Valintakoetietoja

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan valinnoissa valitaan opiskelijoita suorittamaan valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Hakija voi valita haluamansa hakukohteen tiedekunnan neljästä kandiohjelmasta, ja opiskelujen aikana hän valitsee lisäksi tarkemman opintosuunnan tutkinto-ohjelman sisältä. Valittavat ohjelmat ovat sosiaalitieteiden kandiohjelma, politiikan ja viestinnän kandiohjelma, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma sekä taloustieteen kandiohjelma.

Jokaiseen kandiohjelmaan järjestetään oma, erillinen valintakokeensa. Keväällä 2018 kaikki valtiotieteellisen tiedekunnan valintakokeet koostuvat edellisen kevään tapaan kirjallisuus- ja aineisto-osiosta. Poikkeuksena hakumenettelyssä on taloustieteen kandiohjelma, johon suurin osa uusista opiskelijoista valitaan suoraan yo-todistuksen perusteella. Kokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsutut hakijat, joita ovat ne, joilla ei ole suoritettuna ylioppilastutkintoa tai siihen rinnastettavaa IB-, EB- tai RP-tutkintoa.

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 14.3. - 28.3.2018

Valintakoepäivämäärät
sosiaalitieteiden kandiohjelma: 25.5.2018 klo 10 - 15
politiikan ja viestinnän kandiohjelma: 21.5.2018 klo 10 - 15
yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma: 22.5.2018 klo 10 - 15

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 20.4.2018

Valintakoekirjallisuus

VALINTAKOEKIRJAT 2018

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma: John Dewey: Julkinen toiminta ja sen ongelmat. Tampere: Vastapaino 2006.E-kirja ISBN-13: 9789517686648, ISBN-10: 9517686641 kirja ISBN-13: 9789517681773, ISBN-10: 9517681771

Sosiaalitieteiden kandiohjelma: artikkelit, jotka löydät täältä.

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma: Eve Stoddard, John Collins, Social and Cultural Foundations in Global Studies. Foundations in Global Studies series. Routledge, New York 2017. (ISBN 978-0-7656-4126-7), eBook (ISBN 978-1-31-571736-4).

Kokeen erityispiirteitä

Keväällä 2018 valtiotieteellisen tiedekunnan valintakokeet koostuivat kirjallisuus- ja aineisto-osioista. Valintakokeesta voi saada enintään 36 pistettä, josta kirjallisuuskokeen osuus on 14 pistettä ja aineistokokeen osuus 22 pistettä. Aineistokokeen merkitys siis kasvaa verrattuna viime kevääseen. Koetulos on kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen yhteispistemäärä. Kirjallisuuskokeesta tulee saada vähintään 8 pistettä, aineistokokeesta 11. Mikäli kirjallisuuskokeen pistemäärä on vähemmän kuin 8 pistettä, aineistokoe jätetään arvostelematta.


Koetilaisuudessa jaettava aineisto on hakukohdekohtainen. Aineiston luonne ja laajuus vaihtelee hakukohteittain. Valintakokeessa jaettava aineisto voi olla suomeksi ja ruotsiksi tai englanniksi. Aineisto on käytettävissä koko koetilaisuuden ajan. Valintakokeen kysymykset laaditaan suomen ja ruotsin kielellä. Kokeessa voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. 

Alkupisteet ja hakeminen

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmiin valitaan opiskelijat kahdessa eri jonossa:

1) valintakokeen ja ylioppilastutkinnon yhteispisteillä
2) pelkän valintakokeen pisteillä.

Ensin valitaan yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät ja tämän jälkeen koepisteiden perusteella hyväksyttävät. Suomalaisen ylioppilastutkinnon,EB-tutkinnon ja Suomessa suoritetun IB- tai RP -tutkinnon perusteella hakeva hakee automaattisesti sekä yhteispisteiden että koepisteiden perusteella. Ei-ylioppilaat hakevat koepisteiden perusteella.

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma


Politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan valitaan enintään 67 uutta opiskelijaa:

  • yhteispisteiden perusteella 40, joista 28 ensikertalaisia
  • koepisteiden perusteella 27, joista 19 ensikertalaisia.
Ylioppilastutkinnosta saa pisteitä seuraavasti:
  • äidinkieli ja reaali / paras ainereaali sekä kaksi parasta seuraavista: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai ainereaali. Ainereaali voidaan huomioida vain kerran. Molemmat parhaista voivat olla kieliä.
AINE L E M
äidinkieli (tai suomi/ruotsi toisena kielenä) 10 8 6
reaali/ainereaali 9 7 5
pitkä matematiikka 9 7 5
lyhyt matematiikka 7 5 2
pitkä toinen kotimainen kieli, pitkä vieras kieli tai reaali/ainereaali 8 6 4
keskipitkä/lyhyt toinen kotimainen kieli tai vieras kieli 7 5 2
Sosiaalitieteiden kandiohjelma

Sosiaalitieteiden kandiohjelmaan valitaan enintään 84 uutta opiskelijaa:

  • yhteispisteiden perusteella 50, joista 35 ensikertalaisia
  • koepisteiden perusteella 34, joista 24 ensikertalaisia.
Ylioppilastutkinnosta saa pisteitä seuraavasti:
  • äidinkieli ja matematiikka sekä kaksi parasta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai reaali/ainereaali. Molemmat parhaista voivat olla ainereaaleja tai vieraita kieliä.
AINE L E M
äidinkieli (tai suomi/ruotsi toisena kielenä) 10 8 6
pitkä matematiikka 9 7 5
lyhyt matematiikka 7 5 2
reaali/ainereaali 9 7 5
pitkä toinen kotimainen kieli, pitkä vieras kieli tai reaali/ainereaali 8 6 4
keskipitkä/lyhyt toinen kotimainen kieli tai vieras kieli 7 5 2
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan valitaan enintään 65 uutta opiskelijaa:

  • yhteispisteiden perusteella 39, joista 28 ensikertalaisia
  • koepisteiden perusteella 26, joista 18 ensikertalaisia.
Ylioppilastutkinnosta saa pisteitä seuraavasti:
  • äidinkieli ja reaali / paras ainereaali sekä kaksi parasta seuraavista: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai ainereaali. Ainereaali voidaan huomioida vain kerran. Molemmat parhaista voivat olla kieliä.
AINE L E M
äidinkieli 10 8 6
reaali/ainereaali 9 7 5
pitkä matematiikka 9 7 5
lyhyt matematiikka 7 5 2
pitkä toinen kotimainen kieli, pitkä vieras kieli tai reaali/ainereaali 8 6 4
keskipitkä/lyhyt toinen kotimainen kieli tai vieras kieli 7 5 2

Sisäänpääsyprosentit

2018 Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksyttyjen osuus kaikista hakijoista Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
Politiikan ja viestinnän kandiohjelma 1305 569 5,1 % 11,8 %
Sosiaalitieteiden kandiohjelma 1571 833 5,3 % 12,4 %
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 1149 477 5,7 % 15,2 %

2017 Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksyttyjen osuus kaikista hakijoista Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
Politiikan ja viestinnän kandiohjelma 1173
533
5,8 %
12,8 %
Sosiaalitieteiden kandiohjelma 1447
667
5,9 %
12,7 %
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 910
427
7,3 %
15,5 %