Enemmän älliä kuin olisin odottanut.

Tehokkaat abikurssimme saavat vuodesta toiseen erinomaista palautetta, ja olemmekin koonneet tälle sivulle poimintoja eri YO-kirjoituksiin valmentavilta kursseiltamme. Palautetta kerättäessä pyydämme oppilaita myös arvioimaan kurssia ja opettajia asteikolla 1-5.


A-englanti

"Hyvä kurssi, jossa käydään tärkeimmät kielioppiasiat ytimekkäästi läpi. Myös vinkkejä mm. sanaston oppimiseen annettiin, sekä kirjoitelman tekoon. Kahoot-tietovisat olivat iloinen yllätys, jolla saatiin luokkaa aktivoitua."

"Opetus oli hyvää ja kaikki osa-alueet käytiin hyvin läpi. Luulen, että tämän kurssin avulla onnistun paremmin kirjoituksissa."

"Opetus oli erittäin laadukasta, opettaja oli pätevä ja antoi paljon yksityiskohtaisia vinkkejä. Tehtäväkirja oli mainio."

"Tehtävät käytiin yhdessä, ja opettaja selitti, miten vastauksiin päädyttiin. Tunnit olivat kaiken kaikkiaan monipuolisia."

"Kerrattiin laajalti kaikkia kielioppiasioita ja hyviä tehtäviä tehtiin. YO-tehtävät tekeminen ja niiden läpikäyminen oli hyvä apu."

"Opettajasta huomasi hänen ammattitaidon ja osasi selittää asiat hyvin esimerkkien avulla."

"Hyvä kun luennot tallennetaan, jos joskus ei päässyt livenä paikalle. Eximian itseopiskelumateriaali on kattava ja pidin siitä, että se lähetettiin kotiinkin. Opettajan suosittelemat ja antamat materiaalit olivat todella hyödyllisiä myös."

”Laadukkaat diat, tarpeeksi kotitehtäviä ja tunnilla tehtäviä harjoituksia. Helppo seurata mukana.” 

”Kurssilla käsiteltiin vaikeimpia yo-kokeen asioita laajasti ja oli sopiva määrä tehtäviä.” 

”Todella hyvää opetusta” 

”Tehtäviä ja teoriaa oli tasaisesti, niin tunneilla ei pitkästynyt ollenkaan. :)” 

Fysiikka

"Opettaja osasi täsmällisesti esittää eri kurssien perusasiat."

"Esimerkit olivat oivaltavia. Asiat selitettiin yksinkertaisesti. Opettaja osasi antaa hyviä vinkkejä yo-kokeeseen ja valmistautumiseen."

”Kurssilla käytiin hyvin läpi yo-tehtävät.”

"Opettaja kertoi asiat selkeästi ja ymmärrettävästi. Hän painotti haastavia ja vieraampia aihealueita ja tehtäviä, mikä oli todella hyvä."

"Opettaja oli kannustava ja pätevä ja opetus auttoi selkeyttämään paljon asioita."

"Nämä peruspalikat maksamassani palvelussa olivat juuri odotusteni mukaista tasoa."

"Erittäin hyvä ja informoiva opetus, tarpeeksi haastava."

”Opettaja osasi käyttää hyvin TI-Nspireä ja muutenkin tekniikkaa ja tunsi fysiikan alan.”

”Opettaja selvitteli asioita oppilaita varten ja teki todella hyvät ratkaisut tehtäviin.”

”Opettaja selitti kaikki todella selkeästi ja esimerkit auttoivat paljon.”

”Kurssi oli onnistunut. Etänä pystyi käydä yhtä hyvin läpi teoriat ja tehtävien esimerkit, eikä niiden kanssa tullut ongelmia.”

Maantiede

"Opetustunnit olivat hyviä ja kattavia."

"Tunteja piristi myös hieman erilaiset opetustyylit, kuten kahoot."

"Harjoituskoe ja esseet ovat todella hyviä, sillä niistä saa palautteen."

"Kurssi oikeastaan vastasi odotuksiani, tehtiin enemmän tehtäviä kuin oletin, mutta se on vain hyvä asia."

"Mielestäni oppitunnit oli kiinnostavia ja opettaja osasi selittää asiat mielestäni tosi selkeästi, niin että vaikeammatkin osa alueet tuntuivat helpommilta ymmärtää." 

Psykologia

"Paljon motivoivampaa kun koulussa opiskelu. opettaja on paljo rennompi kuin mitä koululla on tarjottavana."

