Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Miksi psykologia?

Psykologia on valtavan suosittu koulutusala, joka kiinnostaa vuodesta toiseen niin ensikertalaisia hakijoita kuin alanvaihtajiakin. Psykologian tutkinto-ohjelmat kouluttavat laaja-alaisia asiantuntijoita sekä julkisen että yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologian opinnoissa opiskelija pääsee tutustumaan kattavasti ihmisen psyykkiseen toimintaan ja käyttäytymiseen.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi työskennellä esimerkiksi terapeuttina, konsulttina, HR-tehtävissä, opettajana tai vaikkapa tutkijana. Psykologi-nimikettä käyttääkseen tulee maisteriksi valmistuneen hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Koska psykologian koulutusohjelmat ovat hakukohteina erittäin suosittuja, on sisäänpääsy niihin haastavaa. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot sekä keväästä 2021 lähtien myös Oulu ovat mukana psykologian yhteisvalinnassa, joten hakija voi hakea samalla valintakokeella useampaan kohteeseen. Keväällä 2021 psykologian valintakoe järjestetään ensimmäistä kertaa yhteistyössä logopedian yhteisvalinnan kanssa. Hakija voi siis hakea samalla kokeella myös logopedian hakukohteisiin.

Valintakoekirjallisuus

Psykologian valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 28.4.2021 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakija vastaa valintakokeen tehtäviin sekä ennakkomateriaalin että kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset.

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 17.3.–31.3.2020

Ennakkomateriaali julkaistaan 28.4.2021 klo 12.00

Valintakoe 26.5.2021 klo 9–12

Alkupisteet ja hakeminen

Valintamenettely

Kevään 2021 haussa psykologian opiskelijoista 60 % tullaan valitsemaan todistuksen ja 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. Noin 70 % kaikista aloituspaikoista on avarattu ensikertalaisille. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.

Todistusvalinnan pisteytys 

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

  • äidinkieli
  • psykologia
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • yksi ainereaali
  • yksi kieli

Pisteytys:

L E M C B A
äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
psykologia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Ainereaalit (enintään yksi)
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/ elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Kielet (enintään yksi)
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

Kokeen erityispiirteet

Psykologian valintakoe on yksiosainen ja kestää kolme tuntia. Kevään 2021 valintakoe järjestetään yhteistyössä logopedian yhteisvalinnan kanssa, eli hakija voi samalla kokeella hakea opiskelemaan sekä psykologiaa että logopediaa. Valintakokeessa voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Valintakokeesta on kerrottu seuraavaa:

Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä.

Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. Koetilanteessa hakija saa käyttöönsä nelilaskimen, omia taskulaskimia ei saa käyttää. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.

Aiempina vuosina psykologian valintakoe on koostunut tilastomatematiikan ja logiikan tehtävistä sekä aineisto-osuudesta. Tehtävätyypit säilynevät ainakin osittain ennallaan koeuudistuksesta huolimatta.

Tilastot ja pisterajat

Kevät 2020

Keväällä 2020 koronavirustilanteen vuoksi todistusvalintaa laajennettin 70 prosenttiin, joten todistusvalinnan pisterajat ovat keväällä 2021 mahdollisesti jonkin verran kevättä 2020 korkeammat. Lisäksi keväällä 2020 todistusvalinnassa huomioitiin poikkeuksellisesti myös muut kuin ensikertalaiset hakijat.


Todistusvalinta ensikertalaiset Todistusvalinta kaikki
Helsinki 140,9 140,4
Tampere 135,6 135,5
Turku 135,6 135,1
Jyväskylä
131,9 131,3
Itä-Suomi 129,1 129,1
Hakeneet Joista ensisijaisia Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista
Helsinki 3241 1455 62 4,3 %
Tampere 3514 1010 40 4,0 %
Turku 2847 543 30 5,5 %
Jyväskylä 3153 837 81 9,7 %
Itä-Suomi 2322 321 51 15,9 %