Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Miksi psykologia?

Psykologia on valtavan suosittu koulutusala, joka kiinnostaa vuodesta toiseen niin ensikertalaisia hakijoita kuin alanvaihtajiakin. Psykologian tutkinto-ohjelmat kouluttavat laaja-alaisia asiantuntijoita sekä julkisen että yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologian opinnoissa opiskelija pääsee tutustumaan kattavasti ihmisen psyykkiseen toimintaan ja käyttäytymiseen.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi työskennellä esimerkiksi terapeuttina, konsulttina, HR-tehtävissä, opettajana tai vaikkapa tutkijana. Psykologi-nimikettä käyttääkseen tulee maisteriksi valmistuneen hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Koska psykologian koulutusohjelmat ovat hakukohteina erittäin suosittuja, on sisäänpääsy niihin haastavaa. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot ovat mukana psykologian yhteisvalinnassa, joten hakija voi hakea samalla valintakokeella useampaan kohteeseen. 

Valintakoekirjallisuus

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 17.3.–31.3.2020

Ennakkomateriaali julkaistaan 

Valintakoe

Alkupisteet ja hakeminen

Valintamenettely

Vuodesta 2020 lähtien voit päästä opiskelemaan psykologiaa joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Yhteispistekiintiö (todistus + valintakoe) poistuu valintauudistuksen myötä. Jatkossa opiskelijoista 60 % tullaan valitsemaan todistuksen ja 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. Psykologian yhteisvalinnassa 70 % aloituspaikoista on avarattu ensikertalaisille. 

Todistusvalinnan pisteytys 

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

  • äidinkieli
  • psykologia
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • yksi ainereaali
  • yksi kieli

Pisteytys:

L E M C B A
äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
psykologia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Ainereaalit (enintään yksi)
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/ elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Kielet (enintään yksi)
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

Kokeen erityispiirteet

Kevät 2020

Keväällä 2020 psykologian yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Kaikkiin mainittuihin psykologian koulutuksiin on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. 

Hakuaika on 18.3 - 1.4.2020 ja hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa opintopolku.fi.

 

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa keskiviikkona 20.5. klo 9.00-12.00. Hakijan tulee valita hakulomaketta täyttäessään se paikkakunta, jossa aikoo osallistua kokeeseen. 


Valintakokeen rakenne

Valintakoe on yksiosainen ja kestää 3 tuntia. Koe voi sisältää niin monivalintatehtäviä kuin muun tyyppisiä tehtäviä.

Tehtävät edellyttävät ennakkomateriaalin sekä kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamista. Tämän lisäksi kokeessa tulee hallita tilastollisten menetelmien perusteita. Valintakokeessa voi olla tehtäviä, jotka vaativat laskimen käyttöä. Hakijoille annetaan käytettäväksi nelilaskin. Omaa laskinta ei saa käyttää kokeessa. Mahdolliset taulukot, kuvat ja kaavat jaetaan myös valintakokeessa. Ennakkomateriaali julkaistaan 22.4.2020. 

Pisterajat

Kevät 2020

Keväällä 2020 koronavirustilanteen vuoksi todistusvalintaa laajennettin 70 prosenttiin, joten todistusvalinnan pisterajat ovat keväällä 2021 mahdollisesti jonkin verran kevättä 2020 korkeammat. Lisäksi keväällä 2020 todistusvalinnassa huomioitiin poikkeuksellisesti myös muut kuin ensikertalaiset hakijat.


Todistusvalinta ensikertalaiset Todistusvalinta kaikki
Helsinki 140,9 140,4
Tampere 135,6 135,5
Turku 135,6 135,1
Jyväskylä
131,9 131,3
Itä-Suomi 129,1 129,1