Ammattikorkeakoulut
AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta- ja kauneusalan itseopiskelu syksy
Laaja itseopiskelupaketti sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan valintakoeyhteistyössä olevien ammattikorkeakoulujen esivalintakokeeseen. Opiskele itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.
Hinta 120.00 €

AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta- ja kauneusalan itseopiskelumateriaali tukee itsenäistä valmistautumistasi niiden ammattikorkeakoulujen, jotka ovat valintakoeyhteistyössä sosiaali-, terveys- ja liikunta- ja kauneusalalla, syksyn 2018 esivalintakokeeseen. Ammattikorkeakoulut, jotka ovat mukana esivalintakokeessa, voit tarkastaa seuraavasta osoitteesta: http://soteli.metropolia.fi/

Materiaali laaditaan sosiaali-, terveys- ja liikunta- ja kauneusalan voimassa olevien valintakoevaatimusten (esivalintakoe) perusteella. Esivalintakokeessa on ennakkoaineiston lisäksi suomen ja englannin kielen sekä matematiikan osa-alueet.

Itseopiskelumateriaalipaketin avulla harjoitellaan valintakokeen ennakkoon julkaistavaa aineisto-osuutta, suomen ja englannin kieltä sekä matematiikkaa. Kaikkien osa-alueiden käsittelyssä korostetaan valintakokeen näkökumasta keskeisimpiä asioita. Materiaali sisältää kattavan teoriaosuuden kustakin aihealueesta ja runsaasti valintakokeeseen valmistavia tehtäviä. Materiaali toimii sekä oppimisen että kertaamisen tehokkaana apuvälineenä: tiiviiden johdantojen avulla kertaat pääkäsitteet ja -ideat. Harjoitustehtävien avulla testaat omaa osaamistasi. Harjoittelun tukena hyödynnetään Eximian verkko-oppimisympäristöä.

Itseopiskelumateriaaliin kuuluu myös valmentautumisohje, josta saat apua ja neuvoja oman valintakoeurakkasi suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Itseopiskelumateriaalin tilaajana saat:

- Sähköiset itseopiskelumateriaalit luetunymmärtämisestä, matematiikasta sekä englannin kielestä harjoitustehtävineen
- Painetun teoria- ja tehtävätiivistelmän voimassa olevien valintakoeaineistojen mukaisista ennakkomateriaaleista kotiin toimitettuna
- Ohjeet ja harjoituksia esivalintakokeen jälkeisen varsinaisen valintakokeen soveltuvuus- ja aineistokoetta varten

MATERIAALIN TOIMITUS:

Materiaali postitetaan kaikille tilaajille viikolla 38.

Ammattikorkeakoulut
AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta- ja kauneusalan itseopiskelu kevät
Laaja itseopiskelupaketti sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan valintakoeyhteistyössä olevien ammattikorkeakoulujen esivalintakokeeseen. Opiskele itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.
Hinta 120.00 €
PaikkaVerkossa

AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta- ja kauneusalan itseopiskelumateriaali tukee itsenäistä valmistautumistasi niiden ammattikorkeakoulujen, jotka ovat valintakoeyhteistyössä sosiaali-, terveys- ja liikunta- ja kauneusalalla, kevään 2019 esivalintakokeeseen. Ammattikorkeakoulut, jotka ovat mukana esivalintakokeessa, voit tarkastaa seuraavasta osoitteesta: http://soteli.metropolia.fi/

Materiaali laaditaan sosiaali-, terveys- ja liikunta- ja kauneusalan voimassa olevien valintakoevaatimusten (esivalintakoe) perusteella. Esivalintakokeessa on ennakkoaineiston lisäksi suomen ja englannin kielen sekä matematiikan osa-alueet.

Itseopiskelumateriaalipaketin avulla harjoitellaan valintakokeen ennakkoon julkaistavaa aineisto-osuutta, suomen ja englannin kieltä sekä matematiikkaa. Kaikkien osa-alueiden käsittelyssä korostetaan valintakokeen näkökumasta keskeisimpiä asioita. Materiaali sisältää kattavan teoriaosuuden kustakin aihealueesta ja runsaasti valintakokeeseen valmistavia tehtäviä. Materiaali toimii sekä oppimisen että kertaamisen tehokkaana apuvälineenä: tiiviiden johdantojen avulla kertaat pääkäsitteet ja -ideat. Harjoitustehtävien avulla testaat omaa osaamistasi. Harjoittelun tukena hyödynnetään Eximian verkko-oppimisympäristöä.

