Valintakoetietoja

Biotieteet

Biotieteiden hakukohteisiin kuuluu useita hieman eri alueille painottuvia koulutusaloja. Keväällä 2023 on käytössä biotieteiden alojen yhteisvalinta. Kaikille näille aloille yhteistä on vahva osaaminen solu- ja molekyylitason biologiassa ja kemiassa, mikä näkyy myös pääsykoevaatimuksissa: kaikissa näissä valintakokeissa vaaditaan rautaista osaamista juuri näiden alojen lukiokursseista. Kaikilla biotieteiden kursseilla opiskellaankin lukion laaja oppimäärä biologiassa ja kemiassa ja valmennetaan hakijat kohtaamaan kokeessa jaettavat aineistot vahvalla rutiinilla!

Yhteisvalintaan kuuluvat hakukohteet ovat biokemia (Oulun ja Turun yliopistot), molekyylibiotieteet (Helsingin yliopisto) sekä bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutusohjelma (LuK + FM, Tampereen yliopisto).

Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen yhdistyvät lääketieteeseen tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Helsingin yliopiston molekyylibiotieteiden tutkinto-ohjelma on hakukohteista kaikkein monialaisin, sillä se antaa vahvan pohjan biotieteiden hyödyntämiseen mm. lääketieteessä, biotekniikkaa hyödyntävässä teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa sekä bio-, elintarvike- ja ravitsemustieteissä.

Kaikki biotieteiden koulutusohjelmat hyödyntävät luonnontieteiden uusimpia laboratorisia ja tietoteknisiä menetelmiä ihmisen ja/tai ympäristön hyväksi. Biotieteiden ammatteja ilmestyy jatkuvasti lisää yhteiskunnan tarpeiden ja osaamisen kehittyessä - niitä ei siis turhaan kutsuta tulevaisuuden aloiksi!

Hakijamäärät kevät 2022

Ala

Kaikki hakijat 2022

Ylin hakukohde yhteisvalinnassa

Aloituspaikat

Biotieteet

Oulu, biokemia

390

54

38

Turku, biokemia

633

75

47

Helsinki, molekyylibiotieteet

856

185

66

Tampere, bioteknologia

792

153

33

yhteensä

2671

467

184

Hakukohteet

Biotieteiden alojen yhteisvalinta 2023

Biokemian ja molekyylibiotieteiden alojen valintakoeyhteistyössä voit hakea samalla kokeella samanaikaisesti yhteen tai useampaan alan hakukohteeseen. Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoeyhteistyössä ovat mukana:

 • Helsingin yliopisto: Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
 • Oulun yliopisto: Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
 • Tampereen yliopisto: Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
 • Turun yliopisto: Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Tärkeitä päivämääriä


Hakuaika ja valinta 2023


Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 15.3.-30.3.2023

Valintakoepäivä 25.5.2023 klo 15.00-18.00

Valintamenettely

Biotieteiden yhteisvalinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön.

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen biotieteiden hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2023

Koulutusohjelma

Aloituspaikat todistusvalinnalla (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat valintakokeella (joista ensikertalaisille)

Aloituspaikat yhteensä (joista ensikertalaisille)

Helsingin yliopisto: molekyylibiotieteet

31 (25)

29 (15)

60 (40)

Oulun yliopisto: biokemia

20 (12)

12 (9)

32 (21)

Tampereen yliopisto: bioteknologia

20 (12)

13 (8)

33 (20)

Turun yliopisto: biokemia

22 (20)

20 (15)

42 (35)

Kaikki yhteensä

93 (69)

74 (47)

167 (116)


Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

 • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
 • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Todistusvalinta

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Kaikilla yhteisvalintaan kuuluvilla aloilla käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

 

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 29.5.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli biotieteiden opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo viisi ainetta. Biotieteiden todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Todistusvalinnassa huomioidaan hakijoilta seuraavat viisi ainetta:

 • Äidinkieli
 • Kemia
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista:
  • Enintään yksi matemaattinen ainereaali
  • Enintään yksi ainereaali
  • Enintään yksi kieli


Tästä kahden valittavan aineen joukosta parhaat pisteet voi saada fysiikasta ja pitkästä kielestä, mutta myös esimerkiksi biologia tai keskipitkä kieli antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 166,7.


