Eximian abikursseilla opettaa asiantuntevia ja kannustavia opettajia, joiden tavoitteena on auttaa sinua matkallasi kohti ylioppilaskirjoituksia.

 

Kevään 2024 abikursseilla opettavat muun muassa:


A-englanti

A-englannin Abiplus- ja L-tason iltaryhmää opettaa Tiia Väyrynen, jolla on opettajan pätevyys sekä englannista että italiasta. Tiia on opettanut Eximialla syksystä 2021 lähtien. Opettajana Tiia on kannustava, innostava ja empaattinen.

Englannin C-tason ja L-tason iltapäiväkursseja luotsaa Katja Kärki, joka on aloittanut Eximialla vuonna 2017. Katjalla on monipuolinen kokemus englannin, ruotsin ja ranskan opetuksesta niin lukiossa kuin korkeakoulussakin. Katjan tunneilla otetaan kielen rakenteita ja sanastoa haltuun uteliaisuuden ja huumorin kautta.


Biologia

Biologian abikurssilla opettaa biologian ja maantieteen aineenopettaja Laura Lammi. Eximialla Laura on opettanut biologiaa useampana vuotena abikursseilla sekä lääketieteen ja biologian valmennuskursseilla. Laura on erittäin kannustava opettaja ja hänen kanssaan valmistaudut tehokkaasti ylioppilaskirjoituksiin käyden kattavasti läpi biologian oppimäärän.


 

B-ruotsi

B-ruotsin abikurssin opettajana toimii Katja Kärki, joka on pitänyt ensimmäisen abikurssinsa Eximialla vuonna 2017. Katjalla on monipuolinen kokemus englannin, ruotsin ja ranskan opetuksesta niin lukiossa kuin korkeakoulussakin. Katjan tunneilla otetaan kielen rakenteita ja sanastoa haltuun uteliaisuuden ja huumorin kautta!

 


Fysiikka

Fysiikan AbiPlus-kurssilla ja fysiikan ma-ke sekä ti-to kursseilla opettajana toimii tähtitieteilijämme Tomi Hyvönen, joka on opettanut matematiikkaa ja fysiikkaa abi- ja valmennuskursseillamme jo vuodesta 2014. Tomi on hyvin pidetty opettaja, jonka positiiviset palautteet puhuvat puolestaan. Näillä tunneilla kerrataan fysiikan oppimäärä ja syvennytään ylioppilaskokeen kannalta tärkeisiin fysiikan ilmiöihin.

 

Historia ja yhteiskuntaoppi

Historian ja yhteiskuntoapin abikursseja luotsaa suosikkiopettajamme Pekka Törrönen. Pekka on toiminut lukio-opettajana yli 20 vuotta, joten hän tuntee aihealueet ja kirjoitusten vaatimukset erinomaisesti.


Kemia

Kemian abikurssilaisia valmentaa Petri Mäkelä. Petrin tausta on biolääketieteen ja lääkekehityksen aloilla, joissa peruskemian hallinta ja erityisesti orgaaninen kemia ovat keskeisiä aiheita. Petri toiminut kemian abikurssin vetäjänä aikaisemminkin ja opettanut Eximialla lisäksi biolääketieteen, lääketieteen ja farmasian valmennuskursseilla. Petrin kemian abikursseilla käydään johdonmukaisesti ja tehokkaasti läpi kemian oppimäärä, mikä auttaa saavuttamaan tavoitteesi yo-kirjoituksissa!


Maantiede

Maantieteen abikurssin opettajana toimii Hanna Lahtinen. Hanna on maantieteen maisterivaiheen opiskelija, joka on erikoistunut opinnoissaan geoinformatiikkaan. Hanna on opettanut Eximialla vuodesta 2022 lähtien.

 

 

Lyhyt matematiikka

Lyhyen matematiikan opettajana toimii Tomi Hyvönen, joka on opettanut matematiikkaa ja fysiikkaa abi- ja valmennuskursseillamme jo vuodesta 2014. Tomi on hyvin pidetty opettaja, jonka positiiviset palautteet puhuvat puolestaan. Näillä tunneilla jokainen voi kaverustua kaavojen kanssa ja oppia ratkaisemaan haastaviakin matemaattisia pulmia! Tomi opettaa keväällä lyhyen matematiikan AbiPlus-kurssilla sekä C- ja L-tason kursseilla.

