Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista aiemmilta vuosilta:

Kevät 2021


Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?


”Vastaustekniikkaa olisi ollut mahdotonta löytää tai oppia ilman kurssia. Teoria-ja tehtävämateriaali oli erittäin iso plussa!” 

”Ekaa kertaa kun oon hakemassa, niin oli apua siitä, että käytiin opettajajohtoisesti asioita läpi. Tuntui, että tajusi asioita paremmin. Oli myös hyvä, kun sai vastauksia epäselviin asioihin.”

”Opiskelun rytmittäminen, sekä joidenkin hankalampien asioiden avaaminen opettajajohtoisesti.”

”Uskoisin, että hyödyin eniten siitä, että luennoilla selitettiin auki käsitteitä joita en itse täysin käsittänyt. Myös tehtävien määrä ja laatu tyydytti.”

”Sain rytmiä arkeen ja vinkkejä siihen mihin keskittyä ja miten opiskella.”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?


”Kaikki mitä odotin ja paljon enemmän. Kaikki tiivistelmät, diat, vinkit, niksit, kokeet ja monet muut metodit ovat auttaneet luku-urakassa. Itse haen ekaa kertaa, joten ymmärryksen saaminen kokonaisuudesta, ei vain kirjojen suhteen, mutta koko oppimisprosessista ja oikeustieteestä yleensäkin ottaen on ollut erityisen tärkeää.”

”Kokonaisuutena hyvä, oppitunteja hyvä määrä. ”

Viime kauden (2021) opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,16. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.


100% kyselyyn vastanneista kurssilaisista olisi valmis suosittelemaan kurssia.
Kevät 2020


Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?


”Asioiden hahmottaminen paremmin, oli myös hyödyllistä esittää opettajalle kysymyksiä”

”Luennot ja asioiden selitys selkeästi ja ymmärrettävästi.”

”Sain eniten hyötyä kurssin tehtävistä, erityisesti palautettavasta esseestä ja oikeustapaustehtävästä sekä materiaalivihon tehtävistä.”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?


”Kurssimateriaalit olivat hyödyllinen lisä pääsykoemateriaalin rinnalle.”