Valintakoetietoja

Taiteiden tutkimus

Taiteiden tutkimuksessa voit erikoistua joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen. Taiteiden parista voit työllistyä samantyylisiin tehtäviin kuin kulttuurialaltakin ja lisäksi esimerkiksi taiteilijaksi, graafiseksi suunnittelijaksi, tuottajaksi tai suunnittelijaksi. Voit kehittää itsellesi sopivan asiantuntijuuden valitsemalla sinua kiinnostavia ja hyödyllisiä sivuaineita.
Taiteiden tutkimusta voit opiskella ainoastaan Helsingin yliopistossa. Valintakoe järjestetään Helsingissä, ja sen kesto on neljä tuntia. Tarkka valintakoepaikka selviää lähempänä koepäivää. 

Uusiksi opiskelijoiksi pyritään valitsemaan 40 hakijaa siten, että 20 hakijaa (joista ensikertalaisia 16) valitaan lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan perusteella ja 20 hakijaa (joista ensikertalaisia 16) pelkkien valintakoepisteiden perusteella. 

Lähtöpisteiden muodostumisesta voit käydä lukemassa täältä. Sinun ei tarvitse itse päättää missä kiintiössä haet, vaan sinut arvioidaan automaattisesti parhaiten soveltuvalla tavalla joko koepisteiden tai yhteispisteiden perusteella.

Mitä kokeessa tulee osata?

Valintakoetta ennen tulee perehtyä valintakoekirjallisuuteen. Vuoden 2019 valintakoekirjallisuus julkaistaan 5.4.2019.
Viime vuoden valintakokeeseen voit käydä tutustumassa tästä.

Valintakoe

Keväällä 2019 valintakoe järjestetään Helsingissä 7.5. klo 14 - 18.

Valintakoe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä vastaat ennakkoon luettavan materiaalin pohjalta tehtyihin kysymyksiin, jotka voivat olla lyhyitä määrittelytehtäviä tai monivalintakysymyksiä. Toisen osan esseetehtävä (1-2 esseetä) taas edellyttää kykyä analysoida valintakoekirjallisuutta annetun kysymyksen pohjalta ja yhdistellä aiemmin opittua koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Esseetä arvosteltaessa kiinnitetään huomiota paitsi asiasisältöön myös ilmaisuun ja kielenkäyttöön.


2018

Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistui Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista
794 658 324 41 12,7 %

2017

Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistui Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista
670 562 273 40 14,7 %

Kulttuurien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksessa voidaan tarkastella muun muassa erilaisia kulttuureja ja niiden kohtaamista, kulttuurien ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, uskontoja ja perinteiden välittymistä sukupolvelta toiselle. Kulttuuri vaikuttaa monella eri tasolla aina yksilön arjesta yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja globaaleihin ilmiöihin. Kulttuuri alalta työllistytään muun muassa tutkijoiksi, asiantuntijoiksi, suunnittelu, kehitys- ja hallintotehtäviin, järjestötehtäviin, konsulteiksi, koordinaattoreiksi, tiedottajiksi, toimittajiksi, mediatyöhön ja opetuksen ja koulutuksen alalle.

Kulttuurien tutkimusta voit opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa (Joensuun kampus). Molempiin koulutusohjelmiin haetaan omilla erillisillä valintakokeillaan. Valintakoekirjallisuus poikkeaa toisistaan hakukohteiden välillä, mutta molemmissa kokeissa kirjoitetaan kokeessa jaettavaan aineistoon ja valintakoekirjallisuuteen perustuvia esseitä. Alla valintakoemenettelystä tarkemmin hakukohteittain.

Kulttuurien tutkimus, Helsingin yliopisto

Voit tulla valituksi koulutusohjelmaan joko lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan tai pelkän valintakokeen perusteella. Uusiksi opiskelijoiksi pyritään valitsemaan 70 hakijaa siten, että 35 hakijaa (joista ensikertalaisia 28) valitaan lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan perusteella ja 35 hakijaa (joista ensikertalaisia 28) pelkkien valintakoepisteiden perusteella. Lähtöpisteiden määräytymisestä voit lukea täältä. Sinun ei tarvitse itse päättää missä kiintiössä haet, vaan sinut arvioidaan automaattisesti parhaiten soveltuvalla tavalla joko koepisteiden tai yhteispisteiden perusteella.

Mitä kokeessa tulee osata?

Valintakoetta ennen tulee perehtyä valintakoekirjallisuuteen. Vuoden 2019 valintakoekirjallisuus julkaistaan 5.4.2019.
Kokeessa tulee hallita hyvin esseenkirjoitustaidot ja aineistoon pohjautuvien tekstien laadinta.

Viime vuoden valintakokeeseen voit käydä tutustumassa tästä.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään Helsingissä 9.5. klo 13 - 17.

Valintakoe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä arvioidaan, kuinka hyvin hallitset peruskäsitteitä lukemasi koekirjallisuuden perusteella. Aikaisempina vuosina tämä osio on sisältänyt mm. käsitteen määrittelyä. Toisessa osassa kirjoitat esseitä, jotka perustuvat kirjan lisäksi kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja hakijan tulee saada vähintään 50 pistettä tullakseen hyväksytyksi. Joihinkin osioihin annetut vastaukset jätetään arvostelematta, jos hakija ei saa pienintä hyväksyttävää pistemäärää jossakin toisessa osiossa.

Molempien osien arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiakokonaisuuksien hahmottamiseen, käsitteelliseen täsmällisyyteen, kielellisen ilmaisun selkeyteen ja kykyyn tarkastella alan keskeisiä kysymyksiä.

2018

Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista
891 702 336 70 20,8 %

2017

Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista
898 769 330 70 21,2 %