Opettajat

Valmennuskurssin opettajilla on vahva osaaminen valintakokeessa vaadituista taidoista, ja he valmentavat kurssilaisia kannustavalla otteella. Valmennuskurssilla käsitellään erilaisia kasvatustieteellisiä artikkeleita, prepataan tieteellisten tekstien lukutaitoa ja pureudutaan moniin kasvatustieteen kentän ydinkysymyksiin tavoitteena menestyä VAKAVA-kokeessa. Kurssilla harjoitellaan erityisesti VAKAVA-kokeessa vaadittavia taitoja sekä harjoitellaan pääsykoetyyppisiin tehtäviin vastaamista. Lisäksi kurssin soveltuvuuskoevalmennus valmistaa soveltuvuuskoetilanteeseen ja siinä onnistumiseen.

VAKAVA ilta etäopetus

Joona Moberg toimii opettajana kevään VAKAVA ilta etäopetuskurssilla. Joona on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri elinikäisen oppimisen ja koulutuksen opintosuunnasta. Vuosien varrella Joona on työskennellyt opettajana eri koulutusasteilla aina varhaiskasvatuksesta lukio- ja korkeakoulutukseen asti ja tehnyt kasvatustieteellistä tutkimustyötä osana kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusryhmiä. Joona tuntee siis hyvin suomalaisen sekä kansainvälisen kasvatuksen- ja koulutuksen kentän ja tietää, mitä opettajana ja tutkijana työskentely käytännössä tarkoittavat.

Kevään 2024 VAKAVA aamukurssin opettaja päivitetään tähän myöhemmin.