Valintakoetietoja

Me tiedämme, mitä onnistuminen vaatii.

Haaveena lääkärin ammatti

Opiskelupaikka lääketieteellisessä tiedekunnassa on tuhansien nuorten tavoite joka kevät. Keskimäärin pääsykokeisiin saapuu noin kaksi kolmesta hakijasta, ja heistä noin joka kuudes onnistuu saamaan opiskelupaikan. Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa, ja sisäänpääsy vaatii kovaa opiskelumotivaatiota ja sitkeyttä tehdä töitä haaveilemansa opiskelupaikan eteen.

Tältä sivustolta löydät tietoa siitä, mitä lääketieteelliseen pyrkiminen hakijalta vaatii!


Hakijamäärät kevät 2023

 

Hakukohde

Kaikki hakijat (ensisijaiset)

Aloituspaikat

Pisterajat todistusvalinta

Pisterajat valintakoe ensikertalaiset / kaikki

Sisäänpääsyprosentti *

 

Lääketiede

Helsinki (opetus suomeksi)

3363 (1656)

108

188,8

144,50 / 143,75

3,21 %

 

Helsinki (opetus ruotsiksi)

468 (237)

37

181,7

126,50 / 125

7,91 %

 

Kuopio

4110 (648)

164

178,6

130,50 / 126,25

3,99 %

 

Oulu

4002 (759)

156

178,2

133,25 / 125,25

3,90 %

 

Tampere

3951 (1327)

145

186,9

144,75 / 137

3,67 %

 

Turku

3987 (870)

145

183,7

137,00 / 132,50

3,64 %

 

Hammaslääketiede

Helsinki

948 (450)

50

175,5

127,75 / 108,50

5,27 %

 

Kuopio

951 (189)

41

170,2

106,50 / 104,75

4,31 %

 

Oulu

954 (213)

52

170,1

112,75 / 103,50

5,45 %

 

Turku

948 (309)

50

172,3

125,25 / 106,75

5,27 %

 

Eläinlääketiede

Helsinki

1398 (618)

70

169, 4

123,75 / 118

5,01 %

 


*Sisäänpääsyprosentit kaikkien hakijoiden ja aloituspaikkojen määrän perusteella.


Hakukohteet

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä valtakunnallinen yhteisvalinta, eli kaikki näiden alojen hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen hakukohteesta riippumatta. Yhteisvalinnassa hakijan on osallistuttava sen kaupungin valintakokeeseen, minkä on valinnut ensisijaiseksi kohteeksi hakiessa. 

Voit halutessasi hakea samaan aikaan esimerkiksi eläinlääketieteen ja yleisen lääketieteen koulutusohjelmiin TAI eläinlääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin. Huomioithan hakutilanteessa, että yleinen lääketiede ja hammaslääketiede ovat toisensa poissulkevat, eli näihin kahteen ei voi hakea samalla hakukerralla. Yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Alta löydät hakukohteet:

Lääketieteen yhteisvalinta, lääketieteen lisensiaatti 6v:

 • Helsingin yliopisto (opetus suomeksi ja ruotsiksi)
 • Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Oulun yliopisto

Hammaslääketieteen yhteisvalinta, hammaslääketieteen lisensiaatti 5,5v:

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)
 • Oulun yliopisto
 • Turun yliopisto

Eläinlääketiede, kandidaatti ja lisensiaatti 3v + 3v:

 • Helsingin yliopisto

 

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2024

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 13.3. – 27.3.2024

Valintakoepäivä 21.5.2024 klo 9.00 – 14.00

Valintamenettely

Lääketieteen yhteisvalinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Myös ei-ensikertalaiset asettuvat automaattisesti valintakoekiintiöön.

 

1. Todistusvalinnassa valitaan enintään 51% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

2. Valintakoekiintiössä valitaan tämän jälkeen vähintään 49% aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista valintakoepisteiden perusteella. Mikäli valintakoevalinnassa aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät valintakoevalinnassa muille hakijoille.

 

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen lääketieteelliseen, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden lääketieteelliseen.


Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2024

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

 

 

Yleinen lääketiede

 

 

 

Helsingin yliopisto (suomeksi)

55 (55)

53 (16)

108 (71)

Helsingin yliopisto (ruotsiksi)

19 (19)

18 (6)

37 (25)

Turun yliopisto

73 (73)

72 (22)

145 (95)

Tampereen yliopisto

73 (73)

72 (22)

145 (95)

Oulun yliopisto

73 (73)

72 (22)

145 (95)

Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)

84 (84)

80 (23)

164 (107)

 

 

Hammaslääketiede

 

 

 

Helsingin yliopisto (suomeksi)

26 (26)

24 (7)

50 (33)

Turun yliopisto

26 (26)

24 (7)

50 (33)

Oulun yliopisto

27 (27)

25 (7)

52 (34)

Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)

21 (21)

20 (6)

41 (27)

 

 

Eläinlääketiede

 

 

 

Helsingin yliopisto

36 (36)

34 (10)

70 (46)


* Ensikertalaisille varataan jokaisessa hakukohteessa 65 % aloituspaikoista.


Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

 • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
 • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa

 

Todistusvalinta

Lääketieteellisen aloituspaikoista varataan enintään 51% todistusvalinnalla valittaville hakijoille. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään kuuden aineen arvosanat, eli lääketieteen opinnoista haaveilevan abin kannattaa kirjoittaa ainakin nuo kuusi ainetta. Lääketieteellisten alojen todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Kaikilta hakijoilta huomioidaan aina nämä neljä ainetta:

 • äidinkieli
 • pitkä tai lyhyt matematiikka
 • biologia
 • kemia

Näiden lisäksi huomioidaan kaksi kolmesta seuraavasta:

 • fysiikka
 • ainereaali
 • kieli


Hakijan ei itse tarvitse päättää, mitkä näistä lasketaan mukaan, vaan näiden kolmen joukosta valitaan automaattisesti parhaan pistesaldon takaava yhdistelmä. Tästä kolmen joukosta parhaat pisteet voi saada fysiikasta ja pitkästä kielestä, mutta myös esimerkiksi psykologia tai keskipitkä kieli antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. 

Todistusvalinnan pisteytyksen löydät alla olevasta taulukosta. Enimmäispistemäärä todistusvalinnassa on 199,0 pistettä.


L

E

M

C

B

A

Kaikilta huomioitavat neljä ainetta:

 

 

 

 

 

 

Äidinkieli*

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

 

 

 

 

 

 

Pitkä matematiikka

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

Lyhyt matematiikka

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Kemia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Biologia

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

Sekä kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta:

 

 

 

 

 

 

Matemaattisen ainereaalit (enintään yksi)

 

 

 

 

 

 

Fysiikka

31,7

26,5

21,2

15,9

10,6

5,3

Ainereaalit (enintään yksi)

Psykologia

24,6

20,5

16,4

12,3

8,2

4,1

Maantiede

22,0

18,3

14,7

11,0

7,3

3,7

Historia

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

Uskonto/elämänkatsomustieto

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

Filosofia

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Yhteiskuntaoppi

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Terveystieto

13,9

11,5

9,2

6,9

4,6

2,3

Muut reaaliaineet**

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Kielet (enintään yksi)

Pitkä kieli

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Keskipitkä kieli

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

Lyhyt kieli

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

* äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä

** EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintoaineet, joille ei ole suoraa vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, pisteytetään muiden reaaliaineiden mukaan

 

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

Valintakoevaatimukset

Valintakoe kevät 2024

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakoe järjestetään tiistaina 21.5.2024 klo 9.00 – 14.00 valvottuna digitaalisena kokeena yliopiston osoittamissa tiloissa. Valintakoepaikkakunnat ovat Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.

Lääketieteen alojen valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakokeeseen keväällä 2024 ei sisälly ennakkomateriaalia.

Lukion opetussuunnitelmat (LOPS2021) ovat luettavissa Opetushallituksen sivuilta.

 • Luku 6.7 Biologia (moduulit 1-6), opetussuunnitelman sivut 233-241
 • Luku 6.9 Fysiikka (moduulit 1-8), opetussuunnitelman sivut 249-257
 • Luku 6.10 Kemia (moduulit 1-6), opetussuunnitelman sivut 258-266

 

Valintakokeen tehtävätyyppejä ovat olleet monivalinta- ja väittämätehtävät, nimeämistehtävät, aukkotehtävät, avoimet laskutehtävät, lyhyehköt esseet, kuvaajan/tilaston/kaavion tulkintatehtävät sekä aineistotehtävät. Aikaisempien vuosien valintakokeet löydät täältä niiltä osin kuin ne on julkaistu. Löydät sivulta myös hyvän vastauksen piirteet vuosilta 2007-2023.

Valintakoe suoritetaan omalla tietokoneella ja hakijan on itse tarkistettava laitteiden yhteensopivuus ja toimivuus. Laitevaatimuksiin voit tutustua täällä. Valintakokeessa on käytettävissä digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin. Oma laskin ei ole sallittu.

Valintakoevalinnassa sinun tulee suorittaa valintakoe hyväksytysti. Valintakokeen hyväksymisraja on puolet korkeimmasta saman alan yhteisvalinnan valintakokeessa saavutetusta pistemäärästä.

Valintakoevalinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 4.7.2024.

 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

 • Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

 • Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia

 • Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot
             → vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

 • Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

 • Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja

 • Matemaattisia taitoja voi kehittää kertaamalla lukion matematiikkaa oppikirjojen avulla. Erityisesti kannattaa kerrata trigonometriset funktiot, logaritmit ja eksponentit sekä lausekkeiden sieventäminen

 • Muista, että yksittäinen lukion kirjasarja ei ole sama asia kuin lukion oppimäärä = kannattaa lukea eri kirjasarjojen kirjoja, monet asiat on käsitelty niissä hieman eri näkökulmasta!