Valintakoetietoja

Farmaseutti- ja proviisorihakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen.

Farmasiaa opiskelemalla voit työllistyä monipuolisiin lääkehuollon tehtäviin. Näihin kuuluvat mm. lääkkeiden tutkiminen, kehittäminen ja valmistaminen, lääkkeiden jakelu ja toimittaminen, johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät sekä farmaseuttista asiantuntemusta vaativa asiakaspalvelu. Farmasian alan tutkinnot ovat farmaseutin alempi korkeakoulututkinto ja proviisorin ylempi korkeakoulututkinto. Apteekkarin pätevyysvaatimuksena on proviisorin tutkinto.


Farmasian vanhoja valintakokeita löydät täältä.

Valintaperusteet 2023

Farmaseutiksi ja proviisoriksi voit opiskella suomeksi Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä ruotsiksi Åbo Akademissa. 

Voit hakea erikseen opiskelemaan vain farmaseutiksi (180 op, 3 vuoden opinnot) tai farmaseutiksi ja proviisoriksi (180 op + 120 op, yht. 5 vuoden opinnot). 

Jos haluat hakea molempiin, voit hakea ensisijaisesti proviisorin koulutusohjelmaan ja toissijaisesti farmaseutin koulutusohjelmaan (ei kuitenkaan päinvastoin). Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

Hakukelpoisuus


Olet hakukelpoinen farmaseutin ja proviisorin hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2023

(ensikertalaisten kiintiö suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä


Farmaseutin koulutusohjelma

Helsingin yliopisto

111 (78)

49 (34)

160 (112)

Itä-Suomen yliopisto

98 (69)

42 (29)

140 (98)

Åbo Akademi (ruotsiksi)

18 (13)

7 (5)

25 (18)


Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelma

Helsingin yliopisto

28 (17)

12 (7)

40 (24)

Itä-Suomen yliopisto

39 (23)

16 (10)

55 (33)

Åbo Akademi (ruotsiksi)

7

3

10

 


Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

 • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
 • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.


Valintamenettely 2023

Farmasian ja proviisorin koulutusohjelmien yhteisvalinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö.

1. Todistusvalintakiintiössä valitaan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella 70 % opiskelijoista.

2. Valintakoekiintiössä valitaan koepisteiden perusteella 30 % opiskelijoista.

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2023


Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 15.3.-30.3.2023

Valintakoepäivä 31.5.2023 klo 9.00 – 12.00

Todistusvalinta 2023

Todistusvalinnan kynnysehtona Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoon: ylioppilaskirjoituksissa pitkä tai lyhyt matematiikka ja kemia suoritettu hyväksytysti.

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada kuudesta aineesta:

 • Äidinkieli
 • Kemia
 • Biologia
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Yksi ainereaali
 • Yksi kieli

 

FARMASIA

L

E

M

C

B

A

äidinkieli*

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

kemia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

biologia

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Ainereaalit (enintään yksi)

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto/elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

muut reaaliaineet**

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Kielet (enintään yksi)

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

* äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä

** EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintoaineet, joille ei ole suoraa vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, pisteytetään muiden reaaliaineiden mukaan


Todistusvalinnassa keväällä 2023 enimmäispistemäärä on 192,0. Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa sinun on saatava vähintään 95 todistuspistettä.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.

Valintakoevaatimukset 2023

Valintakoe kevät 2023

Valintakoe järjestetään digitaalisena valintakokeena keskiviikkona 31.5.2023 klo 9.00 – 12.00. 

Tarvitset mukaan henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen. Tutustu etukäteen digitaalisen valintakokeen ohjeisiin sekä valintakoejärjestelmän laitevaatimuksiin ja varmista, että koneesi täyttää nämä vaatimukset. Kokeessa on käytössä digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin.

Valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa. Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti näihin eri yliopistoihin. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Hakija voi tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon hän on hakenut. Hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä.

Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa tai Vaasassa. Kokeen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa, millä paikkakunnalla hän suorittaa kokeen. Farmaseutti- ja proviisorihakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen.
 
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan hakijan on syytä tutustua salijakoon ajoissa (ks. kunkin yliopiston sivut).

Valintakokeen erityispiirteet

Kokeessa vastausaikaa on 3 tuntia. Hakijan on ilmoitettava hakemuksessaan, haluaako hän saada tehtävät suomeksi vai ruotsiksi. Kokeen tehtävät ovat monivalinta- tai väittämätehtäviä. Tehtävillä mitataan valmiuksia, joita farmasian alalla ja opiskelussa tarvitaan.

Valintakokeessa on kaksi osaa:

 1. Ensimmäisen osan tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan terveystieteiden alan aineistoon.
 2. Toisessa osassa tehtävät perustuvat kemian lukion opetussuunnitelman (Opetushallitus, 2015) mukaisiin kemian pakollisten ja syventävien kurssien (1-5) oppimääriin ja sisältävät mm. laskutehtäviä tai muita matemaattisia tehtäviä. Tehtävät koskevat seuraavia aiheita:

  • ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stoikiometria
  • kemiallinen tasapaino sovellutuksineen
  • kemialliset sidokset
  • funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot
  • orgaanisen kemian perusteet
  • happo-emäskäsite ja pH
  • liukoisuus ja liuosten valmistaminen.


Valintakokeen pisteytys

Kokeen kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0–20 pistettä. Yhteensä valintakokeen osasta 1 ja 2 voi saada 40 pistettä.

Kynnysehdot

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmassa hakijan on saatava vähintään kaksi pistettä kokeen molemmista osiosta tullakseen valituksi.

Farmaseutin koulutusohjelmassa hakijan on saatava vähintään 1,5 pistettä kokeen molemmista osiosta tullakseen valituksi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen koepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Jos hakijoilla on sama yhteispistemäärä, määräytyy järjestys kokeen osasta 1 saatujen pisteiden perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Huom. pyrkiessäsi sisään valintakokeen kautta, kemian kirjoittamista ylioppilaskirjoituksissa ei vaadita.


Valintakoevalinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 7.7.2023.

 

Hakijatilastoja

2022

Hakeneet

Valintakokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

975

477

160

33,5%

Proviisorin koulutusohjelma

916

488

43

8,8%

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

713

-

140

Hyväksyttyjen osuus hakijoista 19,6%

Proviisorin koulutusohjelma

860

-

58

Hyväksyttyjen osuus hakijoista 6,7%


2021

Hakeneet

Valintakokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1003

489

160

32,7%

Proviisorin koulutusohjelma

1209

695

43

6,2%

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

865

-

150

Hyväksyttyjen osuus hakijoista 17,3%

Proviisorin koulutusohjelma

971

-

55

Hyväksyttyjen osuus hakijoista 5,7%


2020

Hakeneet

Valintakokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1018

690

160

23,1%

Proviisorin koulutusohjelma

1316

924

40

4,3%

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

809

-

141

Hyväksyttyjen osuus hakijoista 17,4%

Proviisorin koulutusohjelma

964

-

47

Hyväksyttyjen osuus hakijoista 4,8%


2019

Hakeneet

Valintakokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1044

800

160

20,0%

Proviisorin koulutusohjelma

1186

933

40

4,3%

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

882

728

142

19,2%

Proviisorin koulutusohjelma

930

799

47

5,9%


2018

Hakeneet

Kokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1272

904

144

15,9%

Proviisorin koulutusohjelma

1315

1003

40

4,0%

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1056

841

145

17,2%

Proviisorin koulutusohjelma

997

840

43

5,1%