Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista kevään 2020 kursseilta:

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Erilaisten tieteellisten artikkelien saaminen helposti käsiin ja laaja itseopiskelumateriaali.”

”Sain itsevarmuutta tieteellisten artikkelien lukuun. Ilman kurssia VAKAVA-kokeeseen lukeminen olisi ollut haastavaa ilman mitään materiaaleja.”

”Oppi lukemaan aineistoja niin että tiesi mihin kiinnittää huomiota eikä vain lukenut lukemisen takia.”

”Kurssi auttoi ymmärtämään laadullisia tutkimuksia paremmin.”

”Se, että tehtäviä oli paljon, joten pystyi tutustumaan hyvin VAKAVA-kokeen materiaaliin. Myös opettaja osasi selittää selvästi asioista, mistä en itse tiennyt.”

”Erilaisten artikkelien läpikäynti sekä niiden lähestyminen. Lisäksi opin paljon uusia tieteellisiä termejä ja teorioita.”

”Sai oikeasti käsityksen siitä, millaisia aineistoja Vakavassa voisi olla. Tuli tehtyä hommia, koska oli "pakko".”

”Täysin itsenäinen opiskelu/harjoittelu olisi vaatinut hyvin paljon itsekuria, mutta tämän kurssin aikana ei päässyt laiskistumaan, kun harjoittelu ja oppiminen tapahtui yhdessä! Termien karttuminen passiiviseen sanavarastoon on aina hyödyksi, ja myös sen oppiminen, miten artikkelia kannattaa lähestyä, tuli tarpeeseen.”

”Sain paljon uutta tietoa ja oli todella kiva käydä yhdessä artikkeleita läpi. Koin ennen kurssia olevani hieman hukassa saadessani eteen paljon informaatiota, uutta tietoa ja uusia käsitteitä sisältäviä tekstejä, mutta nyt ne eivät enää samalla tavalla säikäytä. Koen myös oppineeni poimimaan ja huomaamaan keskeisiä pointteja haastavimmistakin teksteistä. Minua myös motivoi ja auttoi se, että meillä oli "lukujärjestys" eli tiettyihin ajankohtiin sijoittuvat tunnit, joilla oli selkeät tavoitteet mitä milloinkin käymme läpi.”

”Käytiin läpi sellaisia tekstejä, joita kokeessa tulisi luultavasti olemaan.”

”Pääsin tutustumaan moneen erilaiseen artikkeliin ja artikkelityyppiin.”

”Oppi ymmärtämään minkälaisia artikkeleita tulee vastaan, sekä tutustui tärkeään sanastoon. Myöskin artikkeleiden lukutaito kehittyi jonkin verran ja oppi niiden lukemisen tekniikoita, vaikka osaaminen siinä onkin vielä hieman alkuvaiheessa.”

”Käytiin laajasti läpi kaikkea liittyen pääsykokeisiin”

”Paljon erilaisia artikkeleita. Opin itselle hyödyllisiä tapoja käydä niitä läpi.”

”Pääsin harjoittelemaan tieteellisen tekstin lukua ja opin hyödyllisiä käsitteitä.”

”Vertaistuki ja harjoituskoe. Pidin ryhmätehtävistä ja niitä olisi voinut olla myös enemmän, mutta kiva kun niitä kumminkin oli joka kerralla.”

”Minulle erityisen hyödyllisiä oli käsitteet, joista on varmasti hyötyä kokeeseen ja opiskeluun.”

”Opin ymmärtämään paremmin kasvatustieteen artikkeleja ja sain hyvän rutiinin opiskeluun.”

”Opin kurssin aikana hyvin ajanhallintaa, taulukoiden tulkintaa ja kasvatustieteellistä käsitteistöä. Sain kurssin aikana varmuutta omista taidoistani ja hyvät eväät valintakokeesta suoriutumiseen.”

 ”Artikkeleiden lukemiseen tuli rutiinia, sisällöistä keskusteleminen toisten kanssa auttoi huomaamaan artikkeleista pieniä yksityiskohtia”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?

”Tarkoilla aikatauluilla oli pakko herätä aikaisin, ja harjoitteluun pääsi hyvin kiinni. Kotiläksyjä tuli juuri sopiva määrä, pari tuntia luennon jälkeen. Myös itseopiskelumateriaaleista oli apua ennen kurssin aloittamista, vaikka ne tuntuivatkin helpoilta. ”

”Kurssi oli kokonaisuutena hyvä”

”Kurssilla oli kiva opettaja ja oli hyvä saada vertaistukea toisilta opiskelijoilta, jotka ovat samassa tilanteessa.”

”Tietenkin mielekkäämpi olisi ollut alkuperäisen suunnitelman mukainen kurssi, jossa ollaan fyysisesti paikalla, mutta olosuhteet huomioon ottaen erittäin hyvä ratkaisu ja vaihtoehto.”

”Erittäin hyvä kurssi, mutta kokeessa käytettävään ajanhallintaan olisi voitu perehtyä enemmän.”

”Kurssi oli kokonaisuutena hyvä, mutta etäyhteys toi omat haasteensa kurssin toteutukseen. Lähiopetuksessa kurssi olisi varmasti toiminut vielä paremmin.”

”Hyvä kurssi! Kannatti ostaa.”

Viime kauden (2020) opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,59 Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.

95% kurssilaisista olisi valmis suosittelemaan kurssia.