Siirrymme koronatilanteen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Eximian abikursseilla opettaa asiantuntevia ja kannustavia opettajia, joiden tavoitteena on auttaa sinua matkallasi kohti ylioppilaskirjoituksia.

Kevään 2022 abikursseilla opettavat muun muassa:


Historia ja yhteiskuntaoppi

Historiaa ja yhteiskuntaoppia etäkursseilla luotsaa suosikkiopettajamme Pekka Törrönen. Pekka on toiminut lukio-opettajana yli 20 vuotta, joten hän tuntee aihealueet ja kirjoitusten vaatimukset erinomaisesti.

Psykologia kevät etäopetus

Psykologia kevät etäopetus -abikurssilla sekä Psykologia/logopedia pitkä ilta etäopetus -valmennuskursseilla opettaa Eero Ylitalo, joka valmistuu psykologian kandidaatiksi (PsK) alkuvuonna 2022. Eero opiskelee psykologiaa Helsingin yliopistossa ja on siten syventynyt erityisesti neuropsykologiaan, tilastotieteeseen sekä tehnyt ansiokasta työtä psykologisen perustutkimuksen parissa. Eero toimi Eximialla keväällä 2020 tuutorina, ja on pidettynä ja taitojen karttuessa valittu valmentamaan hakijoita sekä YO-kokeeseen että yliopistojen valintakokeisiin. Eerolla on vahva asiantuntemus psykologian piirissä - onhan hän mm. kirjoittanut Suomen parhaat pisteet psykologian yo-kokeessa syksyllä 2016.

Äidinkielen kurssit

AbiPlus Äidinkieli etäopetus, Äidinkieli kevät etäopetus ja Äidinkieli viikonloppu kevät etäopetus -kursseilla opettaa Säde Lähde, jolla on opetuskokemusta sekä lukiosta ja aiemmilta Eximian abikursseilta. Hän on valmis auttamaan kirjoituksiin valmistautumisessa selkeästi ja kannustavasti, yksilölliset tavoitteet erinomaisesti huomioiden.

AbiPlus Äidinkieli etäopetus -kurssilla (ryhmä 2) opettaa Reeta Komulainen. Reeta on keväällä valmistuva äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja. Hän opetti syksyn 2021 etäabikurssilla, joten hänellä on kokemusta etänä opettamisesta. Opettajana Reeta on luova, kannustava ja selkeä.

ABI Äidinkieli kevät etäopetus -kurssilla (ryhmä 1) opettaa Mikko Kiippa. Mikko valmistuu pian äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi ja on opiskellut Turun yliopistossa suomen kieltä ja kirjallisuutta. Opettajan pedagogiset opinnot Mikko suoritti lukuvuonna 2020–2021. Mikolla on kokemusta lukio-opetuksesta sekä laaja tietämys äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen vaatimuksista. Opettajana Mikko on asiantunteva, selkeä ja motivoiva.

Suomi toisena kielenä kevät etäopetus

Suomea toisena kielenä opettaa keväällä Mikko Kiippa. Mikko valmistuu pian äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi Turun yliopistosta. Opettajan pedagogisissa opinnoissa lukuvuonna 2020–2021 Mikolla oli erityisinä perehtymisalueina suomea toisena kielenä opiskelevien oppijoiden opettaminen sekä etäopetuksen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Mikko auttaa valmistautumaan ylioppilaskokeeseen selkeästi, motivoivasti ja yksilölliset tavoitteet huomioon ottaen.

B-ruotsi kevät etäopetus

B-ruotsin abikurssilla opettajana toimiva Katja Kärki on kokenut ruotsin, englannin ja ranskan opettaja, joka saa aikaan positiivisia oppimistuloksia. Hän toimii keväällä B-ruotsin abikurssin opettajana kolmatta kertaa.


A-englannin kurssit

AbiPlus A-englanti etäopetus ja A-englanti kevät etäopetus -kursseilla opettaa Tiia Väyrynen, jolla on opettajan pätevyys sekä englannista että italiasta. Tiialla on kokemusta niin etäopetuksesta kuin liveopetuksestakin. Opettajana Tiia on kannustava, innostava ja empaattinen.


