Kurssien sisältö

Hallintotieteiden valmennuskurssin avulla varmistat, että oppimisesi etenee aikataulussa ja on tuloksellista. Kurssi alkaa introlla, jossa keskitytään kurssin tavoitteiden kirkastamiseen sekä opiskeluteknisten valmiuksien virittämiseen. Varsinainen opetus rakentuu valintakokeen tapaan aineistovalmennuksesta.

Kurssin tavoitteena on antaa eväät erilaisten aineistojen lukemiseen, sisäistämiseen ja jäsentämiseen sekä tutustuttaa sinut jo ennakkoon eri aineistotehtävätyyppeihin. Kurssilla harjoitellaan myös valintakokeen arvostelussa korostettua vastaustekniikkaa, jossa punnitaan tiedollisen osaamisen lisäksi pyrkijän kykyä tiivistää ja jäsentää vastaukset mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Hyvään valintakoemenestykseen ei vielä johda keskeisten asioiden ulkoa opettelu, vaan hakijan tulee osata vastata kysymyksiin analyyttisesti soveltaen sekä aineiston pohjalta.

Kurssilla pääset testaamaan taitojasi myös täysimittaisessa, todellisen valintakoetilanteen mukaisesti järjestetyssä harjoituspääsykokeessa, joka arvioidaan ja pisteytetään valintakokeen tapaan. Kurssit päättää kertaus, jossa käydään opettajan johdolla läpi harjoituspääsykokeen malliratkaisut sekä kurssin ydinasiat. Kertauksen jälkeen tiedät, miten käyttää viimeiset päivät ennen valintakoetta koemenestyksen takaamiseksi.


Hallintotieteiden valmennuskurssit löydät täältä.

Opetus

Eximian kursseilla opetuksesta huolehtii osaava opetustiimi. Kurssin opettaja on oman aihealueensa asiantuntemuksen lisäksi perehtynyt myös nimenomaan valintakokeeseen ja siihen, millaisia taitoja ja tekniikoita kokeessa menestyminen vaatii. Korostamme opetuksessamme valintakoekeskeisyyden lisäksi kannustavuutta, asiantuntemusta sekä innostavaa otetta. Opettajamme ovat tavallisesti taustaltaan vastavalmistuneita tai opintojensa loppusuoralla olevia nuoria osaajia.

Materiaalit

Valmennuskurssin hintaan sisältyy Eximian oma teoria- ja tehtävämateriaali eli itseopiskelumateriaali, joka on aina uusimpien valintakoevaatimusten mukainen ja alan asiantuntijoiden laatima. Materiaali tukee kotona tapahtuvaa opiskelua ja asioiden itsenäistä kertaamista.

Hallintotieteiden itseopiskelumateriaali sisältää:

  • valmentautumisohjeet
  • yhteiskuntatieteellisen alan aineistoja
  • valintakoetyyppisiä harjoitustehtäviä malliratkaisuineen.

Materiaali auttaa sinua hahmottamaan kokonaisuuksia ja syventämään tietämystäsi. Materiaalissa olevien tehtävien avulla voit sekä harjoittaa vastaustekniikkaasi että seurata oppimisesi edistymistä. Eximian valmentautumisohjeista löydät vinkkejä ajanhallintaan sekä tietoa eri oppimismetodeista ja muista onnistumisen kannalta tärkeistä asioista.


Voit ostaa itseopiskelumateriaalin myös erillisenä pakettina täältä.

Kokeet ja kertaus

Hallintotieteiden valmennuskursseihin kuuluu valintakoetta simuloiva harjoituspääsykoe, jossa pääset testaamaan osaamistasi ja harjoittelemaan koetilanteessa toimimista. Koe vastaa laajuudeltaan ja pisteytykseltään mahdollisimman pitkälti oikeaa valintakoetta.

Kurssin päättää intensiivinen kertaus, jossa käydään läpi harjoituspääsykoe ja kerrataan vielä opettajan johdolla keskeisimmät asiat valintakoetta varten. Kertauskerralla on mahdollisuus kysyä viimeiset mieltä askarruttavat kysymykset. Kertauksesta saat myös oikean vireen ja varmuutta valintakoetilaisuutta varten.

Kurssin aikana pidämme huolta, että opiskelet myös kotona. Saat oppitunneilta runsaasti kotitehtäviä, ja niiden ja Eximian itseopiskelumateriaalin avulla valmentaudut tehokkaasti myös kurssikertojen välissä.

Voit ostaa harjoituspääsykokeen myös erillisenä pakettina täältä.

Verkko-oppimisympäristö

Kurssilaisemme saavat jo ennen kurssin alkua käyttöönsä sähköisen verkko-oppimisympäristön Moodlen, jonka kautta pääset aloittamaan ohjatun valmentautumisen jo ennen kurssia. Moodle on käytettävissäsi koko valmentautumisprosessisi ajan.

  Moodle sisältää muun muassa
  • ohjeita oikeaoppiseen valmentautumiseen
  • opettajan esittelyn
  • luennoilla käytettävät materiaalit sekä tehtävät mallivastauksineen
  • harjoituspääsykokeen mallivastauksineen.
Pääset kirjautumaan Eximian Moodleen tehtyäsi varauksen kurssille. Saat ohjeet kirjautumiseen sähköpostitse.