Valintakoetietoja

Kulttuurien ja taiteiden tutkimus

Kulttuurien tutkimuksessa voidaan tarkastella muun muassa erilaisia kulttuureja ja niiden kohtaamista, kulttuurien ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, uskontoja ja perinteiden välittymistä sukupolvelta toiselle. Kulttuuri vaikuttaa monella eri tasolla aina yksilön arjesta yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja globaaleihin ilmiöihin. Kulttuurialalta työllistytään muun muassa tutkijoiksi, asiantuntijoiksi, suunnittelu, kehitys- ja hallintotehtäviin, järjestötehtäviin, konsulteiksi, koordinaattoreiksi, tiedottajiksi, toimittajiksi, mediatyöhön ja opetuksen ja koulutuksen alalle.

Kulttuurien tutkimusta voit opiskella Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa. Koulutusohjelmiin haetaan omilla erillisillä valintakokeillaan. Hakukohteissa on eri valintakoekirjallisuus, mutta kaikissa kokeissa kirjoitetaan kokeessa jaettavaan aineistoon ja valintakoekirjallisuuteen perustuvia esseitä. Eximian valmennuskurssi ja tämän sivun tiedot keskittyvät Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan.

Valmennamme myös taiteiden tutkimuksen kandiohjelmaan. Taiteiden tutkimuksessa voit erikoistua joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteeseen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen.Taiteiden parista voit työllistyä samantyylisiin tehtäviin kuin kulttuurialaltakin ja lisäksi esimerkiksi taiteilijaksi, graafiseksi suunnittelijaksi, tuottajaksi tai suunnittelijaksi. Voit kehittää itsellesi sopivan asiantuntijuuden valitsemalla sinua kiinnostavia ja hyödyllisiä sivuaineita.Taiteiden tutkimusta voit opiskella ainoastaan Helsingin yliopistossa.

Löydät kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen vanhat valintakokeet täältä.

 

Hakijamäärät kevät 2022

Ala

Kaikki hakijat 2022

Ylin hakukohde yhteisvalinnassa

Aloituspaikat

Kulttuurien tutkimus
Helsingin yliopisto

961

297

70

Taiteiden tutkimus
Helsingin yliopisto

624

207

50

 

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

Valmennamme Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan!

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2023

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 15.3.-30.3.2023

Valintakoepäivä: 25.5.2023 klo 15–18
Ennakkomateriaali julkaistaan: 21.4.2023 Helsingin yliopiston verkkosivuilla.

 

Todistusvalinta 2023

Todistusvalinta

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Kulttuurien tutkimuksen todistusvalinnassa käytetään ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 29.5.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli kulttuurien tutkimuksen opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo viisi ainetta. Kulttuurien tutkimuksen todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Todistusvalinnassa huomioidaan hakijoilta seuraavat viisi ainetta:

 • Äidinkieli
 • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Tästä neljän valittavan aineen joukosta parhaat pisteet voi saada pitkästä ja lyhyestä matematiikasta, pitkästä kielestä, fysiikasta ja keskipitkästä kielestä mutta myös esimerkiksi historia tai uskonto/elämänkatsomustieto antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 154.

Pisteytystaulukko: kaikilta pisteytettävät aineet

Äidinkieli
L
E
M
C
B
A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Pisteytystaulukko: neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Aine
L
E
M
C
B
A

biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto tai elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen muut reaaliaineet

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2023

Valintakoe 2023

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman valintakoe järjestetään torstaina 25.5.2023 kello 15-18.

Valintakoe on digitaalinen.

Kulttuurien tutkimuksen valintakoe perustuu noin kuukausi ennen koetta julkaistavaan ennakkomateriaalin sekä koetilaisuudessa jaettavaan kirjalliseen aineistoon. Ennakkomateriaalina ja aineistona voidaan käyttää englanninkielistä aineistoa.

Valintakokeen ensimmäinen osa on kirjallisuusosa ja toinen osa on aineisto-osa. Vastauksiasi arvosteltaessa kiinnitetään huomiota asiakokonaisuuksien hahmottamiseen, käsitteelliseen täsmällisyyteen, kielellisen ilmaisun selkeyteen ja kykyyn tarkastella alan keskeisiä kysymyksiä.

