Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Me tiedämme, mitä onnistuminen vaatii.

Haaveena lääkärin ammatti

Opiskelupaikka lääketieteellisessä tiedekunnassa on tuhansien nuorten tavoite joka kevät. Keskimäärin pääsykokeisiin saapuu noin kaksi kolmesta hakijasta, ja heistä noin joka kuudes onnistuu saamaan opiskelupaikan. Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa, ja sisäänpääsy vaatii kovaa opiskelumotivaatiota ja sitkeyttä tehdä töitä haaveilemansa opiskelupaikan eteen.

Täältä löydät aikaisempien vuosien valintakokeet niiltä osin kuin ne on julkaistu. Löydät sivulta myös hyvän vastauksen piirteet vuosilta 2007-2020.

Hakijamäärät kevät 2020

Hammaslääketiede kaikki hakijat 2020 ylin hakukohde yhteisvalinnassa aloituspaikat

Helsinki

829
381
50
Oulu 837
267
50
Kuopio (Itä-Suomen yliopisto)
819
195
40
Turku 783
234
40
Yhteensä 3268
1014
180
Lääketiede
kaikki hakijat 2020
ylin hakukohde yhteisvalinnassa
aloituspaikat
Tampere 4887 1545 135

Helsinki

suomenkielinen

ruotsinkielinen

 

3999

525

 

1833

330

 

108

37

Kuopio 4908 1041
155
Turku 4707 1119
145
Oulu 4782 1071
145
Yhteensä 23808
6939
725

Hakukohteet

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä valtakunnallinen yhteisvalinta, eli kaikki näiden alojen hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen hakukohteesta riippumatta. Yhteisvalinnassa hakijan on osallistuttava sen kaupungin valintakokeeseen, minkä on valinnut ensisijaiseksi kohteeksi hakiessa. Vuodesta 2021 alkaen eläinlääketieteen hakukohteen hakurajaus on poistunut, eli voit halutessasi hakea samaan aikaan eläinlääketieteen ja yleisen lääketieteen koulutusohjelmiin TAI eläinlääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin. Yleinen lääketiede ja hammaslääketiede ovat edelleen toisensa poissulkevat, eli näihin kahteen ei voi hakea samalla hakukerralla. Vuonna 2021 myös ensisijaisuuspiste on poistunut, eli lomakkeen korkeimpaan hakukohteeseen ei enää saa ylimääräistä pistettä. Yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen eri hakukohteeseen.

Opiskelupaikat

Lääketieteen yhteisvalinta, lääketieteen lisensiaatti 6v:

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
Lääketiede

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö
Lääketiede

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Lääketiede

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Lääketiede


Hammaslääketieteen yhteisvalinta, hammaslääketieteen lisensiaatti 5,5v:

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på svenska->EI aloituspaikkoja keväällä 2019!)

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
Hammaslääketiede

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Hammaslääketiede

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Hammaslääketiede


Eläinlääketiede, kandidaatti ja lisensiaatti 3v + 3v:

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eläinlääketiede

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2021

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 17.3.-31.3.2021

Valintakoepäivä 25.5.2021 klo 9-14.

Valintakokeen voi suorittaa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Hakijan tulee ilmoittaa Opintopolussa yhteishaun hakemuksella paikkakunta, missä haluaa suorittaa valintakokeen.

Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2021


Todistusvalinta 2021

Todistusvalinta 2021

Lääketieteellisen aloituspaikoista varataan enintään 51 % todistusvalinnalla valittaville hakijoille. Silloin vähintään 49% paikoista säilyy siis valintakokeen kautta valittaville hakijoille. Todistusvalinnassa huomioidaan enintään kuuden aineen arvosanat, eli lääketieteen opinnoista haaveilevan abin kannattaa kirjoittaa ainakin nuo kuusi ainetta. Lääketieteellisten alojen todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Kaikilta hakijoilta huomioidaan aina nämä neljä ainetta: äidinkieli, pitkä tai lyhyt matematiikka, biologia ja kemia. Näiden lisäksi huomioidaan kaksi kolmesta seuraavasta: fysiikka, ainereaali tai kieli. Hakijan ei itse tarvitse päättää, mitkä näistä lasketaan mukaan, vaan näiden kolmen joukosta valitaan automaattisesti parhaan pistesaldon takaava yhdistelmä. Tästä kolmen joukosta parhaat pisteet voi saada fysiikasta ja pitkästä kielestä, mutta myös esimerkiksi psykologia tai keskipitkä kieli antavat hyvän saldon todistusvalintaan mikäli arvosana on riittävän hyvä. Enimmäispistemäärä todistusvalinnassa on 199,0 pistettä.

* Äidinkieli: suomi, ruotsi tai saame TAI suomi/ruotsi toisena kielenä
** EB-, IB-, RP- tai DIA-tutkintojen aineet, joille suomalaisessa ylioppilastutkinnossa ei ole suoraa vastinetta, pisteytetään muiden reaalien mukaan

Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2021

Valintakoe kevät 2021

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakoe järjestetään tiistaina 25.5.2021 kello 9-14.

