Kurssin sisältö

Kurssilta saat erinomaiset edellytykset sekä kirjallisessa VAKAVA-kokeessa että soveltuvuuskokeessa menestymiseen.

Kokonaisvaltainen valmennus

Eximian VAKAVA-valmennuskurssit ovat sekä tehokkaita että pidettyjä. VAKAVA-kurssien keskeinen vahvuus on kurssien monipuolisuus: sama kurssi auttaa valmentautumaan sekä kirjalliseen valintakokeeseen että soveltuvuuskokeisiin. VAKAVA-valmennuskurssilla harjoitellaan tehokkaasti kirjallisessa kokeessa tarvittavia taitoja erilaisten aineistojen avulla. Kurssilla sinulla on mahdollisuus selvittää opettajan avulla kaikki mieltäsi askarruttavat kysymykset heti ja saada myös palautetta omasta edistymisestäsi. Kursseilla tehdään myös runsaasti valintakokeen tehtäviä muistuttavia harjoituksia, joiden avulla seuraat tehokkaasti omaa edistymistäsi ja kehität valintakokeessa vaadittavaa vastausrutiinia. Harjoitusten läpikäynti opettajan johdolla edistää asioiden omaksumista ja auttaa hahmottamaan sitä, mitä valintakokeessa menestymiseen vaaditaan. Soveltuvuuskoevalmennuksessa harjoitellaan mm. haastattelu- ja ryhmätilanteissa toimimista.

Valintakoelähtöisyys on kurssin avainasia

Kursseillamme valintakoelähtöisyys on avainasia: kurssilla keskitytään opettelemaan juuri niitä tietoja ja taitoja, joita valintakokeessa menestyminen vaatii. Eximian VAKAVA-kursseilla koko kurssi aina opetuksesta tehtävien ja kokeiden sisältöön on suunniteltu valintakoelähtöisesti. Preppauskurssien opettajilla on vankka asiantuntemus kasvatustieteellisten alojen opiskelusta ja alan valintakoevaatimuksista. Opetuksessa keskitytään juuri niihin taitoihin, joita valintakokeessa menestyminen vaatii.

Katso kaikki VAKAVA-valmennuskurssimme täältä.

Opetus kurssilla

Eximian kursseilla opetuksesta huolehtii osaava opetustiimi. Kurssien opettajilla on vankka asiantuntemus kasvatustieteellisten alojen opiskelusta ja alan valintakoevaatimuksista. Kurssin opettaja on siis oman aihealueensa asiantuntemuksen lisäksi perehtynyt myös nimenomaan valintakokeeseen ja siihen, mitä kokeessa menestymisessä tarvitaan.

Kurssimateriaali

VAKAVA-valmennuskurssin hintaan sisältyy Eximian oma teoria- ja tehtävämateriaali eli itseopiskelumateriaali, joka on aina uusimpien valintakoevaatimusten mukainen ja alan asiantuntijoiden laatima. Materiaali tukee kotona tapahtuvaa opiskelua ja asioiden itsenäistä kertaamista. 

Materiaali sisältää:

  • valmentautumisohjeet
  • aineistojen käsittelyn teoriaa
  • runsaasti valintakoetyyppisiä harjoitustehtäviä.
Voit ostaa itseopiskelumateriaalin myös erillisenä pakettina täältä.

Kokeet ja kertaus

VAKAVA-kurssiin kuuluu valintakokeen kaltainen harjoituspääsykoe, jossa pääset testaamaan osaamistasi ja harjoittelemaan koetilanteessa toimimista. Saat kokemusta monenlaisten monivalinta- ja väittämätyyppisten tehtävien teosta, oikeanlaisesta ajankäytöstä sekä suoriutumisesta paineen alla.

Kurssin päättää intensiivinen kertaus, jossa käydään läpi harjoituspääsykoe ja kerrataan vielä tärkeimmät asiat valintakoetta varten. Kertauskerralla on mahdollisuus kysyä viimeiset mieltä askarruttavat kysymykset ja saada viime hetken vinkkejä kokeeseen. Kertauksesta saat myös oikean vireen ja varmuutta valintakokeeseen.

Voit ostaa harjoituspääsykokeen ja kertauksen myös erillisenä pakettina täältä.

Verkko-oppimisympäristö

Kurssilaisemme saavat käyttöönsä Eximian verkko-oppimisympäristön, jonka kautta ohjattu valmentautuminen voidaan aloittaa jo ennen kurssia. Oppimisympäristö on käytössäsi koko valmentautumisprosessisi ajan. 

Moodle sisältää muun muassa
  • oppimiseen orientoivat ennakkotehtävät jo ennen kurssin alkua
  • ohjeita oikeaoppiseen valmentautumiseen
  • opettajan luentomateriaalit ja tunneilla tehdyt tehtävät
  • opetusvideot ja harjoituskokeet.

Pääset kirjautumaan Eximian verkko-oppimisympäristöön pian tehtyäsi varauksen kurssille. Saat tunnukset Moodle-oppimisympäristöön sähköpostilla viimeistään ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.