Kurssien sisältö

Eximian lääketieteen valmennuskurssilta saat avaimet valintakokeessa menestymiseen!

Lääketieteen alan valintakoe on yksi vaativimmista, ja kilpailu opiskelupaikoista on kovaa. Kokeessa onnistuminen edellyttää lukion laajan biologian, fysiikan ja kemian tietojen ja taitojen erinomaista hallintaa sekä pettämätöntä laskurutiinia. Lisäksi valintakokeessa menestyminen vaatii taitoa soveltaa ja yhdistää eri osa-alueita, paineensietokykyä ja erinomaista tiedon hallintaa. Onnistunut valintakoesuoritus edellyttää näiden lisäksi myös hyvää ajankäytön hallintaa.

Kaikkien tarvittavien taitojen ja tietojen harjoitteluun keskitytään lääketieteen valmennuskursseilla, ja kurssit onkin suunniteltu erittäin valintakoekeskeisiksi. Kurssiemme lähtökohtana on lukion biologian, kemian ja fysiikan oppimäärien erinomainen hallinta ja taito yhdistellä sekä soveltaa osaamista. Valintakoetyyppisten tehtävien aktiivinen harjoittelu on keskeisenä osana kurssejamme. Hyvän laskurutiinin ja vastaustekniikan avulla kurssilaisemme saavuttavat myös valintakokeessa tarvittavan ajanhallinta- ja paineensietokyvyn. Yhtenä olennaisena osana valintakokeeseen valmistautumisessa on oikea opiskelutekniikka. Kursseillamme opit sisältöjen lisäksi erilaisia opiskelutekniikoita, joiden avulla voit tehostaa oppimistasi, oikeasti sisäistää asiat perinpohjaisesti ja soveltamaan opittua tietoa.

Kaikkiin lääketieteen valmennuskursseihin sisältyvät harjoituspääsykoe sekä kaikkien aineiden kattavat kertauspäivät.

Kaikkiin lääketieteen valmennuskursseihin sisältyvät myös kemian, fysiikan ja biologian Startti-materiaalit, painetut itseopiskelumateriaalit sekä alkutasokoe.

Kurssilaisemme saavat käyttöönsä lisäksi sähköisen Moodle-oppimisympäristön, jonne päivitetään kaikki luentomateriaalit, kotitehtävät sekä mahdolliset lisämateriaalit kurssin aikana. Moodlen avulla pystyt kertaamaan asioita juuri silloin kuin itsellesi parhaiten sopii. Verkko-oppimisympäristön kautta voit myös keskustella haastavimmista asioista ja kysyä opettajilta apua opiskeluun. Ammattitaitoiset opettajat ovat tukenasi koko kurssin ajan ja valmentavat sinut onnistumaan lääketieteen valintakokeessa laadukkaan ja välittävän opetustyylin kautta.

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnnan valintakokeeseen valmentavat valmennuskurssimme löydät täältä. 

Kurssin valinta

Kaipaatko rytmiä ja ohjausta opiskeluusi? Sopiiko sinulle opiskelu paremmin aamu- vai ilta-aikaan? Ovatko perusasiat jo hyvin hallussa vai kaipaatko apua myös pohjatietojen kertaamisessa? Me autamme sinua parhaan kurssin valinnassa!

Kaipaatko apua opiskeluun koko lukuvuoden ajalle ja haluat varmistua riittävästä osaamistasosta valintakokeessa? Järjestämme aina asiantuntevaa etäopetusta joustavasti verkon välityksellä.

Pitkällä kurssilla aloitat opiskelun jo marraskuussa perustaitoja kertaavalla lääkismatematiikan osiolla. Saat hiottua laskurutiinin kuntoon ja opit pyörittelemään kaavoja jo ennen kevään aineopetusta, jotta voit käyttää aikasi mahdollisimman tehokkaasti sisältöjen opiskeluun tammikuussa alkavaan etäopetukseen liittyessäsi!

 • Lääketieteen pitkä kurssi on kattava kokonaisuus, jonka aikana etenet perusteista aina valintakoetasoisiin tehtäviin asti osaavien opettajiemme johdolla. Saat tukea sisältöjen oppimiseen, pääset hyödyntämään kattavia materiaaleja sekä opetusvideoita ja pääset haastamaan osaamistasi harjoitustehtävillä ja -kokeella.

Keskipitkällä kurssilla saat mahdollisuuden edetä rauhallisemmin ja käyttää koko kevätlukukaden asioiden syvälliseen ymmärtämiseen. Opetus on aiheittain aikataulutettua mutta ajoituksessa on enemmän joustoa, mikä mahdollistaa haastaviin asioihin satsaamisen ja niiden kertaamisen. Tammikuussa alkava kurssi ottaa huomioon myös esimerkiksi yo-kirjoitukset, sillä se antaa rauhan kirjoitusten ajaksi ja jatkuu tehokkaasti heti kirjoitusten jälkeen.

