Valintakoetietoja

Miksi psykologia?

Psykologia on valtavan suosittu koulutusala, joka kiinnostaa vuodesta toiseen niin ensikertalaisia hakijoita kuin alanvaihtajiakin. Psykologian tutkinto-ohjelmat kouluttavat laaja-alaisia asiantuntijoita sekä julkisen että yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologian opinnoissa opiskelija pääsee tutustumaan kattavasti ihmisen psyykkiseen toimintaan ja käyttäytymiseen.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi työskennellä esimerkiksi terapeuttina, konsulttina, HR-tehtävissä, opettajana tai vaikkapa tutkijana. Psykologi-nimikettä käyttääkseen tulee maisteriksi valmistuneen hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Koska psykologian koulutusohjelmat ovat hakukohteina erittäin suosittuja, on sisäänpääsy niihin haastavaa. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot sekä keväästä 2021 lähtien myös Oulu ovat mukana psykologian yhteisvalinnassa, joten hakija voi hakea samalla valintakokeella useampaan kohteeseen. Keväällä 2023 psykologian valintakoe järjestetään jälleen yhteistyössä logopedian yhteisvalinnan kanssa. Hakija voi siis hakea samalla kokeella myös logopedian hakukohteisiin.

Löydät tältä sivulta vanhoja valintakokeita malliratkaisuineen.

Hakijamäärät 2022

Hakukohde

kaikki hakijat 2022

ylin hakukohde yhteisvalinnassa

aloituspaikat

Helsingin yliopisto

2774

1300

62

Itä-Suomen yliopisto

2253

295

60

Oulun yliopisto

2343

583

42

Jyväskylän yliopisto

2898

640

107

Tampereen yliopisto

3194

885

50

Turun yliopisto

2844

612

50

yhteensä

16 306

4315

371


Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 15.3.-30.3.2023

Ennakkomateriaali julkaistaan 26.4.2023 klo 12.00

Valintakoe 24.5.2023 klo 9.00–12.00
Todistusvalinta 2023

Todistusvalinta

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Psykologian yhteisvalinnan koulutusohjelmien todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. Kaikissa psykologian hakukohteissa käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 29.5.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli psykologian opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo viisi ainetta. Psykologian todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Todistusvalinnassa huomioidaan hakijoilta seuraavat viisi ainetta:

  • äidinkieli
  • psykologia
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • yksi ainereaali
  • yksi kieli

Tästä kahden valittavan aineen joukosta parhaat pisteet voi saada pitkästä kielestä ja fysiikasta, mutta myös keskipitkä kieli, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 157,9.


L

E

M

C

B

A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

psykologia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Ainereaalit (enintään yksi)

biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto/ elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

muut reaaliaineet

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Kielet (enintään yksi)

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

 

Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2023

Valintakoe 2023

 

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön valintakoe järjestetään keskiviikkona 24.5.2023 klo 9.00–12.00.

 

Valintakoe on digitaalinen.

 

Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan keskiviikkona 26.4.2023 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakija vastaa valintakokeen tehtäviin sekä ennakkomateriaalin että kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

 

Hakijoiden käyttöön annetaan digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin. Omia laskimia ei saa käyttää kokeessa.


Valintamenettely 2023

Kevään 2023 haussa voit päästä opiskelemaan psykologiaa joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Opiskelijoista 60 % valitaan ylioppilastodistuksen ja 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä psykologian hakukohteissa on 157,9.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä ei ole ilmoitettu.

Valintakokeentehtävät on jaettu osioihin. Hakijalle lasketaan pisteet jokaisesta osiosta ja lopullinen valintakoepistemäärä on kaikkien osioiden yhteenlaskettu pistemäärä. Hakijan tulee kuulua parhaaseen 30 prosenttiin kaikista psykologian ja logopedian valintakokeeseen osallistuvista hakijoista, jotta hänet voitaisiin ottaa huomioon valintakoevalinnassa.

 

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.


Valintaperusteet 2023

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen psykologian ja logopedian hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2023

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Helsingin yliopisto

30 (30)

20 (5)

50 (35)

Itä-Suomen yliopisto

36 (36)

24 (6)

60 (42)

Jyväskylän yliopisto

64 (64)

43 (11)

107 (75)

Oulun yliopisto

24 (24)

16 (4)

40 (28)

Tampereen yliopisto

25 (25)

17 (5)

42 (30)

Turun yliopisto

24 (24)

16 (4)

40 (28)

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen

- ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.


Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja

Valintakokeen tehtävätyyppejä ovat olleet monivalinnat, laskutehtävät, tulkitse kuvaa/tilastoa/kaaviota -tehtävät sekä aineistotehtävät.

Tilastot ja pisterajat

 

2022

 

Hakeneet

Joista ensisijaisia

Hyväksytyt

Hyväksytyt / ensisijaiset hakijat

Todistusvalinnan pisteraja

Helsingin yliopisto

2774

1300

66

5,1 %

141,0

Itä-Suomen yliopisto

2253

295

72

24,4 %

128,9 (psykologia 28,3; matematiikka 23,6)

Oulun yliopisto

2343

583

45

7,7 %

131,1

Tampereen yliopisto

3194

885

51

5,8 %

137,1

Turun yliopisto

2844

612

51

8,3 %

138,2

Jyväskylän yliopisto

2898

640

123

19,2 %

131,2

 

2021

Hakeneet

Joista ensisijaisia

Hyväksytyt

Hyväksytyt / ensisijaiset hakijat

Todistusvalinnan pisteraja

Helsingin yliopisto

3168

1524

63

4,1 %

139,6

Itä-Suomen yliopisto

2517

303

60

19,8 %

126,4

Jyväskylän yliopisto

3325

708

96

14,0 %

132,8

Oulun yliopisto

3282

1056

42

4,0 %

132

Tampereen yliopisto

3627

987

45

4,6 %

137,7

Turun yliopisto

3003

591

42

7,1 %

137,9


Kevät 2020

Keväällä 2020 koronavirustilanteen vuoksi todistusvalintaa laajennetiin 70 prosenttiin, joten todistusvalinnan pisterajat ovat keväällä 2021 mahdollisesti jonkin verran kevättä 2020 korkeammat. Lisäksi keväällä 2020 todistusvalinnassa huomioitiin poikkeuksellisesti myös muut kuin ensikertalaiset hakijat.


Todistusvalinta ensikertalaiset Todistusvalinta kaikki
Helsinki 140,9 140,4
Tampere 135,6 135,5
Turku 135,6 135,1
Jyväskylä
131,9 131,3
Itä-Suomi 129,1 129,1
Hakeneet Joista ensisijaisia Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista
Helsinki 3241 1455 62 4,3 %
Tampere 3514 1010 40 4,0 %
Turku 2847 543 30 5,5 %
Jyväskylä 3153 837 81 9,7 %
Itä-Suomi 2322 321 51 15,9 %