Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Biotieteet

Biotieteiden hakukohteisiin kuuluu useita hieman eri alueille painottuvia koulutusaloja. Keväällä 2021 käyttöön otetaan biotieteiden alojen yhteisvalinta, johon kuuluvien alojen lisäksi valmennamme myös biolääketieteen yhteisvalinnan hakukohteisiin. Kaikille näille aloille yhteistä on vahva osaaminen solu- ja molekyylitason biologiassa ja kemiassa, mikä näkyy myös pääsykoevaatimuksissa: kaikissa näissä valintakokeissa vaaditaan rautaista osaamista juuri näiden alojen lukiokursseista. Kaikilla biotieteiden kursseilla opiskellaankin lukion laaja oppimäärä biologiassa ja kemiassa sekä valmistaudutaan käsittelemään mahdollisia ennakkoaineistoja tai valmennetaan hakijat kohtaamaan kokeessa jaettavat aineistot vahvalla rutiinilla!

Yhteisvalintaan kuuluvat hakukohteet ovat biokemia (Oulun ja Turun yliopistot), molekyylibiotieteet (Helsingin yliopisto) sekä bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutusohjelma (LuK + FM, Tampereen yliopisto). Näiden lisäksi valmennamme biolääketieteen yhteisvalinnan koulutusohjelmiin (Turun ja Itä-Suomen yliopistot).

Biolääketieteen tutkinto-ohjelma on näistä hakukohteista kenties lähimpänä perinteistä lääketiedettä, sillä se yhdistää lääketieteen ja luonnontieteiden osaamisen ihmiskehon ymmärtämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi. Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen yhdistyvät lääketieteeseen tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Helsingin yliopiston molekyylibiotieteiden tutkinto-ohjelma on hakukohteista kaikkein monialaisin, sillä se antaa vahvan pohjan biotieteiden hyödyntämiseen mm. lääketieteessä, biotekniikkaa hyödyntävässä teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa sekä bio-, elintarvike- ja ravitsemustieteissä.

Kaikki biotieteiden koulutusohjelmat hyödyntävät luonnontieteiden uusimpia laboratorisia ja tietoteknisiä menetelmiä ihmisen ja/tai ympäristön hyväksi. Biotieteiden ammatteja ilmestyy jatkuvasti lisää yhteiskunnan tarpeiden ja osaamisen kehittyessä - niitä ei siis turhaan kutsuta tulevaisuuden aloiksi!

Biotieteiden yhteisvalinta 2021

Biotieteiden aloilla käytetään keväällä 2021 yhteisvalintaa. Täältä löydät tärkeimmät tiedot, joita sinun tulee hakijana tietää biotieteiden yhteisvalinnasta ja uudesta valintakokeesta!

Biotieteiden alojen yhteisvalinta 2021

Biotieteiden yhteisvalinnassa voit hakea seuraaviin hakukohteisiin:

 • Helsingin yliopisto: Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, LuK + FM
 • Oulun yliopisto: Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, LuK + FM
 • Tampereen yliopisto: Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutusohjelma, LuK + FM
 • Turun yliopisto: Biokemia, LuK + FM

Valintakoe järjestetään 27.5.2021 kello 14 - 17. Voit hakea yhteen tai useampaan näistä hakukohteista samalla valintakokeella, ja saat itse valita, millä koepaikkakunnista haluat tehdä kokeen. Tarkemmat tiedot kokeen järjestämisestä ja sen toteutustavasta koronapandemian aikana julkaistaan viimeistään 16.3.2021. Katso alla olevan opiskelupaikat-taulukon alta lisätietoa valintakokeesta sekä todistusvalinnan käytännöistä!


Opiskelupaikat kaupungeittain

Koulutusohjelma

Aloituspaikat todistusvalinnalla (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat valintakokeella (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat yhteensä (joista ensikertalaisille)

Helsingin yliopisto: molekyylibiotieteet

33 (27)

29 (17)

62 (44)

Oulun yliopisto: biokemia

18 (15)

12 (9)

30 (24) + 6 paikkaa alan opintojen perusteella

Tampereen yliopisto: bioteknologia

18 (11)

12 (7)

30 (18)

Turun yliopisto: biokemia

24 (20)

23 (14)

47 (34)

Kaikki yhteensä

93 (73)

76 (47)

169 (120)


Valintakoevaatimukset

Valintakokeessa edellytetään lukion kemian ja biologian pakollisten sekä valtakunnallisten syventävien kurssien (Opetushallitus, 2015) keskeisten sisältöjen osaamista. Sen lisäksi kokeen alussa jaetaan aineisto, joka voi käsitellä biologiaan, kemiaan, biokemiaan tai bioteknologiaan liittyviä aiheita. Aineisto on englanninkielinen, ja se sisältää erikoistermit sekä suomeksi että englanniksi. Valintakokeeseen voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Kaikilla biotieteiden kursseillamme otetaan huomioon nämä uudistukset valintakokeessa!