Pitkä Matematiikka kevät etäopetus

Pitkää matematiikkaa luotsaa konkariopettajamme Toni Nordlund, joka on vuodesta toiseen saanut erinomaiset palautteet kurssilaisiltaan. Toni on opettanut Eximialla jo kymmenillä abikursseilla ja DI-valmennuskursseilla pitkää matematiikkaa, ja tuntee ylioppilaskokeen vaatimukset läpikotaisin.


Lyhyt Matematiikka kevät etäopetus

Lyhyen matematiikan opettajana toimii erittäin pidetty opettajamme Tomi Hyvönen, joka on opettanut matematiikkaa ja fysiikkaa abi- ja valmennuskursseillamme jo vuodesta 2014. 

Sanna Launiainen opettaa Eximialla sekä matematiikkaa että fysiikkaa. Sanna on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot ja opetuskokemusta löytyy niin lähi- kuin etäopetuksestakin. Sanna ottaa opiskelijat yksilöinä huomioon ja panostaa siihen, että jokaisella on parhaat edellytykset saavuttaa omat tavoitteensa.

Fysiikka kevät etäopetus

AbiPlus fysiikka -etäopetuskurssilla opettaa Joona Välilehto. Joona on viittä vaille valmis fysiikan ja matematiikan aineenopettaja. Opetuskokemusta hänellä on yläasteelta sekä lukiosta jo parin vuoden ajalta. Joona on myös opettanut Eximian fysiikan abikursseja muutaman vuoden ajan.

Fysiikka kevät etäopetus -kurssia opettaa Niko Männistö, joka valmistuu lähikuukausina fysiikan, matematiikan ja kemian aineenopettajaksi sekä luokanopettajaksi. Nikolla on siis opetuskokemusta alakoulusta lukioon ja hän on myös toiminut tuntiopettajana yliopistolla. Opettajana Niko pyrkii ottamaan kaikki huomioon mahdollisimman hyvin ja tarttumaan opetettaviensa ajatuksiin ja mielipiteisiin. Niko kirjoitti Pro gradu -tutkielmansa fysiikan etäopetuksesta, joten hän on hyvin perehtynyt tehokkaan etäopetuksen järjestämiseen.

Fysiikan kevät etäopetus ryhmä 2:n opettajana toimii erittäin pidetty opettajamme Tomi Hyvönen, joka on opettanut matematiikkaa ja fysiikkaa abi- ja valmennuskursseillamme jo vuodesta 2014.

Kemia kevät etäopetus

Petri Mäkelä valmentaa tänä keväänä kemian abikurssilaisia. Petrin tausta on biolääketieteen ja lääkekehityksen aloilla, joissa peruskemian hallinta ja erityisesti orgaaninen kemia ovat keskeisiä aiheita. Petri toiminut kemian abikurssin vetäjänä aikaisemminkin ja opettanut Eximialla lisäksi biolääketieteen, lääketieteen ja farmasian valmennuskursseilla. Opetuskokemusta hänelle on kertynyt myös myös yliopiston orgaanisen kemian, solubiologian ja farmakologian kursseilta.

Maantiede kevät etäopetus

Salla Koskinen auttaa abikurssilaisia kertaamaan lukion maantieteen oppimäärän ja kehittämään maantieteellistä maailmankuvaansa. Salla on maantieteen opettaja, jonka erityisosaamisalueita ovat kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja pedagogiikka. Hän on perehtynyt kattavasti maantieteen lukion opetussuunnitelmaan ja ylioppilaskokeen vaatimuksiin. Opettajana Salla pyrkii rakentamaan opetuksen kurssilaisten yksilöllisten toiveiden mukaisesti ja tarjoamaan monipuolisesti oppikirjojen ulkopuolista materiaalia ylioppilaskokeisiin valmistumisen tueksi.

Biologia kevät etäopetus

Hanna Malinen kouluttaa kurssilaisia biologian abikurssilla. Hannalla on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista valmennuskursseista (lääketiede, farmasia, ravitsemustiede). Koulutukseltaan Hanna on filosofian maisteri ja hän on erikoistunut etologiaan, molekyylibiologiaan ja anatomiaan sekä tehnyt tutkimuksia koe-eläinten parissa.