Valintakoetietoja

Kevään 2019 valintakoetiedot päivitetään sivuillemme niiden julkaisun jälkeen.

Taiteiden tutkimus

Taiteiden tutkimuksessa  voit erikoistua joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen. Taiteiden parista voit työllistyä samantyylisiin tehtäviin kuin kulttuurialaltakin ja lisäksi esimerkiksi taiteilijaksi, graafiseksi suunnittelijaksi, tuottajaksi tai suunnittelijaksi. Voit kehittää itsellesi sopivan asiantuntijuuden valitsemalla sinua kiinnostavia ja hyödyllisiä sivuaineita.

Taiteiden tutkimusta voit opiskella ainoastaan Helsingin yliopistossa. Valintakoe järjestetään Helsingissä, ja sen kesto on neljä tuntia. Tarkka valintakoepaikka selviää lähempänä koepäivää. 

Uusiksi opiskelijoiksi pyritään valitsemaan 40 hakijaa siten, että 20 hakijaa (joista ensikertalaisia 16) valitaan lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan perusteella ja 20 hakijaa (joista ensikertalaisia 16) pelkkien valintakoepisteiden perusteella. 

Lähtöpisteiden muodostumisesta voit käydä lukemassa täältä. Sinun ei tarvitse itse päättää missä kiintiössä haet, vaan sinut arvioidaan automaattisesti parhaiten soveltuvalla tavalla joko koepisteiden tai yhteispisteiden perusteella.

Mitä kokeessa tulee osata?

Valintakoetta ennen tulee perehtyä valintakoekirjallisuuteen. Vuoden 2018 valintakoekirjallisuus julkaistaan 13.4.2018.
Viime vuoden valintakokeeseen voit käydä tutustumassa tästä.

Valintakoe

Keväällä 2018 valintakoe järjstetään Helsingissä 14.5. klo 13-17.

Valintakoe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä vastaat ennakkoon luettavan materiaalin pohjalta tehtyihin kysymyksiin, jotka voivat olla lyhyitä määrittelytehtäviä tai monivalintakysymyksiä. Toisen osan esseetehtävä (1-2 esseetä) taas edellyttää kykyä analysoida valintakoekirjallisuutta annetun kysymyksen pohjalta ja yhdistellä aiemmin opittua koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Esseetä arvosteltaessa kiinnitetään huomiota paitsi asiasisältöön myös ilmaisuun ja kielenkäyttöön.

Molemmista tehtäväosuuksista on saatava vähintään puolet pisteistä (monivalinta 20/40, essee 30/60), jotta voit tulla valituksi taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmaan. 

Vuoden 2017 sisäänpääsytietoja, Helsingin yliopisto 

Vuosi Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistui Hyväksytyt Hyväksytyt kokeeseen osallistuneista
2017 670 562 273 40 14,7 %

Kulttuurien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksessa voidaan tarkastella muun muassa erilaisia kulttuureja ja niiden kohtaamista, kulttuurien ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, uskontoja ja perinteiden välittymistä sukupolvelta toiselle. Kulttuuri vaikuttaa monella eri tasolla aina yksilön arjesta yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja globaaleihin ilmiöihin. Kulttuuri alalta työllistytään muun muassa tutkijoiksi, asiantuntijoiksi, suunnittelu, kehitys- ja hallintotehtäviin, järjestötehtäviin, konsulteiksi, koordinaattoreiksi, tiedottajiksi, toimittajiksi, mediatyöhön ja opetuksen ja koulutuksen alalle.

Kulttuurien tutkimusta voit opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa (Joensuun kampus). Molempiin koulutusohjelmiin haetaan omilla erillisillä valintakokeillaan. Valintakoekirjallisuus poikkeaa toisistaan hakukohteiden välillä, mutta molemmissa kokeissa kirjoitetaan kokeessa jaettavaan aineistoon ja valintakoekirjallisuuteen perustuvia esseitä. Alla valintakoemenettelystä tarkemmin hakukohteittain.

