Valintakoetietoja

Valintakoe mittaa hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa.

Biologiassa on mahdollisuuksia!

Biologia on luonnontiede, joka tutkii eliöitä, niiden osia ja elinympäristöjä. Biologiset tieteet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden, eikä niillä ole selviä rajoja. Sovellusaloista tärkeimpiä ovat maatalous- ja metsätiede, riista- ja kalabiologia, ympäristönsuojelu ja lääketiede. Alan mielenkiintoiset ja hyvät työllisyysnäkymät innostavat monia hakeutumaan alan opintoihin. Vuosittain vain noin kymmenesosa kaikista pyrkijöistä onnistuu pääsemään tavoitteeseensa ja saa haluamansa opiskelupaikan.

Biologiaa voi opiskella Helsingissä, Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa. Opiskelemaan voi pyrkiä joko suomen- tai ruotsinkielisessä kiintiössä. Suomenkielinen valinta järjestetään yhteisvalintana, jossa voi pyrkiä opiskelemaan biologiaa Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoon. Samalla yhteisellä valintakokeella haetaan ympäristötieteisiin Helsingin yliopistoon. 


Hakijamäärät kevät 2023


Hakukohde

Kaikki hakijat (ensisijaiset)

Aloituspaikat

Pisterajat todistusvalinta ensikertalaiset / kaikki

Pisterajat valintakoe ensikertalaiset / kaikki

Sisäänpääsyprosentti*

Biologia

 

 

 

 

 

Helsingin yliopisto (suomenkielinen)

1008 (321)

50

130,3 / 133,9

130 / 124,5

4, 96 %

Jyväskylän yliopisto

768 (150)

40

120,9 / 120,1

110 / 107,5

5,21 %

Oulun yliopisto

588 (114)

56

103,2 / 102,8

98 / 97,5

9,52 %

Turun yliopisto

870 (183)

42

129,4 / 127,7

116,5 / 111,5

4,83 %

Ympäristötieteet

 

 

 

 

 

Helsingin yliopisto

507 (159)

55

110 / 133,9

107 / 101

10,85 %

 

*Sisäänpääsyprosentit kaikkien hakijoiden ja aloituspaikkojen määrän perusteella.

Hakukohteet

Biologiaa ja Helsingin yliopiston ympäristötieteitä haetaan opiskelemaan yhteisvalinnan kautta.

Yhteisvalinnassa mukana olevat yliopistot ja koulutusohjelmat:

 • Helsingin yliopisto:
  • Biologian kandiohjelma (opetus suomeksi), luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
  • Kandidatprogrammet i biologi (opetus ruotsiksi), kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
  • Ympäristötieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
 • Jyväskylän yliopisto: Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
 • Oulun yliopisto: Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
 • Turun yliopisto: Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v +2v)

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika ja valinta 2024

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 13.3. – 27.3.2024

Valintakoepäivä 29.5.2024 klo 14.00 – 17.00

Valintamenettely


Biologian ja ympäristötieteiden valinnassa on käytössä kaksi eri kiintiötä: 

 

 • Todistusvalintakiintiö
 • Valintakoekiintiö

 

Sinun ei tarvitse itse tietää kummassa näistä haet, vaan asetut automaattisesti sinulle paremman aseman tuottavaan kiintiöön. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattisesti valintakoekiintiöön.

 

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen biologian ja ympäristötieteellisen alan hakukohteisiin, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden hakukohteeseen.

 

Aloituspaikat koulutusohjelmissa 2024

 

(ensikertalaisten kiintiö* suluissa)

Todistusvalinta

Valintakoe

Yhteensä

Biologian kandiohjelma

Helsingin yliopisto (suomeksi)

26 (21)

24 (12)

50 (33)

Jyväskylän yliopisto

20 (16)

18 (9)

38 (25)

Oulun yliopisto

31 (25)

25 (17)

56 (40)

Turun yliopisto

22 (18)

20 (10)

42 (28)

Ympäristötieteiden kandiohjelma

 

 

 

Helsingin yliopisto

29 (24)

26 (13)

55 (37)

 

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:

 • ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
 • ei aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa

Todistusvalinta


Kaikki suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat olla mukana todistusvalinnassa. Sinun ei itse tarvitse ilmoittaa, haetko todistusvalinnalla, vaan jokainen hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa sopii. Kaikilla yhteisvalintaan kuuluvilla aloilla käytetään samaa ylioppilastutkinnon pisteytystaulukkoa, jonka löydät alta.

