Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista kevään 2020 kursseilta:

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?


”Paljon tehtäviä, opettajat tukena, hyviä videoita. Kattava teoriamateriaali.”

”Pääsykokeen muututtua nopeasti saatiin uudet opettajat ja kurssikerrat, mikä oli mahtavaa.”

”Kiitos loistavasta kurssista, siitä oli todella paljon apua, ja jäi todella onnellinen fiilis siitä, että osallistuin kurssille, vaikka en opiskelupaikkaa saanutkaan. Kiitos!”

”Oli hyvä, että saatiin nopeasti valintakoeperusteiden mukaiset opetukset.”

”Opettaja osasi avata vaikeita asioita, erityisesti kaavoja. ”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?


”Kurssista oli hyötyä ja tukea muuttuvissa koronakevään tilanteissa. Lämmin kiitos kurssista!”

"Kokonaisuudessaan kattava valmennuskurssi.”

”Kiitos muuttuneiden valintaperusteiden mukaisten, vaihtoehtoisten opetuskertojen järjestämisestä nopealla aikataululla"

”Hyvin hoidettu kokonaisuus ja hyvin mukautui korona-aikaan. Ehkä hieman enemmän olisin kaivannut kertausta.”

”Opettaja osasi mielestäni todella hyvin aihealueet ja osasi todella hyvin opettaa.”

”Tehtävät käytiin selkeästi ja perusteellisesti yhdessä läpi.”

”Opiskelijat otettiin huomioon ja oli mahdollista esittää toiveita minkälaisia tehtäviä olisi hyvä käydä yhdessä läpi"

”Teoria ja käsitteet oli helppo ymmärtää, koska niiden avaaminen oli loogista ja selkeää. Esimerkkitehtävissä edettiin helpoista tehtävistä vähitellen haastavampiin, mikä auttoi sisäistämään teorian ytimen.”

”Oli hyvä, että saatiin nopeasti valintakoeperusteiden mukaiset opetukset. ”

Viime kauden (2020) opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,06. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.


100% kyselyyn vastanneista suosittelisi kurssia!