Valintakoetietoja

Farmaseutti- ja proviisorihakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen.

Farmasiaa opiskelemalla voit työllistyä monipuolisiin lääkehuollon tehtäviin. Näihin kuuluvat mm. lääkkeiden tutkiminen, kehittäminen ja valmistaminen, lääkkeiden jakelu ja toimittaminen, johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät sekä farmaseuttista asiantuntemusta vaativa asiakaspalvelu. Farmasian alan tutkinnot ovat farmaseutin alempi korkeakoulututkinto ja proviisorin ylempi korkeakoulututkinto. Apteekkarin pätevyysvaatimuksena on proviisorin tutkinto.

 

Hakijamäärät kevät 2023


Hakukohde

Kaikki hakijat (ensisijaiset)

Aloituspaikat

Pisterajat todistusvalinta ensikertalaiset / kaikki

Pisterajat valintakoe ensikertalaiset / kaikki

Sisäänpääsyprosentti*

Farmaseutin koulutusohjelma

 

 

 

Helsingin yliopisto

951 (198)

160

95,9 / 95,5

4 / 7

16,82 %

Itä-Suomen yliopisto

720 (126)

140

95,4 / 95,6

4,5 / 6,5

19,44 %

Åbo Akademi (ruotsiksi)

129 (24)

25

96,9 / 94,7

2,5 / 9,25

19,38 %

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelma

 

 

 

Helsingin yliopisto

819 (333)

40

152,6 / 148,6

18,5 / 25,75

4,88 %

Itä-Suomen yliopisto

765 (282)

55

146,2 / 142,6

14,5 / 23,25

7,19 %

Åbo Akademi (ruotsiksi)

111 (30)

10

132,5

14

9,01 %

 

*Sisäänpääsyprosentit kaikkien hakijoiden ja aloituspaikkojen määrän perusteella.

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2024


Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 13.3. – 27.3.2024

Valintakoepäivä 29.5.2024 klo 9.00 – 12.00

 

Valintamenettely

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien yhteisvalinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö.

1. Todistusvalintakiintiössä valitaan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella 70 % opiskelijoista.

2. Valintakoekiintiössä valitaan koepisteiden perusteella 30 % opiskelijoista.

 

Farmaseutiksi ja proviisoriksi voit opiskella suomeksi Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä ruotsiksi Åbo Akademissa. Voit hakea erikseen opiskelemaan vain farmaseutiksi (180 op, 3 v) tai farmaseutiksi ja proviisoriksi (180 op + 120 op, 5 v). Jos haluat hakea molempiin, voit hakea ensisijaisesti proviisorin koulutusohjelmaan ja toissijaisesti farmaseutin koulutusohjelmaan (ei kuitenkaan päinvastoin). Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

 

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen farmaseutin ja proviisorin hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.


Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2024

(ensikertalaisten kiintiö suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

YhteensäFarmaseutin koulutusohjelma

Helsingin yliopisto

111 (78)

49 (34)

160 (112)

Itä-Suomen yliopisto

98 (69)

42 (29)

140 (98)

Åbo Akademi (ruotsiksi)

18 (13)

7 (5)

25 (18)Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelma

Helsingin yliopisto

28 (17)

12 (7)

40 (24)

Itä-Suomen yliopisto

39 (23)

16 (10)

55 (33)

Åbo Akademi (ruotsiksi)

7

3

10

 

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

 • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
 • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa

 

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään kuuden aineen arvosanat, eli farmaseutin ja proviisorin opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo kuusi ainetta. Todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada kuudesta aineesta:

 • Äidinkieli
 • Kemia
 • Biologia
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Yksi ainereaali
 • Yksi kieli

 

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä on 190,2.

 

Kaikilta pisteytettävät aineet:

L

E

M

C

B

A

äidinkieli*

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

kemia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

biologia

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Ainereaalit (enintään yksi)

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto/elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

muut reaaliaineet**

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Kielet (enintään yksi)

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

* äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä

** EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintoaineet, joille ei ole suoraa vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, pisteytetään muiden reaaliaineiden mukaan


Kynnysehdot ja vähimmäispisteet

Huomioithan, että todistusvalinnassa on yliopistokohtaisia kynnysehtoja. Tarkista hakukohteesi kynnysehdot hakemasi yliopiston sivuilta.

Helsingin yliopisto: Ylioppilaskirjoituksissa kemia ja pitkä tai lyhyt matematiikka suoritettu hyväksytysti. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava vähintään 95 todistuspistettä.

Itä-Suomen yliopisto: Ylioppilaskirjoituksissa kemia ja pitkä tai lyhyt matematiikka suoritettu hyväksytysti. Voidaksesi tulla valituksi sinun on saatava vähintään 90 todistuspistettä.

 

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

 

Valintakoevaatimukset

Valintakoe kevät 2024

 

Valintakoe järjestetään digitaalisena valintakokeena keskiviikkona 29.5.2024 klo 9.00 – 12.00.

Tarvitset mukaan henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen. Tutustu digitaalisen valintakokeen ohjeisiin ja valintakoejärjestelmän laitevaatimuksiin täällä

Valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa. Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti näihin eri yliopistoihin. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa.

Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa tai Vaasassa. Kokeen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa, millä paikkakunnalla hän suorittaa kokeen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan hakijan on syytä tutustua salijakoon ajoissa (ks. kunkin yliopiston sivut).

 

Valintakokeen erityispiirteet

Kokeessa vastausaikaa on 3 tuntia. Kokeen tehtävät ovat monivalinta- tai väittämätehtäviä, joilla mitataan valmiuksia opiskella farmasian alalla.

Valintakokeessa on kaksi osaa:

 1. Ensimmäisen osan tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan terveystieteiden alan aineistoon.
 2. Toisessa osassa tehtävät perustuvat kemian lukion opetussuunnitelman mukaisiin kemian pakollisten ja syventävien kurssien oppimääriin ja sisältävät mm. laskutehtäviä tai muita matemaattisia tehtäviä. Tehtävät koskevat seuraavia aiheita:

  • ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stoikiometria
  • kemiallinen tasapaino sovellutuksineen
  • kemialliset sidokset
  • funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot
  • orgaanisen kemian perusteet
  • happo-emäskäsite ja pH
  • liukoisuus ja liuosten valmistaminen.

 

Lukion opetussuunnitelmat (LOPS2021) ovat luettavissa Opetushallituksen sivuilta.

Kokeessa on käytössä digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin.

Farmasian vanhoja valintakokeita löydät täältä.


Valintakokeen pisteytys

Kokeen kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0–20 pistettä. Yhteensä valintakokeen osasta 1 ja 2 voi saada 40 pistettä.


Kynnysehdot

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmassa hakijan on saatava vähintään kaksi pistettä kokeen molemmista osiosta tullakseen valituksi.

Farmaseutin koulutusohjelmassa hakijan on saatava vähintään 1,5 pistettä kokeen molemmista osiosta tullakseen valituksi.

Huom. pyrkiessäsi sisään valintakokeen kautta, kemian kirjoittamista ylioppilaskirjoituksissa ei vaadita.


Valintakoevalinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 4.7.2024.