Kemian abikurssien sisältö

Mitä kemian abikurssit sisältävät?

Kemian kurssilla kertaat tehokkaasti lukion kemian laajan oppimäärän (kurssit 1-5). Kurssilla huomioidaan kaiken tasoiset oppijat ja se soveltuu kaikille reaalikokeessa kemian kysymyksiin vastaaville. Kurssilla painotetaan kemian peruskäsitteiden hallintaa, aineiden ominaisuuksien, rakenteiden ja reaktioiden tuntemusta sekä hiotaan taitoja selittää kemiallisia ilmiöitä aineiden ominaisuuksien ja rakenteiden avulla. Kemiallisen tiedon soveltaminen, ilmiöiden mallintaminen ja niiden matemaattinen käsittely ovat myös asioita, joihin kurssilla syvennytään. Kurssilla tehdään myös paljon ylioppilaskokeissa esiintyviä tehtäviä, kuten selostus-, ongelmanratkaisu -ja laskennallisia tehtäviä. Verkkokurssilaisena saat monipuoliset materiaalit, joiden avulla voit itsenäisesti opiskella kaikki nämä asiat itsenäisesti Moodlen kautta.

Kaikkiin kemian abikursseihin kuuluu kemian abimateriaali, joka toimitetaan kurssilaisille painettuna versiona. Materiaalissa on kattava tiivistelmä teoriasta ja runsas määrä yo-tasoisia tehtäviä malliratkaisuineen. Lisäksi kurssilaisille kuuluu Moodle verkko-oppimisympäristö, josta löytyy monipuoliset sähköiset opiskelumateriaalit itsenäiseen harjoitteluun ja kertaamiseen. Asiantuntevat opettajamme ovat kurssilaisten tukena kurssin alusta kirjoituksiin saakka myös verkkokurssilla.

Abimateriaalit ja opetusvideot päivitetään uuden OPS:in mukaisiksi kesän 2018 aikana.


Verkko-oppimisympäristö Moodle:


- Vinkit ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen
- Ohjeet lukusuunnitelman tekemiseen ja lukusuunnitelmapohja
- Luentotallenteet lähiopetuksesta Helsingin kemian abikurssilta keväältä 2018
- Verkko-opintoja varten tuotetut opetusvideot kemian lukion oppimäärästä
- Kemian yo-kirjoituksiin valmistavan harjoituskokeen

- Yleisen keskustelualueen, jossa voit olla keskustella kurssin opettajan ja muiden kurssilaisten kanssa
- Uutiset-palstan, jolla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja muutoksista kurssilla
- Kurssiaikataulun ja paikkaohjeet (verkko-kurssia lukuun ottamatta)
- Ennakkotehtävät

Tunnukset Moodleen tulee sähköpostitse tilauksen jälkeen seuraavana arkipäivänä ja oppimisympäristö on auki ylioppilaskirjoituksiin saakka.

Opetusvideot


Verkko-opintoja varten tuotetuilla opetusvideoilla käydään läpi lukion oppimäärä (KE1-KE5) kemiasta. Opetusvideot ovat noin 10-20 minuutin pituisia ja jokaisesta kurssista on aihealueittain tehdyt videot. Videoilla käydään läpi keskeisimmät teoriat ja niihin liittyvä harjoitustehtävä, joka havainnollistetaan useimmiten dokumenttikameran avulla. Opetusvideot pävitetään kesän 2018 aikana uuden OPS:in mukaisiksi.

Luentotallenteet


Luentotallenteet on kuvattu Helsingin kemian abikurssilta keväällä 2018. Luentotallenteilla näkyy opetettava dia ja kuuluu opettajan ääni. Tallenteisiin sisältyy mahdollisesti harjoituksia tai esimerkkejä dokumenttikameran avulla esitettynä. Luennot ovat siis tallennettu suoraan lähiopetuskurssin opetuksesta. Luentotallenteet löytyvät valmiina Moodlesta.