Valintakoetietoja

Logopediaa voi opiskella Suomessa Helsingin, Itä-Suomen, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Logopedian opiskelijavalinnat järjestetään yhteistyössä psykologian yhteisvalinnan kanssa. Hakija voi siis hakea samalla valintakokeella opiskelemaan sekä logopediaa että psykologiaa. Hakija voi myös hakea samalla kokeella useampaan yliopistoon.

Koska logopedian koulutusohjelmat ovat hakukohteina erittäin suosittuja, on sisäänpääsy niihin haastavaa.

Täältä löydät viime vuosien valintakokeita malliratkaisuineen.

Hakijamäärät 2023

Hakukohde

kaikki hakijat 2023

ylin hakukohde yhteisvalinnassa

aloituspaikat

Helsingin yliopisto

684

210

27

Itä-Suomen yliopisto

516

96

28

Oulun yliopisto

666

141

26

Tampereen yliopisto

918

258

20

Turun yliopisto

702

123

33

yhteensä

3 486

828

134

 


Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 13.-27.3.2024

Ennakkomateriaali julkaistaan 24.4.2024 klo 12.00

Valintakoe 22.5.2024 klo 9.00–12.00


Todistusvalinta 2024

Todistusvalinta

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Kaikissa logopedian hakukohteissa käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 27.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli logopedian opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo viisi ainetta. Logopedian todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Todistusvalinnassa huomioidaan hakijoilta seuraavat viisi ainetta:

  • äidinkieli
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • enintään kaksi ainereaalia
  • enintään yksi kieli

Tästä kahden valittavan ainereaalin joukosta parhaat pisteet voi saada fysiikasta, historiasta ja uskonnosta/elämänkatsomustiedosta. Kielten joukosta parhaat pisteet saa pitkästä kielestä, mutta myös keskipitkä kieli antaa hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 148,4.

Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnalla logopedian hakukohteisiin, sinun on saatava vähintään 75 todistuspistettä. Kaikkien logopedian hakukohteiden todistusvalinnassa kynnysehtona vaaditaan hakijalta äidinkielestä vähintään arvosana M.

 

Pisteytys:

 


L

E

M

C

B

A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

matematiikka (pitkä tai lyhyt)

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Ainereaalit (enintään kaksi)

biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto/ elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

muut reaaliaineet

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Kielet (enintään yksi)

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2024

Valintakoe 2024

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön valintakoe järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 klo 9.00–12.00.

Valintakoe on digitaalinen. Tarvitset mukaan kokeeseen henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen.

Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan keskiviikkona 24.4.2024 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakija vastaa valintakokeen tehtäviin sekä ennakkomateriaalin että kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Valintakokeessa on perinteisesti ollut aineistoon pohjautuvien monivalinta- ja väittämätehtävien lisäksi laskemista vaativia tehtäviä. Kokeessa on annettu näiden yhteydessä taulukoita, kuvia ja kaavoja. Hakijoilla on kokeessa käytössään digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin. Omia laskimia ei saa käyttää kokeessa.Valintamenettely 2024

Kevään 2024 haussa voit päästä opiskelemaan logopediaa joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Opiskelijoista 51 % valitaan ylioppilastodistuksen ja 49 % valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset voivat tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa. Suurin osa sekä todistus- että valintakoeväylän paikoista varataan kuitenkin ensikertalaisille.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä logopedian hakukohteissa on 148,4.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä ei ole ilmoitettu.

Valintakoe on jaettu neljään osioon. Hakijalle lasketaan pisteet jokaisesta osiosta ja lopullinen valintakoepistemäärä on kaikkien osioiden yhteenlaskettu pistemäärä. Hakijan tulee kuulua parhaaseen 30 prosenttiin kaikista psykologian ja logopedian valintakokeeseen osallistuvista hakijoista, jotta hänet voitaisiin ottaa huomioon valintakoevalinnassa.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.


 


Valintaperusteet 2024

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen psykologian ja logopedian hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2024

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Helsingin yliopisto

14 (10)

13 (9)

27 (19)

Itä-Suomen yliopisto

14 (10)

14 (10)

28 (20)

Oulun yliopisto

14 (10)

12 (8)

26 (18)

Tampereen yliopisto

11 (8)

9 (6)

20 (14)

Turun yliopisto

17 (12)

16 (11)

33 (23)


Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen

- ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.


Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja

Valintakokeen tehtävätyyppejä ovat olleet monivalinnat ja väittämätehtävät, lasku- ja päättelytehtävät sekä aineistotehtävät.

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

2023


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus (kaikista hakijoista)

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

Helsingin yliopisto

684 (ensisijaisia 210)

36

5,3 %

114,5/119,0

Itä-Suomen yliopisto

516 (ensisijaisia 96)

33

6,4 %

109,8/113,1

Oulun yliopisto

666 (ensisijaisia 141)

36

5,4 %

112,4/112,5

Tampereen yliopisto

918 (ensisijaisia 258)

24

2,6 %

117,6/119,9

Turun yliopisto

702 (ensisijaisia 123)

42

6,0 %

115,5/113,2

 

2022


Hakeneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus (kaikista hakijoista)

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

Helsingin yliopisto

707 (ensisijaisia 209)

42

5,9 %

117,8 (äidinkieli 33,0) / 126,3

Itä-Suomen yliopisto

587 (ensisijaisia 109)

33

5,6 %

112,6/115,6

Oulun yliopisto

694 (ensisijaisia 176)

36

5,2 %

117,2/123

Tampereen yliopisto

910 (ensisijaisia 224)

36

4,0 %

117,6/120,3

Turun yliopisto

820 (ensisijaisia 160)

39

4,8 %

115,4/119,4