Valintakoetietoja

Eximian valmennuskurssilta ravitsemuksen ammattilaiseksi.

Miksi ravitsemustieteet? 


Ravitsemustieteen monipuolisissa opinnoissa perehdytään ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääke-, luonnon- ja käyttäytymistieteeseen. Opinnoissa on runsaasti biologiaa, kemiaa sekä erityisesti biokemiaa ja fysiologiaa, joiden avulla selvitetään ravinnon merkitystä elintoiminnoissa. Opinnot ovat hyvin poikkitieteelliset ja antavat valmiuksia työllistyä usealle eri alalle valmistumisen jälkeen. Itä-Suomen yliopistosta valmistuvat terveystieteiden maisterit (pääaineena ravitsemustiede) voivat toimia laillistettuina ravitsemusterapeutteina.

Valintakokeisiin luettava kirjallisuus

Itä-Suomen yliopiston valintakoekirjallisuus 2019:

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian ja kemian kursseihin. Lisäksi valintakokeessa on keväästä 2017 lähtien ollut ravitsemustieteen osio. 

Valintakoevaatimuksina ovat:

  • Biologia: BI 2, BI 4 ja BI 5, kirjasarjat BIOS (SanomaPro) tai Lukion Biologia (Otava), uusin painos
  • Kemia: KE 1 - KE 5, kirjasarjat Reaktio (SanomaPro) tai Mooli (Otava), uusin painos
  • Ravitsemustiede: Aro A., Mutanen M. ja Uusitupa M.: Ravitsemustiede, uusin painos (kappaleet 1-15, sivut 16-263).


Valintakokeessa on kolme (3) osiota:

  • Biologian osio (25 % kysymyksistä)
  • Kemian osio (25 % kysymyksistä)
  • Ravitsemustieteen osio (50 % kysymyksistä).

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku
20.3.–3.4.2019
Valintakoe
16.5.2019
Tulokset julkaistaan viimeistään Tiedotaan myöhemmin

Alkupisteet ja hakeminen

Hakeminen Itä-Suomen yliopistoon

Perustutkinnon suorittajat eli kandidaatti- ja maisteriopiskelijat valitaan kevään opiskelijavalinnassa joko lähtö- ja valintakoepisteiden perusteella tai pelkästään valintakoemenestyksen perusteella. Keväällä 2018 terveystieteiden tiedekunnan ravitsemustieteiden aloituspaikkojen lukumäärä oli 30, joista 15 varattiin ensikertalaiskiintiölle, eli hakijoille, jotka eivät ole vastaanottaneet opiskelupaikkaa aiemmin. Yhteispisteiden perusteella valittiin 18 hakijaa (joista 9 ensikertalaista), pelkän valintakokeen perusteella 12 hakijaa (joista 6 ensikertalaista). Kevään 2019 aloituspaikkojen lukumäärä ilmoitetaan myöhemmin.


Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: äidinkielestä (tai suomi toisena kielenä) sekä kolmesta muusta parhaat pisteet tuottavasta kokeesta (enintään 2 kieltä tai 2 reaalia).L
E
M
C
B
A
äidinkieli, pitkän oppimäärän kokeet
21
18
15
12
9
6
muut kokeet
16
13
10
7
4
1

Kokeen erityispiirteet

Itä-Suomen yliopisto 2019

Vuoden 2019 valintakokeen pisteytyksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Valintakokeessa 2018 oli kolme osiota: biologian koe, kemian koe ja ravitsemustieteen koe. Valintakokeesta sai enintään 56 pistettä.

Saatavat pisteet

Maksimi

Ylioppilastutkintotodistus

84

Valintakoe

56

 - biologian koe

14

 - kemian koe

14

 - ravitsemustieteen koe
28

Yhteispistemäärä

140

Kustakin valintakokeesta saatava raakapistemäärä muunnettiin valintakoepisteiksi välille 0-14 ja 0-28. Tullakseen valituksi hakijan oli saatava valintakokeen jokaisesta osa-alueesta vähintään puolet kokeeseen osallistuneiden hakijoiden pisteiden keskiarvosta.

Valintakokeen tehtävätyypit ovat olleet aiemmin monivalintatehtäviä ja oikein-väärin-väittämiä.

 
 

Sisäänpääsyprosentit
Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Aloituspaikkoja Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
2018
Ravitsemustiede, Kuopio
485
265
39
9%
2017


Ravitsemustiede, Kuopio 556 320 30 9 %
2016

Ravitsemustiede, Kuopio 705 471 30 6 %
2015
Ravitsemustiede, Kuopio
 811 475  40 8 %
2014
Ravitsemustiede, Kuopio
1012 520  40 8 %
2013
Ravitsemustiede, Kuopio
962 462 30 7 %
2012
Ravitsemustiede, Kuopio
377 126 30 24 %