"Hyvä ja asiantunteva opettaja, mielenkiintoinen opetus."

”Kirjallinen materiaali ja tehtävät, luennot, videomateriaalit ja harjoitusesseet ovat olleet hyvä ja monipuolinen kombo.”

”Hyvä harjoituskoe, hyvät palautteet. Tunneilla kivasti tehtäviä ja hyviä esimerkkejä. Palautettavat extraesseet hyviä ja laajat palautteet.”

”Opettaja on asiantunteva ja osaa herättää mielenkiintoa esimerkeillään.”

”Opetus oli kokonaisuudessa todella hyvää ja se antoi paljon uutta näkökulmaa sekä uusia aineksia yo-koetta ajatellen. Etenkin kaikki opettajan antamat esimerkit ja asioiden selitystavat olivat hyviä!”

Äidinkieli

"Ylioppilaskokeen sisällöt käytiin perusteellisesti läpi."

"Plussaa etäkurssista! Opetus oli hyvää, mutta itselleni ilta ajat eivät sopineet joten nauhoitteet olivat tosi jees!""Opetus oli selvää ja rakentavaa. Ryhmässä oli hyvä yhteishenki ja paransi opiskelua."

”Opettajalle isot kiitokset, oli iso apu. Suosittelen jatkossa ystäville ja perheenjäsenille!!”

”Kurssi tarjosi mielestäni juuri niitä avaimia äidinkielen kokeeseen, joita vielä kaipasin. Sain vastauksia minulle vielä epäselviin asioihin ja erityisesti diat ja yhteenvedot tärkeistä asioista olivat hyviä.”

"Opettaja piti hyvin kannustavaa ilmapiiriä yllä."

"Materiaalit olivat hyödyllisiä ja juuri sellaisia, kun olen koko lukioajan toivonut kääsiini saavan: kokoavia, selkeitä, havainnollistavia, mutta ei kuitenkaan turhia tietoja sisältäviä."

"Kurssilla käytäviä asioita käydään laajasti läpi ja konkretisoidaan hyvin esimerkiksi tuomalla ilmi pistemääriä mitä tietyntyyppisillä vastauksilla saa. Tehtävistä saatu palaute myös auttaa aidosti kehittämään omia vastauksia ja tuomaan itsevarmuutta korkeampia arvosanoja tavoitellessa."

"Käydään asioita laajemmin kuin lukion kursseilla."

"Selkeytti paljon, mitä lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeissa odotetaan kokelaalta."

"Olisi ollut kiva, että oma äidinkielen opettaja olisi ollut yhtä paneutunut ja kiinnostunut työstään. Myös positiivinen ja kannustava, mutta silti realistinen ilmapiiri tunneilla ja palautteissa oikeasti innosti opiskelemaan. Kurssille tullessa äidinkielen koe lähinnä pelotti, nyt on paljon luottavaisempi ja inspiroituneempi olo. Suuret kiitokset!"

"Vaikea keksiä mitään kriittistä palautetta."

"Koen osaamiseni kehittyneen merkittävästi runsaiden harjoitustehtävien ja niistä saatujen hyvien palautteiden ansiosta."

”Opetus oli laadukasta, kysymyksiin sai aina hyvät vastaukset, tunti, -koti ja lisätehtävät olivat todella hyviä, ja lisäksi palautetta omista teksteistä oli aina mahdollista saada.”

"Varsinkin kirjoitustaidon kokeeseen valmentamisen opettaja teki erityisen hyvin. Itse pelkäsin kirjoitustaidon koetta ennen tätä kurssia ja nyt kurssin jälkeen varsinaisessa kokeessa en enää jännittänyt riittävän harjoittelun ja rakentavan ja rohkaisevan palautteen ansiosta."

"Sain vastaukset kysymyksiini ja auttoi ymmärtämään esimerkiksi, miten vastata eri yo koekysymyksiin. Auttoi rauhoittamaan hermoja ja pitämään opiskelun jatkuvana."

"Käytiin mielestäni kaikki tärkeät kohdat, niin luku- kuin kirjoitustaidossa. Pidin eniten kerran viikossa tulleista tehtävistä ja niiden antamasta palautteesta."

"Kurssilla opetettiin todella laajasti lukion äikän aiheita, mikä oli tosi kiva. Hinta & laatusuhde yllätti myös positiivisesti. Samantyyppiset yritykset voivat laskuttaa satoja euroja, vaikka opetuksen taso on varmasti ihan samanlaista."