Valintamenettely 2023

Kulttuurien tutkimuksen opiskelijavalinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä kulttuurien tutkimuksen hakukohteessa on 154.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 100.

Valintakokeessa on kaksi osaa. Ensimmäiseen osaan on tyypillisesti vastattu ennakkoon opiskeltavan kirjallisuuden perusteella. Osio on aikaisempina vuosina sisältänyt esim. käsitteiden määrittelyä. Voit saada ensimmäisestä osasta 0-60 pistettä. Valintakokeen toisessa osassa on perinteisesti ollut esseetehtäviä, jotka perustuvat valintakoekirjallisuuden lisäksi kokeessa jaettuun aineistoon. Tästä osuudesta voit saada 0-40 pistettä. Molempien osien arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteellisen ja sisällöllisen tarkkuuden lisäksi mm. kielelliseen ilmaisuun ja asiakokonaisuuksien hahmottamiseen.

Hakijat asetetaan ensimmäisen osan pisteiden perusteella paremmuusjärjestyksen. Kokeen toinen osa voidaan jättää arvioimatta, jos hakija on saanut kokeen ensimmäisestä osasta vähemmän pisteitä kuin 84. parhaat pisteet kokeen ensimmäisestä osasta saanut hakija.

Sinut voidaan hyväksyä hakukohteeseen, jos sijoitut kokeen ensimmäisestä osasta saamiesi pisteiden perusteella parhaiten menestyneiden 84 hakijan joukkoon. Lisäksi sinun pitää saada jokaisesta kokeen osasta vähimmäispistemäärä. Kokeen arvioija päättää vähimmäispistemäärät kokeen jälkeen. Osien pisteet lasketaan yhteen. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.

Valintaperusteet 2023


Hakukelpoisuus


Olet hakukelpoinen kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat 2023

Koulutusohjelma

Aloituspaikat todistusvalinnalla (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat valintakokeella (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat yhteensä (joista ensikertalaisille)

Helsingin yliopisto: kulttuurien tutkimus

42 (34)

28 (22)

70 (56)

 

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

 • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
 • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Valintakokeeseen valmistautuminen


Miten menestyä valintakokeessa?

 

 • Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

 

 • Harjoittele ajankäyttöä

 

 • Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot

→ vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

 

 • Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

 

 • Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa ja ongelmanratkaisutaitoja

 

Tilastoja:

2022

Hakijat

Kokeeseen osallistui

Hyväksytyt

Todistusvalinnassa hyväksytyt

Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

961

288

70

42

9,72 %

111,3 (äidinkieli 33) / 128,1

 

 

2021

 

Hakijat

Kokeeseen osallistui

Hyväksytyt

Todistusvalinnassa hyväksytyt

Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

1081

319

70

42

8,78 %

112,3/133

 

2020

 

Hakijat

Kokeeseen osallistui

Hyväksytyt

Todistusvalinnassa hyväksytyt

Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

1106

333

82

64

5,40 %

111,3/126,2

 

 

2019

 

Hakijat

Joista ensikertalaisia

Kokeeseen osallistui

Hyväksytyt

Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista

846

668

363

72

19,8 %


2018

Hakijat

Joista ensikertalaisia

Kokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista

891

702

336

70

20,8 %


 

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2023

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 15.3.-30.3.2023

Valintakoepäivä: 1.6.2023 klo 14-17
Ennakkomateriaali julkaistaan: 28.4.2023 Helsingin yliopiston verkkosivuilla.

 

Todistusvalinta 2023

Todistusvalinta

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Taiteiden tutkimuksen todistusvalinnassa käytetään ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 29.5.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli taiteiden tutkimuksen opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo viisi ainetta. Taiteiden tutkimuksen todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Todistusvalinnassa huomioidaan hakijoilta seuraavat viisi ainetta:

 • Äidinkieli
 • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Tästä neljän valittavan aineen joukosta parhaat pisteet voi saada pitkästä ja lyhyestä matematiikasta, pitkästä kielestä, fysiikasta ja keskipitkästä kielestä mutta myös esimerkiksi historia tai uskonto/elämänkatsomustieto antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 154.

