Valintakoetietoja

Miksi psykologia?

Psykologia on valtavan suosittu koulutusala, joka kiinnostaa vuodesta toiseen niin ensikertalaisia hakijoita kuin alanvaihtajiakin. Psykologian tutkinto-ohjelmat kouluttavat laaja-alaisia asiantuntijoita sekä julkisen että yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologian opinnoissa opiskelija pääsee tutustumaan kattavasti ihmisen psyykkiseen toimintaan ja käyttäytymiseen.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi työskennellä esimerkiksi terapeuttina, konsulttina, HR-tehtävissä, opettajana tai vaikkapa tutkijana. Psykologi-nimikettä käyttääkseen tulee maisteriksi valmistuneen hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Yhteisvalinnassa on uutuutena mukana keväällä 2024 Helsingin yliopiston soveltavan psykologian kandiohjelma. Soveltavan psykologian koulutusohjelmasta valmistuu filosofian maisteriksi, eli opinnot sopivat niille, jotka tähtäävät esimerkiksi tutkimus-, konsultti- ja HR-tehtäviin eivätkä tarvitse psykologin nimikettä.

Koska psykologian koulutusohjelmat ovat hakukohteina erittäin suosittuja, on sisäänpääsy niihin haastavaa. Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot ovat mukana psykologian yhteisvalinnassa, joten hakija voi hakea samalla valintakokeella useampaan kohteeseen. Keväällä 2024 psykologian valintakoe järjestetään jälleen yhteistyössä logopedian yhteisvalinnan kanssa. Hakija voi siis hakea samalla kokeella myös logopedian hakukohteisiin.

Löydät tältä sivulta vanhoja valintakokeita malliratkaisuineen.

Hakijamäärät 2023

Hakukohde

kaikki hakijat 2023

ylin hakukohde yhteisvalinnassa

aloituspaikat

Helsingin yliopisto

2 910

1 377

50

Itä-Suomen yliopisto

2 310

300

60

Oulun yliopisto

2 379

570

40

Jyväskylän yliopisto

3 078

669

107

Tampereen yliopisto

3 363

927

42

Turun yliopisto

2 859

609

40

yhteensä

16 899

4 452

339


Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 13.-27.3.2024

Ennakkomateriaali julkaistaan 24.4.2024 klo 12.00

Valintakoe 22.5.2024 klo 9.00–12.00

Todistusvalinta 2024

Todistusvalinta

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Psykologian yhteisvalinnan koulutusohjelmien todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. Kaikissa psykologian hakukohteissa käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 27.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli psykologian opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo viisi ainetta. Psykologian todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Todistusvalinnassa huomioidaan hakijoilta seuraavat viisi ainetta:

  • äidinkieli
  • psykologia
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • yksi ainereaali
  • yksi kieli

Tästä kahden valittavan aineen joukosta parhaat pisteet voi saada pitkästä kielestä ja fysiikasta, mutta myös keskipitkä kieli, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 157,9.


L

E

M

C

B

A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

psykologia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Ainereaalit (enintään yksi)

biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto/ elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

muut reaaliaineet

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Kielet (enintään yksi)

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

 

Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2024

Valintakoe 2024

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön valintakoe järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 klo 9.00–12.00.

Valintakoe on digitaalinen. Tarvitset mukaan kokeeseen henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen.

Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan keskiviikkona 24.4.2024 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakija vastaa valintakokeen tehtäviin sekä ennakkomateriaalin että kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Valintakokeessa on perinteisesti ollut aineistoon pohjautuvien monivalinta- ja väittämätehtävien lisäksi laskemista vaativia tehtäviä. Kokeessa on annettu näiden yhteydessä taulukoita, kuvia ja kaavoja. Hakijoilla on kokeessa käytössään digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin. Omia laskimia ei saa käyttää kokeessa.


Valintamenettely 2024

Kevään 2024 haussa voit päästä opiskelemaan psykologiaa joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Opiskelijoista 60 % valitaan ylioppilastodistuksen ja 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä psykologian hakukohteissa on 157,9.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä ei ole ilmoitettu.

Valintakoe on jaettu neljään osioon. Hakijalle lasketaan pisteet jokaisesta osiosta ja lopullinen valintakoepistemäärä on kaikkien osioiden yhteenlaskettu pistemäärä. Hakijan tulee kuulua parhaaseen 30 prosenttiin kaikista psykologian ja logopedian valintakokeeseen osallistuvista hakijoista, jotta hänet voitaisiin ottaa huomioon valintakoevalinnassa.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.


Valintaperusteet 2024

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen psykologian ja logopedian hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2024

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Helsingin yliopisto, psykologia

30 (30)

20 (5)

50 (35)

Helsingin yliopisto, soveltava psykologia

48 (48)

32 (8)

80 (56)

Itä-Suomen yliopisto, psykologia

36 (36)

24 (6)

60 (42)

Jyväskylän yliopisto, psykologia

64 (64)

43 (11)

107 (75)

Oulun yliopisto, psykologia

24 (24)

16 (4)

40 (28)

Tampereen yliopisto, psykologia

25 (25)

17 (5)

42 (30)

Turun yliopisto, psykologia

24 (24)

16 (4)

40 (28)


Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen

- ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.


Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja

Valintakokeen tehtävätyyppejä ovat olleet monivalinnat ja väittämätehtävät, lasku- ja päättelytehtävät sekä aineistotehtävät.


Tilastot ja pisterajat

2023


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus (kaikista hakijoista)

Todistusvalinnan pisteraja

Helsingin yliopisto

2 910 (ensisijaisia 1 377)

54

1,9 %

140,2

Itä-Suomen yliopisto

2 310 (ensisijaisia 300)

66

2,9 %

128,5

Jyväskylän yliopisto

3078 (ensisijaisia 669)

120

3,9 %

130,6

Oulun yliopisto

2 379 (ensisijaisia 570)

42

1,8 %

130,9

Tampereen yliopisto

3 363 (ensisijaisia 927)

48

1,4 %

137,0

Turun yliopisto

2 859 (ensisijaisia 609)

45

1,6 %

136,9

 

2022


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus (kaikista hakijoista)

Todistusvalinnan pisteraja

Helsingin yliopisto

2774 (ensisijaisia 1 300)

66

2,4 %

141,0

Itä-Suomen yliopisto

2253 (ensisijaisia 295)

72

3,2 %

128,9 (psykologia 28,3; matematiikka 23,6)

Jyväskylän yliopisto

2898 (ensisijaisia 640)

123

4,2 %

131,2

Oulun yliopisto

2343 (ensisijaisia 583)

45

1,9 %

131,1

Tampereen yliopisto

3194 (ensisijaisia 885)

51

1,6 %

137,1

Turun yliopisto

2844 (ensisijaisia 612)

51

1,8 %

138,2