Valintakoetietoja

Me tiedämme, mitä onnistuminen vaatii.

Yhteisvalinnan kautta opiskelemaan diplomi-insinööriksi!


Täältä löydät aikaisempien vuosien valintakokeet niiltä osin kuin ne on julkaistu. Löydät sivulta myös ratkaisut.

Hakijamäärät kevät 2022


Hakukohde

Kaikki hakijat

Ylin hakukohde yhteisvalinnassa

Aloituspaikat

Aalto

9480

2907

1263

Jyväskylä

276

60

50

LUT

2550

357

480

Oulu

2634

573

529

Tampere

5744

1306

874

Turku

2037

363

243

Vaasa

825

87

147

Åbo Akademi

312

75

80

yhteensä

23858

5728

3666


Hakukohteet

Teknillisiä tieteitä haetaan opiskelemaan yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnan piiriin kuuluu yhdeksän yliopistoa: Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Vaasan yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

DIA-yhteisvalinnassa voit hakea yhteen tai useampaan diplomi-insinöörikoulutuksen yhteisvalinnassa olevaan hakukohteeseen: todistusvalinnassa huomioitavat aineet ja valintakokeet ovat samat kaikissa yliopistoissa, mutta todistusvalinnan kynnysehdot ovat hakukohdekohtaisia.

 

Opiskelupaikat


Automaatiotekniikka

Aalto-yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Bioinformaatioteknologia

Aalto-yliopisto

Data-arkkitehti (hakukohde vahvistetaan myöhemmin)

Vaasan yliopisto

Elektroniikkatekniikka

Aalto-yliopisto

Oulun yliopisto

Energiatekniikka

Aalto-yliopisto

LUT-yliopisto

Vaasan yliopisto

Fotoniikka

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Informaatioteknologia

Aalto-yliopisto

Åbo Akademi (Datateknik / Informationsteknologi) 

Kemiantekniikka

Aalto-yliopisto

LUT-yliopisto

Åbo Akademi (Kemi- och processteknik)

Kestävät teknologiat

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Kestävät yhdyskunnat

Aalto-yliopisto

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka

Aalto-yliopisto

Konetekniikka

LUT-yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Laskennallinen tekniikka

LUT-yliopisto

Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia

Turun yliopisto

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus

Tampereen yliopisto

Materiaalitekniikka

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Ohjelmistotekniikka

Tampereen yliopisto (Porin kampus)

Prosessitekniikka

Oulun yliopisto

Åbo Akademi (Kemi- och processteknik)

Rakennustekniikka

Aalto-yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Robotiikka

Tampereen yliopisto

Sähkötekniikka

Aalto-yliopisto

LUT-yliopisto

Tampereen yliopisto

Vaasan yliopisto

Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Aalto-yliopisto

Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)

Teknillinen psykologia

Aalto-yliopisto

Teknis-luonnontieteellinen

Tampereen yliopisto

Teknologiajohtaminen

Jyväskylän yliopisto

Tietojohtaminen

Tampereen yliopisto

Tietotekniikka

Aalto-yliopisto

Jyväskylän yliopisto

LUT-yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto (Porin kampus)

Vaasan yliopisto

Tuotantotalous

Aalto-yliopisto

LUT-yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Vaasan yliopisto

Ympäristötekniikka

LUT-yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto


Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2023

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 15.3.-30.3.2023

Valintakoepäivä 30.5.2023 klo 10.00 – 14.00

Valintamenettely 2023

DI-hakukohteisiin voi tulla valituksi todistuvalinnassa, valintakoevalinnassa tai kilpailumenestysvalinnassa.

Jos täytät todistusvalinnan kynnysehdot, huomioidaan sinut automaattisesti todistusvalinnassa ja saat tiedon asiasta noin viikkoa ennen DI-valintakoetta. Sinulle tarjotaan paikkaa korkeimmasta hakutoiveestasi, johon pisteesi riittävät. Voit edelleen osallistua valintakokeeseen ja näin tavoitella korkeammalla hakutoiveella olevaa DI-hakukohdetta.

Jos et täytä todistusvalinnan kynnysehtoja tai et tule hyväksytyksi todistusvalinnassa, tulee sinun osallistua valintakokeeseen voidaksesi tulla valituksi.

1. Todistusvalinnassa valitaan 80 % aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella.

2. Valintakoevalinnassa valitaan tämän jälkeen 20 % aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista valintakoepisteiden perusteella.

3. Kilpailumenestysvalinnassa hakijat valitaan joko Matemaattisten aineiden opettajien liiton (MAOL) Neljän tieteen kisojen tai Tutki-Kokeile-Kehitä -tiede- ja teknologiakilpailumenestyksen (TuKoKe) perusteella. Lue kilpailumenestysvalinnasta lisää täältä.

Todistusvalinta 2023

DI-aloituspaikoista varataan 80 % todistusvalinnalla valittaville hakijoille.

Aloituspaikoista 70 % varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille.

