Siirrymme koronatilanteen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Valtakunnallinen valintakoe mittaa kykyä soveltaa tietoa.

Biologiassa on mahdollisuuksia!

Biologia on luonnontiede, joka tutkii eliöitä, niiden osia ja elinympäristöjä. Biologiset tieteet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden, eikä niillä ole selviä rajoja. Sovellusaloista tärkeimpiä ovat maatalous- ja metsätiede, riista- ja kalabiologia, ympäristönsuojelu ja lääketiede. Alan mielenkiintoiset ja hyvät työllisyysnäkymät innostavat monia hakeutumaan alan opintoihin. Vuosittain vain noin kymmenesosa kaikista pyrkijöistä onnistuu pääsemään tavoitteeseensa ja saa haluamansa opiskelupaikan.

Biologiaa voi opiskella Helsingissä, Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa. Opiskelemaan voi pyrkiä joko suomen- tai ruotsinkielisessä kiintiössä. Suomenkielinen valinta järjestetään yhteisvalintana, jossa voi pyrkiä opiskelemaan biologiaa Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoon. Samalla yhteisellä valintakokeella haetaan ympäristötieteisiin Helsingin yliopistoon. Valintaperusteet ja hyväksymisrajat vaihtelevat yliopistoittain. Tarkistathan aina valintaperusteet sen yliopiston hakuoppaasta, minne aiot hakea.

Biologiaa ja Helsingin yliopiston ympäristötieteitä haetaan opiskelemaan yhteisvalinnan kautta.

Yhteisvalinnassa mukana ovat:

  • Helsingin yliopisto: Biologia (suomenkielinen), Ympäristötieteet
  • Jyväskylän yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Turun yliopisto
Valintakoe on digitaalinen. Lisätietoa aiheesta löydät Digitaaliset valintakokeet -sivulta


Biologian vanhat valintakokeet löytyvät täältä.

Hakijamäärät kevät 2021

Hakukohde

kaikki hakijat 2021

ylin hakukohde yhteisvalinnassa

aloituspaikat

Biologia

 

 

 

Helsingin yliopisto (suomenkielinen)

1083

338

51

Jyväskylän yliopisto

738

132

40

Oulun yliopisto

633

141

60

Turun yliopisto

877

168

50

Yhteensä

3331

779

201

Ympäristötieteet

 

 

 

Helsingin yliopisto

664

199

56

 


Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2022

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 16.3.-30.3.2022

Valintakoepäivä 01.06.2022 klo 14-17Todistusvalinta 2022

Todistusvalinta 2022

Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Kaikilla yhteisvalintaan kuuluvilla aloilla käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli biologian/ympäristötieteen opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo viisi ainetta. Biologian ja ympäristötieteellisen alan todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Hakija voi saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

  • äidinkieli
  • biologia
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • sekä kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta.

Tästä kahden valittavan aineen joukosta parhaat pisteet voi saada fysiikasta ja pitkästä kielestä, mutta myös esimerkiksi kemia tai keskipitkä kieli antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 166,7.

Biologian ja ympäristötieteiden koulutusten todistusvalinnan pisteytys.

Aine

Arvosana

Kaikilta pisteytettävät aineet

L

E

M

C

B

A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

biologia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

L

E

M

C

B

A

matematiikka, pitkä

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

L

E

M

C

B

A

filosofia

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

fysiikka

31,7

26,5

21,2

15,9

10,6

5,3

historia

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

kemia

26,8

22,4

17,9

13,4

8,9

4,5

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

maantiede

22,0

18,3

14,7

11,0

7,3

3,7

psykologia

24,6

20,5

16,4

12,3

8,2

4,1

terveystieto

13,9

11,5

9,2

6,9

4,6

2,3

uskonto tai elämänkatsomustieto

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

yhteiskuntaoppi

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen muut reaaliaineet

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Vähimmäispistemäärät ja kynnysehdot

Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa Helsingin yliopiston biologian tai ympäristötieteiden koulutusohjelmaan, sinulla tulee olla biologia suoritettuna vähintään arvosanalla C, ja kemia suoritettuna hyväksytysti.

Kaikkien hakukohteiden todistusvalinnan vähimmäispistemäärä on 85,0 pistettä.

Valintakoevaatimukset

Valintakoevaatimukset 2022

Biologian ja ympäristötieteiden alan valintakoe järjestetään keskiviikkona 1.6.2022 kello 14-17.

Vuoden 2022 valintakoe perustuu vuonna 2016 käyttöön otetun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015) ja mahdolliseen kokeessa jaettavaan, suomen- tai englanninkieliseen aineistoon. Tehtävät annetaan valintasi mukaan suomeksi tai ruotsiksi. Sinun on vastattava tehtäviin valitsemallasi kielellä.

Valintakoe mittaa hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa.

Kokeessa ei saa käyttää laskinta.

Valintakoe toteutetaan digitaalisena.


 

Valintamenettely 2022

Biologian ja ympäristötieteiden valinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: todistusvalintakiintiö sekä valintakoekiintiö. Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön.

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä kaikissa yhteisvalinnan hakukohteissa on 166,7.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 200.

Kokeessa on viisi osaa, joista kustakin voit saada 0–40 pistettä. Kokeen osa 1 on karsiva monivalintatehtävä, josta saamiensa pisteiden perusteella hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Kokeen osat 2-5 arvioidaan vain osassa 1 parhaiten menestyneeltä 700 hakijalta. Mahdollisessa tasapistetilanteessa jatkoonpääsyrajalla arvosteluun otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat. Valintakoesuorituksesi otetaan huomioon kaikissa niissä biologian valintayhteistyön hakukohteissa, joihin olet hakenut. Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi vain, jos kokeesi kaikki osat on arvioitu. Osien pisteet lasketaan yhteen, ja opiskelijoiksi valitaan parhaat pisteet saaneet hakijat.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.

Valintakoevalinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 8.7.2022.

 


Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen biologian ja ympäristötieteellisen alan hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2022.


(ensikertalaisten kiintiö* suluissa) Todistusvalinta Valintakoe Yhteensä
Biologian kandiohjelma
Helsingin yliopisto (suomeksi) 28 (23) 26 (13) 54 (36)
Jyväskylän yliopisto 21 (17) 19 (10) 40 (27)
Oulun yliopisto 31 (25) 25 (17) 56 (42)
Turun yliopisto 26 (21) 24 (12) 50 (33)

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Ympäristötieteiden kandiohjelma, Helsingin yliopisto

34 (28)

26 (13)

63 (43)

 

Ensikertalainen:

- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen

- ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.


Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

- Harjoittele ajankäyttöä

- Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot

- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa sekä ongelmanratkaisutaitoja

- Muista, että yksittäinen lukion kirjasarja ei ole sama asia kuin lukion oppimäärä = kannattaa lukea eri kirjasarjojen kirjoja, monet asiat on käsitelty niissä hieman eri näkökulmasta!


Sisäänpääsyprosentit

Biologian kandiohjelman sisäänpääsyprosentit

Helsingin yliopisto

Vuosi Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksytyt kokeeseen osallistuneista (%)
2021 1082 597 51 8,5
2020 1145 720 53 7,4
2019 1127 838 51 6,1
2018 1079 759 55 7,2
2017 867 571 51 8,9
2016 963 570 58 10,2