Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista aiempien vuosien kursseilta:

Kevät 2021:

”Olen aiemminkin käynyt psykologian valmennuskurssin eri kautta. Tämä oli paljon parempi verrattuna siihen. Voin lämpimästi suositelle kaikille jotka hakee ensi vuonna psykalle."

”Tunneilta sai selkeyttä artikkeleihin ja tukea niiden tulkitsemiseen ja sisäistämiseen.”

”Hyviä tehtäväpaketteja, joista oli iso hyöty oppimisprosessin tukena.”

”Aineisto-osuus osoittautui lopullista koetta ajatellen kaikista tärkeimmäksi ja hyödyllisimmäksi osuudeksi. Tunneilta sai selkeyttä artikkeleihin ja tukea niiden tulkitsemiseen ja sisäistämiseen.”

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Tilastomatematiikan opetus, materiaalit.”

”Vertaistuki, tilastot.”

"Artikkelien avaaminen.”

”Matikan kertaus, sekä laajat opiskelumateriaalit.”

”Tilastomatematiikan opetus ja opiskelun aikataulutus ja säännöllisyys.”

”Tilastomatematiikka”

”Säästi iteltä aikaa, motivoi tosi paljon ja auttoi erityisesti noiden artikkeleiden kanssa vauhtiin pääsyä, kun ne oli erittäin haastavia.”


Kevät 2020:

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Paljon tehtäviä, opettajat tukena, hyviä videoita. Kattava teoriamateriaali.”

”Pääsykokeen muututtua nopeasti saatiin uudet opettajat ja kurssikerrat, mikä oli mahtavaa.”

”Kiitos loistavasta kurssista, siitä oli todella paljon apua, ja jäi todella onnellinen fiilis siitä, että osallistuin kurssille, vaikka en opiskelupaikkaa saanutkaan. Kiitos!”

”Oli hyvä, että saatiin nopeasti valintakoeperusteiden mukaiset opetukset.”

”Opettaja osasi avata vaikeita asioita, erityisesti kaavoja. ”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?

”Kurssista oli hyötyä ja tukea muuttuvissa koronakevään tilanteissa. Lämmin kiitos kurssista!”

"Kokonaisuudessaan kattava valmennuskurssi.”

”Kiitos muuttuneiden valintaperusteiden mukaisten, vaihtoehtoisten opetuskertojen järjestämisestä nopealla aikataululla"

”Hyvin hoidettu kokonaisuus ja hyvin mukautui korona-aikaan. Ehkä hieman enemmän olisin kaivannut kertausta.”

”Opettaja osasi mielestäni todella hyvin aihealueet ja osasi todella hyvin opettaa.”

”Tehtävät käytiin selkeästi ja perusteellisesti yhdessä läpi.”

”Opiskelijat otettiin huomioon ja oli mahdollista esittää toiveita minkälaisia tehtäviä olisi hyvä käydä yhdessä läpi"

”Teoria ja käsitteet oli helppo ymmärtää, koska niiden avaaminen oli loogista ja selkeää. Esimerkkitehtävissä edettiin helpoista tehtävistä vähitellen haastavampiin, mikä auttoi sisäistämään teorian ytimen.”

”Oli hyvä, että saatiin nopeasti valintakoeperusteiden mukaiset opetukset. ”

Kauden 2020 opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,06. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.


100% kyselyyn vastanneista suosittelisi kurssia!