Sisältö

AMK Sosiaali- , terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala

Eximia tarjoaa ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalojen valintakokeisiin valmentan etäopetuskurssin. Kurssilla keskitytään valintakokeessa vaadittujen taitojen tehokkaaseen harjoittelemiseen.

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan valintakoe muodostuu yksittäisestä valintakokeesta, joka sisältää eri osioita - koe suoritetaan kuitenkin yhdellä kertaa. Koeosiot koostuvat päätöksentekotaitoja, opetuskieltä, englantia, matemaattisia taitoja, eettisiä taitoja sekä tunneälytaitoja mittaavista osioista.