Valintakoetietoja

Alkupisteet ja hakeminen

Yhteisvalinnan kautta opiskelemaan diplomi-insinööriksi


Teknillisiä tieteitä haetaan opiskelemaan yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnan piiriin kuuluu seitsemän yliopistoa: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta, Åbo Akademin teknillinen tiedekunta, Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta.

DI-koulutuksen yhteisvalinta on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa. Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan opintopolussa yhdellä lomakkeella enintään 6 eri koulutusohjelmaan. DIA-koulutuksen hakukohteet on priorisoitava eli asetettava sitovaan tärkeysjärjestykseen. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen ei ole mahdollista hakuajan päättymisen jälkeen.

DI-hakukohteiden osalta opiskelijavalinta suoritetaan kolmessa valintaryhmässä, jotka ovat: A) todistusvalinta B) valinta alkupisteiden ja koepisteiden tai C) koepisteiden perusteella. Hakijan ei tarvitse hakulomakkeessaan päättää, missä valintaryhmässä hän hakee, vaan hakijat otetaan automaattisesti huomioon kaikissa valintaryhmissä.

Ks. tarkemmat tiedot näiden valintaryhmän pisteytyksestä: www.dia.fi


Esimerkki: A) Todistusvalinta

Alkupisteet määräytyvät valinnassa seuraavasti (2019):

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon alla olevasta luettelosta viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi tutkinto):

Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa luettelossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan), huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos. Pisteet lasketaan joko uudesta tai vanhasta reaalikokeesta, ei molemmista. Alkupisteiden maksimimäärä on 26 pistettä.

Alkupistevalinnassa voi tulla hyväksytyksi vain ensimmäiseen diplomi-insinöörin hakukohteeseen. Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa alkupistevalinnan kiintiössä, tulee hänen osallistua valintakokeisiin. Jokaisen hakijan on kuitenkin ilmoittauduttava kahteen DI-valintakokeeseen hakukohteidensa mukaisesti, koska alkupistevalinnan tulosta ei voi ennakoida vielä hakuvaiheessa. Myös koepaikka on ilmoitettava.

Todistusvalinnassa ovat mukana viimeistään keväällä 2019 tutkinnon valmiiksi saavat ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet pitkän matematiikan ylioppilaskokeen hyväksytysti sekä EB- tai IB-tutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai RP-/DIA-tutkinnon Suomessa viimeistään keväällä 2019 suorittaneet.

Matematiikan osalta hakukohdekohtainen kynnysehto on vähintään M ja fysiikan tai kemian osalta vähintään C. Kynnysehdot voivat hakukohdekohtaisesti olla myös edellä esitettyä korkeampia. Hakijan näkökulmasta riittää, että yksi vaadituista kynnysehdoista täyttyy, mikäli hakukohteelle on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa.

Katso hakukohdekohtaiset kynnysehdot täältä: http://www.dia.fi/haluan-diplomi-insinoeoeriksi/todistusvalinta/

Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee matematiikan arvosana. Huom! Jos ensimmäisessä sijoittelussa tasapistetilanteessa toinen on ensikertalainen ja toinen ei, ensikertalainen menee aina ohi.

Ylioppilastutkinnon arvosana  L E M C B A
Matematiikka, pitkä 7 6 5 4 3 2
Fysiikka 5 4 3 2 1  
Kemia 5 4 3 2 1  
Biologia  4 3 2 1    
Äidinkieli (myös S2-/R2-kieli*) 5 4 3 2 1  
Matematiikka, lyhyt 3 2 1      
2. kotimainen kieli, pitkä 4 3 2 1    
Vieras kieli, pitkä 4 3 2 1    
Muut reaaliaineet 3 2 1      
2. kotimainen kieli, keskipitkä 2 1        
Vieras kieli, lyhyt 2 1        
Vanha reaalikoe (ennen vuotta 2016) 6 5 4 3 2 1


Esimerkki B): Valinta alku- ja koepisteiden perusteella


Alku- ja koepisteiden perusteella valitaan 70 % uusista opiskelijoista alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Edellytyksenä on viimeistä vuonna 2019 suoritettu ylioppilas-, IB-, EB- tai RP-/DIA-tutkinto sekä seuraavan kynnysehdon täyttäminen: hakijan on osallistuttava DI-valintakokeeseen ja saatava matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä.

Lisätietoa:

http://www.dia.fi/haluan-diplomi-insinoeoeriksi/valinta-alku-ja-koepisteiden-perusteella/


Esimerkki C): Koepistevalinta

Valinnassa otetaan huomioon vain koepisteet, jolloin maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Hakijan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta.

Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40.

Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.

Koepisteiden maksimipistemäärä on 40.

 Valintakoevaatimukset

DI-valintakoe 2019

Diplomi-insinöörien kaikkien hakukohteiden yhteinen valintakoe koostuu keväällä 2019 kaikille pakollisesta matematiikan osiosta sekä valinnaisesta osiosta.

Pakollinen matematiikan osio: 3 kysymystä, joihin kaikki vastavaat.

Valinnainen osio: Valinnainen osio koostuu kuudesta kysymyksestä seuraavasti:

     Fysiikka: 2 kysymystä
     Kemia: 2 kysymystä
     Tekniikan alan luova ongelmanratkaisukyky: 2 kysymystä

Näistä valinnaisen osion kysymyksistä hakija valitsee 3 kysymystä, joihin hän vastaa ja ne voi valita mistä aineesta tahansa.

Valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan aineistoon.

 


Tärkeitä päivämääriä


Kevään yhteishaku


Kevään 2019 yhteishaku alkaa
 20.3.2019
Kevään 2019 yhteishaku päättyy
3.4.2019 klo 15.00

Valintakoepäivämäärä

PÄIVÄ KELLO
DIA yhteisvalinnan valintakoe 28.5.2019
Klo 10-14


Lähde valintakoetietoihin: www.dia.fi