Lyhyen matematiikan C-tason iltakurssilla opettaa Ville Stålhandske. Ville on toiminut opettajana Eximialla jo vuodesta 2012 alkaen. Ville opettaa Eximialla matematiikan abikurssien lisäksi myös AMK-tekniikan kursseilla. Villen kanssa hiotaan laskurutiini kuntoon ja tunneilla tehdäänkin paljon harjoitustehtäviä, jotta voit mennä ylioppilaskokeeseen varmalla otteella.

 

Lyhyen matematiikan aamukurssilla opettaa Sanna Launiainen. Sanna on koulutukseltaan matematiikan ja fysiikan aineenopettaja. Sannalla on laaja kokemus etäopetuksesta ja Eximialla hän opettaa lyhyttä matematiikkaa nyt kolmatta vuotta. Erityisen mielellään hän auttaa niitä opiskelijoita, jotka kokevat matematiikan haastavaksi, mutta on erinomainen opettaja myös edistyneemmille opiskelijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja haastaa itseään matematiikan saralla. Sanna ymmärtää, että jokaisella opiskelijalla on oma tahtinsa ja tapansa oppia ja hän pyrkii luomaan ympäristön, jossa jokainen voi saavuttaa omat tavoitteensa.


 

Pitkä matematiikka

Pitkän matematiikan abikursseja vetää konkariopettajamme Toni Nordlund, joka on vuodesta toiseen saanut erinomaiset palautteet kurssilaisiltaan. Toni on opettanut Eximialla jo kokonaisen vuosikymmenen ajan matematiikkaa sekä abikursseilla että valmennuskursseilla, ja tunteekin ylioppilaskokeen vaatimukset läpikotaisin. Toni opettaa keväällä kaikilla pitkän matematiikan AbiPlus- ja AbiPro-kursseilla sekä C-M- ja E-L-tason kursseilla.

 

Pitkän matematiikan kevät etäopetus kurssilla opettaa Laura Heikkilä. Laura on matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettaja sekä diplomi-insinööri. Eximialla Laura on uusi, mutta toiminut aiemmin kaksi vuotta lukiossa opettajana. Lauran kanssa valmistaudut tehokkaasti matematiikan ylioppilaskirjoituksiin sähköisiä ohjelmia hyödyntäen ja halutessasi voit häneltä kysellä myös DI-opinnoista tai matemaattisten aineiden opiskelusta yliopistossa.


 

Psykologia

 

Jenna Ristimäki toimii opettajana psykologian abikursseilla. Jenna on uskonnon ja psykologian aineenopettaja, ja hän on opettanut niin peruskouluissa kuin lukioissakin. Jennalla on siis runsaasti kokemusta opiskelijoiden auttamisesta ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa sekä yo-kokeiden arvioinnista.

 

Äidinkieli

Äidinkielen viikonlopun iltapäiväryhmää opettaa Mikko Kiippa. Mikko on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja. Hän on opettanut Eximialla keväästä 2022 lähtien. Mikolla on opetuskokemusta sekä laaja tietämys äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen vaatimuksista. Mikko auttaa valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin selkeästi, kannustavasti ja asiantuntevasti.

Äidinkieli kevät E-L-taso- ja Äidinkieli kevät C-M-taso-kursseilla opettaa Säde Lähde, jolla on opetuskokemusta lukiosta ja yli kymmeneltä aiemmalta Eximian abikurssilta. Säde tietää tarkasti, mitä eri arvosanoihin vaaditaan, joten kursseilla saat paljon opetusta ja harjoitusta oman tavoitteesi mukaisesti. Opetus on monipuolista, selkeää ja kannustavaa.

Äidinkielen Abiplus- ja aamuryhmää luotsaa Linda Ijäs. Linda viimeistelee äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan opintojaan, minkä lisäksi hänellä on opetuskokemusta lukiosta. Linda auttaa kurssilaisiaan kehittymään äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisällöissä erityisesti ylioppilaskokeen näkökulmasta. Opetuksessa otetaan kurssilasten toiveet ja ehdotukset huomioon!