Valintakoetietoja

Diplomi-insinööriksi voit opiskella seitsemässä eri yliopistossa

Alkupisteet ja hakeminen

Yhteisvalinnan kautta opiskelemaan diplomi-insinööriksi


Teknillisiä tieteitä haetaan opiskelemaan yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnan piiriin kuuluu seitsemän yliopistoa: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta, Åbo Akademin teknillinen tiedekunta, Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta.

DI-koulutuksen yhteisvalinta on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa. Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan opintopolussa yhdellä lomakkeella enintään 6 eri koulutusohjelmaan. DIA-koulutuksen hakukohteet on priorisoitava eli asetettava sitovaan tärkeysjärjestykseen. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen ei ole mahdollista hakuajan päättymisen jälkeen.

DI-hakukohteiden osalta opiskelijavalinta suoritetaan kolmessa valintaryhmässä, jotka ovat: A) todistusvalinta B) valinta alkupisteiden ja koepisteiden tai C) koepisteiden perusteella. Hakijan ei tarvitse hakulomakkeessaan päättää, missä valintaryhmässä hän hakee, vaan hakijat otetaan automaattisesti huomioon kaikissa valintaryhmissä.
Ks. tarkemmat tiedot näiden valintaryhmän pisteytyksestä: www.dia.fi


Esimerkki: A) Todistusvalinta

Alkupisteet määräytyvät valinnassa seuraavasti (2018):

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon alla olevasta luettelosta viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi tutkinto):

Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa luettelossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan), huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos. Pisteet lasketaan joko uudesta tai vanhasta reaalikokeesta, ei molemmista. Alkupisteiden maksimimäärä on 26 pistettä.

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN ARVOSANA

A

B

C

M

E

L

Matematiikka, pitkä

2

3

4

5

6

7

Fysiikka

0

1

2

3

4

5

Kemia

0

1

2

3

4

5

Biologia

0

0

1

2

3

4

Muut reaaliaineet

0

0

0

1

2

3

Vanha reaali (ennen vuotta 2006)

1

2

3

4

5

6

Äidinkieli

0

1

2

3

4

5

Matematiikka, lyhyt

0

0

0

1

2

3

2. kotimainen kieli, pitkä

0

0

1

2

3

4

2. kotimainen kieli, keskipitkä

0

0

0

0

1

2

Vieras kieli, pitkä

0

0

1

2

3

4

Vieras kieli, lyhyt

0

0

0

0

1

2


 Valintakoevaatimukset

Hakukohteesta riippuen hakija suorittaa ainakin matematiikan, fysiikan, kemian tai yhteiskuntatieteen valintakokeen. Matematiikan koe on pakollinen lähes kaikkiin koulutusohjelmiin haettaessa.

Matematiikan kokeessa täytyy hallita lukion matematiikan pitkän oppimäärän tiedot (10 kurssia), fysiikan kokeessa lukion fysiikan kurssit 1, 2, 5, 7 ja 8sekä kemian kokeessa lukion kemian kurssit 1-5. Poikkeuksena on yhteiskuntatieteiden koe, jota varten pyrkijän on luettava valintakoekirja.

Teknillisen alan valintakoetehtävät vaativat hakijalta raudanlujaa laskurutiinia ja hyvää soveltamiskykyä. Valintakokeissa ei saa käyttää MAOL-, tms. -taulukkokirjaa. Sallitut laskimet sekä muuta lisätietoa löydät www.dia.fi -sivuilta.

 

Matematiikan koe

Matematiikan valintakoe koostuu kuudesta tehtävästä kukin arvoltaan kuusi pistettä. Kokeen kokonaispistemäärä on 36 pistettä. Koe kestää 3 tuntia.

 

Matematiikan valintakoealue kevät 2018:

Lukion matematiikan pitkän oppimäärän tiedot, 10 kurssia.

 

Fysiikan koe

Fysiikan valintakoe koostuu neljästä normaalista tehtävästä kukin arvoltaan kuusi pistettä ja yhdestä laajemmasta soveltavasta tehtävästä, josta voi saada 6+6 pistettä. Kokeen kokonaispistemäärä on edelleen 36 pistettä.


Fysiikan valintakoealue kevät 2018:

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
2. Lämpö (FY2)
3. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5)
4. Sähkömagnetismi (FY7)
5. Aine ja säteily (FY8)


Lisätiedot lukion opetussuunnitelmastaOpetushallituksen sivuilta

HUOM!

Kokeen mukana jaetaan lyhyt teoriaosa sellaiselta fysiikan osa-alueelta, joka ei kuulu lukion oppimäärään, ja kysymykset soveltavassa tehtävässä käsittelevät tätä uutta materiaalia. Koeaika on neljä tuntia.

Kemian koe

Kemian valintakoealue kevät 2018:

1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1)
2. Kemian mikromaailma (KE2)
3. Reaktiot ja energia (KE3)
4Seuraavat 15. Metallit ja materiaalit (KE4)
5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)

 

Yhteiskuntatieteen kokeen aihealueet (2018)

Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, ISBN 978-952-63-1556-0, 11. - 13. painos, 2015

Yhteiskuntatieteen koe on tarkoitettu vain Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön hakukohteeseen hakeville ja on vaihtoehtoinen fysiikan kokeen kanssa tähän hakukohteeseen haettaessa.


Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku alkaa 14.3.2018
Yhteishaku päättyy 28.3.2018 klo 15.00


Valintakoepäivämäärät
PÄIVÄ PVM AINE KELLO
Tiistai
29.5.2018
Yhteiskuntatieteet
klo 9-12
Tiistai
29.5.2018
Matematiikka
klo 14-17
Keskiviikko
30.5.2018 Kemia
klo 9-12
Keskiviikko
30.5.2018
Fysiikka
klo 14-18Lähde valintakoetietoihin: www.dia.fi