Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista kevään 2020 kursseilta:

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

"Monipuolinen tehtävien teko ja joka tuntien alussa käytiin edellisestä aiheesta pienryhmissä oikein/väärin väittämiä. Selkeä opettaja oli aivan huikea, eikä hän sählännyt turhia.”

”Kurssi antoi selkeän rungon ja osatavoitteet omalle opiskelulle, opetus auttoi löytämään pääsykokeen kannalta keskeiset teemat ja apua oli aina saatavilla. Missään vaiheessa ei iskenyt toivottomuuden tunnetta, kun opiskelu oltiin aloitettu yhdessä hyvissä ajoin kannustavassa ilmapiirissä.”

”Aineistotehtäviä tuli harjoiteltua runsaasti, mikä oli minulle hyvä. Lisäksi mikään ei jäänyt epäselväksi, sillä aina sai vastauksen, jos jotain asiaa ei ymmärtänyt.”

”Aineistotehtävien teko ja opettajan palaute.”

”Verkkokurssi! Ei tarvinnut kömpiä koululle tai jonnekin, vaan pystyi ihan kotoa aloittamaan lukupäivän luennolla.”

”Selkeyden saaminen alueisiin, vastaustekniikan hiominen. Kurssi antoi myös rakennetta omalle lukemiselle.”

”Vastaustekniikan opettaminen ja termistön auki selittäminen.”

”Asioiden läpikäynti huolella opettajajohtoisesti.”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?

”Kokonaisuus oli laaja ja kattava.”

 "Kurssi antoi hyvä pohjan omalle lukusuunnitelmalle, ja muiden oppilaiden näkemysten saaminen auttoi omaa lukemista. Kurssilla kuuli muiden opiskelijoiden näkökulmaa opittuihin asioihin liittyen, mikä myös rikastutti omaa ajattelua.”

”Kiitos kurssista!”

”Kurssi ja opettaja hyviä!”

”Kokonaisuutena kurssi toimi hyvin. Luentojen ja tehtävien teko oli hyvässä tasapainossa. Kaikki huipentui harjoittelupääsykokeeseen, jonka koin olevan pääsykokeen kannalta todella hyvää ajankäytön ja substanssin harjoittelua.”

Viime kauden (2020) opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,51. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.


9/10 kurssilaisista olisi valmis suosittelemaan kurssia.