Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista edellisvuosien kursseilta:

Kevät 2023: 

"Opin uusia asioita ja sain itse opiskeltuihin asioihin lisää ymmärrystä. Opin siis melko paljon lisää."

"Vaikeita asioita käsiteltiin porukalla."

"Erittäin korkean tasoisia tehtäviä."


Kevät 2022:


"Toiveet siitä miten ja mitä haluttiin opiskella otettiin hyvin huomioon ja asiat käytiin läpi kattavasti"

"Tunnit olivat todella selkeitä ja etenivät johdonmukaisesti, oli helppo seurata ja pysyä mukana."

"Tunneilla oli sopivassa suhteessa tehtäviä ja itse luentoa. Luento-osuudet oli myös selkeitä ja dioihin oli helppo palata myöhemminkin."

"Materiaali oli sopivan laaja."

"Opiskeltavat asiat ja tehtävät keskittyivät hyvin valintakokeeseen. Vastaustekniikkatehtävät olivat hyödyllisiä."

"Opettajien kannustus auttoi oppimisprosessissa."

Kevät 2021:


”Opetus oli todella hyvää ja tunneilla oli aina positiivinen ilmapiiri!”

”Vaikka kurssin opetustahti on ollut kova, koen opettajan tuoneen asiat todella selkeästi esiin niin, että aiheista on saanut tärkeimmät ja keskeisimmät asiat hyvin painettua mieleen.”

”Materiaalien avulla on saanut konkreettista kuvaa minkälaiset tehtävät on hallittava kokeessa!”

”Sain uusia tapoja kerrata ja lukemisrutiini pysyi paremmin yllä, kun kurssillekin piti valmistautua.”

”Nelilaskimen käyttö tuli tutuksi ja biologian osaaminen syveni paljon.”

”Todella kattava kurssi. Paljon tehtäviä ja laskuharjoituksia ratkaisuineen, mikä on plussaa.”

”Mielestäni materiaalit olivat monipuoliset ja niihin oli valittu hyviä tehtäviä.”


Kevät 2020:


"Kurssilla opin paljon myös muilta oppilailta, ja kotitehtävien ja tehtävävihon ansiosta opiskelun suunnittelu oli helppoa."

"Kurssista oli hyötyä laaja-alaiseen kertaamiseen. Valmennus ei vastannut valintakoetta, koska koronatilanne muutti koetta, mutta olen erittäin tyytyväinen silti. Kiitos kurssista!!!! <33"

"Ymmärrys biologiasta ja kemiasta syveni ja sai hyvän käsityksen, minkä tasoisia kysymyksiä kokeessa tulisi olemaan."

"Opettajat olivat päteviä, heidän diansa kattavia ja opetus kaiken kaikkiaan hyvää."