Eximian abikursseilla opettaa asiantuntevia ja kannustavia opettajia, joiden tavoitteena on auttaa sinua matkallasi kohti ylioppilaskirjoituksia.

Kevään 2023 abikursseilla opettavat muun muassa:


A-englanti

AbiPlus- ja L-tason ryhmää opettaa Tiia Väyrynen, jolla on opettajan pätevyys sekä englannista että italiasta. Tiia on opettanut Eximialla syksystä 2021 lähtien. Opettajana Tiia on kannustava, innostava ja empaattinen.

Biologia

Biologian opettajanamme on biologian ja maantieteen aineenopettaja Kaisa Vikki. Kaisalla opetuskokemusta löytyy aina ala-asteelta lukion jo päättäneisiin ja Eximialla hän on opettanut biologiaa useampana vuotena abikursseilla sekä lääketieteen ja biotieteiden yhteisvalinnan valmennuskursseilla.

Fysiikka

Fysiikan opettajana toimii erittäin pidetty opettajamme Tomi Hyvönen, joka on opettanut matematiikkaa ja fysiikkaa abi- ja valmennuskursseillamme jo vuodesta 2014.

Fysiikan AbiPlus-kurssin opettajamme on Joona Välilehto. Joona opiskelee viimeistä vuotta Helsingin yliopistossa fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi. Joona on opettanut Eximialla jo usemman vuoden fysiikan abikursseilla. Lisäksi opetuskokemusta on kertynyt lukiossa useassa eri kunnassa jo muutaman vuoden ajan.

Historia ja yhteiskuntaoppi

Historian ja yhteiskuntopin abikursseja luotsaa suosikkiopettajamme Pekka Törrönen. Pekka on toiminut lukio-opettajana yli 20 vuotta, joten hän tuntee aihealueet ja kirjoitusten vaatimukset erinomaisesti.

Kemia

Petri Mäkelä valmentaa keväällä kemian abikurssilaisia. Petrin tausta on biolääketieteen ja lääkekehityksen aloilla, joissa peruskemian hallinta ja erityisesti orgaaninen kemia ovat keskeisiä aiheita. Petri toiminut kemian abikurssin vetäjänä aikaisemminkin ja opettanut Eximialla lisäksi biolääketieteen, lääketieteen ja farmasian valmennuskursseilla. Opetuskokemusta hänelle on kertynyt myös myös yliopiston orgaanisen kemian, solubiologian ja farmakologian kursseilta.

Lyhyt matematiikka

Lyhyen matematiikan AbiPlus-kurssin opettajamme on Ville Stålhandske. Ville on toiminut opettajana Eximialla jo vuodesta 2012 alkaen. Ville opettaa Eximialla matematiikan abikurssien lisäksi myös AMK-tekniikan kursseilla. Tunneilla käydään läpi teorian lisäksi paljon laskutehtäviä. Tervetuloa kurssille!

Lyhyen matematiikan L- ja C-tason sekä etäopetus 2 -kurssien opettajana toimii erittäin pidetty opettajamme Tomi Hyvönen, joka on opettanut matematiikkaa ja fysiikkaa abi- ja valmennuskursseillamme jo vuodesta 2014.

Lyhyen matematiikan etäopetus 1 kurssilla opettaa Sanna Launiainen. Sanna on pian valmistuva matematiikan ja fysiikan aineenopettaja. Sanna on opettanut Eximialla sekä matematiikkaa että fysiikkaa ja lisäksi opetuskokemusta löytyy niin lähi- kuin etäopetuksestakin. Sanna ottaa opiskelijat yksilöinä huomioon ja panostaa siihen, että jokaisella on parhaat edellytykset saavuttaa omat tavoitteensa.

Pitkä matematiikka 

Pitkän matematiikan abikursseja vetää konkariopettajamme Toni Nordlund, joka on vuodesta toiseen saanut erinomaiset palautteet kurssilaisiltaan. Toni on opettanut Eximialla jo kymmenillä abikursseilla ja DI-valmennuskursseilla pitkää matematiikkaa, ja tuntee ylioppilaskokeen vaatimukset läpikotaisin.

Pitkän matematiikan etäopetus 2 kurssilla opettaa Jimi Kotkajuuri. Jimi on matematiikan ja tilastotieteen viimeisen vuoden opiskelija, jolla on myös useamman vuoden kokemus Eximian psykologian kurssin tilastomatematiikan opettajana sekä opettamisesta esimerkiksi Jyväskylän yliopiston tilastotieteen peruskursseilla sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Psykologia

Jenna Ristimäki toimii opettajana psykologian abikurssilla. Jenna on uskonnon ja psykologian aineenopettaja, ja hän on opettanut niin peruskouluissa kuin lukioissakin. Jennalla on siis runsaasti kokemusta opiskelijoiden auttamisesta ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa sekä yo-kokeiden arvioinnista.

Äidinkieli

Äidinkielen viikonlopun aamuryhmää luotsaa Reeta Komulainen. Reeta on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja. Hän on opettanut Eximian abikursseilla syksystä 2021 lähtien. Opettajana Reeta on luova, kannustava ja selkeä.

Äidinkielen viikonlopun iltapäiväryhmää opettaa Mikko Kiippa. Mikko on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja. Hän on opettanut Eximialla keväästä 2022 lähtien. Mikolla on opetuskokemusta sekä laaja tietämys äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen vaatimuksista. Mikko auttaa valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin selkeästi, kannustavasti ja asiantuntevasti.

Äidinkieli kevät etäopetus (ilta) -kurssia opettaa Säde Lähde, jolla on opetuskokemusta lukiosta ja yli kymmeneltä aiemmalta Eximian abikurssilta. Hän on valmis auttamaan kirjoituksiin valmistautumisessa selkeästi ja kannustavasti, yksilölliset tavoitteet erinomaisesti huomioiden.

Äidinkieli kevät etäopetus (aamu) -kurssilla opettajana toimii Aino Suominen. Aino on työskennellyt opettajana niin peruskoulussa, lukiossa kuin ammattikorkeakoulussakin. Opettajan kokemusta Ainolla on lukiokursseista yli 20 vuoden ajalta.


B-ruotsi

B-ruotsin opettajana toimii Heini Jyräkoski. Heini on koulutukseltaan ruotsin ja saksan aineenopettaja sekä luokanopettaja. Heinillä on monen vuoden kokemus erilaisista opetustehtävistä. Heinin  kanssa käydään läpi teoriaa ja tehdään runsaasti harjoitustehtäviä, jotta olet valmis saavuttamaan tavoitteesi ruotsin yo-kokeessa!