Valintakoetietoja

Me tiedämme, mitä onnistuminen vaatii.

Haaveena lääkärin ammatti

Opiskelupaikka lääketieteellisessä tiedekunnassa on tuhansien nuorten tavoite joka kevät. Keskimäärin pääsykokeisiin saapuu noin kaksi kolmesta hakijasta, ja heistä noin joka kuudes onnistuu saamaan opiskelupaikan. Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa, ja sisäänpääsy vaatii kovaa opiskelumotivaatiota ja sitkeyttä tehdä töitä haaveilemansa opiskelupaikan eteen.

Täältä löydät aikaisempien vuosien valintakokeet niiltä osin kuin ne on julkaistu. Löydät sivulta myös hyvän vastauksen piirteet vuosilta 2007-2022.


Hakijamäärät kevät 2022

Hakukohde

Kaikki hakijat     

Ylin hakukohde yhteisvalinnassa

Aloituspaikat

Hammaslääketiede

Helsinki

891

414

50

Kuopio

948

186

41

Oulu

939

246

52

Turku

867

297

50

Yhteensä

3645

1143

193

Lääketiede

Helsinki

3537

1743

116

Kuopio

4266

666

164

Oulu

4218

765

156

Tampere

4185

1380

145

Turku

4182

951

155

Yhteensä

20388

5505

736

Eläinlääketiede

Helsinki

1422

615

70


Hakukohteet

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä valtakunnallinen yhteisvalinta, eli kaikki näiden alojen hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen hakukohteesta riippumatta. Yhteisvalinnassa hakijan on osallistuttava sen kaupungin valintakokeeseen, minkä on valinnut ensisijaiseksi kohteeksi hakiessa. Voit halutessasi hakea samaan aikaan esimerkiksi eläinlääketieteen ja yleisen lääketieteen koulutusohjelmiin TAI eläinlääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin. Huomioithan hakutilanteessa, että yleinen lääketiede ja hammaslääketiede ovat toisensa poissulkevat, eli näihin kahteen ei voi hakea samalla hakukerralla. Yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen eri hakukohteeseen.

Opiskelupaikat

Lääketieteen yhteisvalinta, lääketieteen lisensiaatti 6v:

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska) 

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
Lääketiede

Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Lääketiede

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Lääketiede

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Lääketiede


Hammaslääketieteen yhteisvalinta, hammaslääketieteen lisensiaatti 5,5v:

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på svenska)

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
Hammaslääketiede

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Hammaslääketiede

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Hammaslääketiede


Eläinlääketiede, kandidaatti ja lisensiaatti 3v + 3v:

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eläinlääketiede

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2023

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 15.3.-30.3.2023

Valintakoepäivä 23.5.2023 klo 9.00 – 14.00

Valintamenettely 2023

Lääketieteen yhteisvalinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Myös ei-ensikertalaiset asettuvat automaattisesti valintakoekiintiöön.

1. Todistusvalinnassa valitaan enintään 51% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

2. Valintakoekiintiössä valitaan tämän jälkeen vähintään 49% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista valintakoepisteiden perusteella. Mikäli valintakoevalinnassa aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät valintakoevalinnassa muille hakijoille.

 

Todistusvalinta 2023

Lääketieteellisen aloituspaikoista varataan enintään 51 % todistusvalinnalla valittaville hakijoille. Silloin vähintään 49% paikoista säilyy siis valintakokeen kautta valittaville hakijoille. 

Lääketieteellisten tiedekuntien aloituspaikoista 65 % varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Valintakoevalinnassa varataan paikkoja ensikertalaisille hakijoille se määrä, että kokonaisuudessaan hakukohteen aloituspaikkamäärästä enintään 65% tulee kiintiöidyksi ensikertalaisille hakijoille.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään kuuden (6) aineen arvosanat, eli lääketieteen opinnoista haaveilevan abin kannattaa kirjoittaa ainakin nuo kuusi ainetta. Lääketieteellisten alojen todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Kaikilta hakijoilta huomioidaan aina nämä neljä ainetta: äidinkieli, pitkä tai lyhyt matematiikka, biologia ja kemia. Näiden lisäksi huomioidaan kaksi kolmesta seuraavasta: fysiikka, ainereaali tai kieli.
 
Hakijan ei itse tarvitse päättää, mitkä näistä lasketaan mukaan, vaan näiden kolmen joukosta valitaan automaattisesti parhaan pistesaldon takaava yhdistelmä. Tästä kolmen joukosta parhaat pisteet voi saada fysiikasta ja pitkästä kielestä, mutta myös esimerkiksi psykologia tai keskipitkä kieli antavat hyvän saldon todistusvalintaan mikäli arvosana on riittävän hyvä. * Äidinkieli: suomi, ruotsi tai saame TAI suomi/ruotsi toisena kielenä
** EB-, IB-, RP- tai DIA-tutkintojen aineet, joille suomalaisessa ylioppilastutkinnossa ei ole suoraa vastinetta, pisteytetään muiden reaalien mukaan

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä kaikissa lääketieteen yhteisvalinnan hakukohteissa on 199 pistettä.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.


