Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista kevään 2020 kursseilta:

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?


"Luennot avasivat erittäin hyvin materiaaleja kokonaisuudessaan monesta näkökulmasta, joita ei itse olisi tullut ajatelleeksi."

”Kurssi selkeytti kokonaisuutta ja tuli itselle itsevarmempi olo omasta osaamisesta”

”Opettajan antamat neuvot ja yhteiset keskustelut.”

”Kurssin avulla ymmärsin aineistoista paljon enemmän kuin olisin ymmärtänyt lukemalla vain yksin. Opin aineistot ja lisäksi kurssilla opin soveltamaan aineistoistani oppimaani tietoa.”

”Aineistot sai paljon kattavammin katsottua läpi ja opin paljon uutta.”

”Kurssin avulla sai valintakoekirjallisuudesta enemmän irti ja ymmärsi mihin kannattaa kiinnittää tekstin lukemisessa huomiota”

”Opettaja oli mukava ja oli kiva, että häneltä voi kysellä asioita jos ei itse ymmärtänyt. Luentodiat syvensi tietämystä materiaalien ulkopuolelta, mikä auttoi ymmärtämään asioita. Itseopiskelumateriaali oli todella hyvä ja kysymykset siinä! Harjoituspääsykoe todella kruunasi kurssin. Kiitos :)”

"Vaikka olimme kaikki uuden pääsykoeaineiston edessä, niin kurssi oli rakennettu todella hyvin ja ansioituneesti. Uudesta aineistosta sai paljon enemmän irti tehtävien ja luentojen avulla ja aktiivinen keskustelu opettajan ja muiden kurssilaisten kanssa lisäsi aiheen ymmärtämistä ja soveltamista.”

”Ilman tätä kurssia en luultavasti olisi selvinnyt yksin niin suuresta luku-urakasta ja luennot jaksottivat lukemista todella hyvin."

”Kurssi avasi todella hyvin asioita, paljon paremmin ja monipuolisemmin, kuin yksin opiskelemalla. Varsinkin ensikertalaisena olisin hukkunut laajaan aineistoon, enkä olisi tiennyt mihin asioihin keskittyä. Kurssin säännöllisyys toi myös hyvää aikataulua ja rytmiä lukemiseen. Kiitos."

"Asiat käytiin läpi järjestelmällisesti, kaikenlaiset tarpeet huomioiden, eli ei pelkästään materiaalit kahlaten vaan sopivasti syventäen taustatiedoilla ja koko ajan mielessä pääsykoe ja sen mahdollisesti sisältämät tärkeät asiat. Kurssin opettajalla oli rauhallinen ja hötkyilemätön, silti etenevä ja kannustava opetustyyli, ja koko ajan meidät opiskelijat huomioiva ja kyselevä asenne, ja jos joku asia jäi epäselväksi, niin siihen palattiin ja selvitettiin perusteellisesti. En todellakaan olisi osannut lukea aineistoa oikealla tavalla ilman apua. Harjoituskoe oli tuskallisen vaikea ja erittäin opettava kokemus eli aivan superhyvä!"

 Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?

 ”Mielestäni kurssi oli kokonaisuutena hyvä. Kaikki aineistot kerittiin käydä kurssikerroilla hyvin läpi ja kurssikertoja oli sopivasti niin, että omaa lukuaikaa jäi myös riittävästi. Ja opettaja opetti todella hyvin ja näki todella paljon vaivaa, jotta me ymmärtäisimme kaiken tarvittavan. Kurssi oli todella hyvä ja nyt tuntuu, että ilman sitä ei olisi mitään mahdollisuuksia päästä kouluun.”

 ”Opettaja osasi hyvin selittää asioita ja opetusta oli mielekästä kuunnella.”

”Aineistot sai paljon kattavammin katsottua läpi ja opin paljon uutta. Kurssi oli hyvä, mutta en päässyt sille alalle vaan toiseen hakukohteeseeni.”

"Materiaalit olivat selkeitä ja ne tiivistivät hyvin kaiken olennaisen tiedon aineistoista. Lisäksi niissä oli selitetty joitakin asioita auki, jotta aineistosta ei jäisi mitään ymmärtämättä. Itseopiskelumateriaalit kuin luentodiatkin ja harjoituskoe olivat todella hyviä ja opettavaisia."

Viime kauden (2020) opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,25. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.

100% kyselyyn vastanneista suosittelisi kurssia!