 • Lääketieteen keskipitkä kurssi alkaa jo tammikuussa fysiikan, kemian ja biologian perusteet kertaavalla osuudella. Opetus on tauolla ylioppilaskirjoitusten ajan, ja silloin voit itse aikatauluttaa oman opiskelusi Eximian tarjoamien materiaalien avulla. Kirjoitusten jälkeen opetus jatkuu aina harjoituspääsykokeeseen ja kertauspäiviin saakka.

Intensiivikurssi mahdollistaa täyspainoisen keskittymisen sekä ylioppilaskirjoituksiin että valintakokeeseen valmistautumiseen. Huhtikuun kurssilla asiat käydään tiiviisti läpi ja päivät kuluvat tehokkaasti opiskellen ripeässä tahdissa. Kurssilla kerrataan lääketieteen valintakokeen kannalta keskeisiä sisältöä ja tehdään valintakoetyyppisiä harjoitustehtäviä.

 • Intensiivikurssit alkavat ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Huhtikuun kursseilla edetään pikimmiten soveltaviin tehtäviin ja noustaan valintakokeen vaatimalle tasolle. Näillä kursseilla sinulla olisi hyvä olla jo aihealueiden perusteet hallussa, jotta saat kaiken irti opetuksesta. Nämä kurssit on suunnattu heille, jotka kaipaavat apua taitojen huippuunsa hiomiseen ja haluavat optimoida ajankäyttönsä loppukevään osalta. Huhtikuun aamukurssilla saat tehokkaan startin jokaiseen opiskelupäivään!


Kaikilla kursseillamme on kurssin päättävä valintakoetta simuloiva harjoituspääsykoe ja kunkin aineen kertauspäivät. Kursseihin sisältyvät myös alkutasokoe, ainekohtaiset opetusvideot sekä Startti-materiaalit, jotka ovat Moodlessa saatavilla heti varaamisen jälkeen.

Opetus kurssilla

Eximian lääketieteen valmennuskursseilla opetus on valintakoelähtöistä. Kursseilla opiskellaan valintakoevaatimusten mukaiset oppisisällöt, mutta ennen kaikkea opetus tähtää valintakoetyyppisten tehtävien ja harjoitusten tekemiseen. Kurssin etenemistahti riippuu kurssin pituudesta. Pidemmillä kursseilla asioita käsitellään luonnollisesti laajemmin, kun taas lyhyemmillä kursseilla sisällöt käydään läpi tiiviisti ja tehokkaasti. Opetus vuorottelee biologian, fysiikan ja kemian osuuksien välillä. Jopa teoriaa suuremmassa roolissa ovat valintakoetyyppiset tehtävät ja harjoitukset, joilla opit hiomaan vastaustekniikkaasi nimenomaan lääketieteen valintakoetta ajatellen. Lääketieteen pääsykoe on hyvin soveltava, joten sille ominaisia tehtävätyyppejä harjoitellaankin mahdollisimman paljon ennen kokeeseen osallistumista. 

Opetustiimi koostuu kurssista riippuen kurssipäälliköstä ja opettajasta tai opettajista. Opettajan tehtävänä on valmentaa jokainen kurssilainen suoriutumaan valintakokeesta parhaalla mahdollisella tavalla eli saavuttamaan unelmiensa opiskelupaikan. Opettaja ei pelkästään opeta, vaan hän on myös kurssilaisten motivoija, sparraaja ja opintojen ohjaaja koko valmentautumisen ajan. Opettaja antaa kurssilaisille ohjeita tehokkaasta ja tuloksekkaasta itsenäisestä valmentautumisesta valintakokeisiin. Opettajat kuulevat mielellään kurssilaisten toiveita opetukseen liittyen ja toteuttavat niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kurssipäällikkö sekä Eximian asiakaspalvelu hallinnoivat kursseja, ovat kurssilaisten tukena muissa kurssiin liittyvissä asioissa ja ottavat vastaan palautetta tai vastaavat kysymyksiin ennen kurssia, sen aikana sekä sen jälkeen.

Eximian  opettajat ovat motivoituneita alansa ammattilaisia ja auttavat kurssilaisia parhaalla mahdollisella tavalla löytämään jokaisesta sisäisen voittajan ja yltämään huippusuoritukseen tärkeänä valintakoepäivänä!

Kurssimateriaali

Kaikkiin valmennuskursseihimme kuuluu Eximian oma itseopiskelumateriaali (sisältää teoria- ja tehtäväosion), joka on aina uusimpien valintakoevaatimusten mukainen ja alan asiantuntijoiden laatima. Lisäksi kaikki opettajien tuntidiat ja kotitehtävät ratkaisuineen tulevat nähtäville Moodleen. Kurssiin sisältyy paljon myös itsenäistä opsikelua tukevaa materiaalia luentotallenteiden ja opetusvideoiden muodossa.

Eximian painetun itseopiskelumateriaalin (biologia, fysiikka ja kemia) voit ostaa myös erikseen TÄÄLTÄ!

