Valintakoetietoja

VAKAVAssa mukana oleviin koulutuksiin haetaan yliopistojen yhteishaussa.

Kasvatustieteiden opiskelu

Kasvatustieteiden keskeisenä tutkimuskohteena on ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen. Näitä tarkastellaan monenlaisten metodien avulla ja eri näkökulmista. Konkreettisia tutkimuskohteita voivat olla esimerkiksi erilaiset kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat tekijät, oppiminen eri ikäkausina tai vaikkapa eri maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmät.

Kasvatustieteellisten alojen opiskelu avaa ovia moniin mielenkiintoisiin ammatteihin ja työtehtäviin. Kasvatustieteiden koulutuksesta valmistuvat voivat sijoittua esimerkiksi koulutuksen suunnittelun ja hallinnon tehtäviin, henkilöstön ja organisaatioiden kehittämis- ja koulutustehtäviin sekä henkilöstöhallintoon. Myös luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan koulutukset antavat opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvien tehtävien lisäksi valmiuksia myös muihin kasvatusalan asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin.

Mikä VAKAVA?

VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, jossa on mukana useita yliopistoja ja koulutusohjelmia. VAKAVA-verkostoon kuuluvilla koulutusohjelmilla on yhteinen sähköinen valintakoe. Samalla valintakokeella voi hakea useampaan eri koulutusohjelmaan.

Vuonna 2023 opettajankoulutusohjelmissa kaikkien valittavien opiskelijoiden tulee myös osallistua soveltuvuuskokeeseen. Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeeseen kolmen eri kiintiön kautta: Voit tulla valituksi joko todistusvalinnassa yo-todistuksen perusteella tai avoimen väylän kautta suoraan soveltuvuuskokeeseen ilman VAKAVA-koetta tai pelkästään osallistumalla VAKAVA-koevalintaan. Yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmissa todistusvalinnalla, avoimen väylän kautta tai VAKAVA-koevalinnalla valittavat opiskelijat saavat opiskelupaikan suoraan ilman soveltuvuuskoetta.

Vanhoja VAKAVA-kokeita löydät täältä.

Hakijamäärät 2022

Hakijamäärät kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin koulutusohjelmiin keväällä 2022


Hakukohde

Kaikki hakijat

Ylin hakukohde yhteisvalinnassa

VAKAVA-kokeeseen osallistuneet / soveltuvuuskokeeseen osallistuneet

Aloituspaikat

Erityispedagogiikka ja erityisopettajan koulutus

Helsingin yliopisto

629

208

362 / 120

40

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Erityisluokanopettaja

269

442

22

79

171 / 76

281 / 90

15

30

Jyväskylän yliopisto

807

163

507 / 135

45

Oulun yliopisto

514

115

319 / 72

24

Turun yliopisto

546

106

347 / 90

30

Åbo Akademi (Vaasa)

130

44

41 / 72

35

Yhteensä

3851

737

2028 / 655

219

Kotitalousopettajan koulutus

Helsingin yliopisto

252

72

145 / 64

32

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

159

39

102 / 94

32

Yhteensä

411

111

247 / 158

64

Käsityön- ja kotitalousopettajan koulutus

Åbo Akademi (Vaasa)

32

15

12 / -

12

Käsityönopettajan koulutus

Helsingin yliopisto

172

51

89 / 64

32

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

101

21

46 / 37

20

Turun yliopisto (Rauman kampus)

153

30

87 / 97

39

Yhteensä

426

102

222 / 198

91

Luokanopettajan koulutus

Helsingin yliopisto (opetus ruotsiksi)

161

54

74 / 80

40

Helsingin yliopisto 

1600

590

1040 / 240

120

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

1190

202

850 / 281

140

Jyväskylän yliopisto

1791

316

1260 / 181

90

Lapin yliopisto (Rovaniemi)

703

100

487 / 180

90

Oulun yliopisto

1389

356

925 / 260

130

Tampereen yliopisto

2120

609

1436 / 160

80

Turun yliopisto

1706

342

1178 / 212

105

Turun yliopisto (Rauman kampus)

924

136

677 / 80

40

Åbo Akademi (Vaasa)

