Opettaja

Maantieteen valmennuskurssin opettajana toimii Hanna Lahtinen. Hanna on maantieteen maisterivaiheen opiskelija, joka on erikoistunut opinnoissaan geoinformatiikkaan. Gradussaan Hanna käsittelee satelliittipaikannuksen häiriösignaaleja.