Siirrymme koronatilanteen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Enemmän älliä kuin olisin odottanut.A-englanti

”Laadukkaat diat, tarpeeksi kotitehtäviä ja tunnilla tehtäviä harjoituksia. Helppo seurata mukana.”

”Kurssilla käsiteltiin vaikeimpia yo-kokeen asioita laajasti ja oli sopiva määrä tehtäviä.”

”Todella hyvää opetusta”

”Tehtäviä ja teoriaa oli tasaisesti, niin tunneilla ei pitkästynyt ollenkaan. :)”

Fysiikka


”Kurssilla käytiin hyvin läpi yo-tehtävät.”

”Opettaja osasi käyttää hyvin TI-Nspireä ja muutenkin tekniikkaa ja tunsi fysiikan alan.”

”Opettaja selvitteli asioita oppilaita varten ja teki todella hyvät ratkaisut tehtäviin.”

”Opettaja selitti kaikki todella selkeästi ja esimerkit auttoivat paljon.”

”Kurssi oli onnistunut. Etänä pystyi käydä yhtä hyvin läpi teoriat ja tehtävien esimerkit, eikä niiden kanssa tullut ongelmia.”Psykologia

”Kirjallinen materiaali ja tehtävät, luennot, videomateriaalit ja harjoitusesseet ovat olleet hyvä ja monipuolinen kombo.”

”Hyvä harjoituskoe, hyvät palautteet. Tunneilla kivasti tehtäviä ja hyviä esimerkkejä. Palautettavat extraesseet hyviä ja laajat palautteet.”

”Opettaja on asiantunteva ja osaa herättää mielenkiintoa esimerkeillään.”

”Opetus oli kokonaisuudessa todella hyvää ja se antoi paljon uutta näkökulmaa sekä uusia aineksia yo-koetta ajatellen. Etenkin kaikki opettajan antamat esimerkit ja asioiden selitystavat olivat hyviä!”


Kevään 2021 palautteita:


B-ruotsi

”Kurssi oli johdonmukainen ja selkeä. Tehosti oppimista.”

”Kurssi oli onnistunut ja sai hyvin kerrattua yo-koetta varten.”

”Auttoi todella paljon, kun joku selitti vielä nämä asiat tarkasti ja pystyin kysymään, jos oli jotain. Koskaan ei voi liikaa painottaa kielioppia ja tässä kurssissa tajusi paljon asioita ja jopa uutta!”

”Erilaisia työskentelytapoja käytettiin monipuolisesti ja tehtäviin annettiin riittävästi aikaa. Asiat opetettiin selkeästi.”

Historia

”Kurssin yleisilme hyvä ja laadukasta opetusta.”


”Kivat tunnit, oppi paljon ja mukava opettaja.”

”Asiat käytiin läpi perusteellisesti.”

”Todella hyvät materiaalit.”Lyhyt matematiikka

”Kurssilla käytiin kaikki ne asiat läpi, mitä odotinkin käyvän ja opetus oli selkeää, innostavaa ja hyvää! Olin tyytyväinen kurssiin.”

”Ylipäätään todella hyvä ja monipuolinen kurssi, hyvä opettaja ja hyvät materiaalit.”

”Opettaja oli motivoiva ja positiivinen, mikä herätti uuden kiinnostuksen matematiikan opiskeluun.”
Yhteiskuntaoppi

 ”Opettaja oli todella hyvä ja reilu ja hänestä näki että tietää mistä puhuu.”

”Kurssi oli kokonaisuudessaan selkeä ja monipuolinen tietopaketti.”

”Hyvät ja selkeät esimerkit ja -tehtävät. Ymmärsin nyt paremmin minkälaista osaamista erilaisiin tehtäviin vaaditaan.”


 

 
Biologia

"Opettaja oli ihanan innostunut ja motivoiva!"

"Hyvin tiivistetty koko lukio biologia."

"Opetusvideot olivat todella hyviä, ja niistä erityinen kiitos!"

"Materiaalit olivat laajat ja monipuoliset. Oli mukavaa, kun tehtäväkirja tuli kotiin paperisena."

 Kemia

”Kurssin sisältö oli hyvin laaja. Erityinen positiivinen huomio, että opettaja opetti yo-koe vastaustekniikan! Lisäksi opettaja kävi jokaisen kanssa erikseen puhumassa ja mielellään auttoi jokaista persoonallisesti, jos jokin jäi epäselväksi.”

 ”Kurssin rakenne oli mielestäni hyvin onnistunut. Antoi meille hyviä kotiläksyjä. ”

 ”Mielestäni joo, opettajaan oli helppo ottaa yhteyttä, vaikka kurssi toteutettiin etänä. Apua sai todella helposti tunnin aikana ja opettaja vastasi aina tunnilla esitettyihin kysymyksiin.”

 ”Kurssilla tuli paljon uutta tietoa ja uutta näkökulmaa tehtävien tekoon ja ylipäätään kemiaan luonnontieteenä.”

Pitkä matematiikka

 ”Oli kivasti tehtäviä, jotka olivat oikeasti haastavia. Ne käytiin hyvin läpi tunnilla. Teoriat tuli kompaktisti, mutta silti tarpeeksi selkeästi." 

”Asiat käytiin läpi perusteellisesti ja ymmärrettävästi”

 "Asiat käytiin läpi monipuolisesti, mutta opettaja toisti myös vaikeat asiat useampaan otteeseen. Se oli hyvä, sillä ne saattoivat välillä mennä ohi. Plussaa oli myös, että kaikki asiat käytiin läpi myös esimerkein.”

 ”Kurssi oli omasta mielestäni hyvä. Opetus oli erittäin laadukasta ja opettaja mukava. Tehtävät olivat tasoltaan sopivan vaihtelevia. Uskon että lähiopetuksessa kurssi olisi ollut vielä parempi mutta se ei ole tietenkään teidän vikanne.”

 "Kurssilla käytännössä kerrattiin koko lukiomatematiikan kokonaisuus. Kotiläksyt olivat hyviä ja opettaja oli hyvä.”

 ”Sisällöt olivat riittävän haastavia ja fokus oli olennaisessa eli yo-kokeessa. Kurssin malli oli selkeä: kotitehtävät ja tunnit. Erityismaininta ja -kiitos opettajasta, joka oli asiantunteva, huippupätevä ja huomioi oppilaat kaikin tavoin.”

 

Äidinkieli

”Opetus oli laadukasta, kysymyksiin sai aina hyvät vastaukset, tunti, -koti ja lisätehtävät olivat todella hyviä, ja lisäksi palautetta omista teksteistä oli aina mahdollista saada.”

”Opettaja kävi selkeästi ja sopivan laajasti aiheet läpi ja neuvoi aina tarvittaessa. Hän antoi myös mukavasti palautetta tehtäviin.”

 ”Tärkeimmät asiat käytiin tehokkaasti läpi lyhyessä ajassa. Kysymysten tullessa opettaja selitti hyvin ja keksi käytännön esimerkkejä, jotka auttoivat ymmärtämään asiat.”