195

48

76 / 89

60

Yhteensä

11779

2753

8003 / 1763

895

Opinto-ohjaaja ja uraohjaajan koulutus

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

336

108

195 / 69

23

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen koulutus

Helsingin yliopisto

538

133

315 / -

60

Helsingin yliopisto (opetus ruotsiksi)

62

9

23 / -

15

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

171

24

-

32

Jyväskylän yliopisto

362

39

232 / -

30

Lapin yliopisto (Rovaniemi)

164

20

98 / -

40

Oulun yliopisto

343

51

209 / -

32

Turun yliopisto

532

98

336 / -

42

Yhteensä

2172

374

1213 / -

251

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

235

29

142 / 92

40

Jyväskylän yliopisto

487

96

300 / 200

100

Oulun yliopisto

458

89

280 / 200

100

Åbo Akademi (Vaasa)

110

29

47 / 52

50

Yhteensä

1290

243

769 / 544

290


Hakukohteet 2023

Erityispedagogiikka (erityisopettaja ja erityisluokanopettaja), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto (Rovaniemi)

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

Åbo Akademi (Vaasa)


Kotitalousopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Åbo Akademi (Vaasa)


Käsityönopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Turun yliopisto (Rauman kampus)

Åbo Akademi (Vaasa)


Luokanopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto (opetus ruotsiksi)

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto (Rovaniemi)

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto (Rauman kampus)

Åbo Akademi (Vaasa)


Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)


Yleinen ja aikuiskasvatustiede, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto (opetus ruotsiksi)

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Jyväskylän yliopisto

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

Åbo Akademi (Vaasa)


Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Jyväskylän yliopisto

Oulun yliopisto

Åbo Akademi (Vaasa)


Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2023


Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 15.3.–30.3.2023 

VAKAVA-koe 26.5.2023 klo 9–12

Soveltuvuuskoe 14.–16.6.2023 (hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen vain yhtenä päivänä)

Valintamenettely 2023

Kasvatusalan opiskelijavalinnoissa tehdään yliopistojen kesken yhteistyötä. Valtakunnallisella VAKAVA-kokeella voit hakea kasvatusalan hakukohteisiin kahdeksassa eri yliopistossa. Mukana olevat yliopistot ovat: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi. Voit hakea yhteishaussa kuuteen valitsemaasi hakukohteeseen, jotka sinun tulee asettaa hakulomakkeella sitovasti mieluisuusjärjestykseen.

Vuonna 2023 opiskelijoita valitaan kasvatustieteellisiin koulutusohjelmiin kolmesta eri kiintiöstä: 

 1. Todistusvalinnalla ylioppilastodistuksen tai sitä vastaavan todistuksen perusteella (60% hakijoista) 
 2. Avoimen väylän kautta aiempien yliopisto-opintojen perusteella (10% hakijoista) 
 3. VAKAVA-koevalinnassa (30% hakijoista)


Opettajankoulutusohjelmiin on lisäksi yhteinen soveltuvuuskoe, johon myös todistusvalinnalla tai avoimen väylän kautta VAKAVA-kokeen läpäisevät hakijat osallistuvat. Opettajankoulutusohjelmiin valinta on siis kaksivaiheinen. 

Todistusvalinnassa ja VAKAVA-koevalinnassa soveltuvuuskokeeseen kutsuttavista vähintään 80% on ensikertalaisia hakijoita. Lopullinen valinta opettajankoulutusohjelmiin tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. 

Todistusvalinta 2023

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada neljästä aineesta:

 • äidinkieli
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • enintään yksi ainereaali
 • enintään yksi kieli

Pisteytys


L E M C B A
äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Ainereaalit (enintään yksi)
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/ elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Kielet (enintään yksi)
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 123,9 pistettä. 

Todistusvalinnan minimipisteraja on 45 pistettä. Jos ylioppilastutkintosi pisteet jäävät alle sen, et voi saada kutsua soveltuvuuskokeeseen todistusvalinnassa, vaan vaihtoehtosi ovat avoimen väylä tai VAKAVA-koe.

Kutsut soveltuvuuskokeeseen todistusvalinnan perusteella lähetetään sähköpostitse 24.5.2023.


