Valintakoetietoja

Hallintotieteet mukaan yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyöhön 2024!

Hallintotieteissä tarkastellaan muuttuvaa hallintoa erilaisista näkökulmista. Opiskelijana perehdyt organisaatioiden, johtamisen, talouden ja hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä kehität ymmärrystäsi hallinnon alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Valintakokeessa sinun on osoitettava, että hallitset laajojakin kokonaisuuksia ja ymmärrät ilmiöiden välisiä suhteita. Menestymiseen edellytetään taitoa soveltaa tietoa ja vastata analyyttisesti valintakoekysymyksiin.

Tampereen ja Vaasan yliopistojen hallintotieteiden hakukohde on mukana yhteiskuntatieteellisen alan yhteisvalinnassa keväällä 2024, eli voit pyrkiä samalla valintakokeella näihin hallintotieteiden koulutusohjelmiin tai muihin yhteiskuntatieteellisen alan hakukohteisiin.

Hallintotieteiden vanhat valintakokeet löytyvät täältä.

Hakijamäärät kevät 2023

Hakukohde

Kaikki hakijat 2023

Ylin hakukohde yhteisvalinnassa

Aloituspaikat

Vaasan yliopisto

678

111

95

Tampereen yliopisto

1242

414

132

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 13.–27.3.2024

Valintakoe 29.5.2024 klo 14–17

Kokeeseen ei ole ennakkoon julkaistavaa/luettavaa materiaalia.


Todistusvalinta 2024

Todistusvalinta 2024

Hallintotieteiden hakukohteissa todistusvalinnassa ovat mukana vain ensikertalaiset hakijat. Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Molemmissa hallintotieteiden hakukohteissa käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli hallintotieteiden opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin viisi ainetta. Hallintotieteiden todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Hakija voi saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

  • äidinkieli (arvosanan tulee olla vähintään C)
  • parhaat pisteet tuottava aine seuraavista: filosofia, historia, psykologia tai yhteiskuntaoppi
  • parhaat pisteet tuottava ainereaali
  • parhaat pisteet tuottava kieli
  • pitkä tai lyhyt matematiikka

Vapaasti valittavista ainereaaleista parhaat pisteet saa fysiikasta, historiasta tai uskonnosta/elämänkatsomustiedosta. Myös pitkä kieli ja pitkä matematiikka antavat hyvän saldon todistusvalintaan. Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa, sinun on saatava vähintään 78,95 todistuspistettä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 157,9.

Todistusvalinnan pisteytys.


L E M C B A
äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Ainereaalit (enintään yksi)
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Kielet (enintään yksi)
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

Valintakoevaatimukset ja valintamenettely 2024

Valintakoe kevät 2024

Hallintotieteiden valintakoe järjestetään keskiviikkona 29.5.2024 klo 14.00 – 17.00.

Valintakoe perustuu koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Aineisto voi olla myös englanninkielinen. Saat ennen koetta valita koekieleksi suomen tai ruotsin. Sinun tulee vastata kysymyksiin valitsemallasi koekielellä. Ennakkoon luettavaa materiaalia ei ole.

Valintakokeessa arvioidaan yhteiskuntatieteellisessä koulutuksessa tarvittavia opiskeluvalmiuksia ja kykyä tulkita ja analysoida yhteiskuntatieteellisiin aloihin liittyvää aineistoa. Valintakoe koostuu viidestä osioista.

Jotta voisit tulla hyväksytyksi hallintotieteiden hakukohteisiin valintakokeen perusteella, tulee sinun saada vähintään 20 % koko yhteiskuntatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeessa parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.

Valintakoe on digitaalinen. Tarvitset kokeeseen mukaan henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen.


Valintamenettely keväällä 2024

Kevään 2024 haussa voit päästä opiskelemaan hallintotieteitä joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä hallintotieteiden hakukohteissa on 157,9.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.


Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen hallintotieteiden hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2024.

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Tampereen yliopisto

68 (68)

64 (25)

132 (93)

Vaasan yliopisto

51 (51)

49 (19)

100 (70)

Ensikertalainen:

- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen

- ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.


Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa sekä ongelmanratkaisutaitoja

Valintakokeen tehtävätyyppejä ovat olleet monivalinnat/väittämät, essee- ja määrittelytehtävät sekä aineistotehtävät.

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

2023


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus

Todistusvalinnan pisteraja

Tampereen yliopisto

1242 (ensisijaisia 414)

171

13,8% (kaikista hakijoista)

106,60

Vaasan yliopisto

678 (ensisijaisia 111)

126

18,6 % (kaikista hakijoista)

92,00


2022


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus

Todistusvalinnan pisteraja

Tampereen yliopisto

1216 (ensisijaisia 401)

168

13,8 % (kaikista hakijoista)

104,4

Vaasan yliopisto

741 (ensisijaisia 99)

120

16,2 % (kaikista hakijoista)

93,82021


Hakeneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus Todistusvalinnan pisteraja
Tampereen yliopisto 1495 (ensisijaisia 585) 134 8,9 % (kaikista hakijoista) 105,7
Vaasan yliopisto 894 (kaikki hakijat) 111 12,4 % (kaikista hakijoista) 93,7

2020


Hakeneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus Todistusvalinnan pisteraja
Tampereen yliopisto 1509 (ensisijaisia 588) 133 8,8 % (kaikista hakijoista) 107,8
Vaasan yliopisto 774 (ensisijaisia 105) 93 12,0 % (kaikista hakijoista) 93,5


2019


Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus 
Tampereen yliopisto 1253 676 132 10,5% (kaikista hakijoista)
Vaasan yliopisto 723 ei tietoa 81 11,2 % (kaikista hakijoista)

2018


Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
Tampereen yliopisto 1245 (ensisijaisia 608) 716 132 18,4 %
Vaasan yliopisto 687 457 90 19,7 %