Siirrymme koronatilanteen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Farmaseutti- ja proviisorihakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen.

Farmasiaa opiskelemalla voit työllistyä monipuolisiin lääkehuollon tehtäviin. Näihin kuuluvat mm. lääkkeiden tutkiminen, kehittäminen ja valmistaminen, lääkkeiden jakelu ja toimittaminen, johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät sekä farmaseuttista asiantuntemusta vaativa asiakaspalvelu. Farmasian alan tutkinnot ovat farmaseutin alempi korkeakoulututkinto ja proviisorin ylempi korkeakoulututkinto. Apteekkarin pätevyysvaatimuksena on proviisorin tutkinto.


Farmasian vanhoja valintakokeita löydät täältä.

Valintakoevaatimukset


Kevään 2022 valintakoevaatimukset

Valintakoe järjestetään keskiviikkona 1.6.2022 9.00–12.00. Osallistumisen ohjeet ja laitevaatimukset julkaistaan valintakokeiden verkkosivuilla.

 1. Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin.
 2. Kemian kysymykset perustuvat lukion opetussuunnitelman (lukion opetussuunnitelmien perusteet 2015) mukaisiin kemian pakollisten ja syventävien kurssien (1-5) oppimääriin. Tehtävissä painotetaan laskuja.

Kemian osion asiat kuuluvat lukion oppimäärään (kemian kirjoittamista ei vaadita), ja tämän alueen tehtävät testaavat hakijan valmiutta opiskella luonnontieteisiin perustuvaa farmasiaa. Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut:

· ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stoikiometria
· kemiallinen tasapaino sovellutuksineen
· kemialliset sidokset
· funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot
· orgaanisen kemian perusteet
· happo-emäskäsite ja pH
· liukoisuus ja liuosten valmistus.


Tärkeitä päivämääriä


Yhteishaku alkaa 16.3.2022
Yhteishaku päättyy 30.3.2022
Valintakoepäivä 1.6.2022 klo 9:00 - 12:00

Hakukohteet ja todistusvalinta

Farmaseutti ja proviisori

Farmaseutiksi ja proviisoriksi voit opiskella suomeksi Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä ruotsiksi Åbo Akademissa. Voit hakea erikseen opiskelemaan vain farmaseutiksi (180 op, 3 vuoden opinnot) tai farmaseutiksi ja proviisoriksi (180 op + 120 op, yht. 5 vuoden opinnot). Hakija voi hakea pelkästään proviisorin koulutusohjelmaan tai pelkästään farmaseutin koulutusohjelmaan. Jos hän haluaa hakea molempiin, voi hän hakea ensisijaisesti proviisorin koulutusohjelmaan ja toissijaisesti farmaseutin koulutusohjelmaan (ei kuitenkaan päinvastoin). Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

Farmaseutin koulutusohjelman aloituspaikat Helsingin yliopistossa keväällä 2022: 

Jono Aloituspaikat Joista ensikertalaisia vähintään

1. Todistusvalinta
111 78
2. Valintakoe 49 34
Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelman aloituspaikat Helsingin yliopistossa keväällä 2022:

Jono Aloituspaikat Joista ensikertalaisia vähintään

1. Todistusvalinta
31 19
2. Valintakoe 12 7
Farmaseutin koulutusohjelman aloituspaikat Itä-Suomen yliopistossa keväällä 2022:

Jono Aloituspaikat Joista ensikertalaisia vähintään

1. Todistusvalinta
98 69
2. Valintakoe 42 29
Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelman aloituspaikat keväällä Itä-Suomen yliopistossa 2022:

Jono Aloituspaikat Joista ensikertalaisia vähintään

1. Todistusvalinta
41 24
2. Valintakoe 17 10


Todistusvalinnan pisteytykset

Todistusvalinnan kynnysehtona Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoon: pitkä tai lyhyt matematiikka ja kemia suoritettu hyväksytysti.

Pisteitä voi saada kuudesta aineesta:

 • Äidinkieli
 • Kemia
 • Biologia
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Yksi ainereaali
 • Yksi kieli 

FARMASIA L E M C B A
äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
biologia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Ainereaalit (enintään yksi)
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Kielet (enintään yksi)
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

Kokeen erityispiirteet

Kevät 2022

Valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa. Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti näihin eri yliopistoihin. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Hakija voi tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon hän on hakenut. Hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä.

Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa tai Vaasassa. Kokeen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa, millä paikkakunnalla hän suorittaa kokeen. Farmaseutti- ja proviisorihakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen.
 
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan hakijan on syytä tutustua salijakoon ajoissa (ks.kunkin yliopiston sivut).

Valintakoe

 

Kokeessa vastausaikaa on 3 tuntia. Valintakokeessa on kaksi osaa. Kokeen ensimmäinen osa on karsiva. Ensimmäisestä osasta saatujen pisteiden perusteella hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Kokeen toinen osa arvostellaan valintakoekiintiöön nähden vähintään 2,5-kertaiselta määrältä ensimmäisessä osassa parhaiten menestyneitä hakijoita. Mahdollisessa tasapistetilanteessa jatkoonpääsyrajalla arvostellaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessaan, haluaako hän saada tehtävät suomeksi vai ruotsiksi. Kokeen tehtävät ovat monivalinta- tai väittämätehtäviä. Tehtävillä mitataan valmiuksia, joita farmasian alalla ja opiskelussa tarvitaan.

Kokeessa on kaksi osaa. Molemmissa osissa on 10 aineistoon perustuvaa tehtävää sekä 10 kemiaan liittyvää tehtävää. Kokeessa jaettava aineisto on terveystieteiden alalta.

Kemiaan liittyvät tehtävät sisältävät mm. laskutehtäviä tai muita matemaattisia tehtäviä. Tehtävät koskevat seuraavia aiheita:

 • ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stoikiometria
 • kemiallinen tasapaino sovellutuksineen
 • kemialliset sidokset
 • funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot
 • orgaanisen kemian perusteet
 • happo-emäskäsite ja pH
 • liukoisuus ja liuosten valmistaminen.

Sähköinen valintakoe

Valintakoe järjestetään digitaalisena valintakokeena. Tarvitset mukaan henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen. Tutustu etukäteen digitaalisen valintakokeen ohjeisiin sekä valintakoejärjestelmän laitevaatimuksiin ja varmista, että koneesi täyttää nämä vaatimukset.

Kokeessa on käytössä digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin.

Valintakokeen pisteytys

Kokeen kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0–20 pistettä. Yhteensä valintakokeen osasta 1 ja 2 voi saada 40 pistettä.

 

Kynnysehto

Hakijan on saatava vähintään kaksi pistettä kokeen molemmista osiosta tullakseen valituksi.

 

 

Valintakoetietoja

2020

 

Hakeneet

Kokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1018

690

160

23,1

Proviisorin koulutusohjelma

1316

924

40

4,3

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

809

-

141

Hyväksyttyjen osuus hakijoista: 17,4%

Proviisorin koulutusohjelma

964

-

47

Hyväksyttyjen osuus hakijoista: 4,8%

 

2019

 

Hakeneet

Kokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1044

800

160

20,0

Proviisorin koulutusohjelma

1186

933

40

4,3

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

882

728

142

19,2

Proviisorin koulutusohjelma

930

799

47

5,9

 

 

2018

 

Hakeneet

Kokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1272

904

144

15,9

Proviisorin koulutusohjelma

1315

1003

40

4,0

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1056

841

145

17,2

Proviisorin koulutusohjelma

997

840

43

5,1

2017

 

Hakeneet

Kokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1247

848

154

18 %

Proviisorin koulutusohjelma

1195

 

837

45

5 %

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

952

743

147

20 %

Proviisorin koulutusohjelma

1047

842

57

7 %

 

2016

Hakeneet

Kokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1307

 

865

153

18 %

Proviisorin koulutusohjelma

1057

 

788

42

5 %

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1005

743

145

20 %

Proviisorin koulutusohjelma

907

711

63

9 %

2015

Hakeneet / Ensisijaisesti hakeneet

Kokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

 

1312 / 374

 

828

 

148

 

18%

Proviisorin koulutusohjelma

 

784 / 413

 

571

 

61

 

11 %

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

 

1012

 

725

154

21%

Proviisorin koulutusohjelma

 

668

 

539

 

56

 

10%