Avoimen väylän valinta 2023

Voit hakea avoimen väylässä, jos olet suorittanut jonkin yliopistollisen kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden (25 opintopistettä) vähintään arvosanalla 3/5, sinulla on perusopintokokonaisuudesta kokonaisuusmerkintä 2.5.2023 mennessä ja suorittamasi perusopintokokonaisuus ei kuulu mahdollisesti aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon.

Huom. avoimen väylän haku ei edellytä todistusvalinnan ja VAKAVA-koevalinnan vaatimaa yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

Avoimen väylän pisteytys

Avoimen väylän valinta tapahtuu yliopisto-opintojen ja niistä saatavien pisteiden perusteella. Avoimen väylän maksimipistemäärä on 12 pistettä. Katso tarkennus avoimen väylän pisteytykseen tältä sivulta.

Kutsut soveltuvuuskokeeseen avoimen väylän perusteella lähetetään sähköpostitse 24.5.2023.

VAKAVA-koevalinta 2023

VAKAVA-koe


Jos et saa opiskelupaikkaa todistusvalinnassa tai avoimen väylän kautta, voit osallistua VAKAVA-kokeeseen.

Kirjallinen VAKAVA-koe järjestetään 26.5.2023 klo 9.00–12.00. VAKAVA-koe järjestetään digitaalisessa valintakoejärjestelmässä. Tarvitset mukaan kokeeseen virallisen henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen, jolla osallistut valintakokeeseen.

VAKAVA-koe perustuu kokonaan kokeessa jaettavaan aineistoon. Koetta varten ei siis julkaista ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. VAKAVA-koe on viime vuosina koostunut noin kolmestakymmenestä, useita alakohtia sisältävästä monivalinta- ja väittämätehtävästä. Tehtävistä saatavien pisteiden määrä on vaihdellut tehtävittäin, ja vääristä vastauksista on voinut menettää pisteitä. Aikaa kokeen tekemiseen on kolme tuntia. VAKAVA-kokeen tehtävät ovat olleet vuosi vuodelta soveltavampia, joten hakijan on kyettävä soveltamaan aineiston tietoja ja poimimaan niistä olennainen sisältö lyhyessä ajassa. 

Voidaksesi tulla hyväksytyksi koulutukseen VAKAVA-kokeen perusteella sinun on saatava vähintään 20 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.

Kutsut soveltuvuuskokeeseen VAKAVA-koevalinnan perusteella lähetetään sähköpostitse 7.6.2023.

 

Opettajankoulutusten soveltuvuuskoe 2023

Opettajankoulutusohjelmien soveltuvuuskoe järjestetään 14.-16.6.2023. Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut siihen vain yhtenä päivänä.

Luokanopettajan, erityisopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, kotitalouden ja käsityön aineenopettajan koulutuksiin sekä opinto-ohjaajan koulutukseen hakevat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen todistusvalinnan pisteiden perusteella, avoimen väylän kautta tai VAKAVA-koemenestyksen perusteella.

Voit saada soveltuvuuskoekutsun yhteen tai useampaan hakukohteeseesi ensimmäisen vaiheen menestyksesi mukaan. Suoritat soveltuvuuskokeen kuitenkin vain kerran siinä suorituspaikassa, joka määräytyy korkeimman hakukohteesi mukaan, johon tulet kutsutuksi. Soveltuvuuskoe on sama kaikissa yksiköissä eli yhdellä soveltuvuuskokeella voi myös hakea useampaan eri koulutukseen. Suorittamasi soveltuvuuskokeen pisteet otetaan siis huomioon kaikissa niissä hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen sinut on kutsuttu. 

Huom. käsityönopettajan opintosuunnan soveltuvuuskokeeseen liittyy lisäksi ennakkotehtävä, jonka ohjeet julkaistaan 3.4.2023 kasvatusalan valintayhteistyön verkkosivuilla. Ennakkotehtävä pisteytetään asteikolla 0–90 pistettä ja siinä arvioidaan käsityöhön liittyvää ajattelua ja osaamista. Sinun tulee saada vähintään 20 pistettä ennakkotehtävästä tullaksesi hyväksytyksi.

