Valintakoetietoja

Me tiedämme, mitä onnistuminen vaatii. Hae yhteisvalinnan kautta opiskelemaan diplomi-insinööriksi!

Diplomi-insinöörien laaja-alainen koulutus tarjoaa monia mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tekniikan alalla.

Teknillisiä tieteitä haetaan opiskelemaan yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnan piiriin kuuluu yhdeksän yliopistoa: Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Vaasan yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

DIA-yhteisvalinnassa voit hakea yhteen tai useampaan diplomi-insinöörikoulutuksen yhteisvalinnassa olevaan hakukohteeseen: todistusvalinnassa huomioitavat aineet ja valintakokeet ovat samat kaikissa yliopistoissa, mutta todistusvalinnan kynnysehdot ovat hakukohdekohtaisia.


Hakijamäärät kevät 2023

Hakukohde

Kaikki hakijat

Ensisijaiset hakijat

Aloituspaikat

Sisäänpääsyprosentti*

Aalto yliopisto

10 822

3004

1285

11,87 %

Itä-Suomen yliopisto

285

78

100

35,09 %

Jyväskylän yliopisto

456

102

80

17,54 %

LUT-yliopisto

2670

381

401

15,02 %

Oulun yliopisto

2697

633

529

19,61 %

Tampereen yliopisto

6977

1533

825

11,82 %

Turun yliopisto

2325

376

252

10,84 %

Vaasan yliopisto

741

84

147

19,84 %

Åbo Akademi

360

90

80

22,22 %

*Sisäänpääsyprosentit yliopistoihin kaikkien hakijoiden ja aloituspaikkojen määrän perusteella.

Tekniikan alan koulutuskohtaiset hakijamäärät löydät yliopistojen omilta sivuilta.

 

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2024

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 13.3. – 27.3.2024

Valintakoepäivä 28.5.2024 klo 10.00 – 14.00

 

Valintamenettely

DI-hakukohteisiin voi tulla valituksi todistuvalinnassa, valintakoevalinnassa tai kilpailumenestysvalinnassa.

Jos täytät todistusvalinnan kynnysehdot, huomioidaan sinut automaattisesti todistusvalinnassa ja saat tiedon asiasta noin viikkoa ennen DI-valintakoetta. Sinulle tarjotaan paikkaa korkeimmasta hakutoiveestasi, johon pisteesi riittävät. Voit edelleen osallistua valintakokeeseen ja näin tavoitella korkeammalla hakutoiveella olevaa DI-hakukohdetta.

Jos et täytä todistusvalinnan kynnysehtoja tai et tule hyväksytyksi todistusvalinnassa, tulee sinun osallistua valintakokeeseen voidaksesi tulla valituksi.

1. Todistusvalinnassa valitaan 80 % aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella.

2. Valintakoevalinnassa valitaan tämän jälkeen 20 % aloituspaikkamäärän mukaisista hakijoista valintakoepisteiden perusteella.

3. Kilpailumenestysvalinnassa hakijat valitaan eri kilpailujen perusteella. Näitä ovat esimerkiksi MAOL:n järjestämät valtakunnalliset matematiikka, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailut (Datatähti) tai Tutki-Kokeile-Kehitä -tiede- ja teknologiakilpailu (TuKoKe). Hakukohteet määrittelevät tarkemmin, minkä kilpailujen perusteella hakukohteeseen voi tulla hyväksytyksi. Lue kilpailumenestysvalinnasta lisää täällä.


Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen DI-hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden DI-hakukohteisiin.


Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2024

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Aalto-yliopisto

Automaatio ja robotiikka

84 (59)

21 (15)

105 (74)

Bioinformaatioteknologia

68 (48)

17 (12)

85 (60)

Elektroniikka ja sähkötekniikka

104 (73)

26 (18)

130 (91)

Energia- ja konetekniikka

156 (109)

39 (27)

195 (136)

Informaatioteknologia

56 (39)

14 (10)

70 (49)

Kemian tekniikka

160 (112)

40 (28)

200 (140)

Kestävät yhdyskunnat

56 (39)

14 (10)

70 (49)

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Rakennustekniikka

80 (56)

20 (14)

100 (70)

Teknillinen fysiikka ja matematiikka

72 (50)

18 (13)

90 (63)

Teknillinen psykologia

24 (17)

6 (4)

30 (21)

Tietotekniikka

104 (73)

26 (18)

130 (91)

Tuotantotalous

48 (34)

12 (8)

60 (42)

Itä-Suomen yliopisto

 

 

 

Fotoniikka (Joensuu)

20 (14)

5 (4)

25 (18)

Kestävät teknologiat (Joensuu)

36 (25)

9 (7)

45 (32)

Teknillinen fysiikka (Kuopio)

32 (22)

8 (6)

40 (28)

Jyväskylän yliopisto

Teknologiajohtaminen

32 (22)

8 (6)

40 (28)

Tieto- ja ohjelmistotekniikka

60 (42)

15 (11)

75 (53)

LUT-yliopisto

Energiatekniikka

50 (35)

13 (9)

63 (44)

Kemiantekniikka

33 (23)

8 (6)

41 (29)

Konetekniikka

41 (29)

10 (7)

51 (36)

Laskennallinen tekniikka

16 (11)

4 (3)

20 (14)

Sähkötekniikka

26 (18)

6 (4)

32 (22)

Tietotekniikka

56 (39)

14 (10)

70 (49)

Tuotantotalous

62 (43)

16 (11)

78 (54)

Ympäristötekniikka

21 (15)

5 (4)

26 (19)

Oulun yliopisto

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

68 (48)

17 (12)

85 (60)

Konetekniikka

88 (62)

22 (15)

110 (77)

Lääketieteen tekniikka

32 (22)

8 (6)

40 (28)