BIOTIETEIDEN YHTEISVALINTA

L

E

M

C

B

A

äidinkieli*

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

kemia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

matematiikka, pitkä

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Kaksi hakijalle parhaiten pisteitä tuottavaa ainetta seuraavista:

Matemaattiset ainereaalit (enintään yksi)

fysiikka

31,7

26,5

21,2

15,9

10,6

5,3

Ainereaalit (enintään yksi)

biologia

26,8

22,4

17,9

13,4

8,9

4,5

filosofia

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

historia

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

maantiede

22,0

18,3

14,7

11,0

7,3

3,7

psykologia

24,6

20,5

16,4

12,3

8,2

4,1

terveystieto

13,9

11,5

9,2

6,9

4,6

2,3

uskonto/elämänkatsomustieto

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

yhteiskuntaoppi

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

muut reaaliaineet**

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Kielet (enintään yksi)

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

* äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä

** EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintoaineet, joille ei ole suoraa vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, pisteytetään muiden reaaliaineiden mukaan


Vähimmäispistemäärät ja kynnysehdot

Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa Helsingin yliopiston molekyylibiotieteen koulutusohjelmaan sinun on saatava vähintään 85 todistuspistettä. Helsingin yliopiston molekyylibiotieteen koulutusohjelmaan hakijalta vaaditaan lisäksi kynnysehtona biologiasta vähintään arvosana A.

Turun yliopiston biokemian tutkinto-ohjelman todistusvalinnan vähimmäispistemäärä on 85 todistuspistettä. Turun yliopiston biokemian tutkinto-ohjelman ensimmäiselle hakusijalleen asettaneille hakijoille annetaan todistusvalinnassa viisi (5) lisäpistettä.

Oulun yliopiston biokemian tutkinto-ohjelman todistusvalinnan vähimmäispistemäärä on 70 pistettä.

Tampereen yliopiston bioteknologian koulutuksen todistusvalintaan ei ole asetettu pisteytyksessä saatavaksi edellytettävää vähimmäispistemäärää eikä kynnysehtoja.

Valintakoevaatimukset

Valintakoe kevät 2023

Biotieteiden yhteisvalinnan valintakoe järjestetään torstaina 25.5.2023 kello 14-17.

Valintakoe on digitaalinen.

Biotieteiden yhteisvalinnan valintakokeessa edellytetään lukion kemian ja biologian pakollisten sekä valtakunnallisten syventävien kurssien (Opetushallitus, 2015) keskeisten sisältöjen osaamista. Sen lisäksi kokeessa jaetaan aineisto, joka voi käsitellä biologiaan, kemiaan, biokemiaan tai bioteknologiaan liittyviä aiheita. Aineisto on englanninkielinen, ja se sisältää erikoistermit sekä suomeksi että ruotsiksi. Valintakokeeseen voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi.

Biotieteiden ja molekyylibiotieteiden valintakokeessa on käytössä sähköisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin. Kokeeseen ei saa ottaa mukaan omaa laskinta.

Valintakoe sisältää 4 tehtävää, joista voi jokaisesta saada 0–25 pistettä. Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi vain, jos saat kokeesta vähintään 70 % hakukohteen hakijoiden saamien koepisteiden keskiarvosta. Opiskelijoiksi valitaan parhaat pisteet saaneet hakijat.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 100.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.

Valintakoevalinnan tulosilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 7.7.2023.

Löydät vanhoja valintakokeita täältä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

 

 • Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

 • Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia

 • Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot
→ vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä

 • Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

 • Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja

 • Muista, että yksittäinen lukion kirjasarja ei ole sama asia kuin lukion oppimäärä = kannattaa lukea eri kirjasarjojen kirjoja, monet asiat on käsitelty niissä hieman eri näkökulmasta!