"Kaikki oli erinomaista."

”Opettaja kävi selkeästi ja sopivan laajasti aiheet läpi ja neuvoi aina tarvittaessa. Hän antoi myös mukavasti palautetta tehtäviin.”

”Tärkeimmät asiat käytiin tehokkaasti läpi lyhyessä ajassa. Kysymysten tullessa opettaja selitti hyvin ja keksi käytännön esimerkkejä, jotka auttoivat ymmärtämään asiat.”


Keräämme opettajapalautetta kolmessa kategoriassa, eli asiantuntemus, kannustavuus ja asioiden esittämistaito (asteikolla 1-5, jossa 1=huono ja 5=erinomainen). 
B-ruotsi

"Opettaja osasi opettaa asiat todella hyvin."

"Tuntien rakenne oli hyvä! Aktiivista oppimista koko luento."

”Kurssi oli johdonmukainen ja selkeä. Tehosti oppimista.”

"Materiaaleista löytyi kaikki tarvittava."

”Kurssi oli onnistunut ja sai hyvin kerrattua yo-koetta varten.”

”Auttoi todella paljon, kun joku selitti vielä nämä asiat tarkasti ja pystyin kysymään, jos oli jotain. Koskaan ei voi liikaa painottaa kielioppia ja tässä kurssissa tajusi paljon asioita ja jopa uutta!”

”Erilaisia työskentelytapoja käytettiin monipuolisesti ja tehtäviin annettiin riittävästi aikaa. Asiat opetettiin selkeästi.”

Historia


"Todella hyvä kertaus juuri oleellisimmista asioista"

"Etäopetus oli toimiva. Tunneilla käytetyt diat olivat havainnolliset ja auttoivat keskittymään. Harjoitusesseet auttoivat vielä syventämään omaa tietoa. Kokonaisuutena kurssi tuki valmistautumista yo-kokeeseen ja antoi vielä uudenlaisen näkökulman."

"Tunnit olivat hyvin rakennettuja ja neuvot ja opetus hyvää. Tämä varmasti auttaa kokeissa."

"Kaikki oli selkeää ja opetusta oli helppo ymmärtää. Hyvää oli myös se, että kysyä sai ja niihin sai aina vastauksen."

"Opettaja vastasi kaikkiin kysymyksiin erittäin kattavasti, kysymismahdollisuus auttoi valtavasti ja ongelmakohdat selvisivät."

"Järkevä ja selkeä kokonaisuus, helppo pysyä mukana ja diat mielenkiintoisia."

"Tehtävissä kesti kauan tehdä mutta opin uusia näkökulmia, ja tehtävien palaute todella hyvä juttu."

”Kurssin yleisilme hyvä ja laadukasta opetusta.”

”Kivat tunnit, oppi paljon ja mukava opettaja.”

”Asiat käytiin läpi perusteellisesti.”

”Todella hyvät materiaalit.”

Lyhyt matematiikka

"Opettaja oli aivan ihana ja mahtava! Mukava, selkeä, ja varmasti oli erittäin hyödyllistä kertausta ennen ylppäreitä. Opin asioita joita en ollut osaanut/muistanut ja auttoi avaamaan selkeämmän kuvan!"

"Kurssi oli todella selkeä, joka auttoi opiskelussa todella paljon! Käytiin hitaasti asiat läpi, eikä hän olettanut että osattaisiin valmiiksi jo jotain."

 

"En päässyt kaikille tunneille, joten oli erittäin hyvä, että luennot oli nähtävillä myöhemminkin!"

"Mielestäni kurssilla käsiteltiin todella hyvin ja laajasti asioita. Ainoa harmi, että kurssi oli hieman lyhyt."

"Kurssi oli hyvä ja tiivis kertaus tärkeimmistä asioista. Opettaja ja opetustyyli oli hyvin selkeä ja perusteellinen. Paras apu oli geogebran ja muiden laskinohjelmistojen käyttöön liittyen. Lukion kursseilla niitä ollaan käytetty vähän ja ennen kurssia en olisi osannut tehdä esim. yo-kokeen tehtäviä, joissa olisi vaadittu geogebran käsittelytaitoja."

”Kurssilla käytiin kaikki ne asiat läpi, mitä odotinkin käyvän ja opetus oli selkeää, innostavaa ja hyvää! Olin tyytyväinen kurssiin.”

