Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista aiemmilta vuosilta:

Kurssikokemuksia 2023

Kulttuurien tutkimus kevät 2023:

"Termit käytiin hyvin lävitse sekä laajasti esseevastauksia ja niiden muodostamisia. Kurssi antaa hyvän pohjan omalle työstämiselle."

"Kurssi auttoi todella paljon hahmottamaan ennakkomateriaalin keskeisiä pointteja, käsitteitä ja sitä mihin kannattaa panostaa. Kurssilla tapahtuneiden harjoitusten ja treenikokeiden takia koetilannekaan ei tunnu niin stressaavalta esim. ajankäytön suhten. Kurssin palaute myös jatkuvasti auttoi huomaamaan missä on kehitettävää."

"Itseopiskelumateriaalit ovat uskomattoman kattavat ja hyvät! Mielelläni tulen ensi vuonna uudelleen, jos tällainen tilanne olisi edessä, tykkäsin!"

"Ei pelkästään ulkoaopettelua tai tekstin jatkuvaa uudelleen pänttäämistä."

"Opettaja oli osaava ja hyvin kannustava. Tunsin että sain monipuolisesti apua."

"Kurssi kiteyttää hyvin ennakkomateriaalit ja antaa uusia opiskelu tapoja, jolla voi löytää itselleen sopivan."

"Kurssi oli monipuolinen ja auttaa varmasti monia."

"Kiitos kurssista."

"Suosittelen mielelläni muillekin!"

"Opettaja avasi tietoa ennakkomateriaaleista hyvin ja täydentävästi."

"Auttoi vastaustekniikan kehittymisessä."

"Opettaja oli erittäin motivoitunut saamaan meidän sisälle kouluun. Sain myös eväitä tuleviin koulutehtäviin. ISO kiitos!!

Taiteiden tutkimus kevät 2023:

"Opetus oli selkeää ja johdonmukaista. Kannustava ja rento meininki koko kurssin ajan!"

"Termejä ja ennakkoaineistoja käytiin läpi hyvin ekstensiivisesti ja myös kysyttiin paljon kysymyksiä oppilailta."

"Sain sisäistettyä ennakkomateriaaleja paremmin ja opin niistä asioita, mitä en itse ollut huomannut."

"Kurssi oli hyvin rakennettu, helposti ymmärrettävä ja meillä oli myös todella mukava opettaja :)"

"[Opettaja] Oli mukava ja otti oppilaat hyvin huomioon. Ei myöskään kokoajan pysynyt vain tieteellisessä tekstissä vaan puhui myös omasta kokemuksesta ja oli yleisesti hauskaa seuraa."

"Henkilökohtaiset palautteet oli isoksi avuksi, sai vinkkejä ja huomioita joita itse ei olisi tullu tehtyy. Luennot oli erittäin hyviä kun opettaja tiesi asioista enempi ja kertoi ja se auttoi ymmärtämään ja muistamaan asioita."

"[Opettaja] Toi esiin asioita artikkelista, joita en ollut aikaisemmin huomioinut. Onnistui myös loistavasti selittämään ja avaamaan joitain vaikeampia käsitteitä."
Kurssikokemuksia

Kevät 2022


Kulttuurien tutkimus:

"Valintakokeen kannalta olennaisia käytiin läpi. Suomenkieliset aineistot auttoivat hahmottamaan ennakkomateriaaleja."

"Luennot olivat todella hyviä."

"Opettaja oli innostava ja kertoi laajasti asioista."

"Selkeät tiivistelmät auttoi ymmärtämään kokonaisuuksia ja palautteet tehdyistä tehtävistä antoi hyvin osviittaa mitä osaan ja mitä kannattaa kerrata!"

"Tuotti hyvää ymmärrystä ennakkomateriaaleista."

"Kaikista kurssilla käydyistä asioista oli paljon hyötyä. Uskon että ilman tätä kurssia en ymmärtäisi asioista läheskään yhtä hyvin kuin nyt."

"Opetus oli sujuvaa ja ymmärrettävää. Asiat oli esitetty mielenkiintoisesti."

"Hyvä kurssi, itse sai päättää aktiivisuudesta ja harjoitustehtävät olivat hyviä, lisäksi itseopiskelumateriaali oli todella hyödyllinen."

Taiteiden tutkimus:

"Verrattuna itseopiskeluun olen kokenut suureksi hyödyksi ennakkomateriaalin pääargumenttien erittelyn."

"Kurssin aikana tehdyt tehtävät ovat auttaneet paljon oppimisessa ja erityisesti esseeharjoitukset ovat auttaneet kehittämään vastaustekniikoita."

"En olisi saanut läheskään saman verran irti ennakkomateriaalista itsekseni kun kurssin avulla, kiitos!"

"Itseopiskelumateriaali oli todella hyödyllinen."

"Kotitehtävät olivat hyödyllisiä, koska tuli harjoiteltua tehtäviin vastaamista. Harjoituspääsykoe oli myös hyödyllinen, koska tuli harjoiteltua etenkin pitkän esseen kirjoittamista. Ylipäänsä oli mukavaa, että ei ollut yksin lukemisen kanssa, vaan sai siihen apua. Yksin pänttäämällä en olisi ikinä oppinut yhtä hyvin."

