Valintakoetietoja

Kokeessa vaaditaan yksityiskohtaista valintakoekirjallisuuden hallintaa ja kykyä soveltaa tietoa.

Mielenkiintoinen ja monipuolinen ala

Oikeustiede on yhteiskunnallisesti merkittävä ja monipuolinen ala, jota opiskelevalla on kaikki ovet avoinna tulevaisuuden suhteen. Oikeustieteilijät työllistyvät monille eri aloille ja useisiin erilaisiin tehtäviin. Juristina voit työskennellä varsinaisen oikeussalityöskentelyn lisäksi esimerkiksi hallinnollisissa tehtävissä tai vaikkapa liike-elämän palveluksessa. Opintojen aikana on myös mahdollista erikoistua itseä eniten kiinnostaviin kysymyksiin ja aihealueisiin. Juristin koulutus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet myös kansainvälisiin tehtäviin.

Oikeustieteelliseen hakeminen 

Oikeustieteellisillä tiedekunnilla on käytössään yhteisvalinta. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Tämä tarkoittaa, että voit hakea samalla valintakokeella vaikkapa kaikkiin oikeustieteellisiin tiedekuntiin.

Voit päästä opiskelemaan oikeustiedettä joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Opiskelijoista 40 % valitaan todistuksen ja 60 % valintakokeen pisteiden perusteella. Vain ensikertalaiset hakijat voivat tulla valituksi todistusvalinnassa.

Oikeustieteen valintakoe on edelleen yksi vaativimmista valintakokeista. Valintakirjallisuus ilmestyy vain noin kuukautta ennen valintakoetta, mutta kirjallisuus on siitä huolimatta pystyttävä hallitsemaan lähes sanatarkasti. Kokeissa on ollut useita erilaisia tehtävätyyppejä, esimerkiksi monivalinta-, essee-, oikeustapaus-, väittämä- ja aineistotehtäviä.

Oikiksen vanhoja valintakokeita löydät täältä.


Hakijamäärät kevät 2023


Hakukohde

Kaikki hakijat (ensisijaiset)

Aloituspaikat

Pisterajat todistusvalinta

Pisterajat valintakoe ensikertalaiset / kaikki

Sisäänpääsyprosentti*

Helsingin yliopisto

3574 (2640)

160

130,5

44 / 43

4,48 %

Helsingin yliopisto (Vaasa)

2212 (199)

40

123,2

37 / 35

1,81 %

Itä-Suomen yliopisto

2947 (605)

50

123,1

38 / 45

1,70 %

Lapin yliopisto

3022 (608)

140

116

35 / 35

4,63 %

Turun yliopisto

3729 (1470)

120

128,1

43 / 41

3,22 %

*Sisäänpääsyprosentit kaikkien hakijoiden ja aloituspaikkojen määrän perusteella.

 

Valintamenettely

Oikeustieteellisiin koulutusohjelmiin opiskelijoita valitaan kahdesta eri kiintiöstä:

  1. Todistusvalinnalla ylioppilastodistuksen tai sitä vastaavan todistuksen perusteella (40% hakijoista)
  2. Valintakoevalinnalla kokeesta saatujen pisteiden perusteella (60% hakijoista)

 


Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen oikeustieteellisiin hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.


Aloituspaikat hakukohteissa 2024

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Helsingin yliopisto

 

 

 

Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Helsingissä), oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v + 2v)

64 (64)

69 (56)

160 (120)

Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Vaasassa), oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v + 2v)

16 (16)

24 (14)

40 (30)

Itä-Suomen yliopisto

 

Oikeustiede, Joensuu, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v + 2v)

20 (20)

30 (18)

50 (38)

Lapin yliopisto

Oikeustiede, Rovaniemi, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v + 2v)

56 (56)

84 (49)

140 (105)

Turun yliopisto

 

 

 

Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v + 2v)

48 (48)

72 (42)

120 (90)


* Ensikertalaisille varataan jokaisessa hakukohteessa 75 % aloituspaikoista.


Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

  • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
  • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

 

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2024

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 13.3. – 27.3.2024

Valintakoe 23.5.2024 klo 14.00 – 18.00

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 23.4.2024 klo 12

 

Todistusvalinta

Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet ensikertalainen hakija ja olet viimeistään hakukeväänä suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon. 

Todistusvalinnan pisteytys

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada viidestä (5) aineesta:

  • Äidinkieli
  • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta


Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 pistettä. Parhaiten pisteitä voit saada kirjoittamalla ylioppilaskirjoituksissa äidinkielen lisäksi esimerkiksi pitkän tai lyhyen matematiikan, pitkän ja keskipitkän kielen sekä fysiikan. Muita hyvän pistesaldon kerryttäviä aineita ovat historia sekä uskonto ja elämänkatsomustieto.


Kaikilta pisteytettävä aine: L E M C B A
äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta:
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

 

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

 

Valintakoevaatimukset

Valintakoe kevät 2024

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe järjestetään torstaina 23.5.2024 klo 14 – 18. 

Valintakokeeseen vastataan suomen kielellä. Valintakoepaikkakunnat ovat Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku tai Vaasa. Hakija voi valita, millä paikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen ilmoittamalla koepaikkansa sitovasti hakulomakkeella Opintopolussa.

Valintakoe on digitaalinen, joten tarvitset mukaan henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen. Tutustu etukäteen digitaalisen valintakokeen ohjeisiin yhteisvalinnan verkkosivuilta ja varmista, että koneesi on vaatimusten mukainen.

 

Valintakoekirjallisuus

Valintakoetta varten hakijan on luettava ennakkomateriaali, joka julkaistaan noin kuutautta ennen valintakoetta. Hakijalla on siis noin kuukausi aikaa lukea ennakkomateriaali ennen pääsykoetta. Valintakokeen ennakkomateriaalin löydät sähköisenä ilmaiseksi julkaisun jälkeen oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilta. Yleensä ennakkomateriaalista on ollut myös mahdollista halutessaan hankkia painetut maksulliset kirjaversiot. 

Ennakkomateriaalin pituus tulee viime vuosien tapaan todennäköisesti olemaan noin 200-300 sivua. 

Valintakoetehtävät perustuvat ennakkomateriaalin lisäksi koetilaisuudessa mahdollisesti jaettavaan kirjalliseen aineistoon.


Valintakokeen erityispiirteitä

Oikeustieteen valintakoe on kestoltaan 4 tuntia.

Yleisimmät viimeisimpien vuosien valintakokeissa esiintyneet tehtävätyypit ovat oikeustapaus-, aineisto-, essee-, monivalinta-, käsitteenmäärittely- ja täydennystehtävät, joihin vastaaminen saattaa edellyttää myös valintakoekirjallisuuden tietojen yhdistelyä ja soveltamista. Erityisesti oikeustapaustehtävien kohdalla oikealla vastaustekniikalla on keskeinen merkitys hyvän vastauksen tuottamisessa.

Oikeustieteen valintakokeessa onnistuminen edellyttää valintakoekirjallisuuden hyvää hallintaa ja niissä esiintyvän oikeustieteellisen sanaston ja termien sanatarkkaa muistamista. Pyrkijän on siis pystyttävä omaksumaan merkittävä määrä tietoja ja taitoja lyhyessä ajassa. Voidaankin ajatella, että oikeustieteen valintakokeessa testataan valintakoekirjojen tuntemuksen lisäksi myös hakijan opiskeluvalmiuksia, sinnikkyyttä sekä paineensietokykyä.

Voit tutustua oikiksen vanhoihin valintakoetehtäviin täältä.


Valintakokeen pisteytys

Valintakokeen arvostelu on tyypillisesti ollut kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta on tarkastettu monivalintatehtävät, ja hakijat on asetettu tämän perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintaosuudesta arvioinnin toiseen vaiheeseen on edennyt tietty määrä opiskelijoita siten, että määrä on ollut kolminkertainen suhteessa kunkin hakukohteen lopulliseen sisäänottomäärään. Hakijan on täytynyt saada toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.


Valintakoevalinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 4.7.2024.