Kurssien sisältö

Mitä yhteiskuntaopin abikurssit sisältävät?

Yhteiskuntaopin abikurssillamme kerrataan tiiviissä tahdissa neljän yhteiskuntaopin lukiokurssin sisältö. Kurssin tavoitteena on kerrata yhteiskunnallinen ja taloudellinen käsitteistö ja tukea kurssilaisten ymmärrystä yhteiskunnasta historiallisen kehityksen tuloksena. Lisäksi kurssilla keskitytään Suomen yhteiskuntajärjestelmän ja talouden toimintaedellytyksiin sekä yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Pääpaino kurssilla on kahdessa ensimmäisessä yhteiskuntaopin kurssissa, koska niiden painoarvo on ylioppilaskokeessa kahta jälkimmäistä kurssia suurempi. Yhteiskuntatiedon osuudessa paneudutaan yhteiskunnan perusrakenteiden kehitykseen, valtaan ja vaikuttamiseen. Taloustiedon osuudessa korostetaan talouselämän mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kansalaisen lakitiedon osuudessa painotetaan Suomen oikeusjärjestelmän perusteita ja Euroopan unionin osuudessa syvennytään unionin perustoimintoihin.

Kaikkiin yhteiskuntaopin kursseihimme kuuluu Eximian asiantuntijoiden laatima itseopiskelumateriaali. Materiaalissa on kattava tiivistelmä teoriasta ja runsas määrä tehtäviä malliratkaisuineen. Lisäksi kurssilaisille kuuluu Moodle verkko-oppimisympäristö, josta löytyvät monipuoliset sähköiset opiskelumateriaalit itsenäiseen harjoitteluun ja kertaamiseen. Asiantunteva opettajamme on kurssilaisten tukena kurssin alusta kirjoituksiin saakka myös verkon välityksellä.

Verkko-oppimisympäristö Moodlesta löydät esimerkiksi:

- Vinkit ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen
- Ohjeet lukusuunnitelman tekemiseen ja lukusuunnitelmapohjan
- Yhteiskuntaopin opetusvideot kursseista YH1-4
- Yhteiskuntaopin yo-kirjoituksiin valmistavan sähköisen harjoituskokeen
- Yleisen keskustelualueen, jossa voit keskustella kurssin opettajan ja muiden kurssilaisten kanssa
- Opettajan tervehdyksen
- Uutiset-palstan, jolla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja muutoksista kurssilla
- Kurssiaikataulun ja Zoom-ohjeet
- Ennakkotehtävät kaksi viikkoa ennen kurssin alkua

Tunnukset Moodleen saat sähköpostitse tilausta seuraavana arkipäivänä, ja oppimisympäristö on auki ylioppilaskirjoituksiin saakka.

Opetusvideot

Verkko-opintoja varten tuotetuilla opetusvideoilla käydään läpi opetussuunnitelman mukainen lukion oppimäärä yhteiskuntaopista. Opetusvideot ovat noin 10-20 minuutin pituisia ja jokaisesta kurssista on aihealueittain tehdyt videot. Videoilla käydään läpi kurssien keskeisimmät teoriat ja aihealueet.