Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Eximian abikursseilla opettaa asiantuntevia ja kannustavia opettajia, joiden tavoitteena on auttaa sinua matkallasi kohti ylioppilaskirjoituksia.

Kaudella 2020 - 2021 kursseilla opettavat muun muassa:


Fysiikka

Fysiikkaa opettaa kokenut fysiikan opettajamme Santeri Lindberg, joka on opettanut fysiikkaa abikursseillamme sekä lääketieteelliseen että diplomi-insinööriksi hakevia kursseillamme jo useamman vuoden ajan.


Historia ja yhteiskuntaoppi

Historiaa ja yhteiskuntaoppia luotsaa suosikkiopettajamme Pekka Törrönen. Pekka on toiminut lukio-opettajana yli 20 vuotta, joten hän tuntee aihealueet ja kirjoitusten vaatimukset erinomaisesti.


Kemia


Biologia

Biologian ihmeelliseen maailmaan sinut ohjaa Juuli Lindén. Juuli on tuore biologian, maantiedon ja terveystiedon aineenopettaja, joka on toiminut opettajana niin yläkoulussa, lukioissa kuin yliopistossa. Juulin vahvuuksiin kuuluvat opetusvideoiden teko, piirtäminen sekä aihealuieden laaja käsittely, jota erityisesti vaaditaan yo-kirjoituksissa. Juulin mantra oppimiseen on "Jos et tiedä, kysy" ja hän kannustaakin opiskelijoitaan pohtimaan ja kyselemään asioita.


Lyhyt matematiikka


Pitkä matematiikka


Äidinkieli viikonloppu Helsinki ja AbiPlus

Äidinkieltä ja kirjallisuutta Helsingissä opettaa pian äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi valmistuva Vilma Uusi-Äijö. Opinnoissaan hän on perehtynyt paljon myös yleisen kirjallisuustieteen sekä teatteritieteen aihealueisiin.

Äidi
nkieli Turku ja etäopetus

Äidinkielen Turun kurssilla sekä etäopetuskurssella opettaa Säde Lähde. Hän on pian valmistuva äidinkielen opettaja, jolla on opetuskokemusta lukiosta ja Eximian abikursseilta. Säde tuntee ylioppilaskirjoitusten vaatimukset ja on valmis auttamaan kurssilaisia kirjoituksiin valmistautumisessa selkeästi, innostavasti ja kannustavasti. 

Äidinkieli Tampere

Tampereella äidinkieltä opettaa Milla Zuev:
"Olen Milla, Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen maisteriopiskelija. Japanin kirjallisuutta käsittelevä graduni valmistuu keväällä 2021. Opetan nyt toista vuotta Eximian äidinkielen abikurssilla. Kurssieni tavoite on tarjota opiskelijoille viime hetken mahdollisuus parantaa suoritusta ylioppilaskokeessa, lähtötasosta riippumatta. Kurssini aluksi haluan kartoittaa jokaisen opiskelijan lähtötason ja tavoitteet. Tämän jälkeen haluan räätälöidä opetuksen sisällön siten, että niin läpipääsyä kuin Laudaturiakin tavoitteleva opiskelija saavuttaisi tavoitteensa. Olen helposti lähestyttävä opettaja - minulta saa kysyä vapaasti mitä tahansa mieltä askarruttavaa. Harrastuksiani ovat lukeminen (paljon!), kielten opiskelu, luova kirjoittaminen ja elokuvat."

A-englanti C- ja L-taso

A-englannin L- ja C-tason kursseja Helsingissä opettaa Julia Norta, joka on pian valmistuva englannin ja psykologian opettaja. Julialla on vankka englannin osaaminen sekä kannustava ja selkeä tapa opettaa. Hän kirjoitti juuri pro gradu -tutkielmansa akateemisen kirjoittamisen opettamisesta.

B-ruotsi

B-ruotsin etäopetuskurssin opettaja Katja Kärki on kokenut ruotsin, englannin ja ranskan opettaja, joka saa aikaan positiivisia oppimistuloksia. Hän toimii keväällä B-ruotsin abikurssin opettajana toista kertaa.

Psykologia

Kanerva Lattu on psykologian yo-kirjoituksiin valmentavan etäkurssin opettaja. Kanerva on toiminut lukion psykologian opettajana ja auttanut jo useampaan kertaan lukiolaisia onnistumaan psykologian ylioppilaskokeessa.