Todistusvalinnassa on hakukohdekohtaisena kynnysehtona joko pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian arvosana (vähintään C tai korkeampi). Riittää, että täytät yhden kynnysehdoista.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon äidinkielen, pitkän matematiikan ja JOKO fysiikan TAI kemian arvosana riippuen siitä, kummasta aineesta saat paremmat pisteet. DI-opinnoista haaveilevan kannattaa siis kirjoittaa ainakin nuo aineet. 


L

E

M

C

B

A

Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä)

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Matematiikka, pitkä

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

Fysiikka tai kemia

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

Koulutuksilla on lisäksi omia kynnysehtoja. Nämä kynnysehdot voivat olla pitkästä matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta ja näissä arvosanavaatimus voidaan asettaa välille C-L. Mikäli koulutukseen on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa, riittää, että hakijalla on yksi aine suoritettu kynnysehdon ylittävästi. Koulutuskohtaiset kynnysehdot pääset katsomaan esimerkiksi täältä.


Todistusvalinnan enimmäispistemäärä DI-hakukohteissa on 105,0.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 26.5.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.

 

Valintakoevaatimukset 2023

Valintakoe kevät 2023


DI-hakukohteiden valintakoe järjestetään tiistaina 30.5.2023 klo 10.00 – 14.00. Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteiden valintakoepaikkakunnat ovat Espoo, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Hakija voi valita, millä paikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen. Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

DI-hakukohteiden valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisiin pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan materiaaliin.

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta:

 • pakollisesta matematiikan osiosta ja
 • valinnaisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

 

Matematiikan osiossa on kolme (3) tehtävää. Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä. Hakijan tulee vastata kaikkiin tämän osion tehtäviin ja saada vähintään 6/18 pistettä tullakseen huomioiduksi valintakoevalinnassa. Huom. yliopistojen on mahdollista poiketa kynnysehdosta, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä (kynnysehtoa on mahdollista laskea, mutta ei nostaa).


Valinnaisten tehtävien osiossa on

 • kaksi (2) fysiikan,
 • kaksi (2) kemian ja
 • kaksi (2) tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä testaavaa tehtävää.

Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä. Hakijan tulee vastata kolmeen (3) tämän osion tehtävään. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen (3) valinnaiseen tehtävään, otetaan häneltä huomioon kolme (3) vähiten pisteitä tuottavaa tehtävää.

 

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 36 pistettä.

Tasapistetilanteessa ratkaisee matematiikan osiosta saatu pistemäärä.


Valintakokeissa on sallittua käyttää nelilaskimia ja vain tietynlaisia funktiolaskimia. Funktiolaskin EI saa olla tekstiä tallentava, ohjelmoitava, graafinen, sisältää symbolisen laskennan toimintoja tai tilastoanalyysin toimintoja.

Esimerkkejä sallituista laskimista

Canon F-502G
Canon F-604
Canon F-715SG
Canon F-718SGA

Casio FX-270 W
Casio FX-350 MS
Casio FX-82 ES (myös Solar ok)
Casio FX-82 ES Plus
Casio FX-82EX
Casio FX-82 EX PK
Casio FX-82 MS
Casio FX-82 Solar II
Casio FX-82 W
Casio FX-83 W
Casio FX-85 ES
Casio FX-85 ES Plus
CasioFX-85EX
Casio FX-85 MS

(ClassWiz-sarjasta hyväksyttyjä laskimia ovat fx-82EX ja fx-85EX)

Sharp EL-501W
Sharp EL-501XBVL
Sharp EL-501XBWH
Sharp EL-531H
Sharp EL-531TH (kaikki värit)
Sharp EL-531VH
Sharp EL-531WH
Sharp EL-531XHBGR (tuotepakkauksessa, laskimessa EL-531XH)
Sharp EL-531XHBPK (tuotepakkauksessa, laskimessa EL-531XH)
Sharp EL-531XHBVL (tuotepakkauksessa, laskimessa EL-531XH)
Sharp EL-531XHBWH (tuotepakkauksessa, laskimessa EL-531XH)
Sharp EL-531XHBSL (tuotepakkauksessa, laskimessa EL-531XH)
Sharp EL-W531XHBPK (tuotepakkauksessa, laskimessa EL-W531XH)
Sharp EL-W531XHBSL (tuotepakkauksessa, laskimessa EL-W531XH)
Sharp EL-W531XHBGR (tuotepakkauksessa, laskimessa EL-W531XH)
Sharp EL-W531XHBVL (tuotepakkauksessa, laskimessa EL-W531XH)
Sharp EL-W531XHBWH (tuotepakkauksessa, laskimessa EL-W531XH)

Texas Instruments TI-30 Eco RS
Texas Instruments TI-30 X II B
Texas Instruments TI-30 X II S
Texas Instruments TI-30 XA
Texas Instruments TI-30 XB MultiView
Texas Instruments TI-30 XS MultiView
Texas Instruments TI-34 Multi View
Texas Instruments TI-34 II Explorer Plus


Voit halutessasi tutustua DIA-yhteisvalinnan nettisivuilla muutaman edellisen vuoden valintakoekysymyksiin ja malliratkaisuihin.

