Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Valintakoetietoja

Valtakunnallinen valintakoe mittaa kykyä soveltaa tietoa.

Biologiassa on mahdollisuuksia!

Biologia on luonnontiede, joka tutkii eliöitä, niiden osia ja elinympäristöjä. Biologiset tieteet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden, eikä niillä ole selviä rajoja. Sovellusaloista tärkeimpiä ovat maatalous- ja metsätiede, riista- ja kalabiologia, ympäristönsuojelu ja lääketiede. Alan mielenkiintoiset ja hyvät työllisyysnäkymät innostavat monia hakeutumaan alan opintoihin. Vuosittain vain noin kymmenesosa kaikista pyrkijöistä onnistuu pääsemään tavoitteeseensa ja saa haluamansa opiskelupaikan.

Biologiaa voi opiskella Helsingissä, Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa. Opiskelemaan voi pyrkiä joko suomen- tai ruotsinkielisessä kiintiössä. Suomenkielinen valinta järjestetään yhteisvalintana, jossa voi pyrkiä opiskelemaan biologiaa Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoon. Samalla yhteisellä valintakokeella haetaan myös akvaattisiin tieteisiin Helsinkiin ja ympäristötieteisiin Helsinkiin ja Lahteen. Valintaperusteet ja hyväksymisrajat vaihtelevat yliopistoittain. Tarkistathan aina valintaperusteet sen yliopiston hakuoppaasta, minne aiot hakea.

Biologiaa haetaan opiskelemaan yhteisvalinnan kautta

Yhteisvalinnassa mukana ovat:

  • Helsingin yliopisto: Biologia (suomenkielinen), akvaattiset tieteet, ympäristötieteet
  • Jyväskylän yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Turun yliopisto
Huom! Itä-Suomen yliopiston hakukohteita ei ole yhteishaussa mukana vuonna 2021 vaan Ympäristö- ja biotieteisiin voidaan valita suoravalinnalla tai aiempien opintojen perusteella.

Tärkeät päivämäärät 2021

17.3.-31.3.2021 Korkeakoulujen kevään 2021 yhteishaku
2.6.2021 klo 14-17 Biologian valintakoe
31.5.2021 Todistusvalintojen tulokset julkaistu viimeistään
9.7.2021 Valintojen tulokset julkaistu viimeistään

 

Mitä kokeessa tulee osata?

Vuoden 2021 valintakoe perustuu vuonna 2016 käyttöön otetun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015) ja mahdolliseen kokeessa jaettavaan, suomen- tai englanninkieliseen aineistoon.

Valintakokeessa on viisi pakollista tehtävää. Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Valintakoe järjestetään biologian yhteisvalintaan osallistuvissa yliopistoissa keskiviikkona 2.6.2021 klo 14.00-17.00.

Valintakokeen tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden ja siitä ilmoitetaan 16.3.2021 mennessä.

Mitä kokeessa tulee/ei saa olla mukana?

  • Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan kirjoitusvälineet (kynä, kumi, teroitin, viivain) sekä valokuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi tai ajokortti). Hakijan on valintakokeessa merkittävä vastauspaperiinsa täydellinen henkilötunnuksensa (syntymäaika ja tunnusosa).
  • Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta.
  • Valintakokeessa ei saa käyttää taulukkokirjaa: mahdolliset tarvittavat suureet annetaan tehtäväpaperin mukana.

Valintamenettely

Valituksi voi tulla joko pelkän valintakokeen (49 % valituista) tai todistusvalinnan (51 % valituista) perusteella. Valinnassa on käytössä ensikertalaiskiintiö. 

Valintakokeesta voi saada enintään 200 pistettä. Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava kokeesta vähintään 70 % kaikkien ko. hakukohteen kokeeseen osallistuneiden saamien koepisteiden keskiarvosta.

Valinnan tulos

Tulokset ilmoitetaan hakijoille 9.7.2021 mennessä.


Aikaisempian vuosien sisäänpääsytietoja, Biologian koulutusohjelma, Helsingin yliopisto


Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksytyt kokeeseen osallistuneista (%)
2020 1145 720 53 7,4
2019 1127 838 51 6,1
2018
1079 759 55 7,2
2017 867 571 51 8,9 
2016 963 570 58 10,2