Siirrymme koronatilanteen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista kevään 2021 kursseilta:

”Oli kivasti tehtäviä, jotka olivat oikeasti haastavia. Ne käytiin hyvin läpi tunnilla. Teoriat tuli kompaktisti, mutta silti tarpeeksi selkeästi.”

”Kurssi pakotti kertaamaan hyvällä tavalla”

”Asiat käytiin läpi perusteellisesti ja ymmärrettävästi”

”Opettaja osasi selittää teorian ja tehtävät ammattimaisesti.”

"Asiat käytiin läpi monipuolisesti, mutta opettaja toisti myös vaikeat asiat useampaan otteeseen. Se oli hyvä, sillä ne saattoivat välillä mennä ohi. Plussaa oli myös, että kaikki asiat käytiin läpi myös esimerkein.”

”Kurssi palveli juuri minun osaamistani hyvin, kerrattiin sopivasti perusasioita, mutta syvennyttiin myös riittävän haastavien tehtävien ratkaisuun.”

”Opettajalla oli myös kiva asenne ja kehui oikeista vastaukista."

”Kurssi oli omasta mielestäni hyvä. Opetus oli erittäin laadukasta ja opettaja mukava. Tehtävät olivat tasoltaan sopivan vaihtelevia. Uskon että lähiopetuksessa kurssi olisi ollut vielä parempi mutta se ei ole tietenkään teidän vikanne.”

”Koin oppivani kurssilla asioita.”

”Opettaja selitti tarkasti ja kertasi niin useasti, kun oli tarve.”

"Asiantuntevuus oli hyvää.”

”Opettaja kävi asiat läpi nopeasti ja tehokkaasti"

"Kurssilla käytännössä kerrattiin koko lukiomatematiikan kokonaisuus. Kotiläksyt olivat hyviä ja opettaja oli hyvä.

”Sisällöt olivat riittävän haastavia ja fokus oli olennaisessa eli yo-kokeessa. Kurssin malli oli selkeä: kotitehtävät ja tunnit. Erityismaininta ja -kiitos opettajasta, joka oli asiantunteva, huippupätevä ja huomioi oppilaat kaikin tavoin.”

”Kurssi oli todella hyvin toteutettu, vaikka koronatilanteen takia olikin etänä. Opettaja oli todella hyvä ja osasi auttaa kysymyksissä. Mielestäni oli kiva, että käytiin aluksi teoria läpi helpoista lähtien, jonka jälkeen syvennyimme todella vaikeisiinkin tehtäviin, joita ei yksin lukiessa tulisi tehtyä.”

”Kurssi eteni hyvällä vauhdilla ja opettaja kävi asiat yksityiskohtaisesti lävitse.”

”Opetus oli hyvää ja selkeää, ja asioista ymmärsi oikeasti jotain. Tunneilla käytiin sopivassa suhteessa läpi teoriaa ja tehtiin tehtäviä.”

Uskon, että kurssista oli itselleni paljon apua yo-kirjoituksia ajatellen.”

”Kurssi oli mielestäni kattavampi kuin mainostettu A-B taso, joka oli omasta mielestäni hyvä asia.”

”Opettaja antoi tilaa kurssilaisten kysymyksille ja vastasi niihin”

”Kivasti kertaa aina tehtävän loputtua, mitä on tehty ja miksi on päädytty tiettyyn tulokseen.”

”Sai tehtyä paljon erilaisia yo-tehtäviä, joita en olisi todennäköisesti ilman tätä kurssia tehnyt.”

”Tehtävät käytiin yksityiskohtaisesti läpi ja näki miksi mitäkin tehtiin.”

”Opettaja havainnollisti tehtävien ratkaisun ja oikean ratkaisupolun kattavasti ja ymmärrettävästi. ”

”Opettaja oli hyvä selostamaan eri osa-alueiden tarkoitukset ja myös tehtävien ratkaisut.”

”Opettaja selitti tehtävät todella selkeästi.”

”Opettaja selitti tehtävät ja teoriat ymmärrettävästi.”

”Opettaja selitti asiat selkeästi ja teki tehtävät aina itse ja vielä kertasi ne. Lisäksi hän otti hyvin opiskelijoiden toiveet ja kysymykset huomioon.”

”Opettaja kävi asiat perusteellisesti alusta lähtien. ”

”Selitti vaikeatkin tehtävät ymmärrettävästi.”