Prosessitekniikka

64 (45)

16 (11)

80 (56)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

43 (30)

11 (8)

54 (38)

Tietotekniikka

80 (56)

20 (14)

100 (70)

Tuotantotalous

36 (25)

9 (6)

45 (31)

Ympäristötekniikka

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Tampereen yliopisto

Automaatiotekniikka

48 (34)

12 (8)

60 (42)

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikka

35 (25)

9 (6)

44 (31)

Energiamurros

32 (22)

8 (6)

40 (28)

Konetekniikka

81 (57)

20 (14)

101 (71)

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus

26 (18)

6 (4)

32 (22)

Materiaalitekniikka

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Rakennustekniikka

80 (56)

20 (14)

100 (70)

Robotiikka

32 (22)

8 (6)

40 (28)

Sähkötekniikka

80 (56)

20 (14)

100 (70)

Teknis-luonnontieteellinen

26 (18)

6 (4)

32 (22)

Tietojohtaminen

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Tietotekniikka

112 (78)

28 (20)

140 (98)

Tuotantotalous

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Ympäristö-, energia- ja biotekniikka

44 (31)

11 (8)

55 (39)

Turun yliopisto

Automaatiotekniikka

24 (17)

6 (4)

30 (21)

Biotekniikka

32 (22)

8 (6)

40 (28)

Elintarviketekniikka

12 (8)

3 (2)

15 (10)

Konetekniikka

30 (21)

7 (5)

37 (26)

Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia

24 (17)

6 (4)

30 (21)

Materiaalitekniikka

30 (21)

7 (5)

37 (26)

Tietotekniikka

50 (35)

13 (9)

63 (44)

Tuotantotalous

16 (11)

4 (3)

20 (14)

Vaasan yliopisto

Automaatio ja tietotekniikka

42 (29)

10 (7)

52 (36)

Data-arkkitehtuuri

28 (20)

7 (5)

35 (25)

Sähkö- ja energiatekniikka

24 (17)

6 (4)

30 (21)

Tuotantotalous

24 (17)

6 (4)

30 (21)

Åbo Akademi

Datateknik

28 (20)

7 (5)

35 (25)

Kemi- och processteknik

36 (25)

9 (6)

45 (31)

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

 • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
 • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa

 

Todistusvalinta

DI-aloituspaikoista varataan 80 % todistusvalinnalla valittaville hakijoille.

Aloituspaikoista 70 % varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon seuraavat aineet:

 • äidinkieli
 • pitkä matematiikka 
 • fysiikan TAI kemian arvosana riippuen siitä, kummasta aineesta saat paremmat pisteet. 

DI-opinnoista haaveilevan kannattaa siis kirjoittaa ainakin nuo aineet. 

Todistusvalinnassa on hakukohdekohtaisia kynnysehtoja. Kynnysehtona on joko pitkän matematiikan, fysiikan ja/tai kemian ylioppilaskokeen arvosana. Mikäli koulutukseen on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa, riittää, että hakijalla on yksi aine suoritettu kynnysehdon ylittävästi. Koulutuskohtaiset kynnysehdot pääset katsomaan täältä.
 

L

E

M

C

B

A

Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä)

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Matematiikka, pitkä

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

Fysiikka tai kemia

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4


Todistusvalinnan enimmäispistemäärä DI-hakukohteissa on 105,0.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 27.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

 

Valintakoevaatimukset

Valintakoe kevät 2024


DI-hakukohteiden valintakoe järjestetään tiistaina 28.5.2024 klo 10.00 – 14.00. 

Valintakoe on paperinen. Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteiden valintakoepaikkakunnat ovat Espoo, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Hakija voi valita, millä paikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen. Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

DI-hakukohteiden valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisiin pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan materiaaliin. Voit tutustua lukion opetussuunnitelmaan Opetushallituksen sivuilla.

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta:

 • pakollisesta matematiikan osiosta ja
 • valinnaisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

 

Matematiikan osiossa on kolme (3) tehtävää. Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä. Hakijan tulee vastata kaikkiin tämän osion tehtäviin ja saada vähintään 6/18 pistettä tullakseen huomioiduksi valintakoevalinnassa. Huom. yliopistojen on mahdollista poiketa kynnysehdosta, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä (kynnysehtoa on mahdollista laskea, mutta ei nostaa).


Valinnaisten tehtävien osiossa on

 • kaksi (2) fysiikan,
 • kaksi (2) kemian ja
 • kaksi (2) tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä testaavaa tehtävää.


Tehtäväkohtainen maksimipistemäärä on 6 pistettä. Hakijan tulee vastata kolmeen (3) tämän osion tehtävään. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen (3) valinnaiseen tehtävään, otetaan häneltä huomioon kolme (3) vähiten pisteitä tuottavaa tehtävää.

 

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 36 pistettä. Tasapistetilanteessa ratkaisee matematiikan osiosta saatu pistemäärä.

Valintakokeissa on sallittua käyttää nelilaskimia ja vain tietynlaisia funktiolaskimia. Funktiolaskin ei saa olla tekstiä tallentava, ohjelmoitava, graafinen, sisältää symbolisen laskennan toimintoja tai tilastoanalyysin toimintoja. Täältä löydät tarkemmat tiedot sallituista laskimista.

Tutustu aikaisempien vuosien valintakokeisiin täällä.

Valintakoevalinnan tulokset julkaistaan viimeistä 4.7.2024 Oma Opintopolku- palvelussa.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?


 • Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

 • Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia

 • Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot
              → vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

 • Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen

 • Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja

 • Muista, että yksittäinen lukion kirjasarja ei ole sama asia kuin lukion oppimäärä = kannattaa lukea eri kirjasarjojen kirjoja, monet asiat on käsitelty niissä hieman eri näkökulmasta!