"Opettaja oli mielestäni erinomainen! :)"

"Kokonaisuutena kurssi oli hyvä ja riittävä. Luennot tukivat paljon auditiivista oppimista, kurssin opettaja oli aivan mahtava!"

"Opettaja antoi hyvin palautetta, sopivalla mittasuhteella kannustavaa sekä kriittistä."

"Jos kävisi surkeasti, enkä pääsisi tänä vuonna sisään, ottaisin kurssin myös ensi vuonna."

Kevät 2021


Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Se että sain selkeitä tiivistelmiä materiaaleista, keskustelua laajemmin aiheista ja tehtäviä sekä niistä palautetta.”

”Apua siihen kuinka kirjoittaa essee sekä analysoinnin harjoittelua. Luettavat tekstit käännettiin suomeksi.”

”Esseiden teko ja niistä palautteen saaminen. Luennot, jossa käytiin läpi jokainen ennakkomateriialiartikkeli.”

”Kävimme läpi mikä on olennaista teksteissä ja ymmärtämään niiden välisiä yhteyksiä sekä tiettyjen termien avaaminen. ”

Kaikista eniten hyötyä oli siitä kun kävimme yksityiskohtaisesti läpi artikkeleita sekä siitä että tietämystämme testattiin kokeiden kautta.

”Ennakkomateriaalin läpikäynti ja käsitteiden selventäminen, myös artikkelien välisten yhteyksien läpikäynti. Esseen/esseevastauksen kirjoittamisen ohjeet ja harjoitukset. Aineistotehtävien ohjeet ja harjoitukset. Välikokeesta ja harjoituspääsykokeesta oli myös todella paljon apua.”

”Asioiden sitkeä kertaaminen, keskustelu ryhmän ja opettajan kanssa, esimerkit ja teemoista ja käsitteistä ja niihin liitetyt aiheet artikkelien ulkopuolelta auttoi jäsentämään, ymmärtämään teemoja.”

”Opin uusia opiskelutapoja ja sain muistella ja hioa kirjoitustaitoja. Opin, miten koekysymyksiin tulee vastata, ja sekä luennot että itseopiskelumateriaalit auttoivat merkittävästi koemateriaalisen sisäistämisessä. Lisäksi sain vertaistukea jännitykseen ja pääsin parin vuoden tauon jälkeen tehokkaasti opiskeluun kiinni.”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?


”Kurssi oli mielenkiintoinen ja hyvin jäsennelty sekä erittäin hyödyllinen. Otan ehdottomasti kurssin uudestaan, jos en tällä kertaa pääse kouluun.”

”Kurssi oli oikein hyödyllinen! Opettaja oli läsnä, kiinnostunut ja kiva kun oli niin perillä asioista, joita opetti. Plus oli kiva kun kyseli ja viritti keskustelua niin paljon!”

”Tarpeeksi hyvin aikaa yhteisissä tapaamisissa. Rento meininki. Hyvää ja selkeää palautetta tehtävistä.”

”Olen erittäin tyytyväinen, että päätin tulla kurssille.”

”Opettaja on ollut todella hyvä ja selittänyt hyvin asioita auki ja vastannut kaikkiin kysymyksiin. On ollut todella mukavaa ja rohkaisevaa saada hyvää palautetta esim. esseetehtävistä. On ollut myös mukava kuulla tarkemmin kulttuurien tutkimuksen opiskelusta ja sen mahdollisuuksista. Kurssin toteutus etänä ei ole haitannut, kaikki on silti toiminut hyvin.”

Kevään 2021 opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,52. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.

100% kyselyyn vastanneista kurssilaisista olisi valmis suosittelemaan kurssia.

Kevät 2020

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

”Opettaja oli oikein kannustava, hyväntuulinen ja ystävällinen!”

”Opiskeluneuvojen saaminen ja luentojen huolellinen suunnittelu.”

”Kurssi oli hyvin kattava ja laaja ja nopeasti nuo neljän tunnin luennot kuluivat.”

”Kirjoitustehtävien tekeminen ehdottomasti. Oli hyvä saada kirjoittamiseen rutiinia ja harjoitella aikapaineen kanssa.”

”Artikkelien läpikäynti, tehtävien/kokeiden tekeminen ja opettajan tsemppaus!”

”Pääsykoeartikkelien syvällinen läpikäynti ja konkreettiset vinkit lukemiseen ja esim. muistiinpanojen tekemiseen”

”Artikkelit selvisivät luennoilla hyvin. Harjoitustehtävät ja palautteet tuoneet itsevarmuutta.”

”Artikkeleiden tarkempi asiasisällön avaaminen ja käsitteiden selvittäminen sekä vastaustekniikoiden selventäminen. Henkilökohtainen palaute oli myös suuri plussa!!”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?

”Luennot ovat olleet hyvin onnistuneita. Minua on ainakin auttanut, että sitä laajempaa kenttää artikkeleiden ympärillä on hahmotettu, vaikkei se sinänsä koealuetta enää olisikaan.”

Kevään 2020 opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,67. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.