Valintakoevaatimukset 2023

Valintakoe kevät 2023

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakoe järjestetään tiistaina 23.5.2023 klo 9.00 – 14.00 valvottuna digitaalisena kokeena yliopiston osoittamissa tiloissa. Valintakoepaikkakunnat ovat Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. 

Lääketieteen alojen valintakoe perustuu keväällä 2023 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Opetushallitus, 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015) ja valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakokeeseen keväällä 2023 ei sisälly ennakkomateriaalia.

Lukion opetussuunnitelmat ovat luettavissa Opetushallituksen sivuilta.

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160

Tietokone

Kokeeseen osallistuvilla hakijoilla tulee olla kokeen suorittamista varten oma kannettava tietokone. Valintakoetta ei voi suorittaa tabletilla tai älypuhelimella. Valintakokeeseen ei voi osallistua ilman kannettavaa tietokonetta. Tietokoneen virtajohdon voi ottaa kokeeseen mukaan, jotta tietokoneen voi ladata tarvittaessa.

Huom. Chromebook-tietokonetta ei suositella Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmän ja valintakoejärjestelmän yhteensopivuusongelmien vuoksi.

Viime vuoden valintakoetilaan sai tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviähiiriä, näppäimistöjä, kuulokkeita, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saanut tuoda koetilaan. Langallisen hiiren sai tuoda.


Tunniste

Valintakoetta varten hakijoille luodaan yksilöity tunniste. Hakija tarvitsee tunnisteen valintakoepäivänä ilmoittautumisessa. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeesi ajasta ja tarkasta paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan hakijalle tekstiviestillä ja sähköpostilla hakulomakkeella ilmoitettujen yhteystietojen perusteella viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Hakijalla tulee olla tunniste mukana valintakoetilaisuudessa, esimerkiksesi paperille tulostettuna tai puhelimessa. Linkin tunnisteeseen löytää myös Oma Opintopolku -palvelusta viimeistään viikkoa ennen valintakoetta.


Valintakoevalinnassa sinun tulee suorittaa valintakoe hyväksytysti. Valintakokeen hyväksymisraja on puolet korkeimmasta saman alan yhteisvalinnan valintakokeessa saavutetusta pistemäärästä.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.

Valintakoevalinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 7.7.2023.

Valintaperusteet 2023

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen lääketieteelliseen, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden lääketieteelliseen.


Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2023

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

 

 

Yleinen lääketiede

 

 

 

Helsingin yliopisto (suomeksi)

55 (55)

53 (16)

108 (71)

Helsingin yliopisto (ruotsiksi)

19 (19)

18 (6)

37 (25)

Turun yliopisto

73 (73)

72 (22)

145 (95)

Tampereen yliopisto

73 (73)

72 (21)

145 (94)

Oulun yliopisto

79 (79)

77 (22)

156 (101)

Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)

84 (84)

80 (23)

164 (107)

 

 

Hammaslääketiede

 

 

 

Helsingin yliopisto (suomeksi)

26 (26)

24 (7)

50 (33)

Helsingin yliopisto (ruotsiksi)

26 (26)

24 (7)

50 (33)

Turun yliopisto

26 (26)

24 (7)

50 (33)

Oulun yliopisto

27 (27)

25 (7)

52 (34)

Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)

21 (21)

20 (6)

41 (27)

 

 

Eläinlääketiede

 

 

 

Helsingin yliopisto

36 (36)

34 (10)

70 (46)

*Ensikertalaisille varataan jokaisessa hakukohteessa 65 % aloituspaikoista.


Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

  • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
  • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.


Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

  • Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

  • Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia

  • Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot
             → vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

  • Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

  • Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja

  • Matemaattisia taitoja voi kehittää kertaamalla lukion matematiikkaa oppikirjojen avulla. Erityisesti kannattaa kerrata trigonometriset funktiot, logaritmit ja eksponentit sekä lausekkeiden sieventäminen

  • Muista, että yksittäinen lukion kirjasarja ei ole sama asia kuin lukion oppimäärä = kannattaa lukea eri kirjasarjojen kirjoja, monet asiat on käsitelty niissä hieman eri näkökulmasta!


Valintakokeen tehtävätyyppejä ovat olleet monivalinnat/väittämät, kuvaannimeämistehtävät, aukkotehtävät, etsi väärät sanat tekstistä, avoimet laskut, lyhyehköt esseet, tulkitse kuvaajaa/ tilastoa/kaaviota -tehtävät sekä aineistotehtävät.