Sosiaalityö
Sosiaalityö verkkomateriaali
Sosiaalityön opintoihin hakeville suunnattu itseopiskelumateriaali sisältää teoriatiivistelmän sekä valintakoetehtävien tyyppisiä harjoituksia mallivastauksineen.
Hinta 100.00 €

Sosiaalityön opintoihin pyrkiville suunnattu verkkomateriaali sisältää teoriatiivistelmän sekä valintakoetehtävien tyyppisiä harjoituksia mallivastauksineen. Materiaali toimii sekä oppimisen, että kertaamisen tehokkaana apuvälineenä: teoriaosion avulla ymmärrät tärkeimpien käsitteiden ja teorioiden sisällön. Harjoitustehtävien avulla testaat omaa osaamistasi ja opit tuottamaan oikeanlaiset vastaukset eri tehtävätyyppeihin. Materiaaliin kuuluu myös valintakokeen aineisto-osioon valmentava osuus, jonka avulla harjoittelet aineistokokeessa vaadittavia taitoja. Aineistojen valinnassa ja erilaisissa tehtävänantojen tarkoituksena on kehittää lukijan kykyä tiedon omaksumiseen, erilaisten tekstityyppien lukemiseen ja sisäistämiseen sekä tiedon soveltamiseen ja tuottamiseen valintakokeessa vaadittavalla tasolla. omaksua tietoa että soveltaa ja tuottaa sitä itsenäisesti.

Materiaali toimii mainiosti kotona tapahtuvan harjoittelun tukena. Materiaalin avulla kertaat valintakoekirjallisuuden olennaisimmat asiat, harjoittelet erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista ja testaat samalla omaa osaamistasi. Itseopiskelumateriaalit laaditaan aina uusimpien valintakoevaatimusten mukaisesti ja laatijoina toimivat alan ammattilaiset, jotka toimivat tai ovat toimineet myös Eximian valmennuskurssiopettajina.

Verkkomateriaalia aletaan tuottaa välittömästi valintakoekirjallisuuden julkaisemisen jälkeen ja se julkaistaan kokonaan tai osissa valmistumisen mukaan verkko-oppimisympäistössämme Moodlessa.

Mikael, Eximia

Hei, palvelemme arkisin klo 09.00–17.00 numerossa (09) 2727 130. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen info@eximia.fi.