Pisteytystaulukko: kaikilta pisteytettävät aineet

Äidinkieli
L
E
M
C
B
A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Pisteytystaulukko: neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Aine
L
E
M
C
B
A

biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto tai elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen muut reaaliaineet

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2023

Valintakoe 2023

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman valintakoe järjestetään torstaina 1.6.2023 kello 14-17.

Valintakoe on digitaalinen.

Taiteiden tutkimuksen valintakoe perustuu noin kuukausi ennen koetta julkaistavaan ennakkomateriaalin sekä koetilaisuudessa jaettavaan kirjalliseen aineistoon. Ennakkomateriaalina ja aineistona voidaan käyttää englanninkielistä aineistoa.

Valintakokeen ensimmäinen osa on kirjallisuusosa ja toinen osa on aineisto-osa. Vastauksiasi arvosteltaessa kiinnitetään huomiota asiakokonaisuuksien hahmottamiseen, käsitteelliseen täsmällisyyteen, kielellisen ilmaisun selkeyteen ja kykyyn tarkastella alan keskeisiä kysymyksiä.

Valintamenettely 2023

Taiteiden tutkimuksen opiskelijavalinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä taiteiden tutkimuksen hakukohteessa on 154.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 100.

Valintakokeessa on kaksi osaa. Ensimmäiseen osaan on tyypillisesti vastattu ennakkoon opiskeltavan kirjallisuuden perusteella. Osio on aikaisempina vuosina sisältänyt esim. käsitteiden määrittelyä. Voit saada ensimmäisestä osasta 0-40 pistettä. Valintakokeen toisessa osassa on perinteisesti ollut esseetehtäviä, jotka perustuvat valintakoekirjallisuuden lisäksi kokeessa jaettuun aineistoon. Tästä osuudesta voit saada 0-60 pistettä. Molempien osien arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteellisen ja sisällöllisen tarkkuuden lisäksi mm. kielelliseen ilmaisuun ja asiakokonaisuuksien hahmottamiseen.

Hakijat asetetaan ensimmäisen osan pisteiden perusteella paremmuusjärjestyksen. Kokeen toinen osa voidaan jättää arvioimatta, jos hakija on saanut kokeen ensimmäisestä osasta vähemmän pisteitä kuin 75. parhaat pisteet kokeen ensimmäisestä osasta saanut hakija.

Sinut voidaan hyväksyä hakukohteeseen, jos sijoitut kokeen ensimmäisestä osasta saamiesi pisteiden perusteella parhaiten menestyneiden 75 hakijan joukkoon. Lisäksi sinun pitää saada jokaisesta kokeen osasta vähimmäispistemäärä. Kokeen arvioija päättää vähimmäispistemäärät kokeen jälkeen. Osien pisteet lasketaan yhteen. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.

Valintaperusteet 2023

 

Hakukelpoisuus

 

Olet hakukelpoinen taiteiden tutkimuksen kandiohjelmaan, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat 2023

Koulutusohjelma

Aloituspaikat todistusvalinnalla (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat valintakokeella (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat yhteensä (joista ensikertalaisille)

Helsingin yliopisto: taiteiden tutkimus

25 (20)

25 (20)

50 (40)

 

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

 • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
 • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Valintakokeeseen valmistautuminen

 

Miten menestyä valintakokeessa?

 

 • Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

 

 • Harjoittele ajankäyttöä

 

 • Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot

→ vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

 

 • Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

 

 • Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa ja ongelmanratkaisutaitoja

Tilastoja:

 

2022

 

Hakijat

Kokeeseen osallistui

Hyväksytyt

Todistusvalinnassa hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus hakijoista

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

624

148

50

25

8,01 %

115,2/137,3

 

2021

 

 

Hakijat

Kokeeseen osallistui

Hyväksytyt

Todistusvalinnassa hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus hakijoista

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

773

200

50

25

6,47 %

116,5/132,2

 

2020

 

Hakijat

Kokeeseen osallistui

Hyväksytyt

Todistusvalinnassa hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus hakijoista

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

901

388

53

37

5,9 %

111,8/133

 

2019

 

Hakijat

Joista ensikertalaisia

Kokeeseen osallistui

Hyväksytyt

Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista

700

554

334

40

12,0 %

 

2018

 

Hakijat

Joista ensikertalaisia

Kokeeseen osallistui

Hyväksytyt

Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista

794

658

324

41

12,7 %