Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Taiteiden tutkimus

Taiteiden tutkimuksessa voit erikoistua joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen. Taiteiden parista voit työllistyä samantyylisiin tehtäviin kuin kulttuurialaltakin ja lisäksi esimerkiksi taiteilijaksi, graafiseksi suunnittelijaksi, tuottajaksi tai suunnittelijaksi. Voit kehittää itsellesi sopivan asiantuntijuuden valitsemalla sinua kiinnostavia ja hyödyllisiä sivuaineita. Taiteiden tutkimusta voit opiskella ainoastaan Helsingin yliopistossa. 

Mitä kokeessa tulee osata?

Taiteiden tutkimuksen valintakoe on kaksiosainen. Ensimmäisen osion kysymykset perustuvat ennakkoon luettavaan aineistoon, toisessa osiossa kysymyksiin vastaan ennakkoaineiston ja koetilaisuudessa jaettavan aineiston perusteella. Aineisto voi olla suomen ja ruotsin lisäksi myös enganninkielinen. Ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta. 

Onnistuakseen valintakokeessa hakijalta vaaditaan kykyä analysoida valintakoekirjallisuutta annetun kysymyksen pohjalta ja yhdistellä aiemmin opittua koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Kokeen arvostelussa painottuvat asiasisällön lisäksi vastausten johdonmukaisuus, selkeys ja kielellinen sujuvuus. 

Valintakoe: 3.6.2021 klo 14–17
Ennakkomateriaali julkaistaan: 30.4.2021 Helsingin yliopiston verkkosivuilla.


Tilastoja:

2020

Hakijat Kokeeseen osallistui Hyväksytyt Todistusvalinnassa hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus hakijoista Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)
901 388 53 37 5,9 % 111,8/133

2019

Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistui Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista
700 554 334 40 12,0 %

2018

Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistui Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista
794 658 324 41 12,7 %

2017

Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistui Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista
670 562 273 40 14,7 %


Kulttuurien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksessa voidaan tarkastella muun muassa erilaisia kulttuureja ja niiden kohtaamista, kulttuurien ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, uskontoja ja perinteiden välittymistä sukupolvelta toiselle. Kulttuuri vaikuttaa monella eri tasolla aina yksilön arjesta yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja globaaleihin ilmiöihin.Kulttuurialalta työllistytään muun muassa tutkijoiksi, asiantuntijoiksi, suunnittelu, kehitys- ja hallintotehtäviin, järjestötehtäviin, konsulteiksi, koordinaattoreiksi, tiedottajiksi, toimittajiksi, mediatyöhön ja opetuksen ja koulutuksen alalle.

Kulttuurien tutkimusta voit opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa (Joensuun kampus). Molempiin koulutusohjelmiin haetaan omilla erillisillä valintakokeillaan. Valintakoekirjallisuus poikkeaa toisistaan hakukohteiden välillä, mutta molemmissa kokeissa kirjoitetaan kokeessa jaettavaan aineistoon ja valintakoekirjallisuuteen perustuvia esseitä. Alla tarkempaa tietoa Helsingin yliopiston valintamenettelystä.

Mitä kokeessa tulee osata?

Koetta varten opiskeltava ennakkoaineisto julkaistaan tyypillisesti noin kuukautta ennen valintakoetta. Valintakoe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kysymyksiin vastataan ennakkoon opiskeltavan kirjallisuuden perusteella. Toista osiota varten jaetaan koetilaisuudessa aineisto, joka voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Kokeessa mitataan kuinka hyvin hakija hallitsee peruskäsitteitä lukemansa koekirjallisuuden perusteella. Aikaisempina vuosina tämä osio on sisältänyt mm. käsitteen määrittelyä. Toisessa osassa kirjoitetaan esseitä, jotka perustuvat kirjan lisäksi kokeessa jaettavaan aineistoon.

Molempien osien arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteellisen ja sisällöllisen tarkkuuden lisäksi mm. kielelliseen ilmaisuun ja asiakokonaisuuksien hahmottamiseen.


Valintakoe: 28.5.2021 klo 14–17
Ennakkomateriaali julkaistaan: 23.4.2021 Helsingin yliopiston verkkosivuilla.Tilastoja:
 
2020

Hakijat Kokeeseen osallistui Hyväksytyt Todistusvalinnassa hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)
1106 333 84 66 7,6 % 111,3/126,2

2019

Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistui Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista
846 668 363 72 19,8 %


2018

Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista
891 702 336 70 20,8 %

2017

Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista
898 769 330 70 21,2 %