Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista aiemilta vuosilta.

Kurssikokemuksia 2023

"Oma kokemus koko kurssista on todella positiivinen. Realistisia tehtäviä, joissa sopivasti haastetta, ja perusteelliset aineistovalmennussisällöt."

"Kurssi oli paljon enemmän mitä osasin odottaa! Ja nyt on hyvänlainen jännitys päällä vakava-kokeeseen mennessä, kun tuntuu että tänä vuonna on ihan oikeasti mahdollisuus onnistua kokeessa."

"Kurssi oli mielestäni hyvä ja sai hyvin harjoitusta ja soveltuvuuskoevalmennukset olivat myös hyödylliset. Ilman kussia olisi varmasti ollut paljon epävarmempi olo mennä kokeeseen. Myös muilta kurssilaisilta sai tukea ja tajusi, että muutkin ovat samassa tilanteessa kuin itse."

"Pystyin hiomaan lukustrategiaa itselle sopivimmaksi."

"Parasta oli, että joka tunnilla oli tunnin aika, kun luettiin artikkeli ja tehtiin tehtävät. Siinä pakotti itsensä tekemään ja keskittymään, ja sitä kautta oppimaan."

"Ajankäytön hallinta artikkeleiden lukemisessa."

"VAKAVA-kokeeseen paras tapa oli harjoitella artikkeleiden lukua ja tehdä niistä tehtäviä ja sen jälkeen tarkistaa ne yhdessä."+

"Hyödyin varmaan eniten tehtävistä, niiden tarkistuksesta, sekä aineistoharjoitusten jälkeisestä itsereflektiosta, niin heti tajusi missä meni vikaan ja miten asia korjataan. Samalla huomasi kuinka äkkiä miinuspisteet syövät pistepotista, ja osaan paremmin arvioida riskit vastatessa. Niin luottamus omaan osaamiseen kuin itsevarmuus ovat nyt parempia kuin ennen kurssin alkua, mitä tavoittelinkin! Lisäksi taskuun jäi yleishyödyllisiä käsitteitä, sekä kykyä ottaa haltuun erilaisia aineistoja aiempaa nopeammin."

"Kurssin pitäjä ihan mahtava! Todella selkeästi selitti asiat, jopa vaikeat taulukot tai aihekokonaisuudet. Oli myös hyvä että joka tunnilla oli lähes samanlainen aikataulu, niin tuli enemmän rutiinia tekemiseen."

"Kurssi toi hyvin varmuutta pääsykoetilanteeseen, jossa tsemppaava opettaja auttoi. Lisäksi harjoituspääsykoe auttoi palauttamaan mieleen pääsykokeen omaisen tilanteen."


Kurssikokemuksia 2022

"Sain varmuutta omaan lukemiseen ja valmistautumiseen. Ymmärsin kokeen rakenteen, vastaus tekniikoita ja miten taulukoita yms. tulkitaan. Myös annetut tehtävät ja materiaalit olivat hyödyllisiä vapaa-ajalla."

"Sain taas kiinni akateemisiin taitoihin. Oma motivaationi myös nousi koko ajan  kurssin aikana."

"Todella hyvä ja kattava itseopiskelumateriaali. Myös kurssin Moodle-alustaan tallennettu hyviä artikkeleita tehtäväksi. Kurssin hyöty ollut lähinnä aikataulussa pysyminen."

"Opin uusia tapoja käsitellä erilaisia aineistoja. Lisäksi sain hyviä vinkkejä siitä, miten pääsykokeessa kannattaa toimia."

"Helpotti toki jäsentelemään omaa opiskelua ja oli iso tuki opiskelulle"

"Käytiin hyvin eri vastaustekniikoita ja erilaisia artikkeleita läpi. Sain paljon vinkkejä ja itsevarmuutta mennä kokeeseen. Kurssilla käydyt erilaiset tehtävät ja materiaalit ja opetus yleisesti oli tosi hyödyllistä ja tämä kurssi oli kyllä kannattava sijoitus."

"Opin lukemaan erilaisia artikkeleita laajasti. Omaa tekemistä sai aikataulutettua."

"Mielestäni kurssi oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä. Tunnit sopivan pitkiä ja selkeitä."

"Opin lukemaan erilaisia artikkeleita laajasti. Omaa tekemistä sai aikataulutettua."

"Opettaja oli super kannustava ja sai luotua uskoa omaan tekemiseeni ja lukuprosessiini."

"Opettajalla oli ihanan kannustava asenne. Kokeesta sai realistisen kuvan kuten että kukaan ei saa kokeesta täysiä pisteitä, joten siihen ei kannata itsekään edes pyrkiä. Oli ihanaa kuulla muistutuksia että pitää muistaa olla itselleen armollinen."

"Mahtavat materiaalit ja tehtävät ja taitava opettaja! Ilman kurssia lukeminen tämäntyyppiseen kokeeseen olisi hyvin hankalaa."

