Valintakoetietoja

Keväällä 2024 yhteisvalinta Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoihin!

HAAVEENA MAANTIETEEN OPINNOT?

Maantiede on tutkimuskohteiltaan laaja oppiala: tutkimuksen kohteena voivat olla sekä luontoon ja ympäristöön, että myös kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät asiat ja ilmiöt. Tämän vuoksi maantieteen opiskelu tutustuttaa opiskelijan niin luonnontieteellisiin kuin yhteiskuntatieteellisiinkin teorioihin sekä alan hallinta tarjoaa laaja-alaisen ymmärryksen luonnon ja ihmisen suhteesta. Maantieteen opiskelu tarjoaakin runsaasti mielenkiintoisia työmahdollisuuksia.

Valmistuttuaan maantieteilijät työskentelevät muun muassa opetusalalla, tutkijoina sekä maankäyttöön, paikkatietoon ja ympäristökysymyksiin liittyvissä tehtävissä.

Maantiedettä voi Suomessa opiskella neljässä yliopistossa. Keväällä 2024 on jälleen käytössä yhteisvalinta, joten hakuvaatimukset ja valintakoe ovat kaikkiin yliopistoihin samat.

Vanhoihin valintakokeisiin pääset tutustumaan täältä.

Hakijamäärät 2023

Hakukohde

Kaikki hakijat 2023

Ylin hakukohde yhteisvalinnassa

Aloituspaikat

Helsingin yliopisto

540

222

60

Itä-Suomen yliopisto

282

51

50

Oulun yliopisto

375

78

41

Turun yliopisto

504

99

30

Yhteensä

1701

450

181


 

 

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku aikavälillä 13.3.- 27.3.2024

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

 • Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, kuitenkin viimeistään 27.5.2024
 • Valintakoe keskiviikkona 22.5.2024 klo 14.00-17.00Todistusvalinta

Todistusvalinta

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Maantieteen yhteisvalinnan hakukohteissa käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään neljän aineen arvosanat, eli maantieteen opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo neljä ainetta. Maantieteen todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Todistusvalinnassa huomioidaan hakijoilta seuraavat neljä ainetta:

 • äidinkieli
 • maantiede
 • kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista:
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • enintään yksi ainereaali
  • enintään yksi kieli

Tästä kahden valittavan aineen joukosta parhaat pisteet voi saada matematiikasta ja pitkästä kielestä, mutta myös fysiikka ja keskipitkä kieli antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 131,4.

Maantieteen koulutusten todistusvalinnan pisteytys.

Aine

Arvosana

Kaikilta pisteytettävät aineet

L

E

M

C

B

A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

maantiede

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

L

E

M

C

B

A

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Ainereaalit (enintään yksi)

L

E

M

C

B

A

biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto tai elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen muut reaaliaineet

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Kielet (enintään yksi)

L

E

M

C

B

A

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

 

 

 


Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2024

Valintakoe 2024

Maantieteen valintakoe järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 klo 14.00-17.00.

Valintakoe on digitaalinen.

 Valintakoe perustuu lukion maantieteen laajan oppimäärän sisältöön (kurssit GE1-4) sekä valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Aineisto voi olla englanninkielinen. Maantieteen valintakokeen tehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Valintakokeessa ei saa käyttää omaa laskinta tai taulukkokirjaa.


 

Valintamenettely 2024

Kevään 2024 haussa voit päästä opiskelemaan maantiedettä joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Opiskelijoista 54-61 % valitaan ylioppilastodistuksen perusteella.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä maantieteen hakukohteissa on 131,4.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 180.

Valintakokeessa on kolme tehtävää, joista jokaisesta voi saada 0–60 pistettä.

Valintakokeen ensimmäinen tehtävä on karsiva monivalintatehtävä, jonka perusteella hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Muut koetehtävät arvostellaan vain 300:lta monivalintatehtävässä parhaiten suoriutuneelta hakijalta. Hyväksytyksi voivat tulla vain hakijat, joiden kaikki tehtävät on arvosteltu. Hakijat asetetaan valintajärjestykseen kaikista tehtävistä laskettujen yhteispisteiden perusteella.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.


Valintaperusteet 2024

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen maantieteen hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2024

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Helsingin yliopisto

33 (26)

27 (21)
60 (47)

Itä-Suomen yliopisto

27 (21)

23 (14)

50 (35)

Oulun yliopisto

25 (20)

14 (9)

41 (29)

Turun yliopisto

16 (13)

14 (8)

30 (21)


Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen

- ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.


 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä

- Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjallisuuden ja annetun aineiston tiedot

→ vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa sekä ongelmanratkaisutaitoja

Valintakokeen tehtävätyyppejä ovat olleet monivalinnat, käsitteenmäärittelytehtävät, karttatehtävät, kuvan/tilaston/kaavion tulkitsemista ja soveltamista edellyttävät tehtävät sekä esseet.

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

2023


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus (kaikista hakijoista)

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

Helsingin yliopisto

540 (ensisijaisia 222)

69

12,8 %

103,4/113,8

Itä-Suomen yliopisto

282 (ensisijaisia 51)

66

23,4 %

81,7/80,9

Oulun yliopisto

375 (ensisijaisia 78)

54

14,4 %

86,6/86,2

Turun yliopisto

504 (ensisijaisia 99)

42

8,3 %

103,0/97,9

 

2022


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus (kaikista hakijoista)

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

Helsingin yliopisto

540 (ensisijaisia 210)

90

16,7 %

98,3/101,0

Itä-Suomen yliopisto

357 (57)

60

16,8 %

84,0/83,2

Oulun yliopisto

339 (66)

54

15,9 %

84,5/85,6

Turun yliopisto

459 (120)

48

10,5 %

94,3/93,2