Itseopiskelumateriaaliin kuuluu myös valmentautumisohje, josta saat apua ja neuvoja oman valintakoeurakkasi suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Voit aloittaa opiskelun heti seuraavana arkipäivänä tilauksestasi vastaanotettuasi tunnukset verkko-oppimisympäristöömme.

Itseopiskelumateriaalin tilaajana saat:

- Sähköiset itseopiskelumateriaalit luentunymmärtämisestä, matematiikasta sekä englannin kielestä harjoitustehtävineen (Materiaalit saatavilla heti!)
- Painetun teoria- ja tehtävätiivistelmän voimassa olevien valintakoeaineistojen mukaisista ennakkomateriaaleista kotiin toimitettuna
- Ohjeet ja harjoituksia esivalintakokeen jälkeisen varsinaisen valintakokeen soveltuvuus- ja aineistokoetta varten

MATERIAALIN TOIMITUS:

Painettu ennakkomateriaalin tiivistelmä- ja tehtäväpaketti postitetaan kaikille tilaajille heti sen valmistuttua ennakkomateriaalien julkaisun jälkeen (Tarkempi viikko ilmoitetaan myöhemmin)

AMK Tekniikan matematiikan itseopiskelumateriaalissa käsitellään valintakokeen kannalta keskeisiä matematiikan sisältöjä. Itseopiskelumateriaali sisältää kattavan teoriaosuuden ja runsaasti valintakokeeseen valmistavia laskutehtäviä.

Materiaali toimii mainiosti kotona tapahtuvan harjoittelun tukena. Materiaalin avulla kertaat olennaisimmat asiat, harjoittelet erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista ja testaat samalla omaa osaamistasi. Materiaaliin kuuluu myös sähköinen valmentautumisohje, josta saat runsaasti apua ja neuvoja oman valintakoeurakkasi suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Materiaalit postitetaan helmikuusta 2019 alkaenAMK Tekniikan fysiikan itseopiskelumateriaalissa käsitellään valintakokeen kannalta keskeisiä fysiikan sisältöjä. Itseopiskelumateriaali sisältää kattavan teoriaosuuden ja runsaasti valintakokeeseen valmistavia laskutehtäviä.

Materiaali toimii mainiosti kotona tapahtuvan harjoittelun tukena. Materiaalin avulla kertaat olennaisimmat asiat, harjoittelet erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista ja testaat samalla omaa osaamistasi. Materiaaliin kuuluu myös valmentautumisohje, josta saat runsaasti apua ja neuvoja oman valintakoeurakkasi suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Materiaalit postitetaan helmikuusta 2019 alkaenAMK Tekniikan kemian itseopiskelumateriaalissa käsitellään valintakokeen kannalta keskeisiä kemian sisältöjä. Itseopiskelumateriaali sisältää kattavan teoriaosuuden ja runsaasti valintakokeeseen valmistavia tehtäviä.

Materiaali toimii mainiosti kotona tapahtuvan harjoittelun tukena. Materiaalin avulla kertaat olennaisimmat asiat, harjoittelet erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista ja testaat samalla omaa osaamistasi. Materiaaliin kuuluu myös valmentautumisohje, josta saat runsaasti apua ja neuvoja oman valintakoeurakkasi suunnitteluun ja toteuttamiseen

Materiaalit postitetaan helmikuusta 2019 alkaen

AMK Liiketalouden itseopiskelumateriaali tukee itsenäistä valmistautumistasi liiketalouden valintakokeeseen. Materiaali laaditaan kevään valtakunnallisen liiketalouden (päivä- ja monimuotototeutus) valintakoevaatimusten perusteella. Valintakokeessa on aineisto-osa, jonka sisältö vaihtuu jokaiseen valintakokeeseen.

Itseopiskelumateriaalissa harjoitellaan valintakokeen ennakkoon julkaistavaa aineisto-osuutta, itseilmaisua ja matemaattista logiikkaa. Kaikkien osa-alueiden käsittelyssä korostetaan valintakokeen näkökumasta keskeisimpiä asioita. Materiaali sisältää kattavan teoriaosuuden kustakin aihealueesta ja runsaasti valintakokeeseen valmistavia tehtäviä.

