Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Keväällä 2021 yhteisvalinta Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoihin!

HAAVEENA MAANTIETEEN OPINNOT?

Maantiede on tutkimuskohteiltaan laaja oppiala: tutkimuksen kohteena voivat olla sekä luontoon ja ympäristöön, että myös kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät asiat ja ilmiöt. Tämän vuoksi maantieteen opiskelu tutustuttaa opiskelijan niin luonnontieteellisiin kuin yhteiskuntatieteellisiinkin teorioihin sekä alan hallinta tarjoaa laaja-alaisen ymmärryksen luonnon ja ihmisen suhteesta. Maantieteen opiskelu tarjoaakin runsaasti mielenkiintoisia työmahdollisuuksia.

Valmistuttuaan maantieteilijät ja geologit työskentelevät muun muassa geologiseen kartoitukseen, taloudellisten esiintymien etsintään sekä maankäyttöön, paikkatietoon ja ympäristökysymysiin liittyvissä tehtävissä.

Maantiedettä voi Suomessa opiskella neljässä yliopistossa. Keväällä 2020 oli ensimmäistä kertaa käytössä yhteisvalinta, joten hakuvaatimukset ja valintakoe on kaikkiin yliopistoihin sama.

Valintakoe:

Valintakoe perustuu keväällä 2021 lukion oppimäärän kursseihin GE1-4 sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon, joka on joko hakijan valitsemalla kielellä (suomi tai ruotsi) tai englanniksi.

Pelkkä lukion tietojen hallinta ei  riitä valintakokeessa menestymiseen, sillä yliopistojen valintakokeissa edellytetään asioiden syvällistä ymmärtämistä ja kykyä soveltaa hankittua tietoa. Valintakokeen vastauksia laadittaessa ei riitä, että vastauksessa on lueteltu kaikki oikeat asiat. Tietojen tulee olla myös selkeästi jäsenneltyjä ja oikein perusteltuja. Maantieteen valintakokeessa menestyminen edellyttääkin paitsi valintakoevaatimuksiin kuuluvien aihealueiden hyvää ja riittävän syvällistä hallintaa, myös oikeanlaista vastaustekniikkaa ja karttojen tulkintaan liittyviä taitoja. 

Vanhoihin valintakokeisiin pääset tutustumaan täältä.

Aikaisempien vuosien sisäänpääsytietoja, Maantiede, Helsingin yliopisto

Vuosi Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt
2020 679 579 400 62
2019 493 435 332 58
2018
473
199
288
58
2017 479 405 293 53
2016 483 416 264 56

Valintakoekirjallisuus

VALINTAKOEKIRJALLISUUS

Valintakoe järjestetään neljän yliopiston yhteishakuna, ja se perustuu valintakokeessa mahdollisesti jaettaviin maantieteellisiin aineistoihin sekä lukion maantieteen laajan oppimäärän tietoihin (kurssit GE1, GE2, GE3 ja GE4).

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku aikavälillä 17.3.- 31.3.2021 

  • Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, kuitenkin viimeistään 31.5.2021
  • Valintakoe perjantaina 28.5.2021 klo 9:00-12:00

Todistusvalinta


Todistusvalinnan kautta opiskelemaan valitaan 55 % Helsingin, Oulun ja Turun yliopistoihin, ja 57 % Itä-Suomen yliopistoon. 

Pisteitä annetaan neljässä ylioppilaskokeen aineessa, joita kaikille yhteiset ovat:

L E M C B A
Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Maantiede 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Näiden lisäksi pisteitä annetaan kahdessahakijalle parhaat pisteet tuottavassa aineessa, joita ovat
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • Enintään yksi ainereaali, joista parhaat pisteet antavat fysiikka (max 26,5) sekä uskonto (max 24,5)
  • Enintään yksi kieli, joista parhaat pisteet antaa pitkä kieli (max 28,3)