Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Kauppatieteiden yhteisvalinnassa 60 % sisään todistusvalinnassa, 40 % valintakokeella.

Miksi kauppatieteelliseen?


Opinnot kauppatieteellisessä tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittää osaamistasi monipuolisesti omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti: laskentatoimea ja rahoitusta, johtamista, markkinointia, taloustiedettä, yrittäjyyttä, kansainvälistä liiketoimintaa tai vaikkapa yritysjuridiikkaa. Opinnot tarjoavat laajan yleiskuvan talouden maailmasta ja mahdollisuuden erikoistua juuri sinua kiinnostavaan aihealueeseen!

Kauppatieteilijät ovat kuumaa valuuttaa työmarkkinoilla, ja kauppatieteiden maisteri voi työllistyä melkeinpä mille alalle vain. Kaikissa yrityksissä ja monessa työssä vaaditaan sellaista talouden erityisosaamista, jota voi olla vaikea oppia muualla kuin kauppakorkeakoulussa. Bisneksen lainalaisuuksien ymmärtämisestä on rutkasti hyötyä lähes jokaisessa työpaikassa.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen, Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi. 

Kaikilla hakukohteilla on käytössään samat valintaperusteet ja yhteinen valintakoe, joka arvostellaan samalla lailla hakukohteesta riippumatta. Hakemalla opiskelemaan mihin tahansa yhteisvalinnan kauppakorkeakouluista saat opinto-oikeuden sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoihin. 

Yhteishaku

Yhteishaku alkaa
ke 17.3.2021
Yhteishaku päättyy
ke 31.3.2021
Valintakoepäivä ti 8.6.2021 klo 12-15
Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään ma 31.5.2021
Valintakokeen tulokset julkaistaan viimeistään pe 9.7.2021

Yhteisvalinnan valintamenettely

Voit tulla valituksi Kauppatieteelliseen joko ylioppilastodistuksen (todistusvalinta) tai valintakoepisteiden (koepistevalinta) perusteella. Uusista opiskelijoista 60 % valitaan todistusvalinnalla ja 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. 

1) Todistusvalinnassa hakijan pisteet muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi kaikkiin kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteisiin. Tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta on oltava ylioppilastutkintorekisterissä 18.5.2021 mennessä. Todistusvalinnassa hakijalla tulee olla hyväksytysti suoritettu lyhyt tai pitkä matematiikka.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 77 todistuspistettä. Pisteiden maksimimäärä on 154. Pisteitä annetaan viidessä aineessa.

Alla taulukko ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteytyksestä äidinkielen ja matematiikan osalta. 


L
E
M
C
B A
Äidinkieli
33 27,5 22 16,5 11 5,5
Matematiikka, pitkä oppimäärä
36,1 30 24 18 12 6
Matematiikka, muu oppimäärä
28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

Näiden lisäksi pisteitä annetaan hakijalle parhaat pisteet tuottavasta kielestä (pitkä, keskipitkä tai lyhyt), joista parhaat pisteet saavuttaa pitkän kielen hyvistä arvosanoista, sekä hakijalle parhaat pisteet tuottavasta kahdesta aineesta (ainereaalit ja kielet), joista parhaat pisteet antavat pitkä kieli, fysiikka sekä keskipitkä kieli. Tarkat pistemäärät voit tarkistaa täältä


2) Valintakoevalinnassa valintajärjestys määräytyy valintakokeesta saatujen koepisteiden perusteella. Valintakokeeseen osallistuvan on oltava hakukelpoinen korkeakouluun (soveltuva toisen asteen tutkinto suoritettuna). Valintakoe koostuu monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksistä, oikeasta vastauksesta saa pisteitä (positiiviset pisteet) ja vääristä vastauksista annetaan miinuspisteitä (negatiiviset pisteet). Vastaamatta jättämisestä ei vähennetä pisteitä.

Valintakoevaatimukset

Kevään 2021 valintakoevaatimukset


Kevään 2021 valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. 

Valintakoe perustuu seuraaviin lukion uuden opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin:
Lisäksi osa tehtävistä perustuu kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Valintakokeen erityispiirteet

Valintakokeen tehtävätyypit ja pisteytys

Kauppatieteellisen alan yhteisvalintakoe on kolmen tunnin mittainen ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti. Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä (positiiviset pisteet) ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään (negatiiviset pisteet). Vastaamatta jättäminen ei vähennä pisteitä. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Valintakokeen suorituskieli

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkimuskieli. Aalto-yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston järjestämissä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeissa valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat suomen kielellä. Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat ruotsin kielellä Svenska Handelshögskolanin ja Åbo Akademin järjestämissä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeissa.

Valintakoekäytäntö

Koepaikkakunnan voi valita itse, ja se tulee ilmoittaa sitovasti hakulomakkeella Opintopolussa. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua ilmoittautumisen jälkeen. Koepaikalle on syytä saapua hyvissä ajoin. Kokeeseen otetaan mukaan ainoastaan kuulakärkikynä (ainoa virallinen sallittu kirjoitusväline) ja virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus. Kokelaat saavat koepaikalla nelilaskimen, oman laskimen käyttö on kielletty. Kokeeseen ei saa ottaa mukaan eväitä tai kännyköitä. Juomaksi voi ottaa mukaan vettä läpinäkyvässä pullossa, jossa ei ole etikettiä.

Jos kokelas tarvitsee erityisjärjestelyjä kokeen suorittamiseksi, on niitä anottava siltä yliopistolta jossa koe suoritetaan. Hakemuksesta tulee ilmetä erityisjärjestelyjen luonne ja peruste, jolla ne tulisi järjestää. Mukaan on liitettävä asianmukaiset todistukset. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee, viimeistään 7.4.2021 klo 15.00.