Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Logopediaa voi opiskella Suomessa Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Keväällä 2020 Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot olivat mukana valintayhteistyössä. Näillä yliopistoilla oli siis sama yhteinen valintakoe. Kyse ei kuitenkaan ollut yhteisvalinnasta.

Logopedian valintakoe on täysin aineistomuotoinen. Ennakkoon luettavaa materiaalia ei siis ole lainkaan, ja kokeen kysymyksiin vastataan pelkästään kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Logopedian valintakoe on suomenkielinen ja koostuu monivalintatehtävistä. Aineisto saattaa sisältää myös englanninkielistä materiaalia. Tässä tapauksessa ydintermien käännökset jaetaan aineiston yhteydessä. Koe on yksiosainen ja kysymykset ovat monivalintakysymyksiä. Aineistokoe on koemuotona haastava, sillä aineiston pohjalta kysymyksiin vastaaminen vaatii oikeanlaista luku- ja vastaustekniikkaa ja kykyä soveltaa luettua. Aiempina vuosina hakijalta on vaadittu myös matemaattis-loogista päättelykykyä ja tilastojen lukutaitoa.

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 17.3.–31.3.2020

Valintakoe

Valintakoekirjallisuus

Logopedian valintakoe perustuu kokonaan kokeessa jaettavaan aineistoon.

Kokeen erityispiirteitä

Logopedian valintakokeeseen ei julkaista etukäteen opiskeltavaa ennakkomateriaalia. Sen sijaan kokeeseen kuuluu valintakokeessa jaettava aineisto, jonka pohjalta hakija vastaa kokeen monivalintakysymyksiin. Koe on viime vuosina koostunut kolmesta osiosta: aineisto (n. 40 % kokeen kokonaispisteistä), tilastojen ja kuvaajien tulkinta (n. 40 %) sekä looginen päättely (n. 20 %).

Hakeminen ja pisteytys

Keväällä 2020 voit päästä opiskelemaan logopediaa joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Yhteispistekiintiö (todistus + valintakoe) poistuu kevään 2020 valintauudistuksessa. Jatkossa 70 % opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen ja 30 % valintakokeen pisteiden perusteella. Valintakoekiintiössä kilpailu tulee siis olemaan jatkossa entistä kovempaa, sillä logopedia on suosittu hakukohde ja aloituspaikkoja on yliopistoissa vähän.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

  • äidinkieli
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • enintään kaksi ainereaalia
  • enintään yksi kieli

Pisteytys:

L E M C B A
äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Ainereaalit (enintään kaksi)
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/ elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Kielet (enintään yksi)
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8


Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

2020


Hakeneet Joista ensisijaisia Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)
Helsingin yliopisto 1097 391 37 9,5 % 111,4/119,2
Tampereen yliopisto 1261 406 20 4,9 % 118,1/122,9
Turun yliopisto 1185 300
39 13 %
Oulun yliopisto 1015 317 43 13,6 %


2019


Hakeneet Joista ensisijaisia Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista
Helsingin yliopisto 834 438 28 6,4 %
Tampereen yliopisto 617 315
Turun yliopisto 765 410 28 6,8 %
Oulun yliopisto 738 411

2018

Hakeneet Joista ensisijaisia Valintakokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista
Helsingin yliopisto 1042 601 721 25 4,2 %
Tampereen yliopisto 904 447 621 12 2,7 %
Turun yliopisto 704 375 513 29 7,7 %
Oulun yliopisto 915 510
30 5,9 %