Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Esittely

Onko haaveenasi puheterapeutin ura? Mikäli olet kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja sinua kiinnostavat kielen kehitys, häiriöt ja kuntouttaminen, saattaisi uravalintasi olla logopedia. Logopedian keskeisinä tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation ilmenemismuodot sekä niiden häiriöiden ehkäisy ja kuntouttaminen.

Opinnoissa perehdytään logopedisten opintojen lisäksi usein psykologiaan, lääketieteeseen, fonetiikkaan, kielitieteeseen ja kuntoutukseen. Logopedian opinnot sisältävät perinteisesti useita harjoittelujaksoja, joiden myötä opiskelija oppii soveltamaan teoreettista osaamistaan erilaisissa käytännön toimintaympäristöissä. Harjoittelujaksoilla työskennellään kuntoutusasiakkaiden kanssa esimerkiksi sairaaloissa, päiväkodeissa ja terveyskeskuksissa. Kuntoutuksen asiakkaina on lapsia sekä aikuisia, joilla kielen ja viestinnän häiriöitä voivat aiheuttaa erilaiset neurologiset häiriöt, aivovamma, liikuntarajoitteet ja puheen tuoton motoriset häiriöt. Logopedian maisteritutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja muissa alan asiantuntijatehtävissä.

Logopediaa voit opiskella Suomessa neljässä kaupungissa: Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun yliopistoissa. Hakija on voinut hakea samalla valintakokeella joko yhteen tai useampaan yliopistoon.