Valintaperusteet 2023

Hakukelpoisuus


Olet hakukelpoinen DI-hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden DI-hakukohteisiin.


Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2023

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Aalto-yliopisto

Automaatio ja robotiikka

76 (53)

19 (14)

95 (67)

Bioinformaatioteknologia

68 (48)

17 (12)

85 (60)

Elektroniikka ja sähkötekniikka

96 (67)

24 (17)

120 (84)

Energia- ja konetekniikka

156 (109)

39 (28)

195 (137)

Informaatioteknologia

52 (36)

13 (10)

65 (46)

Kemian tekniikka

160 (112)

40 (28)

200 (140)

Kestävät yhdyskunnat

56 (39)

14 (10)

70 (49)

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Rakennustekniikka

80 (56)

20 (14)

100 (70)

Teknillinen fysiikka ja matematiikka

64 (45)

16 (12)

80 (57)

Teknillinen psykologia

24 (17)

6 (5)

30 (22)

Tietotekniikka

104 (73)

26 (19)

130 (92)

Tuotantotalous

48 (34)

12 (9)

60 (43)

Itä-Suomen yliopisto

 

 

 

Fotoniikka

20 (14)

5 (4)

25 (18)

Kestävät teknologiat

32 (22)

8 (6)

40 (28)

Teknillinen fysiikka

28 (20)

7 (5)

35 (25)

Jyväskylän yliopisto

Teknologiajohtaminen

24 (17)

6 (4)

30 (21)

Tieto- ja ohjelmistotekniikka

40 (28)

10 (7)

50 (35)

LUT-yliopisto

Energiatekniikka

50 (35)

13 (10)

63 (45)

Kemiantekniikka

29 (20)

7 (5)

36 (25)

Konetekniikka

41 (29)

10 (7)

51 (36)

Laskennallinen tekniikka

18 (13)

5 (4)

23 (17)

Sähkötekniikka

46 (32)

11 (8)

57 (40)

Tietotekniikka

50 (35)

12 (9)

62 (44)

Tuotantotalous

62 (43)

16 (12)

78 (55)

Ympäristötekniikka

25 (18)

6 (5)

31 (23)

Oulun yliopisto

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

68 (48)

17 (12)

85 (60)

Konetekniikka

88 (62)

22 (16)

110 (78)

Prosessitekniikka

64 (45)

16 (12)

80 (57)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

43 (30)

11 (8)

54 (38)

Tietotekniikka

80 (56)

20 (14)

100 (70)

Tuotantotalous

36 (25)

9 (7)

45 (32)

Ympäristötekniikka

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Tampereen yliopisto

Automaatiotekniikka

48 (34)

12 (9)

60 (43)

Konetekniikka

81 (57)

20 (14)

101 (71)

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus

26 (18)

6 (5)

32 (23)

Materiaalitekniikka

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Ohjelmistotekniikka (Pori)

12 (8)

3 (2)

15 (10)

Rakennustekniikka

80 (56)

20 (14)

100 (70)

Robotiikka

32 (22)

8 (6)

40 (28)

Sähkötekniikka

80 (56)

20 (14)

100 (70)

Teknis-luonnontieteellinen

26 (18)

6 (5)

32 (23)

Tietojohtaminen

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Tietotekniikka

100 (70)

25 (18)

125 (88)

Tuotantotalous

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Ympäristö-, energia- ja biotekniikka

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Turun yliopisto

Automaatiotekniikka

24 (17)

6 (5)

30 (22)

Biotekniikka

32 (22)

8 (6)

40 (28)

Konetekniikka

30 (21)

7 (5)

37 (26)

Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia

24 (17)

6 (5)

30 (22)

Materiaalitekniikka

30 (21)

7 (5)

37 (26)

Tietotekniikka (Pori)

12 (8)

3 (2)

15 (10)

Tietotekniikka

50 (35)

13 (10)

63 (45)

Vaasan yliopisto

Automaatio ja tietotekniikka

42 (29)

10 (7)

52 (36)

Data-arkkitehti (hakukohde vahvistetaan myöhemmin)

28 (20)

7 (5)

35 (25)

Sähkö- ja energiatekniikka

24 (17)

6 (4)

30 (21)

Tuotantotalous

24 (17)

6 (4)

30 (21)

Åbo Akademi

Datateknik / Informationsteknologi

28 (20)

7 (5)

35 (25)

Kemi- och processteknik

36 (25)

9 (7)

45 (32)


Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

 

 • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
 • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa

 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?


 • Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

 • Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia

 • Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot
              → vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

 • Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen

 • Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja

 • Muista, että yksittäinen lukion kirjasarja ei ole sama asia kuin lukion oppimäärä = kannattaa lukea eri kirjasarjojen kirjoja, monet asiat on käsitelty niissä hieman eri näkökulmasta!