"Opettaja selitti asiat todella perusteellisesti ja tehtävien vastaukset käytiin hyvin kohta kohdalta läpi."

"Mielestäni parantamisen varaa ei hirveästi ole."

”Ylipäätään todella hyvä ja monipuolinen kurssi, hyvä opettaja ja hyvät materiaalit.”

”Opettaja oli motivoiva ja positiivinen, mikä herätti uuden kiinnostuksen matematiikan opiskeluun.”

Yhteiskuntaoppi

”Todella hyvä opettaja ja kattavat luennot! ”

”Keskeiset asiat käytiin selkeästi läpi ”

”Oli kiva saada palautetta tehtävistä ja kysymyksiin sai vastauksen pienellä kynnyksellä.”

”Opettaja selitti asiat selkeästi.”

”Opettaja oli kokenut, asiantunteva ja selitti asiat selkeästi.”

"Kurssimateriaali oli hyvä lisä kertauksena.”

”Opettaja oli todella hyvä ja reilu ja hänestä näki että tietää mistä puhuu.”

”Kurssi oli kokonaisuudessaan selkeä ja monipuolinen tietopaketti.”

”Hyvät ja selkeät esimerkit ja -tehtävät. Ymmärsin nyt paremmin minkälaista osaamista erilaisiin tehtäviin vaaditaan.”


 

 


Kevään 2022 abikurssien palautekeskiarvo oli 4,38, josta olemme erittäin ylpeitä! Pyrimme tietysti aina parempaan, ja jatkossa abikurssilta saakin yli16%enemmän opetusta. Liity siis onnistujien joukkoon ja tule mukaan kurssille!Biologia

"Opettaja oli ihanan innostunut ja motivoiva!"

"Vaikutti asiantuntevalta."

"Hyvin tiivistetty koko lukio biologia."

"Opetusvideot olivat todella hyviä, ja niistä erityinen kiitos!"

"Materiaalit olivat laajat ja monipuoliset. Oli mukavaa, kun tehtäväkirja tuli kotiin paperisena."

Kemia

"Kemian yo-kertauskurssi sujui erittäin mukavasti! Pidin kurssista ja se jopa ylitti odotukseni."

"Selkeää ja laadukasta opetusta."

"Opiskeltiin juuri yo-kokeiden kannalta tärkeitä asioita."

"Välikokeet ja harjoituskoe olivat mahtava tapa testata osaamista."

"Kurssin avulla sai lisää itsevarmuutta yo-kokeisiin."

 

"Materiaalit olivat selkeät ja monipuoliset! Hyvien materiaalien avulla opiskeltiin juuri yo-kokeiden kannalta tärkeitä asioita."

"Opettajan opetus oli selkeää ja laadukasta. Opettaja oli hyvin kannustava ja antoi henkilökohtaista palautetta osaamisesta. Opettajaan sai hyvin yhteyttä ja häneltä sai vastauksia kysymyksiin. Opettaja jakoi hyviä yo-koevinkkejä."

 

”Kurssin sisältö oli hyvin laaja. Erityinen positiivinen huomio, että opettaja opetti yo-koe vastaustekniikan! Lisäksi opettaja kävi jokaisen kanssa erikseen puhumassa ja mielellään auttoi jokaista persoonallisesti, jos jokin jäi epäselväksi.”

 ”Kurssin rakenne oli mielestäni hyvin onnistunut. Antoi meille hyviä kotiläksyjä. ”

 ”Mielestäni joo, opettajaan oli helppo ottaa yhteyttä, vaikka kurssi toteutettiin etänä. Apua sai todella helposti tunnin aikana ja opettaja vastasi aina tunnilla esitettyihin kysymyksiin.”

 ”Kurssilla tuli paljon uutta tietoa ja uutta näkökulmaa tehtävien tekoon ja ylipäätään kemiaan luonnontieteenä.”

Pitkä matematiikka

 "Ihana ja innostava opettaja, joka sai matikan tuntumaan helpommalta ja vähemmän pelottavalta. Tehtävien määrä ja vaikeustaso erinomainen."

"Huippuhyvää ja selkeää opetusta!"

"Teoriaa riittävästi, sekä todella paljon yo-tehtäviä käyty läpi. Paljon rutiinia tehtäviin ja asioiden "oikeaa" ymmärrystä, sekä myös helpotusta siihen, kuinka tehtäviä täytyisi lähteä ratkaisemaan. Opettaja myös super pätevä ja kannustava :)"

"Kurssi oli kokonaisuudessaan erinomainen :) !"

