Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Valintakokeessa korostuu analyyttinen ja johdonmukainen vastaustyyli.

Hallintotieteissä tarkastellaan muuttuvaa hallintoa erilaisista näkökulmista. Opiskelijana perehdyt organisaatioiden, johtamisen, talouden ja hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä kehität ymmärrystäsi hallinnon alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Valintakokeessa sinun on osoitettava, että hallitset laajojakin kokonaisuuksia ja ymmärrät ilmiöiden välisiä suhteita. Menestymiseen edellytetään taitoa soveltaa tietoa ja vastata analyyttisesti valintakoekysymyksiin.

Hallintotieteiden yhteisvalinnassa voit hakea Tampereen ja Vaasan yliopistoihin tai vain jompaankumpaan näistä.

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 17.3.–31.3.2021

Valintakoe 2.6.2021 klo 14–18

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 3.5.2021 mennessä

Valintakoekirjallisuus

Kokeen erityispiirteitä

Hallintotieteiden valintakoe sisältää valintakoeteokseen perustuvan koeosion ja aineistokokeen. Tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida hallintotieteiden alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa. Hakijan on tarvittaessa kyettävä myös soveltamaan ja yhdistämään valintakoekirjallisuuden tietoja aineiston sisältöön. 
   
Hakija voi suorittaa kokeen kumman tahansa hakukohteena olevan yliopiston koetilaisuudessa. Mikäli hakija hakee vain esimerkiksi Tampereen yliopistoon, on koe suoritettava Tampereella. Kokeen suorituspaikka ilmoitetaan hakemuksessa, valinta on sitova. 

Hakeminen ja pisteytys

Vuoden 2021 haussa opiskelijoita valitaan kahdesta jonosta: pelkän ylioppilastodistuksen tai pelkän valintakokeen perusteella.

Vaasaan valitaan yo-todistuksen perusteella 39 ensikertalaisena hakevaa opiskelijaa. Valintakokeen perusteella otetaan sisään 36 opiskelijaa, ja näistä paikoista 14 on varattu ensikertalaisille. Tampereen yliopistoon otetaan yo-todistuksen perusteella 68 opiskelijaa. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. Valintakokeen perusteella valitaan 64 opiskelijaa, ja nistä paikoista 25 on varattu ensikertalaisille. 

Todistuvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

  • äidinkieli (arvosanan tulee olla vähintään C)
  • hakijalle parhaat pisteet tuottava aine: filosofia, historia, psykologia tai yhteiskuntaoppi (suomalainen yo-tutkinto, muissa tutkinnoissa on omat painotukset, jotka voi tarkistaa hakokohteen omilta sivuilta)
  • parhaat pisteet tuottava arvosana ainereaalikorista
  • parhaat pisteet tuottava arvosana kielikorista
  • parhaat pisteet tuottava arvosana matematiikkakorista.
Pisteytys:

L E M C B A
äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Ainereaalit (enintään yksi)
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Kielet (enintään yksi)
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

2020


Hakeneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus Todistusvalinnan pisteraja
Tampereen yliopisto 1509 (ensisijaisia 588) 133 8,8 % (kaikista hakijoista) 107,8
Vaasan yliopisto 774 (ensisijaisia 105) 93 12,0 % (kaikista hakijoista) 93,5


2019


Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus 
Tampereen yliopisto 1253 676 132 10,5% (kaikista hakijoista)
Vaasan yliopisto 723 ei tietoa 81 11,2 % (kaikista hakijoista)

2018


Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
Tampereen yliopisto 1245 (ensisijaisia 608) 716 132 18,4 %
Vaasan yliopisto 687 457 90 19,7 %