Todistusvalinnassa huomioidaan enintään viiden aineen arvosanat, eli biologian/ympäristötieteen opinnoista haaveilevan kannattaa kirjoittaa ainakin nuo viisi ainetta. Biologian ja ympäristötieteellisen alan todistusvalinnassa on kuitenkin väliä myös sillä, mitä aineita todistuksesta löytyy.

Hakija voi saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat:

 • äidinkieli
 • biologia
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • sekä kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta.

Tästä kahden valittavan aineen joukosta parhaat pisteet voi saada fysiikasta ja pitkästä kielestä, mutta myös esimerkiksi kemia tai keskipitkä kieli antavat hyvän saldon todistusvalintaan, mikäli arvosana on riittävän hyvä. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 166,7.


Arvosana

Kaikilta pisteytettävät aineet:

L

E

M

C

B

A

äidinkieli

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

biologia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

L

E

M

C

B

A

matematiikka, pitkä

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

matematiikka, lyhyt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta:

L

E

M

C

B

A

filosofia

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

fysiikka

31,7

26,5

21,2

15,9

10,6

5,3

historia

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

kemia

26,8

22,4

17,9

13,4

8,9

4,5

kieli, pitkä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

kieli, keskipitkä

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

kieli, lyhyt

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

maantiede

22,0

18,3

14,7

11,0

7,3

3,7

psykologia

24,6

20,5

16,4

12,3

8,2

4,1

terveystieto

13,9

11,5

9,2

6,9

4,6

2,3

uskonto tai elämänkatsomustieto

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

yhteiskuntaoppi

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

EB-, IB-, RP- ja DIA-tutkintojen muut reaaliaineet

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7


Vähimmäispistemäärät ja kynnysehdot

Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa Helsingin yliopiston biologian tai ympäristötieteiden koulutusohjelmaan, sinulla tulee olla biologia suoritettuna vähintään arvosanalla C, ja kemia suoritettuna hyväksytysti. Muihin yliopistoihin ei ole kynnysehtoja. Voi tarkastaa hakukohteesi kynnysehdot täältä

Kaikkien hakukohteiden todistusvalinnan vähimmäispistemäärä on 85,0 pistettä.

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 27.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

Valintakoevaatimukset

Valintakoe 2024

 

Biologian ja ympäristötieteiden alan valintakoe järjestetään keskiviikkona 29.5.2024 klo 14.00–17.00. Valintakoe toteutetaan digitaalisena.

Huomaathan, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeeseen on osallistuttava siinä yliopistossa, jonka olet ilmoittanut Opintopolun kautta hakulomakkeessasi. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, ja muualla kuin ilmoitetussa paikassa tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.

Valintakoe perustuu lukion biologian opetussuunnitelmaan ja kokeessa jaettavaan suomen- tai englanninkieliseen aineistoon.

Lukion opetussuunnitelmat (LOPS2021) ovat luettavissa Opetushallituksen sivuilta.

 • Biologia pakolliset kurssit: Moduulit BI1 - BI3 
 • Biologia syventävät kurssit: Moduulit BI4 - BI6

 

Biologian ja ympäristötieteiden valintakoe mittaa hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on koetehtävissä rajattu.

Valintakokeessa on viisi osaa, joista kustakin voit saada 0–40 pistettä, joten valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 200. Kokeen osa 1 on karsiva monivalintatehtävä, josta saamiensa pisteiden perusteella hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Kokeen osat 2-5 arvioidaan vain osassa 1 parhaiten menestyneeltä 700 hakijalta. Mahdollisessa tasapistetilanteessa jatkoonpääsyrajalla arvosteluun otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat. Valintakoesuorituksesi otetaan huomioon kaikissa niissä biologian valintayhteistyön hakukohteissa, joihin olet hakenut. Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi vain, jos kokeesi kaikki osat on arvioitu. Osien pisteet lasketaan yhteen, ja opiskelijoiksi valitaan parhaat pisteet saaneet hakijat.

Biologian vanhat valintakokeet löytyvät täältä.

Valintakoevalinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 4.7.2024.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?

 • Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä

 • Harjoittele ajankäyttöä

 • Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot

 • Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)

 • Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa sekä ongelmanratkaisutaitoja

 • Muista, että yksittäinen lukion kirjasarja ei ole sama asia kuin lukion oppimäärä = kannattaa lukea eri kirjasarjojen kirjoja, monet asiat on käsitelty niissä hieman eri näkökulmasta!