Siirrymme koronatilanteen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Miksi psykologia?

Psykologia on valtavan suosittu koulutusala, joka kiinnostaa vuodesta toiseen niin ensikertalaisia hakijoita kuin alanvaihtajiakin. Psykologian tutkinto-ohjelmat kouluttavat laaja-alaisia asiantuntijoita sekä julkisen että yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologian opinnoissa opiskelija pääsee tutustumaan kattavasti ihmisen psyykkiseen toimintaan ja käyttäytymiseen.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi työskennellä esimerkiksi terapeuttina, konsulttina, HR-tehtävissä, opettajana tai vaikkapa tutkijana. Psykologi-nimikettä käyttääkseen tulee maisteriksi valmistuneen hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Koska psykologian koulutusohjelmat ovat hakukohteina erittäin suosittuja, on sisäänpääsy niihin haastavaa. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot sekä keväästä 2021 lähtien myös Oulu ovat mukana psykologian yhteisvalinnassa, joten hakija voi hakea samalla valintakokeella useampaan kohteeseen. Keväällä 2022 psykologian valintakoe järjestetään jälleen yhteistyössä logopedian yhteisvalinnan kanssa. Hakija voi siis hakea samalla kokeella myös logopedian hakukohteisiin. Valintakoevaatimukset ovat pysyneet viime keväästä samoina.

Löydät tältä sivulta vanhoja valintakokeita malliratkaisuineen.

Hakijamäärät 2021

Hakukohde

kaikki hakijat 2021

ylin hakukohde yhteisvalinnassa

aloituspaikat

Helsingin yliopisto

3168

1523

53

Itä-Suomen yliopisto

2518

303

50

Oulun yliopisto

3284

1056

40

Jyväskylän yliopisto

3325

708

92

Tampereen yliopisto

3625

987

40

Turun yliopisto

3003

591

40

yhteensä

18923

5168

315

 


Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 16.3.-30.3.2022

Ennakkomateriaali julkaistaan 27.4.2022 klo 12.00

Valintakoe 25.5.2022 klo 9.00–12.00Todistusvalinta 2022

Todistusvalinta

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Psykologian yhteisvalinnan koulutusohjelmien todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. Kaikilla yhteisvalintaan kuuluvilla aloilla käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 30.5.2022 Oma Opintopolku -palvelussa.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli psykologian opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo viisi ainetta. Psykologian todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Todistusvalinnassa huomioidaan hakijoilta seuraavat viisi ainetta:

  • äidinkieli
  • psykologia
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • yksi ainereaali
  • yksi kieli

Tästä kahden valittavan aineen joukosta parhaat pisteet voi saada pitkästä kielestä ja fysiikasta, mutta myös keskipitkä kieli, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 157,9.


L

E

M

C

B

A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

psykologia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Ainereaalit (enintään yksi)

biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto/ elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

muut reaaliaineet

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Kielet (enintään yksi)

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

 

Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2022

Valintakoe 2022

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön valintakoe järjestetään keskiviikkona 25.5.2022 klo 9.00–12.00.

Valintakoe on digitaalinen.

Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan keskiviikkona 27.4.2022 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakija vastaa valintakokeen tehtäviin sekä ennakkomateriaalin että kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä, minkä takia hakijoiden käyttöön annetaan laskin. Omia laskimia ei saa käyttää kokeessa. Laskimen toiminnot julkaistaan ennakkomateriaalien yhteydessä valintakoeyhteistyön sivuilla.

Valintamenettely 2022

Kevään 2022 haussa voit päästä opiskelemaan psykologiaa joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Opiskelijoista 60 % valitaan ylioppilastodistuksen ja 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä psykologian hakukohteissa on 157,9.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 120,00. Valintakoevalinnan aloituspaikoista vain noin 24%:a on varattu ensikertalaisille.