Itseopiskelumateriaaliin kuuluu myös valmentautumisohje, josta saat apua ja neuvoja oman valintakoeurakkasi suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tarjoamme itseopiskelumateriaalin tilaajalle koepaketin puoleen hintaan!

MATERIAALIN TOIMITUS:

Itseopiskelumateriaali postitetaan itseilmaisun ja matemaattisen logiikan osalta kurssilaisille huhtikuussa 2019.

Ennakkoaineistoon perustuva itseopiskelumateriaali valmistuu kevään 2019 aineistomateriaalin julkaisemisen jälkeen ja se postitetaan toukokuun 2019 alussa.

Ammattikorkeakoulut
AMK Liiketalous verkkokurssi kevät
Osallistu supersuositulle AMK Liiketalouden verkkokurssillemme, aloita valmentautuminen heti ja ole askeleen edelle muita hakijoita! Verkkokurssi sisältää opetusmateriaalia ja harjoituksia kaikista valintakokeen osa-alueista sekä varsinaista valintakoetta simuloivan harjoituspääsykokeen.Verkko-oppimisympäristön sekä painetun materiaalimme avulla harjoittelet valintakokeeseen ajasta ja paikasta riippumatta.
Hinta 290.00 €
Ajankohta2.5.2019 – 29.5.2019

Tämä verkkokurssi valmentaa kevään 2019 valtakunnalliseen liiketalouden (päivätoteutus) valintakokeeseen.

Verkkokurssi tukee itsenäistä valmistautumistasi!

AMK Liiketalouden verkkokurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat valmistautua valintakokeeseen pääosin itsenäisesti, mutta samalla myös varmistaa, että kokeeseen valmentautuminen etenee oikein ja tarkoituksenmukaisessa aikataulussa. Verkkokurssilla hyödynnetään Eximian verkko-oppimisympäristöä, josta saat runsaan määrän oppimateriaaleja ja tehtäviä valmentautumisesi tueksi.

Tehtävät on suunniteltu niin, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla valintakokeeseen valmistautumista. Käytössäsi on koko kurssin ajan sähköinen oppimisympäristö, jossa voit myös kysyä opettajalta vaikeimmista asioista.


VERKKOKURSSIN SISÄLTÖ:

- Pääset lukemaan Eximian AMK Liiketalous -kurssilla käytettyjä luentomateriaaleja
- Itseopiskelumateriaalit kotiin toimitettuina
- Runsaasti muita opetusmateriaaleja sekä valintakoetehtävien tyyppisiä tehtäviä mallivastauksineen
- Esseetehtävä, joka palautetaan Eximian verkko-oppimisympäristöön
- Täyspitkä harjoituspääsykoe Eximian verkko-oppimisympäristössä malliratkaisuineen. Kokeen voit suorittaa sinulle itsellesi sopivimpana aikana. Kokeen tekemiseen on varattu aikaa 2 tuntia.

Verkkokurssilla saat käyttöösi myös Eximian valmentautumisohjeet ja itseopiskelumateriaalin. Itseopiskelumateriaali sisältää valintakoevaatimusten mukaiset osiot (ennakkoon julkaistavan aineiston osuus, itseilmaisun sekä matemaatiikan ja loogisen päättelyn osuudet). Kaikkien osa-alueiden käsittelyssä korostetaan valintakokeen näkökulmasta keskeisimpiä asioita. Materiaali sisältää kattavan teoriaosuuden kustakin aihealueesta ja runsaasti valintakokeeseen valmistavia tehtäviä.

Itseopiskelumateriaali postitetaan itseilmaisun ja matemaattisen logiikan osalta kurssilaisille huhtikuussa 2019.

Ennakkomateriaaliin pohjautuva itseopiskelumateriaali postitetaan opiskelijoille toukokuussa 2019.

Verkkokurssin sisältö ja aikataulutus voivat vielä päivittyä, kun valintakoevaatimukset julkaistaan.

Eximia varaa oikeuden muutoksiin.

Mikael, Eximia

Hei, palvelemme arkisin klo 09.00–17.00 numerossa (09) 2727 130. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen info@eximia.fi.