Valintakokeen tarkoitus on mitata hakijan kykyä hahmottaa, ymmärtää, yhdistellä, päätellä, arvioida sekä/tai soveltaa tietoa. Kokeessa voi olla myös laskutehtäviä, minkä takia kokeeseen saa ottaa mukaan yksinkertaisen nelilaskimen eli peruslaskimen. Lisätietoa hyväksyttävistä laskimista julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään huhtikuun lopussa. Muita apuvälineitä kuten taulukoita, edistyneempiä laskimia tai laskimen käyttöohjeita ei saa olla mukana kokeessa.

Todistusvalinta

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Kaikilla yhteisvalintaan kuuluvilla aloilla käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta. Huomaathan, että Helsingin yliopiston molekyylibiotieteen koulutusohjelmaan hakijalta vaaditaan lisäksi kynnysehtona biologiasta vähintään arvosana A.

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Kemia
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista:
  • Enintään yksi matemaattinen ainereaali
  • Enintään yksi ainereaali
  • Enintään yksi kieli

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli mahdolliset kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 166,7.

BIOTIETEIDEN YHTEISVALINTA
L E M C B A
äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Kaksi hakijalle parhaiten pisteitä tuottavaa ainetta seuraavista:
Matemaattiset ainereaalit (enintään yksi)
fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Ainereaalit (enintään yksi)
biologia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofia 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
maantiede 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
terveystieto 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
uskonto/elämänkatsomustieto 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
yhteiskuntaoppi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
muut reaaliaineet** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Kielet (enintään yksi)
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
* äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
** EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintoaineet, joille ei ole suoraa vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, pisteytetään muiden reaaliaineiden mukaan

 

Biolääketieteen yhteisvalinta

Biolääketieteen yhteisvalinta koskee keväällä 2021 Turun ja Itä-Suomen yliopistoja. Täältä löydät tärkeimmät tiedot yhteisvalinnasta sekä biolääketieteen valintakokeesta!

Biolääketieteen yhteisvalinta 2021

Biolääketieteen yhteisvalinnassa voit hakea seuraaviin hakukohteisiin:

 • Itä-Suomen yliopisto (Kuopio): Biolääketieteen koulutusohjelma, LuK + FM
 • Turun yliopisto: Biolääketieteen koulutusohjelma, LuK + FM

Valintakoe järjestetään 25.5.2021 kello 9 – 14. Voit halutessasi hakea samalla kokeella molempiin näistä hakukohteista. Koe suoritetaan joko Kuopiossa tai Turussa. Tarkemmat tiedot kokeen järjestämisestä ja sen toteutustavasta koronapandemian aikana julkaistaan viimeistään 16.3.2021.

Valintakoe toteutetaan yhteistyössä lääketieteellisten alojen valintakokeen kanssa, mutta vain biologian ja kemian osioiden osalta. Koe ei siis ole täysin sama kuin lääketieteellisillä aloilla, eikä biolääketieteen kokeella voi hakea lääketieteellisille aloille tai toisin päin.

Opiskeupaikat kaupungeittain

Koulutusohjelma

Aloituspaikat todistusvalinnalla (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat valintakokeella (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat yhteensä (joista ensikertalaisille)

Itä-Suomen yliopisto: biolääketiede

26 (26)

24 (5)

50 (31)

Turun yliopisto: biolääketiede

16 (16)

14 (3)

30 (19)


Valintakoevaatimukset

Valintakokeessa edellytetään lukion kemian ja biologian pakollisten sekä valtakunnallisten syventävien kurssien (Opetushallitus, 2015) keskeisten sisältöjen osaamista. Lisäksi valintakoe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon.

Kokeeseen saa ottaa mukaan yksinkertaisen nelilaskimen eli peruslaskimen. Muita apuvälineitä kuten taulukoita, edistyneempiä laskimia tai laskimen käyttöohjeita ei saa olla mukana kokeessa. Myöskään ennakkomateriaalia ei saa ottaa mukaan kokeeseen. 

Todistusvalinta

Biolääketieteen hakukohteissa todistusvalinnassa ovat mukana vain ensikertalaiset hakijat. Huomaathan, että kynnysehtona todistusvalinnassa on vähintään arvosana C sekä biologiassa että kemiassa. Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Molemmilla yhteisvalintaan kuuluvilla aloilla käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

BIOLÄÄKETIEDE

L

E

M

C

B

A

äidinkieli*

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

kemia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

biologia

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Ainereaalit (enintään yksi)

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto/elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

muut reaaliaineet**

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Kielet (enintään yksi)

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

* äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
** EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintoaineet, joille ei ole suoraa vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, pisteytetään muiden reaaliaineiden mukaan