Kurssin sisältö

Psykologian abikurssilta tehokas apu yo-kokeisiin!

Psykologian abikurssin esittely


Lukion psykologian kurssien tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia havainnoida ja ymmärtää ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologian ylioppilaskokeessa odotetaan, että kokelaat osaavat lukiokurssien keskeiset sisällöt ja kykenevät soveltamaan psykologian osaamistaan. Osa kokeen tehtävistä testaa suoraviivaisemmin jotakin yksittäisen kurssin sisältöä, osassa tehtävistä on taas kyettävä soveltamaan psykologian kursseilla opittua laajemmin. 

Pidetty psykologian abikurssimme tarjoaa psykologian ylioppilaskokeeseen valmistautuvalle tukea sekä psykologian lukiokurssien kertaamiseen että ylioppilaskokeessa menestymiseen. Kurssilla harjoitellaan opettajiemme laatimiin psykologian reaalikokeen tehtävien kaltaisiin tehtäviin vastaamista ja tutustutaan tarkemmin vanhoihin psykologian yo-tehtäviin. Samalla kerrataan oikeanlaista vastaustekniikkaa ja opetellaan vastaamaan soveltavampiin psykologian tehtäviin.

Kurssilla kerrataan tiiviillä aikataululla viiden psykologian lukiokurssin keskeisimmät sisällöt: muistutellaan mieleen psykologian tutkimuskohteita ja sovellusalueita, ihmisen psyykkisen kehityksen vaiheita ja sen tutkimusta sekä tiedonkäsittelyn ja oppimisen psykologisia taustoja. Lisäksi kurssilla käsitellään motivaatioon, tunteisiin ja älykkääseen toimintaan liittyvät psykologiset teoriat ja persoonallisuuspsykologian lukiokurssin sisällöt.

Kaikkiin psykologian abikursseihin kuuluu Eximian asiantuntijoiden laatima itseopiskelumateriaali. Materiaalissa on kattava tiivistelmä teoriasta ja runsas määrä tehtäviä malliratkaisuineen. Lisäksi kurssilaisille kuuluu Moodle verkko-oppimisympäristö, josta löytyy monipuoliset sähköiset opiskelumateriaalit itsenäiseen harjoitteluun ja kertaamiseen. Asiantuntevat opettajamme ovat kurssilaisten tukena kurssin alusta kirjoituksiin saakka myös verkon välityksellä.

Verkko-oppimisympäristö Moodlesta löydät esimerkiksi:

- Vinkit ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen
- Ohjeet lukusuunnitelman tekemiseen ja lukusuunnitelmapohja
- Verkko-opintoja varten tuotetut opetusvideot psykologian lukion oppimäärästä
- Psykologian yo-kirjoituksiin valmistavan sähköisen harjoituskokeen
- Yleisen keskustelualueen, jossa voit keskustella kurssin opettajan ja muiden kurssilaisten kanssa
- Opettajan tervehdyksen
- Uutiset-palstan, jolla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja muutoksista kurssilla
- Kurssiaikataulun ja Zoom-ohjeet
- Ennakkotehtävät kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Tunnukset Moodleen saat sähköpostitse tilausta seuraavana arkipäivänä, ja oppimisympäristö on auki ylioppilaskirjoituksiin saakka.