Saat viimeistään 7.6.2023 sähköpostitse tiedon siitä, tuletko kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen. 

 

Soveltuvuuskokeen sisältö

Soveltuvuuskokeen menetelmänä on haastattelu. Viime vuosina soveltuvuuskoe on yleensä toteutettu ns. pysäkkihaastatteluna, jossa on viisi (5) noin viiden minuutin mittaista haastattelutilannetta. Soveltuvuuskokeen haastattelussa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä motivaatiota ja soveltuvuutta kasvatusalan tehtäviin. Usein on tarkasteltu esimerkiksi hakijan vuorovaikutusosaamista, tunnetaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto. Arviointi perustuu moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP-malli).

Haastattelun pohjana toimii MAP-mallin viisi (5) osaamisaluetta, joilla arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota sekä tietoja ja taitoja, joita tulet tarvitsemaan opettajan työssä:

 

 • Opetuksen ja oppimisen tietoperusta 
  • Esim. pedagogiset tiedot ja taidot oppiaineiden sisällöistä ja niiden opettamisesta

 • Kognitiiviset taidot 
  • Esim. tiedonkäsittelyyn ja ajatteluun liittyvät taidot, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot

 • Sosiaaliset taidot 
  • Esim. vuorovaikutustaidot, tunnetaidot ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvä osaaminen

 • Persoonalliset orientaatiot 
  • Esim. omat henkilökohtaiset ominaisuudet, minäkäsitys ja minäpystyvyys

 • Ammatillinen hyvinvointi 
  • Esim. opettajan resilienssi, kuten selviytymisstrategiat työssä ja sopeutuminen eri tilanteisiin

 

Soveltuvuuskokeen pisteytys

Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0–120 pistettä. Kokeessa on viisi osa-aluetta, joista kukin pisteytetään 0­­–24. Voidaksesi tulla hyväksytyksi koulutukseen sinun on saatava kokeesta vähintään 40 pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada vähintään 4 pistettä.

 

Lopullisen valinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 7.7.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.

 

Valintaperusteet 2023

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen kasvatustieteellisiin hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

 

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2023


(ensikertalaisten kiintiö suluissa)

Yhteensä


 

Erityispedagogiikka (erityisopettaja ja erityisluokanopettaja)

 

Helsingin yliopisto

25 (20)

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Erityisluokanopettaja

20 (14)

30 (21)

Jyväskylän yliopisto

50 (40)

Lapin yliopisto (Rovaniemi)

20 (16)

Oulun yliopisto

20 (16)

Turun yliopisto

17 (14)

Åbo Akademi (Vaasa)

25 (17)


 

Kotitalousopettaja

 

Helsingin yliopisto

32 (26)

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

32 (26)

Åbo Akademi (Vaasa)

7


 

Käsityönopettaja

 

Helsingin yliopisto

32 (26)

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

20 (16)

Turun yliopisto (Rauman kampus)

39 (32)

Åbo Akademi (Vaasa)

8

 

 

Luokanopettaja

 

Helsingin yliopisto

120 (96)

Helsingin yliopisto (opetus ruotsiksi)

40 (32)

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

140 (112)

Jyväskylän yliopisto

90 (72)

Lapin yliopisto (Rovaniemi)

90 (65)

Oulun yliopisto

120 (96)

Tampereen yliopisto

70 (56)

Turun yliopisto

85 (68)

Turun yliopisto (Rauman kampus)

60 (48)

Åbo Akademi (Vaasa)

60 (36)


 

Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja

 

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

23 (16)


 

Yleinen ja aikuiskasvatustiede

 

Helsingin yliopisto

66 (48)

Helsingin yliopisto (opetus ruotsiksi)

15 (12)

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

32 (19)

Jyväskylän yliopisto

50 (24)

Oulun yliopisto

32 (26)

Turun yliopisto

48 (21)

Åbo Akademi (Vaasa)

20 (12)


 

Varhaiskasvatuksen opettaja

 

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

50 (40)

Jyväskylän yliopisto

120 (96)

Oulun yliopisto

100 (80)

Åbo Akademi (Vaasa)

40 (24)Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

 • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
 • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.