Valintakokeen pisteytystä voidaan painottaa eri tavoin logopedian ja psykologian hakukohteissa. Mahdollisesta painotuksesta ilmoitetaan valintakokeessa valintakoetehtävien yhteydessä. Jos valintakokeen pisteytyksessä on oppiainekohtainen painotus, valintakoepisteiden skaalaus toteutetaan alla kuvatun mallin mukaisesti, mutta koepisteet skaalataan erikseen logopedian hakijoiden kesken ja erikseen psykologian hakijoiden kesken.

Valintakoetehtävistä saatava yhteenlaskettu raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0,000 – 120,000 alla olevan mukaisesti. (Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö)

  • Kaikista valintakoeyhteistyönä järjestettävään valintakokeeseen osallistuneista hakijoista paras 1 % saa lopulliseksi valintakoepistemääräkseen 120,000 pistettä.
  • Skaalauskerroin lasketaan jakamalla luku 120,000 sen hakijan raakapistemäärällä, joka sijoittuu viimeisenä parhaiten vastanneiden 1 %:n joukkoon.
  • Muiden hakijoiden lopullinen valintakoepistemäärä lasketaan kertomalla hakijan raakapistemäärä skaalauskertoimella. Pistemäärä pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuudelle.

Valintakokeesta edellytetty vähimmäispistemäärä on puolet skaalatuista maksimipisteistä (60 pistettä).

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.


Valintaperusteet 2022

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen psykologian ja logopedian hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2022

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Helsingin yliopisto

37 (37)

25 (6)

62 (43)

Itä-Suomen yliopisto

36 (36)

24 (6)

60 (42)

Jyväskylän yliopisto

55 (55)

37 (9)

92 (64)

Oulun yliopisto

24 (24)

16 (4)

40 (28)

Tampereen yliopisto

24 (24)

16 (4)

40 (28)

Turun yliopisto

30 (30)

20 (5)

50 (35)

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen

- ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

 


Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia

- Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät ennakkomateriaalin ja annetun aineiston tiedot

→ vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja

Valintakokeen tehtävätyyppejä ovat olleet monivalinnat, laskutehtävät, tulkitse kuvaa/tilastoa/kaaviota -tehtävät sekä aineistotehtävät.

Tilastot ja pisterajat

2021

Hakeneet

Joista ensisijaisia

Hyväksytyt

Hyväksytyt / ensisijaiset hakijat

Todistusvalinnan pisteraja

Helsingin yliopisto

3168

1524

63

4,1 %

139,6

Itä-Suomen yliopisto

2517

303

60

19,8 %

126,4

Jyväskylän yliopisto

3325

708

96

14,0 %

132,8

Oulun yliopisto

3282

1056

42

4,0 %

132

Tampereen yliopisto

3627

987

45

4,6 %

137,7

Turun yliopisto

3003

591

42

7,1 %

137,9


Valintakokeella sisäänpääsyyn ainakin vaaditut skaalatut & raakapisteet

 

Osuus skaalatuista pisteistä

Osuus raakapisteiden ylärajasta

Helsinki

100,0 %

63,2 %

Tampere

96,7 %

61,1 %

Turku

95,7 %

60,5 %

Jyväskylä

92,7 %

58,6 %

Oulu

90,1 %

56,9 %

Joensuu

90,0 %

56,8 %


 

Kevät 2020

Keväällä 2020 koronavirustilanteen vuoksi todistusvalintaa laajennetiin 70 prosenttiin, joten todistusvalinnan pisterajat ovat keväällä 2021 mahdollisesti jonkin verran kevättä 2020 korkeammat. Lisäksi keväällä 2020 todistusvalinnassa huomioitiin poikkeuksellisesti myös muut kuin ensikertalaiset hakijat.


Todistusvalinta ensikertalaiset Todistusvalinta kaikki
Helsinki 140,9 140,4
Tampere 135,6 135,5
Turku 135,6 135,1
Jyväskylä
131,9 131,3
Itä-Suomi 129,1 129,1
Hakeneet Joista ensisijaisia Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista
Helsinki 3241 1455 62 4,3 %
Tampere 3514 1010 40 4,0 %
Turku 2847 543 30 5,5 %
Jyväskylä 3153 837 81 9,7 %
Itä-Suomi 2322 321 51 15,9 %