Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Alkupisteet ja hakeminen

Yhteisvalinnan kautta opiskelemaan diplomi-insinööriksi


Teknillisiä tieteitä haetaan opiskelemaan yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnan piiriin kuuluu seitsemän yliopistoa: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta, Åbo Akademin teknillinen tiedekunta, Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta.

DI-koulutuksen yhteisvalinta on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa. Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan opintopolussa yhdellä lomakkeella enintään 6 eri koulutusohjelmaan. DIA-koulutuksen hakukohteet on priorisoitava eli asetettava sitovaan mieluisuusjärjestykseen. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen ei ole mahdollista hakuajan päättymisen jälkeen.

DI-hakukohteiden osalta opiskelijavalinta suoritetaan kahdessa valintaryhmässä, jotka ovat: A) todistusvalinta B) koepistevalinta. Hakijan ei tarvitse hakulomakkeessaan päättää, missä valintaryhmässä hän hakee, vaan hakijat otetaan automaattisesti huomioon kaikissa valintaryhmissä.

Tarkemmat tiedot löytyvät DI-alojen hakutiedot kokoavalta dia.fi-sivustolta, minne kaikki vuoden 2021 tiedot päivittyvät lokakuun loppuun mennessä.


A) Todistusvalinta

Alkupisteet määräytyvät valinnassa seuraavasti (2021):

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon alla olevan taulukon mukaiset kolme eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin.


L E M C B A
Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysiikka tai kemia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

Todistusvalinnan kautta valitaan 70% hakukohteen opiskelijoista. Lisäksi koulutuksilla on omia kynnysehtoja. Nämä kynnysehdot voivat olla pitkästä matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta ja näissä arvosanavaatimus voidaan asettaa välille C-L. Mikäli koulutukseen on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa, riittää, että hakijalla on yksi aine suoritettu kynnysehdon ylittävästi.

Maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 105,0. Tasapistetilanteessa valinnan ratkaisee pitkän kielen arvosana (tai jos hakijalla on kirjoitettuna useampi äidinkielentasoinen kieli, niin toiseksi paras äidinkieli). 

Koulutuskohtaiset kynnysehdot pääset katsomaan esimerkiksi tältä sivustolta. 


B): Koepistevalinta

Koepistevalinnassa valitaan opiskelijoita 30 % hakukohteen aloituspaikoista. Koe koostuu kahdesta pakollisesta osiosta:

1. Matematiikan osio: 3 pakollista tehtävää 
2. Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävä osio: jokaisesta osiosta 2 tehtävää, joista tulee vastata yhteensä kolmeen

Jokaisesta tehtävästä maksimipistemäärä on 6 pistettä, joten kokeesta saatava maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Hakijan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta. 

Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.


 Valintakoevaatimukset

DI-valintakoe 2021

Diplomi-insinöörien kaikkien hakukohteiden yhteinen valintakoe koostuu keväällä 2021 kaikille pakollisesta matematiikan osiosta sekä valinnaisesta osiosta.

Pakollinen matematiikan osio: 3 kysymystä, joihin kaikki vastavaat.

Valinnainen osio: Valinnainen osio koostuu kuudesta kysymyksestä seuraavasti:

     Fysiikka: 2 kysymystä
     Kemia: 2 kysymystä
     Tekniikan alan luova ongelmanratkaisukyky: 2 kysymystä

Näistä valinnaisen osion kysymyksistä hakija valitsee 3 kysymystä, joihin hän vastaa ja ne voi valita mistä aineesta tahansa.

Valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan aineistoon.

Huomioithan, että pääsykokeeseen löytyy erillinen sallittujen laskinten lista! Käy tutustumassa siihen hyvissä ajoin etukäteen tästä linkistä. 

 


Tärkeitä päivämääriä


Kevään yhteishaku


Kevään 2021 yhteishaku alkaa
17.3.2021
Kevään 2021 yhteishaku päättyy
31.3.2021

Valintakoe ja tulokset

TAPAHTUMA PÄIVÄ
Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään  31.5.2021
DIA yhteisvalinnan valintakoe 
1.6.2021 klo 10-14
Valintakokeen tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021