Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista kevään 2023 kursseilta:

”Paljon hyviä tehtäviä ja uutta tietoa."

"Ope oli aivan ihana suuret kiitokset ohjeista, tuesta ja neuvoista ja siitä että jaksoit lukea ylimääräisetkin tehtävät ja antaa niihin palautteet."

"Opin kurssilla monia asioita, joita ei lukion kertauskurssilla käyty läpi. Olen erityisen kiitollinen siitä, että kurssilla käytiin yksityiskohtaisesti läpi mitä luku- ja kirjoitustaidon kokeissa todella mitataan ja mitä sensorit arvostavat. Sen ymmärtäminen helpottaa muutakin oppimista valtavasti. On myös ollut hyödyllistä saada yksityiskohtaista palautetta tehtävistä."

"Hyvät ja kattavat palautteet tehtävistä ja selkeä opetus!"

"Opettaja esitti asiat ymmärrettävästi ja sanallinen palaute kirjoitelmista oli asiantuntevaa ja tarkkaa."

"Opettaja oli erittäin kannustava."

"Ne tuntitehtävät, jotka teimme olivat todella hyviä."

"Harjoituskokeet olivat hyviä."

"Kurssin tehtävät olivat hyviä harjoituksia ja nopeasti saatu palaute tehdyistä tehtävistä opetti parantamaan omaa taitoani."

"Mielestäni kurssimateriaalit ovat todella hyviä ja monipuolisia."

"Kurssin materiaalit ja harjoitukset olivat erittäin hyviä! Pidin myös siitä, että opettaja jaksoi antaa palautetta sähköpostilla myös muista teksteistä!"

"Kaunokirjallisuuden tuntitehtävät käsiteltiin hyvin, selkeästi ja syvällisesti."

"Opettaja oli positiivinen ja kannustava."

"Kaikki aiheet käsiteltiin monipuolisesti ja sain kurssin ansiosta vielä hyvän kertauksen ennen kirjoituksia."

"Mielestäni kurssi oli kokonaisuutena hyvä."

"Harjoituskokeet ja itsenäiset tehtävät olivat hyviä."

"Kurssi antoi uudenlaisen näkökulman äidinkielen yo-kokeita varten. Tärkeimpänä asiana kurssissa pidin harjoituskokeita."

"Kurssi on antanut hyvän mahdollisuuden täydelliseen suoriutumiseen ylioppilaskokeessa, kiitos!"

"Opettaja selvensi pyydettäessä asioita, keskittyi opetukseen ja oli kiinnostunut opiskelijoiden kuulumisista ja opintojen etenemisestä."

"Opettaja on esittänyt kurssin sisällön oikein hyvin & antanut rakentavaa palautetta."