurssia, moni asia olisi jäänyt huomioimatta. Kurssi oli erittäin monipuolinen.”

Kyselyyn vastanneista 93 % suosittelisi kurssia.


Kevät 2020:

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

"Luennot avasivat erittäin hyvin materiaaleja kokonaisuudessaan monesta näkökulmasta, joita ei itse olisi tullut ajatelleeksi."

”Kurssi selkeytti kokonaisuutta ja tuli itselle itsevarmempi olo omasta osaamisesta”

”Opettajan antamat neuvot ja yhteiset keskustelut.”

”Kurssin avulla ymmärsin aineistoista paljon enemmän kuin olisin ymmärtänyt lukemalla vain yksin. Opin aineistot ja lisäksi kurssilla opin soveltamaan aineistoistani oppimaani tietoa.”

”Aineistot sai paljon kattavammin katsottua läpi ja opin paljon uutta.”

”Kurssin avulla sai valintakoekirjallisuudesta enemmän irti ja ymmärsi mihin kannattaa kiinnittää tekstin lukemisessa huomiota”

”Opettaja oli mukava ja oli kiva, että häneltä voi kysellä asioita jos ei itse ymmärtänyt. Luentodiat syvensi tietämystä materiaalien ulkopuolelta, mikä auttoi ymmärtämään asioita. Itseopiskelumateriaali oli todella hyvä ja kysymykset siinä! Harjoituspääsykoe todella kruunasi kurssin. Kiitos :)”

"Vaikka olimme kaikki uuden pääsykoeaineiston edessä, niin kurssi oli rakennettu todella hyvin ja ansioituneesti. Uudesta aineistosta sai paljon enemmän irti tehtävien ja luentojen avulla ja aktiivinen keskustelu opettajan ja muiden kurssilaisten kanssa lisäsi aiheen ymmärtämistä ja soveltamista.”

”Ilman tätä kurssia en luultavasti olisi selvinnyt yksin niin suuresta luku-urakasta ja luennot jaksottivat lukemista todella hyvin."

”Kurssi avasi todella hyvin asioita, paljon paremmin ja monipuolisemmin, kuin yksin opiskelemalla. Varsinkin ensikertalaisena olisin hukkunut laajaan aineistoon, enkä olisi tiennyt mihin asioihin keskittyä. Kurssin säännöllisyys toi myös hyvää aikataulua ja rytmiä lukemiseen. Kiitos."

"Asiat käytiin läpi järjestelmällisesti, kaikenlaiset tarpeet huomioiden, eli ei pelkästään materiaalit kahlaten vaan sopivasti syventäen taustatiedoilla ja koko ajan mielessä pääsykoe ja sen mahdollisesti sisältämät tärkeät asiat. Kurssin opettajalla oli rauhallinen ja hötkyilemätön, silti etenevä ja kannustava opetustyyli, ja koko ajan meidät opiskelijat huomioiva ja kyselevä asenne, ja jos joku asia jäi epäselväksi, niin siihen palattiin ja selvitettiin perusteellisesti. En todellakaan olisi osannut lukea aineistoa oikealla tavalla ilman apua. Harjoituskoe oli tuskallisen vaikea ja erittäin opettava kokemus eli aivan superhyvä!"

 Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?

 ”Mielestäni kurssi oli kokonaisuutena hyvä. Kaikki aineistot kerittiin käydä kurssikerroilla hyvin läpi ja kurssikertoja oli sopivasti niin, että omaa lukuaikaa jäi myös riittävästi. Ja opettaja opetti todella hyvin ja näki todella paljon vaivaa, jotta me ymmärtäisimme kaiken tarvittavan. Kurssi oli todella hyvä ja nyt tuntuu, että ilman sitä ei olisi mitään mahdollisuuksia päästä kouluun.”

 ”Opettaja osasi hyvin selittää asioita ja opetusta oli mielekästä kuunnella.”

”Aineistot sai paljon kattavammin katsottua läpi ja opin paljon uutta. Kurssi oli hyvä, mutta en päässyt sille alalle vaan toiseen hakukohteeseeni.”

"Materiaalit olivat selkeitä ja ne tiivistivät hyvin kaiken olennaisen tiedon aineistoista. Lisäksi niissä oli selitetty joitakin asioita auki, jotta aineistosta ei jäisi mitään ymmärtämättä. Itseopiskelumateriaalit kuin luentodiatkin ja harjoituskoe olivat todella hyviä ja opettavaisia."

Kauden 2020 opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,25. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.

100 % kyselyyn vastanneista suosittelisi kurssia!