Opettajat

Valmennuskurssin opettajilla on vahva osaaminen valintakokeessa vaadituista taidoista, ja he valmentavat kurssilaisia kannustavalla otteella. Valmennuskurssilla käsitellään erilaisia kasvatustieteellisiä artikkeleita, prepataan tieteellisten tekstien lukutaitoa ja pureudutaan moniin kasvatustieteen kentän ydinkysymyksiin tavoitteena menestyä VAKAVA-kokeessa. Kurssilla harjoitellaan erityisesti VAKAVA-kokeessa vaadittavia taitoja sekä harjoitellaan pääsykoetyyppisiin tehtäviin vastaamista. Lisäksi kurssin soveltuvuuskoevalmennus valmistaa soveltuvuuskoetilanteeseen ja siinä onnistumiseen.

VAKAVA aamu etäopetus

Reetta Kukkaniemi toimii opettajana kevään VAKAVA aamu etäopetuskurssilla. Reetta on kasvatustieteiden maisteri ja luokanopettaja. Reetta on opettanut Eximialla useampana vuotena VAKAVA valmennuskursseilla.

VAKAVA ilta etäopetus

Joona Moberg toimii opettajana kevään VAKAVA ilta etäopetuskurssilla. Joona tulee yleisen kasvatustieteen puolelta ja tuntee VAKAVA-kokeen läpikotaisin.