Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Kokeessa vaaditaan yksityiskohtaista valintakoekirjallisuuden hallintaa ja kykyä soveltaa tietoa.

Mielenkiintoinen ja monipuolinen ala

Oikeustiede on yhteiskunnallisesti merkittävä ja monipuolinen ala, jota opiskelevalla on kaikki ovet avoinna tulevaisuuden suhteen. Oikeustieteilijät työllistyvät monille eri aloille ja useisiin erilaisiin tehtäviin. Juristina voit työskennellä varsinaisen oikeussalityöskentelyn lisäksi esimerkiksi hallinnollisissa tehtävissä tai vaikkapa liike-elämän palveluksessa. Opintojen aikana on myös mahdollista erikoistua itseä eniten kiinnostaviin kysymyksiin ja aihealueisiin. Juristin koulutus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet myös kansainvälisiin tehtäviin.

Oikeustieteelliseen hakeminen

Oikeustieteellisillä tiedekunnilla on käytössään yhteisvalinta. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Tämä tarkoittaa, että voit hakea samalla valintakokeella vaikkapa kaikkiin oikeustieteellisiin tiedekuntiin.

Voit päästä opiskelemaan oikeustiedettä joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Keväällä 2021 opiskelijoista 40 % valitaan todistuksen ja 60 % valintakokeen pisteiden perusteella. Vain ensikertalaiset hakijat voivat tulla valituksi todistusvalinnassa.

Oikeustieteen valintakoe on edelleen yksi vaativimmista valintakokeista. Valintakirjallisuus ilmestyy vain noin kuukautta ennen valintakoetta, mutta kirjallisuus on siitä huolimatta pystyttävä hallitsemaan lähes sanatarkasti. Kokeissa on ollut useita erilaisia tehtävätyyppejä, esimerkiksi monivalinta-, essee-, oikeustapaus-, väittämä- ja aineistotehtäviä.  

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 17.3.–31.3.2021

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 22.4.2021

Valintakoe 24.5.2021 klo 14–18

Valintakoekirjallisuus

Valintakoekirjallisuus 2021:

Kokeen erityispiirteitä

Oikeustieteen valintakoe on kestoltaan 4 tuntia. Yleisimmät viimeisimpien vuosien valintakokeissa esiintyneet tehtävätyypit ovat oikeustapaus-, aineisto-, essee-, monivalinta-, käsitteenmäärittely- ja täydennystehtävät, joihin vastaaminen saattaa edellyttää myös valintakoekirjallisuuden tietojen yhdistelyä ja soveltamista. Erityisesti oikeustapaustehtävien kohdalla oikealla vastaustekniikalla on keskeinen merkitys hyvän vastauksen tuottamisessa. Kokeessa voidaan hyödyntää ennakkomateriaalin ohella myös paikan päällä jaettavaa aineistoa.

Oikeustieteen valintakoekirjat ovat perinteisesti ilmestyneet vain noin kuukausi ennen valintakoetta. Kokeessa onnistuminen edellyttää valintakoekirjojen hyvää hallintaa ja niissä esiintyvän oikeustieteellisen sanaston ja termien sanatarkkaa muistamista. Pyrkijän on siis pystyttävä omaksumaan merkittävä määrä tietoja ja taitoja lyhyessä ajassa. Voidaankin ajatella, että oikeustieteen valintakokeessa testataan valintakoekirjojen tuntemuksen lisäksi myös hakijan opiskeluvalmiuksia, sinnikkyyttä sekä paineensietokykyä. Keväällä 2021 ennakkomateriaalin pituus tulee viime vuosien tapaan todennäköisesti olemaan noin 200-300 sivua. Lisäksi osa kokeesta perustunee aiempien vuosien tapaan kokeessa jaettavaan aineistoon.

Valintakokeen arvostelu on tyypillisesti ollut kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta on tarkastettu monivalintatehtävät, ja hakijat on asetettu tämän perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintaosuudesta arvioinnin toiseen vaiheeseen on edennyt tietty määrä opiskelijoita siten, että määrä on ollut kolminkertainen suhteessa kunkin hakukohteen lopulliseen sisäänottomäärään. Hakijan on täytynyt saada toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Hakija ilmoittaa Opintopolussa hakulomaketta täyttäessään, millä paikkakunnalla hän haluaa valintakokeen suorittaa: Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Turussa vai Vaasassa. Hakijan tulee huomioida, että valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan viimeistään 16.3.2021.

Todistusvalinnan pisteytys

Todistusvalinnan pisteytys 2021:

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

  • Äidinkieli
  • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 pistettä.

Pisteytys


L E M C B A
äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

Sisäänpääsyprosentit

VALINTAKOETILASTO 2020 Helsinki Turku Vaasa Lappi Itä-Suomi
Hakeneet (suomenkielinen koulutus) 4480 4464 2241 3700 3380
Ensisijaiset hakijat 2854 1299 116 558 408
Hyväksytyt 177 157 29 165 66
Hyväksyttyjen osuus ensisijaisista hakijoista 6,2 % 12,1 % 16,4 % 29,6 % 16,2 %


VALINTAKOETILASTO 2019 Helsinki Turku Vaasa Lappi Itä-Suomi
Hakeneet (suomenkielisen kokeen kautta) 4393 4422 2365 3578 3419
Ensisijaiset hakijat 2900 1351 140 467 397
Hyväksytyt 184 129 29 140 34
Hyväksyttyjen osuus ensisijaisista hakijoista 6,3 % 9,5 % 20,7 % 30,0 % 8,6 %

VALINTAKOETILASTO 2018 Helsinki Turku Vaasa Lappi Itä-Suomi
Hakeneet (suomenkielisen kokeen kautta) 4537 4385 2152 3429 2963
Ensisijaiset hakijat 2758
150 496
Hyväksytyt 184 158 28 140 52
Hyväksyttyjen osuus ensisijaisista hakijoista 6,7 % - 18,7 % 28,2 % -