Valintakoetietoja

Filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen yhteisvalinta keväällä 2024!

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmat yhdistävät voimansa kevään 2024 yhteisvalinnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla edellä mainituilla on yhteinen valintakoe. Voit siis hakea samalla valintakokeella filosofian, historian, kulttuurien ja/tai taiteiden tutkimuksen kandiohjelmiin Helsingin yliopistoon.

Filosofian opinnoissa perehdytään kaikkein perustavimpiin kysymyksiin. Opinnoissa tarkastellaan inhimillistä ajattelua ja sitä koskevaan tietoa, tutustutaan perusteellisesti filosofiaan itsenäisenä tieteenalana erityisaloineen sekä harjaannutaan filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon. Filosofiasta valmistuneet toimivat monilla kulttuurielämän alueilla kuten hallinnossa ja suunnittelutehtävissä sekä opetuksen ja tutkimuksen saralla.

Historian opinnoissa kouluttaudut historian asiantuntijaksi. Opinnot antavat valmiuden käsitellä suuria tietomääriä ja arvioida tietoa kriittisesti. Historian opinnot mahdollistavat suuntautumisen monenlaisille työurille. Perinteisesti monet valitsevat tutkijan tai opettajan polun, osa taas arkisto-, kirjasto- tai museoalan tehtävät. Historiasta valmistuneita on myös töissä julkishallinnossa, erilaisissa tiedonhallintatehtävissä sekä viestintäalalla.

Kulttuurien tutkimuksessa voidaan tarkastella muun muassa erilaisia kulttuureja ja niiden kohtaamista, kulttuurien ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, uskontoja ja perinteiden välittymistä sukupolvelta toiselle. Kulttuuri vaikuttaa monella eri tasolla aina yksilön arjesta yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja globaaleihin ilmiöihin. Kulttuurialalta työllistytään muun muassa tutkijoiksi, asiantuntijoiksi, suunnittelu, kehitys- ja hallintotehtäviin, järjestötehtäviin, konsulteiksi, koordinaattoreiksi, tiedottajiksi, toimittajiksi, mediatyöhön ja opetuksen ja koulutuksen alalle.

Taiteiden tutkimuksessa voit erikoistua joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteeseen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen. Taiteiden tutkimuksen parista voit työllistyä muun muassa tutkija-, asiantuntija- ja hallintotehtäviin. Osa valmistuneista valitsee taiteilijan, graafisen suunnittelijan, tuottajan tai suunnittelijan polun.

Löydät Helsingin yliopiston filosofia, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen vanhat valintakokeet täältä.

 

Hakijamäärät kevät 2023

Hakukohde (Helsingin yliopisto)

Kaikki hakijat 2023

Ylin hakukohde yhteisvalinnassa

Aloituspaikat

Filosofia

612

228

25

Historia

849

282

32

Kulttuurien tutkimus

1024

304

70

Taiteiden tutkimus

705

220

50


Tärkeitä päivämääriä

Todistusvalinta 2024

Todistusvalinta 2024

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii.

Kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen todistusvalinnassa käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta. Filosofian ja historian todistusvalinnan pisteytystaulukot ovat täällä.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 27.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

Kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo viisi ainetta. Kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Kultturien ja taiteiden tutkimuksen todistusvalinnassa huomioidaan hakijoilta seuraavat viisi ainetta:

  • Äidinkieli
  • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Tästä neljän valittavan aineen joukosta parhaat pisteet voi saada pitkästä ja lyhyestä matematiikasta, pitkästä kielestä, fysiikasta ja keskipitkästä kielestä mutta myös esimerkiksi historia tai uskonto/elämänkatsomustieto antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 154.

Pisteytystaulukko: kaikilta pisteytettävät aineet

Äidinkieli
L
E
M
C
B
A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Pisteytystaulukko: neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Aine
L
E
M
C
B
A

biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto tai elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen muut reaaliaineet

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2024

Valintakoe 2024

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen valintakoe järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 kello 14-17.

Valintakoe on digitaalinen. Tarvitset kokeeseen mukaan henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen.

Valintakoe perustuu noin kuukausi ennen koetta julkaistavaan ennakkomateriaalin sekä koetilaisuudessa mahdollisesti jaettavaan kirjalliseen aineistoon. Ennakkomateriaalina ja aineistona voidaan käyttää englanninkielistä aineistoa.

Valintakokeessa on kaksi osaa. Ensimmäiseen osaan on tyypillisesti vastattu ennakkoon opiskeltavan kirjallisuuden perusteella. Osio on aikaisempina vuosina sisältänyt esim. käsitteiden määrittelyä. Voit saada ensimmäisestä osasta 0-40 pistettä. Valintakokeen toisessa osassa on perinteisesti ollut esseetehtäviä, jotka perustuvat valintakoekirjallisuuden lisäksi kokeessa jaettuun aineistoon. Tästä osuudesta voit saada 0-60 pistettä. Molempien osien arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteellisen ja sisällöllisen tarkkuuden lisäksi mm. kielelliseen ilmaisuun ja asiakokonaisuuksien hahmottamiseen.

Valintamenettely 2024

Hakukohteiden opiskelijavalinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä

-Kulttuurien ja taiteiden tutkimus: 154

-Filosofia: 131,4

-Historia: 159,7.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä kaikissa yhteisvalinnan hakukohteissa on 100.

Hakijat asetetaan ensimmäisen osan pisteiden perusteella paremmuusjärjestyksen. Kokeen toinen osa arvioidaan kokeessa parhaiten menestyneeltä 400 hakijalta. Jotta sinut voidaan hyväksyä koevalinnassa, tulee sinun lisäksi saada vähimmäispistemäärä kokeen toisesta osasta. Vähimmäispistemäärä päätetään kokeen jälkeen. Osien pisteet lasketaan yhteen. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.


Valintaperusteet 2024

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen kandiohjelmiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat 2023

Koulutusohjelma (Helsingin yliopisto)

Aloituspaikat todistusvalinnalla (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat valintakokeella (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat yhteensä (joista ensikertalaisille)

Filosofia

13 (10)

12 (10)

25 (20)

Historia

19 (15)

13 (10)

32 (25)

Kulttuurien tutkimus

42 (34)

28 (22)

70 (56)

Taiteiden tutkimus

25 (20)

25 (20)

50 (40)

 

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

  • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
  • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä

- Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot

→ vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa sekä ongelmanratkaisutaitoja

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

2023


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus (kaikista hakijoista)

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

Filosofia

612 (ensisijaisia 228)

27

4,4 %

114,1/125,9

Historia

849 (ensisijaisia 282)

33

3,9 %

128,9/143,6

Kulttuurien tutkimus

1024 (ensisijaisia 304)

90

8,8 %

103,4/125,4

Taiteiden tutkimus

705 (ensisijaisia 220)

63

8,9 %

112,5/125,7

 

2022


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus (kaikista hakijoista)

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

Filosofia

537 (ensisijaisia 201)

31

5,8 %

113,2/123,9

Historia

863 (ensisijaisia 303)

37

4,3 %

126,9/139,7

Kulttuurien tutkimus

961 (ensisijaisia 297)

86

8,9 %

111,3 (äidinkieli 33) / 128,1

Taiteiden tutkimus

624 (ensisijaisia 207)

61

9,8 %

115,2/137,3