"Pidin siitä, että tehtäviä käytiin vielä yhteenvetona uudestaan läpikäymisen jälkeen, jolloin tehtävä selitettiin tiivistetysti uudestaan."

"Kurssi oli kokonaisuudessaan hyvin kattava ja asioita käytiin sopivassa tahdissa läpi. Varmaan kaikilla kurssilaisilla on pohjalla hyvät matematiikan taidot, joten turhia perusasioita ei jääty turhaan vatvomaan vaan keskityttiin haastaviin tehtäviin. Koin tämän toimivaksi."

"Tehtävien ratkaisut esitettiin ymmärrettävästi, samoin teoriatiivistelmät."

"Kurssi oli hyvä ja opetus laadukasta. Välillä pitkät tunnit saattoivat väsyttää. Oli kiva, kun kotitehtäväksi tuli vanhoja ylioppilastehtäviä. Muuten en olisi varmaan koskaan aloittanut tekemään niitä, mutta kotitehtävien takia oli ns pakko."

"Kaikin puolin opettajan opetus toimi. Opetus oli kattavaa ja myös kurssilaisten kysymyksiin ja toiveisiin vastattiin aina."

"Hyvä järjestys kertaamisessa, hyvä määrä käytiin vanhoja YO-tehtäviä läpi, oppi lukemaan ytl:n tehtävänantoja."

"Hyvä opettaja ja hyvin jaetut aiheet ja monipuoliset kotitehtävät."

"Asiat käytiin selkeästi ja rauhassa, jota juuri toivoinkin tältä kurssilta. Välillä vaan tuntui, että loppu tunnin asioissa tuli kiirettä!"

"Hyvä opetus, asiat selitettiin perusteellisesti ja kysymyksille jätettiin hyvin tilaa."

"Kurssi toi paljon asiaa takaisin mieleen ekoilta kursseilta mitä en muistanut, sekä tarkenti niitä."

"Kuunteli oppilaiden toiveita ja kyseli niitä paljon. Se on tosi hyvä vaikka vastausta ei paljoa tullut! YO-tehtävät eivät tunnu tämän kurssin jälkeen enää pelottavilta, joka on ollut itselle suuri helpotus. Kiitos!"

"Erityisen hyvää oli selkeä esitys ja kannustus." 

"Tämä oli hyvää kertausta ja auttoi minua muistamaan vanhoja asioita."

"Käytiin läpi haastaviakin tehtäviä."

"Pidin siitä kun näytettiin kuinka tehtävät tehdään."

"Kurssilla käytiin hyvin ja laajasti asioita läpi. Opin paljon!"

"Tehtävien tekeminen paperille oli toimiva tapa ja siinä tuli hyvin esille erilaisten tehtävien ratkaisuprosessit."

"Varsinkin opetusdiat ja tehtävät ovat kattavat ja hyvät!"

”Oli kivasti tehtäviä, jotka olivat oikeasti haastavia. Ne käytiin hyvin läpi tunnilla. Teoriat tuli kompaktisti, mutta silti tarpeeksi selkeästi." 

 ”Asiat käytiin läpi perusteellisesti ja ymmärrettävästi”

 "Asiat käytiin läpi monipuolisesti, mutta opettaja toisti myös vaikeat asiat useampaan otteeseen. Se oli hyvä, sillä ne saattoivat välillä mennä ohi. Plussaa oli myös, että kaikki asiat käytiin läpi myös esimerkein.”

 ”Kurssi oli omasta mielestäni hyvä. Opetus oli erittäin laadukasta ja opettaja mukava. Tehtävät olivat tasoltaan sopivan vaihtelevia. Uskon että lähiopetuksessa kurssi olisi ollut vielä parempi mutta se ei ole tietenkään teidän vikanne.”

 "Kurssilla käytännössä kerrattiin koko lukiomatematiikan kokonaisuus. Kotiläksyt olivat hyviä ja opettaja oli hyvä.”

 ”Sisällöt olivat riittävän haastavia ja fokus oli olennaisessa eli yo-kokeessa. Kurssin malli oli selkeä: kotitehtävät ja tunnit. Erityismaininta ja -kiitos opettajasta, joka oli asiantunteva, huippupätevä ja huomioi oppilaat kaikin tavoin.”