Kurssimateriaaliin kuuluu:

 • Starttimateriaali heti sähköisenä Moodlessa
  • lukion fysiikan perusteita, laskuharjoituksia ja ratkaisut
  • lukion kemian perusteita, laskuharjoituksia ja ratkaisu
  • lukion biologian perusteita, tehtäviä ja ratkaisut
 • Itseopiskelumateriaali; teoriakooste, tehtävät ja ratkaisut painettuna versiona
  • fysiikka
  • biologia
  • kemia
 • opiskeluohjeita, monivalintakokeita sekä vanhoja valintakoetehtäviä ratkaisuineen sähköisenä Moodlessa
  • valmentautumisohjeet, valintakoetehtäviin vastaaminen ja vinkkejä opiskelutekniikan kehittämiseen
  • harjoitusaineistoja, monivalintatehtäviä sekä valintakoetason harjoitustehtäviä
 • Verkko-opintoja varten tuotetut opetusvideot biologian, kemian ja fysiikan lukion oppimääristä. Opetusvideot ovat noin 10-20 minuutin pituisia ja jokaisesta kurssista on aihealueittain tehdyt videot. Videoilla käydään läpi keskeisimmät teoriat ja niihin liittyvä harjoitustehtävä, joka havainnollistetaan useimmiten dokumenttikameran avulla.

Kokeet ja kertaus

Kurssikokeet

Kaikkiin lääketieteen valmennuskursseihin kuuluu sähköinen harjoituspääsykoe. Muiden harjoituskokeiden määrä vaihtelee kurssin pituuden mukaan. Kurssin lopuksi, ennen kertausta pidettävässä täyspitkässä harjoituspääsykokeessa, testaat taitosi ennen todellista valintakoetilannetta ja pääset samalla kokemaan todellisen kokeen tunnelmaa. Harjoituspääsykoe laaditaan, toteutetaan ja arvioidaan valintakokeen tapaan. Harjoituspääsykokeen aikana harjoittelet valintakokeeseen liittyvää painetta ja opit hallitsemaan ajankäyttöäsi. Näin saat todellista harjoitusta ja rutiinia varsinaiseen valintakokeeseen. Samalla voit verrata osaamistasi suhteessa muihin pyrkijöihin ja aikaisempien vuosien pisterajoihin. Täyspitkän kurssikokeen lisäksi Moodlesta löytyy lyhyempiä harjoituskokeita ja mahdollisesti tunnilla tehtäviä pistokokeita, joiden avulla omaa osaamista voi seurata koko projektin ajan.

Harjoituskokeet: monivalintakoe tai muu verkossa tehtävä harjoituskoe kurssin aikana. Saat monivalintatehtävien tulokset heti, ja voit varmistaa vastaukset avoimiin tehtäviin ratkaisuista.

Harjoituspääsykoe: valintakokeen kaltainen täysmittainen koe sähköisenä. Opettajat tarkastavat harjoituspääsykokeet.


Kertaus

Kertauksesta haet hyvänhenkisen latauksen ja viimeiset vinkit valintakokeeseen. Kertauksessa käydään läpi opettajan johdolla harjoituspääsykokeen kysymykset ja kerrataan valintakoealueen keskeisimmät asiat. Samalla sinulla on vielä mahdollisuus kysyä opettajalta mieltäsi askarruttavista asioista. Tavoitteena on saavuttaa hyvä vire ja varmuus valintakokeeseen.

 Voit ostaa harjoituskoe ja kertaus -paketin täältä.

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Moodle-oppimisympäristön kautta pääset aloittamaan valmentautumisen jo heti kurssi-ilmoittautumisesi jälkeen ja se on käytössäsi koko valmentautumisprosessisi ajan.

Moodle sisältää
 • Valmentautumisohjeet
 • Opettajan tervehdykset
 • Uutiset-palstan, jolla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja muutoksista kurssilla
 • Kurssiaikataulun ja ohjeet etäopetukseen osallistumiseen
 • Ennakkotehtävät kaksi viikkoa ennen kurssin alkua
 • Alkutasokokeen
 • Startti-materiaalit: biologia, kemia ja fysiikka
 • Opettajien tunneilla käyttämät luentomateriaalit
 • Opettajien laatimat tuntitehtävät ja niiden ratkaisut
 • Yleisen keskustelualueen ja alakohtaiset keskustelualueet, jossa voit kysyä apua opettajilta ja olla yhteydessä kurssikavereihisi
 • Kurssin verkkokokeet
 • Lääketieteen alakohtaisen sivun
 • Luentotallenteet, joiden saatavuudesta tiedotetaan kurssikohtaisesti
 • Verkko-opintoja varten tuotetut opetusvideot

Pääset kirjautumaan Moodleen pian kurssivarauksen tehtyäsi sähköpostiisi lähetettävillä Moodle-tunnuksilla. Kurssialue on käytössäsi loppukevääseen asti - tarkempi sulkeutumisajankohta riippuu valintakokeen aikataulusta. Alue on kuitenkin auki jonkin aikaa vielä kokeen jälkeen.