Kurssin sisältö

Miksi kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen valmennuskursseille?

Filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen valintakokeessa on hallittava hyvin valintakoekirjallisuus sekä kirjoitettava sujuvasainaisia ja analyyttisiä aineistoon pohjautuvia esseitä. Valmennuskurssilla pääset harjoittelemaan juuri valintakokeiden kannalta oleellisia asioita. 

Valmennuskurssi on suunnattu Helsingin yliopistoon pyrkiville. Kurssilla käydään opettajan kanssa yhdessä läpi valintakokeeseen valmistava kirjallisuus ja harjoitellaan vastaustekniikkaa sekä erilaisten aineistojen haltuun ottamista.

Valmennuskurssilla kerrytät valintakokeessa tarvittavia tietoja ja taitoja ja ulottuvillasi on koko kurssin ajan opettajan tuki. Kurssi auttaa rytmittämään omaa lukemistasi ja itsenäistä opiskeluasi. Paikan päältä voit myös löytää hyvää vertaistukea ja mukavia kurssikavereita!
Helsingin yliopiston filosfian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen valintakokeeseen valmentavan valmennuskurssin löydät täältä.