"Paljon harjoitustehtäviä. Omalla ajalla en olisi saanut tehtyä niitä niin hyvin ja kun opetuksen aikana annetaan aikaraja, se harjoitti hyvin hahmottamaan tehtäviin käytettävää aikaa. Lisäksi muiden samassa tilanteessa olevien kanssa keskustelu auttoi paljon."

"Välillä on vaikea ottaa itseäni niskasta kiinni. Kurssin myötä pääsin tekemään kymmeniä harjoituksia ja opin paljon uutta, kuten taulukkojen luku."

"Hyvä ja motivoiva opettaja. Kurssi tarjosi harjoituksia, jotka auttoivat suuresti kokeeseen valmistautumisessa."

"Oma aktiivisuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat valmennuksesta irti. Zoom-yhteys oli oikein hyvä asia!"

"Kokonaisuutena kurssi vastasi mainiosti hinta-laatusuhdetta."

”Opettaja kuunteli meidän toiveita ja oli valmis auttamaan missä tahansa. Opettaja muutenkin panosti kurssiimme.”

”Opettaja otti hyvin huomioon opiskelijoiden toiveet ja oli ihanan kannustava sekä tsemppaava.”

"Hyvä valmentaja!"

"Tsemppasi paljon ja opettaja oli todella mukava ja auttavainen."


Kurssikokemuksia 2021

Kevät 2021


Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?


”Sain harjoitusta monenlaisien artikkeleiden lukuun ja tehtävien tekoon, mikä tulee varmasti olemaan hyödyllistä VAKAVA-kokeessa.”

”Opin sen, miten lähestyä tieteellisiä artikkeleita ja opin taulukoiden tulkitsemisesta paljon.”

”Lukutekniikoiden opettelu, vinkit kokeeseen, tehtävien teko ja tarkistus. Hankalat kohdat avattiin ja kerrattiin.”

”Opin tulkitsemaan erilaisia tilastoja paljon paremmin ja opin itselleni tehokkaimmat lukutekniikat. Sain kurssilta myös varmuutta siihen, että voin pärjätä kokeessa.”

”Kurssin opettaja osasi selkeästi selittää kaikki käsitteet, eikä kiirehtinyt opetuksessa. Rytmi tuntui sopivalta. Myös pienryhmätyöskentelyn myötä kurssilla sai vertaistukea muista opiskelijoista.”

”En usko että olisin pystynyt itsestään valmistautumaan pääsykokeisiin läheskään näin hyvin. Kurssi on auttanut suuntaamaan huomiota niihin tärkeimpiin asioihin ja erityisesti ymmärtämään tieteellistä tekstiä ja termistöä. ”

”Kokemuksen saaminen tieteellisistä teksteistä ja käytännölliset vinkit koetilanteeseen.”

”Artikkeleiden rakenteen oppiminen, taulukkojen tulkinta.”

”Eri lukustrategiat, vastausstrategian harjoittelu ja ajankäytön harjoittelu.”

”Uskon että ilman kurssia koe olisi minulle mahdoton, kurssi auttoi löytämään hyvän tavan hajottaa koe sopiviin palasiin.”

”Opettajan asiantuntevuus ja varmuuden lisääntyminen.”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?


”Olen todella tyytyväinen kurssiin :) En olisi ilman kurssia oikein osannut lukea kokeeseen enkä olisi tiennyt mitä lukea ja mistä. Mutta kurssin avulla tuntuu, että olen hahmottanut VAKAVA-kokeen tärkeimmät asiat.”

”Koen, että jos pääsen kouluun, se on puhtaasti tämän kurssin ansioita. Uskon myös, että mahdollisuudet kouluun pääsyyn ovat realistiset.”

”Kurssi oli monipuolinen ja auttoi hyvin valmistautumaan pääsykokeeseen.”

”Opettaja osasi hyvin avata erilaisten artikkelien merkityksen ja auttaa tarvittaessa.”

”Tuntui, että tarvittaessa sai yksilökohtaista apua. Hankalissa aiheissa käytiin hitaasti vielä kertaalleen läpi.”

”Kurssi sai itseni tekemään töitä ja uskomaan että tähän kokeeseen voi valmistautua, vaikka ei olekaan ennakkoaineistoa.”

”Asioita ollaan käyty monipuolisesti läpi yhdessä. Epäselvät asiat opettaja on avannut hyvin.”

”Viime kauden (2021) opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,63. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.


98% kyselyyn vastanneista kurssilaisista olisi valmis suosittelemaan kurssia.

 

Kurssikokemuksia 2020

Kevät 2020


Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?


”Erilaisten tieteellisten artikkelien saaminen helposti käsiin ja laaja itseopiskelumateriaali.”

”Sain itsevarmuutta tieteellisten artikkelien lukuun. Ilman kurssia VAKAVA-kokeeseen lukeminen olisi ollut haastavaa ilman mitään materiaaleja.”

”Oppi lukemaan aineistoja niin että tiesi mihin kiinnittää huomiota eikä vain lukenut lukemisen takia.”

