Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista aiempien vuosien kursseilta:

Kevät 2023:

"Opetus oli erittäin korkealaatuista kokonaisuudessaan. Kokonaisuudet oppi paremmin kuin yksin lukemalla, epäselvyyksien kanssa ei jäänyt yksin ja tuli korjattua jos jotain oli itse miettinyt väärin. Yksityiskohtiin tuli kiinnitettyä paremmin huomiota kuin jos olisin vain yksin lukenut ja ne jäivät paremmin mieleen tehtävien ja kertauksen ansiosta."

"Artikkelien läpikäyminen yhdessä auttoi minua ymmärtämään artikkelien asiat paljon paremmin, mitä olisin yksin kyennyt ymmärtämään."

"Parasta oli se, että sai suomeksi opetusta materiaaleista, koska en ole hyvä englannissa."

"[Opettaja] opetti todella selkeästi ja vastasi kysymyksiin todella hyvin! Mukava seurata opetusta. Kiva kun oli vielä kertauksessakin omia tehtäviä. Kiitos niistä! :)"

"Opettaja kävi perusteellisesti opetettavia aiheita läpi ja kuunteli myös opiskelijoiden toiveita haastavista asioista."

"Erittäin selkeät, johdonmukaiset ja kattavat tiivistelmät! Kieli todella selkeää myös. Myös diat olivat hyvät ja tehtävät erinomaiset. Arvostin että useimmissa tehtävien vastauksissa oli myös perusteet tai viite mistä vastaus löytyi artikkelista. Arvostin myös sitä, että kertaustunnilla annettiin lisää tehtäviä. Materiaaleissa ei virheitä. Herätti luottamuksen, että materiaaleihin voi luottaa ja että niistä todella on apua opiskellessa."

"Materiaalit olivat oikein hyviä ja tukivat omaa opiskelua hyvin. Etenkin kertaustehtävät."

"[Opettaja]Kävi rauhassa läpi tärkeät asiat, oli ihanan kannustava, vastasi hyvin kysymyksiin."

"Ei negatiivista sanottavaa. :)"

"Opetus oli hyvää!"

"Aiheet käsiteltiin tarkasti ja laajemmin kuin artikkelissa, mikä helpotti kokonaiskuvan hahmottamista ja muistamista."

"Opetus oli hyvää ja laadukasta, ja tosi ymmärtäväinen ja "läheisen tuntuinen" opetustyyli :)"

"Iso kattavuus materiaaleista oli kyllä erittäin hyvä, sai opiskeltua hyvin itsekseen."

"Todella kannustava opettaja! :)"

"Mukavat olivat opetustunnit ja niitä oli kiva seurata, ja sai osallistua hyvin ! Selkeää opetusta."

"Kiitos kurssista ja opetuksesta!! :)"

"Tiivistelmät artikkeleista oli kattavat ja laajat, se oli mukavaa. Ja opetus oli hyvää !"

Kevät 2022:

"Tunnit olivat monipuolisia, opettaja oli todella mukava ja kannustava."

"Asiat opetettiin todella selkeästi, hyvin havainnollistaen ja vaikeatkin asiat opin todella hyvin. Luennot olivat uskomattoman hyvin aikataulutettu. Mahtava opettaja!"

"Esittää matikan kuin matikan erittäin selkeästi ja ymmärrettävästi"


Kevät 2022:


"Tunnit olivat monipuolisia, opettaja oli todella mukava ja kannustava."

"Asiat opetettiin todella selkeästi, hyvin havainnollistaen ja vaikeatkin asiat opin todella hyvin. Luennot olivat uskomattoman hyvin aikataulutettu. Mahtava opettaja!"

"Esittää matikan kuin matikan erittäin selkeästi ja ymmärrettävästi"

Kevät 2021:


”Olen aiemminkin käynyt psykologian valmennuskurssin eri kautta. Tämä oli paljon parempi verrattuna siihen. Voin lämpimästi suositelle kaikille jotka hakee ensi vuonna psykalle."

”Hyviä tehtäväpaketteja, joista oli iso hyöty oppimisprosessin tukena.”

”Aineisto-osuus osoittautui lopullista koetta ajatellen kaikista tärkeimmäksi ja hyödyllisimmäksi osuudeksi. Tunneilta sai selkeyttä artikkeleihin ja tukea niiden tulkitsemiseen ja sisäistämiseen.”

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Tilastomatematiikan opetus, materiaalit.”

”Vertaistuki, tilastot.”

"Artikkelien avaaminen.”

”Matikan kertaus, sekä laajat opiskelumateriaalit.”

”Tilastomatematiikan opetus ja opiskelun aikataulutus ja säännöllisyys.”

”Tilastomatematiikka”

”Säästi iteltä aikaa, motivoi tosi paljon ja auttoi erityisesti noiden artikkeleiden kanssa vauhtiin pääsyä, kun ne oli erittäin haastavia.”


Kevät 2020:

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Paljon tehtäviä, opettajat tukena, hyviä videoita. Kattava teoriamateriaali.”

”Pääsykokeen muututtua nopeasti saatiin uudet opettajat ja kurssikerrat, mikä oli mahtavaa.”

”Kiitos loistavasta kurssista, siitä oli todella paljon apua, ja jäi todella onnellinen fiilis siitä, että osallistuin kurssille, vaikka en opiskelupaikkaa saanutkaan. Kiitos!”

”Oli hyvä, että saatiin nopeasti valintakoeperusteiden mukaiset opetukset.”

”Opettaja osasi avata vaikeita asioita, erityisesti kaavoja. ”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?

”Kurssista oli hyötyä ja tukea muuttuvissa koronakevään tilanteissa. Lämmin kiitos kurssista!”

"Kokonaisuudessaan kattava valmennuskurssi.”

”Kiitos muuttuneiden valintaperusteiden mukaisten, vaihtoehtoisten opetuskertojen järjestämisestä nopealla aikataululla"

”Hyvin hoidettu kokonaisuus ja hyvin mukautui korona-aikaan. Ehkä hieman enemmän olisin kaivannut kertausta.”

”Opettaja osasi mielestäni todella hyvin aihealueet ja osasi todella hyvin opettaa.”

”Tehtävät käytiin selkeästi ja perusteellisesti yhdessä läpi.”

”Opiskelijat otettiin huomioon ja oli mahdollista esittää toiveita minkälaisia tehtäviä olisi hyvä käydä yhdessä läpi"

”Teoria ja käsitteet oli helppo ymmärtää, koska niiden avaaminen oli loogista ja selkeää. Esimerkkitehtävissä edettiin helpoista tehtävistä vähitellen haastavampiin, mikä auttoi sisäistämään teorian ytimen.”

”Oli hyvä, että saatiin nopeasti valintakoeperusteiden mukaiset opetukset. ”

Kauden 2020 opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,06. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.


100% kyselyyn vastanneista suosittelisi kurssia!