Lääketieteen alojen valintakoe perustuu keväällä 2021 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015), valintakokeessa jaettavaan aineistoon sekä uutena lisäyksenä ennakkomateriaaliin. Ennakkomateriaali tulee olemaan ilmainen ja sähköinen, ja se voi sisältää suomen- ja ruotsinkielisen sisällön lisäksi tai sijasta englanninkielistä materiaalia. Ennakkomateriaali julkaistaan 23.4.2021 lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla, eikä sitä ole käytettävissä valintakoetilanteessa.


Lukion opetussuunnitelmat ovat luettavissa Opetushallituksen sivuilta.

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160

 

Valintakokeessa hyväksytään ainoastaan yksinkertainen nelilaskin (plus, miinus, kerto, jako ja mahd. neliöjuuri). Uudistus on tullut voimaan keväästä 2017 alkaen.

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Nelilaskin saa lisäksi sisältää virtanäppäimen/-näppäimet (ON/C, OFF), työmuistin tyhjennysnäppäimen (CE), etumerkin vaihdon, neliöjuuri- ja prosenttilaskun sekä yhden lukuarvon muistin ja sen hallintaan tarvittavat näppäimet (R-MC/MRC, MC, M+ ja M-). Kaikki muut (lasku)toiminnot, kuten sulkumerkit, valuutan muunnokset, tullilaskurit, kokonaissumma alennushintalaskurit (näppäimet Euro, Local, TAX+, TAX-, GT, MU tms.) sekä edistyneemmät laskufunktiot on kielletty.

Trigonometristen funktioiden ja logaritmilaskujen numeerista suorittamista varten kokeen oheismateriaalin mukana jaetaan tarvittavat taulukot. Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Mikäli ennakkomateriaali otetaan käyttöön, sitä ei voi hyödyntää valintakokeessa.

Tiedekunta ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen.

Esimerkkejä sallituista laskimista

Casio Petite fx-LC401 LV
Casio SL-450S
Sharp EL233S
Canon LC-211L
Texas Instruments TI-106 (Huom! EI TI-106 II)
Texas Instruments TI-108
Biltema laskin 24226
Biltema Pienoistaskulaskin 242001

 

Valintamenettely keväällä 2021

Lääketieteen yhteisvalinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Myös ei-ensikertalaiset asettuvat automaattisesti valintakoekiintiöön.

1. Todistusvalinnassa valitaan enintään 51% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

2. Valintakoekiintiössä valitaan tämän jälkeen vähintään 49% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista valintakoepisteiden perusteella. Mikäli valintakoevalinnassa aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät valintakoevalinnassa muille hakijoille.

Kaikissa lääketieteen yhteisvalinnan hakukohteissa todistusvalinnan enimmäispistemäärä on 199. Valintakoevalinnan  maksimipistemäärä on 72.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.

Valintaperusteet 2021

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen lääketieteelliseen, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden lääketieteelliseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmissa

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

  

Yleinen lääketiede

 

 

 

Helsingin yliopisto (suomeksi)

57 (57)

55 (16)

112 (73)

Helsingin yliopisto (ruotsiksi)

19 (19)

19 (6)

38 (25)

Turun yliopisto

76 (76)

73 (21)

149 (97)

Tampereen yliopisto

71 (71)

69 (20)

140 (91)

Oulun yliopisto

77 (77)

74 (21)

151 (98)

Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)

81 (81)

78 (22)

159 (103)

  

Hammaslääketiede

 

 

 

Helsingin yliopisto (suomeksi)

26 (26)

24 (7)

50 (33)

Helsingin yliopisto (ruotsiksi)

26 (26)

24 (7)

50 (33)

Turun yliopisto

21 (21)

20 (6)

41 (27)

Oulun yliopisto

27 (27)

25 (7)

52 (34)

Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)

21 (21)

20 (6)

41 (27)

  

Eläinlääketiede

 

 

 

Helsingin yliopisto

36 (36)

34 (10)

70 (46)


* Ensikertalaisille varataan jokaisessa hakukohteessa 65 % aloituspaikoista.

 

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:
- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
- ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Ensikertalaisuudesta saatava hyöty vaihtelee vuosittain ja hakukohteittain. Tavallisesti se vastaa noin 0-2 valintakokeen raakapistettä.


Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?
- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä
- Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia
- Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot
          → vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä
- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)
- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja
- Matemaattisia taitoja voi kehittää kertaamalla lukion matematiikkaa oppikirjojen avulla. Erityisesti kannattaa kerrata trigonometriset funktiot, logaritmit ja eksponentit sekä lausekkeiden sieventäminen
- Muista, että yksittäinen lukion kirjasarja ei ole sama asia kuin lukion oppimäärä = kannattaa lukea eri kirjasarjojen kirjoja, monet asiat on käsitelty niissä hieman eri näkökulmasta!

 

Valintakokeen tehtävätyypejä ovat olleet monivalinnat/väittämät, kuvaannimeämistehtävät, aukkotehtävät, etsi väärät sanat tekstistä, avoimet laskut, lyhyehköt esseet, tulkitse kuvaajaa/ tilastoa/kaaviota -tehtävät sekä aineistotehtävät.