Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Logopediaa voi opiskella Suomessa Helsingin, Itä-Suomen, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Keväällä 2021 logopedian valinnat järjestetään yhteistyössä psykologian yhteisvalinnan kanssa. Hakija voi siis hakea samalla valintakokeella opiskelemaan sekä logopediaa että psykologiaa. Hakija voi myös hakea samalla kokeella useampaan yliopistoon.

Logopedian valintakoe on ollut viime vuosina kokonaan aineistomuotoinen, mutta keväällä 2021 mukana on jälleen ennakkoon opiskeltava materiaali. Löydät lisätietoa valintakokeesta alempaa kohdasta "Kokeen erityispiirteitä".

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 17.3.–31.3.2020

Valintakoe 26.5.2021 klo 9–12

Ennakkomateriaali julkaistaan 28.4.2021 klo 12.00

Valintakoekirjallisuus

Logopedian valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 28.4.2021 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakija vastaa valintakokeen tehtäviin sekä ennakkomateriaalin että kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset.

Kokeen erityispiirteitä

Logopedian valintakoe on yksiosainen ja kestää kolme tuntia. Valintakoe järjestetään yhteistyössä psykologian yhteisvalinnan kanssa, eli hakija voi samalla kokeella hakea opiskelemaan sekä logopediaa että psykologiaa. Valintakokeessa voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Valintakokeesta on kerrottu seuraavaa:

Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä.

Aiempina vuosina logopedian valintakokeeseen ei ole julkaistu etukäteen opiskeltavaa ennakkomateriaalia. Kokeeseen on kuulunut valintakokeessa jaettava aineisto, jonka pohjalta hakija vastaa kokeen monivalintakysymyksiin. Koe on viime vuosina koostunut kolmesta osiosta: aineisto (n. 40 % kokeen kokonaispisteistä), tilastojen ja kuvaajien tulkinta (n. 40 %) sekä looginen päättely (n. 20 %). Myös kevään 2021 kokeeseen kuuluu koetilanteessa jaettava aineisto (ennakkomateriaalin ohella), ja ainakin osa tehtävätyypeistä säilynee melko ennallaan.

Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. Koetilanteessa hakija saa käyttöönsä nelilaskimen, omia taskulaskimia ei saa käyttää. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.

Hakeminen ja pisteytys

Keväällä 2021 voit päästä opiskelemaan logopediaa joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. 70 % opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen ja 30 % valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset voivat tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa. Suurin osa sekä todistus- että valintakoeväylän paikoista varataan kuitenkin ensikertalaisille. Voit tutustua yliopistokohtaisiin aloituspaikkojen määriin Opintopolussa.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

  • äidinkieli
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • enintään kaksi ainereaalia
  • enintään yksi kieli

Pisteytys:

L E M C B A
äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Ainereaalit (enintään kaksi)
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/ elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Kielet (enintään yksi)
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

Sisäänpääsyprosentit ja pisterajat

2020


Hakeneet Joista ensisijaisia Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista Todistusvalinnan pisteraja (ensikert./kaikki)
Helsingin yliopisto 1097 391 37 9,5 % 111,4/119,2
Tampereen yliopisto 1261 406 20 4,9 % 118,1/122,9
Turun yliopisto 1185 300
39 13 %
Oulun yliopisto 1015 317 43 13,6 %


2019


Hakeneet Joista ensisijaisia Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista
Helsingin yliopisto 834 438 28 6,4 %
Tampereen yliopisto 617 315
Turun yliopisto 765 410 28 6,8 %
Oulun yliopisto 738 411

2018

Hakeneet Joista ensisijaisia Valintakokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista
Helsingin yliopisto 1042 601 721 25 4,2 %
Tampereen yliopisto 904 447 621 12 2,7 %
Turun yliopisto 704 375 513 29 7,7 %
Oulun yliopisto 915 510
30 5,9 %