Kulttuurien tutkimus, Helsingin yliopisto

Voit tulla valituksi koulutusohjelmaan joko lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan tai pelkän valintakokeen perusteella. Yhteensä koulutusohjelmaan valitaan 70 opiskelijaa. Haussa on käytössä ensikertalaisuuskiintiö. Lähtöpisteiden määräytymisestä voit lukea täältä. Sinun ei tarvitse itse päättää missä kiintiössä haet, vaan sinut arvioidaan automaattisesti parhaiten soveltuvalla tavalla joko koepisteiden tai yhteispisteiden perusteella.

Mitä kokeessa tulee osata?

Valintakoetta ennen tulee perehtyä valintakoekirjallisuuteen. Vuoden 2018 valintakoekirjallisuus julkaistaan 13.4.2018.
Kokeessa tulee hallita hyvin esseenkirjoitustaidot ja aineistoon pohjautuvien tekstien laadinta.

Viime vuoden valintakokeeseen voit käydä tutustumassa tästä.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään Helsingissä 17.5. klo 15-19 ja sen kesto on neljä tuntia. 

Valintakoe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä arvioidaan, kuinka hyvin hallitset peruskäsitteitä lukemasi koekirjallisuuden perusteella. Aikaisempina vuosina tämä osio on sisältänyt mm. käsitteen määrittelyä. Toisen osan tehtävät luetaan ja arvioidaan vain, jos olet saanut ensimmäisestä osasta vähintään 20/30 pistettä.

Toisessa osassa kirjoitat esseitä, jotka perustuvat kirjaan, artikkeleihin ja koetilanteessa jaettaviin materiaaleihin. Hakijan on saatava tästä osiosta vähintään 30/70 pistettä tullakseen valituksi. 

Molempien osien arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiakokonaisuuksien hahmottamiseen, käsitteelliseen täsmällisyyteen, kielellisen ilmaisun selkeyteen ja kykyyn tarkastella alan keskeisiä kysymyksiä.

 

Vuoden 2017 sisäänpääsytietoja, Helsingin yliopisto

Vuosi Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksytyt kokeeseen osallistuneista
2017 898 769 330 70 21,2 %


Kulttuurien tutkimus, Itä-Suomen yliopisto

Voit tulla valituksi koulutusohjelmaan joko lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan tai pelkän valintakokeen perusteella. Yhteensä koulutusohjelmaan valitaan 30 opiskelijaa. Opiskelijoista 15 valitaan pelkkien valintakoepisteiden perusteella, 10 lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan perusteella ja 5 aikaisempien opintojen perusteella. Haussa on käytössä ensikertalaiskiintiö. Ylioppilaskokeen pisteytyksestä voit käydä lukemassa täältä.

 

Mitä kokeessa tulee osata?

Valintakoetta ennen tulee perehtyä valintakoekirjallisuuteen:

 

  • Novellianalyysi: Mäkinen, Kirsti (toim.),Yön ja päivän kartta - novelleja ja tulkintoja, WSOY, 1993
  • Perinnetekstin analyysi: Virtanen, Leea,Suomalainen kansanperinne, s. 9–38 ja 145–295, SKS, 1988.
  • Kuva-aineiston analyysi: Seppänen, Janne,Visuaalinen kulttuuri.Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle, s.77–141, Vastapaino, 2005.
  • Populaarimusiikkiaineiston analyysi: Moisala, Pirkko ja Elina Seye (toim.),Musiikki kulttuurina, Suomen etnomusikologinen seura, 2013.

 

Kokeessa tulee hallita hyvin esseenkirjoitustaidot ja aineistoon pohjautuvien tekstien laadinta.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään Joensuussa 18.5.2018 klo 13-17

Valintakokeessa saat neljä soveltavaa aineistotehtävää, joista kahteen vastataan oman valinnan mukaan. Jos vastaat useampaan kuin kahteen tehtävään, arvostelussa otetaan huomioon kaksi alimman pistemäärän saavuttanutta tehtävää. Neljä valinnaista aineistotyyppiä ovat novelli, perinneteksti, kuva-aineisto ja populaarimusiikkiaineisto. Sovellustehtävien arvioinneissa painotetaan hakijan kykyä hahmottaa kulttuurisen aineiston rakennetta ja merkityksiä.

Tullakkseen hyväksytyksi hakijan on saatava pisteitä molemmista tehtävistä, ja pisteitä tulee saada yhteensä vähintään 60% maksimipisteistä.