”Kurssi auttoi ymmärtämään laadullisia tutkimuksia paremmin.”

”Se, että tehtäviä oli paljon, joten pystyi tutustumaan hyvin VAKAVA-kokeen materiaaliin. Myös opettaja osasi selittää selvästi asioista, mistä en itse tiennyt.”

”Erilaisten artikkelien läpikäynti sekä niiden lähestyminen. Lisäksi opin paljon uusia tieteellisiä termejä ja teorioita.”

”Sai oikeasti käsityksen siitä, millaisia aineistoja Vakavassa voisi olla. Tuli tehtyä hommia, koska oli "pakko".”

”Täysin itsenäinen opiskelu/harjoittelu olisi vaatinut hyvin paljon itsekuria, mutta tämän kurssin aikana ei päässyt laiskistumaan, kun harjoittelu ja oppiminen tapahtui yhdessä! Termien karttuminen passiiviseen sanavarastoon on aina hyödyksi, ja myös sen oppiminen, miten artikkelia kannattaa lähestyä, tuli tarpeeseen.”

”Sain paljon uutta tietoa ja oli todella kiva käydä yhdessä artikkeleita läpi. Koin ennen kurssia olevani hieman hukassa saadessani eteen paljon informaatiota, uutta tietoa ja uusia käsitteitä sisältäviä tekstejä, mutta nyt ne eivät enää samalla tavalla säikäytä. Koen myös oppineeni poimimaan ja huomaamaan keskeisiä pointteja haastavimmistakin teksteistä. Minua myös motivoi ja auttoi se, että meillä oli "lukujärjestys" eli tiettyihin ajankohtiin sijoittuvat tunnit, joilla oli selkeät tavoitteet mitä milloinkin käymme läpi.”

”Käytiin läpi sellaisia tekstejä, joita kokeessa tulisi luultavasti olemaan.”

”Pääsin tutustumaan moneen erilaiseen artikkeliin ja artikkelityyppiin.”

”Oppi ymmärtämään minkälaisia artikkeleita tulee vastaan, sekä tutustui tärkeään sanastoon. Myöskin artikkeleiden lukutaito kehittyi jonkin verran ja oppi niiden lukemisen tekniikoita, vaikka osaaminen siinä onkin vielä hieman alkuvaiheessa.”

”Käytiin laajasti läpi kaikkea liittyen pääsykokeisiin”

”Paljon erilaisia artikkeleita. Opin itselle hyödyllisiä tapoja käydä niitä läpi.”

”Pääsin harjoittelemaan tieteellisen tekstin lukua ja opin hyödyllisiä käsitteitä.”

”Vertaistuki ja harjoituskoe. Pidin ryhmätehtävistä ja niitä olisi voinut olla myös enemmän, mutta kiva kun niitä kumminkin oli joka kerralla.”

”Minulle erityisen hyödyllisiä oli käsitteet, joista on varmasti hyötyä kokeeseen ja opiskeluun.”

”Opin ymmärtämään paremmin kasvatustieteen artikkeleja ja sain hyvän rutiinin opiskeluun.”

”Opin kurssin aikana hyvin ajanhallintaa, taulukoiden tulkintaa ja kasvatustieteellistä käsitteistöä. Sain kurssin aikana varmuutta omista taidoistani ja hyvät eväät valintakokeesta suoriutumiseen.”

”Artikkeleiden lukemiseen tuli rutiinia, sisällöistä keskusteleminen toisten kanssa auttoi huomaamaan artikkeleista pieniä yksityiskohtia”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?

”Tarkoilla aikatauluilla oli pakko herätä aikaisin, ja harjoitteluun pääsi hyvin kiinni. Kotiläksyjä tuli juuri sopiva määrä, pari tuntia luennon jälkeen. Myös itseopiskelumateriaaleista oli apua ennen kurssin aloittamista, vaikka ne tuntuivatkin helpoilta. ”

”Kurssi oli kokonaisuutena hyvä”

”Kurssilla oli kiva opettaja ja oli hyvä saada vertaistukea toisilta opiskelijoilta, jotka ovat samassa tilanteessa.”

”Tietenkin mielekkäämpi olisi ollut alkuperäisen suunnitelman mukainen kurssi, jossa ollaan fyysisesti paikalla, mutta olosuhteet huomioon ottaen erittäin hyvä ratkaisu ja vaihtoehto.”

”Erittäin hyvä kurssi, mutta kokeessa käytettävään ajanhallintaan olisi voitu perehtyä enemmän.”

”Kurssi oli kokonaisuutena hyvä, mutta etäyhteys toi omat haasteensa kurssin toteutukseen. Lähiopetuksessa kurssi olisi varmasti toiminut vielä paremmin.”

”Hyvä kurssi! Kannatti ostaa.”

Viime kauden (2020) opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,59 Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.


95% kyselyyn vastanneista kurssilaisista olisi valmis suosittelemaan kurssia.