Valintakoetietoja

Logopediaa voi opiskella Suomessa Helsingin, Itä-Suomen, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Logopedian opiskelijavalinnat järjestetään yhteistyössä psykologian yhteisvalinnan kanssa. Hakija voi siis hakea samalla valintakokeella opiskelemaan sekä logopediaa että psykologiaa. Hakija voi myös hakea samalla kokeella useampaan yliopistoon.

Koska logopedian koulutusohjelmat ovat hakukohteina erittäin suosittuja, on sisäänpääsy niihin haastavaa.

Täältä löydät viime vuosien valintakokeita malliratkaisuineen.

Hakijamäärät 2022

Hakukohde

kaikki hakijat 2022

ylin hakukohde yhteisvalinnassa

aloituspaikat

Helsingin yliopisto

703

209

37

Itä-Suomen yliopisto

587

109

28

Turun yliopisto

820

160

33

Tampereen yliopisto

910

224

28

Oulun yliopisto

694

176

32

yhteensä

3714

878

158


Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 15.3.-30.3.2023

Ennakkomateriaali julkaistaan 26.4.2023 klo 12.00

Valintakoe 24.5.2023 klo 9.00–12.00


Todistusvalinta 2023

Todistusvalinta

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Kaikissa logopedian hakukohteissa käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 29.5.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli logopedian opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo viisi ainetta. Logopedian todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Todistusvalinnassa huomioidaan hakijoilta seuraavat viisi ainetta:

  • äidinkieli
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • enintään kaksi ainereaalia
  • enintään yksi kieli

Tästä kahden valittavan ainereaalin joukosta parhaat pisteet voi saada fysiikasta, historiasta ja uskonnosta/elämänkatsomustiedosta. Kielten joukosta parhaat pisteet saa pitkästä kielestä, mutta myös keskipitkä kieli antaa hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 148,4.

Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnalla logopedian hakukohteisiin, sinun on saatava vähintään 75 todistuspistettä. Kaikkien logopedian hakukohteiden todistusvalinnassa kynnysehtona vaaditaan hakijalta äidinkielestä vähintään arvosana M.

 

Pisteytys:

 


L

E

M

C

B

A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

matematiikka (pitkä tai lyhyt)

matematiikka, pitkä

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Ainereaalit (enintään kaksi)

biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

uskonto/ elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

muut reaaliaineet

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Kielet (enintään yksi)

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

Valintakoevaatimukset & valintamenettely 2023

Valintakoe 2023

 

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön valintakoe järjestetään keskiviikkona 24.5.2023 klo 9.00–12.00.

 

Valintakoe on digitaalinen.

Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan keskiviikkona 26.4.2023 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakija vastaa valintakokeen tehtäviin sekä ennakkomateriaalin että kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

 

Hakijoiden käyttöön annetaan digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin. Omia laskimia ei saa käyttää kokeessa.


 


Valintamenettely 2023

Kevään 2023 haussa voit päästä opiskelemaan logopediaa joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön. Opiskelijoista 70 % valitaan ylioppilastodistuksen ja 30 % valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset voivat tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa. Suurin osa sekä todistus- että valintakoeväylän paikoista varataan kuitenkin ensikertalaisille.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä logopedian hakukohteissa on 148,4.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä ei ole ilmoitettu.

Valintakokeentehtävät on jaettu osioihin. Hakijalle lasketaan pisteet jokaisesta osiosta ja lopullinen valintakoepistemäärä on kaikkien osioiden yhteenlaskettu pistemäärä. Hakijan tulee kuulua parhaaseen 30 prosenttiin kaikista psykologian ja logopedian valintakokeeseen osallistuvista hakijoista, jotta hänet voitaisiin ottaa huomioon valintakoevalinnassa.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.

 


Valintaperusteet 2023

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen psykologian ja logopedian hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2023

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Helsingin yliopisto

19 (13)

8 (6)

27 (19)

Itä-Suomen yliopisto

20 (14)

8 (6)

28 (20)

Oulun yliopisto

18 (13)

8 (5)

26 (18)

Tampereen yliopisto

14 (10)

6 (4)

20 (14)

Turun yliopisto

23 (16)

10 (7)

33 (23)


Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen

- ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.


Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja

Valintakokeen tehtävätyyppejä ovat olleet monivalinnat, laskutehtävät, tulkitse kuvaa/tilastoa/kaaviota -tehtävät sekä aineistotehtävät.

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

2022

 

 

Hakeneet

Joista ensisijaisia

Hyväksytyt

Hyväksytyt / ensisijaiset hakijat

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

Helsingin yliopisto

707

209

42

20,1 %

117,8 (äidinkieli 33,0) / 126,3

Itä-Suomen yliopisto

587

109

33

30,3 %

112,6/115,6

Oulun yliopisto

694

176

36

20,5 %

117,2/123

Tampereen yliopisto

910

224

36

16,1 %

117,6/120,3

Turun yliopisto

820

160

39

24,4 %

115,4/119,4

 2021

 

Hakeneet

Joista ensisijaisia

Hyväksytyt

Hyväksytyt / ensisijaiset hakijat

Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)

Helsingin yliopisto

926

312

41

13,1 %

118,3/129,4

Itä-Suomen yliopisto

833

249

31

12,4 %

109/112,4

Oulun yliopisto

936

237

39

16,5 %

113,6/114,7

Tampereen yliopisto

1056

300

24

8 %

119,7/119,1

Turun yliopisto

957

207

42

20,3 %

116/116,12020


Hakeneet Joista ensisijaisia Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)
Helsingin yliopisto 1097 391 37 9,5 % 111,4/119,2
Tampereen yliopisto 1261 406 20 4,9 % 118,1/122,9
Turun yliopisto 1185 300
39 13 %
Oulun yliopisto 1015 317 43 13,6 %


2019


Hakeneet Joista ensisijaisia Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista
Helsingin yliopisto 834 438 28 6,4 %
Tampereen yliopisto 617 315
Turun yliopisto 765 410 28 6,8 %
Oulun yliopisto 738 411

2018

Hakeneet Joista ensisijaisia Valintakokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista
Helsingin yliopisto 1042 601 721 25 4,2 %
Tampereen yliopisto 904 447 621 12 2,7 %
Turun yliopisto 704 375 513 29 7,7 %
Oulun yliopisto 915 510
30 5,9 %