Ajankohtaista

Julkaistu 20.06.2018

Mahdollisuus saada oikaisupyynnöllä lisäpisteitä kauppatieteen valintakokeesta 2018. Lue ohjeet täältä!

Hei kaikki kauppatieteen valintakokeeseen 2018 osallistuneet!

Pääsykokeen tehtävässä 4 piti tutkia väitteiden paikkansapitävyyttä histogrammin perusteella. Se ei ole ihan yksiselitteinen. Olen käynyt keskustelua tehtävän laatijan kanssa asiasta, mutta hän ei (toistaiseksi) ole myöntänyt ilmeistä virhettä.

Histogrammitehtävässä oikeaksi vaihtoehdoksi on määritelty kohta D. Väite onkin tosi, jos mediaanin laskee alkuperäisen aineiston mukaan (kuten tehtävää laadittaessa on tehty), mutta tätähän ei kokeessa pystynyt tekemään. Mikäli tehtävän tekee tehtävänannon mukaisesti ja laskee (tai määrittää summakäyrästä) mediaanin arvon kuvion tietojen perusteella, päätyy siihen ettei väite ole tosi.

Laatijan mukaan väitettä D voidaan pitää laskematta totena, koska muut väittämät ovat ilmeisen vääriä. Kuitenkin jos B-kohdan sanan ’kuvaa’ tulkitsee tarkoittavan samaa kuin ’sen avulla voidaan määrittää’, on väite B tosi.

Jos siis merkitsit tehtävässä 4 oikeaksi väitteeksi B:n tai jätit vastaamatta tehtävään, kannattaa tehdä oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksessa kannattaa kertoa omin sanoin, että vastasit B:n, koska muut väitteet olivat selvästi väärin tai että jätit vastaamatta kohtaan, koska mielestäsi siinä mikään väittämistä ei ollut tosi. Erityisesti kannattaa perustelussa mainita, että laskemalla tai summakäyrästä tutkimalla mediaanin arvo eroaa selvästi väitteen arvosta. (Kuvion perusteella mediaanin laskettu arvo on -0,42, kun väitteessä se on -0,26.)

Harmillista, että pääsykokeessa on tällainen virhe! Suurempana ongelmana näen kuitenkin sen, ettei sitä myönnetä virheeksi. Luultavasti virhe on vaikuttanut omiin kurssilaisiini sekä myönteiseen että kielteiseen suuntaan. Siksi en lähde taistelemaan asian puolesta muuten, kuin vinkkaamalla tästä oikaisumahdollisuudesta niille, jotka voisivat siitä hyötyä. Jos siis tunnet tulleesi kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti (tai muuten vain hyötyväsi oikaisusta), valita siitä tekemällä oikaisuvaatimus. Tarkemmat ohjeet löydät kauppatieteet.fi -sivulta.

Lämmintä kesää ja kaikkea hyvää elämääsi eteenpäin, mitä se sitten tuokin sinulle!

Essi, Kauppatieteen kurssin matematiikan opettaja